Tag: Jezero

Aktuelno

Povlačenjem vode u Bilećkom jezeru izronilo selo (Video)

31. 10. 2017. | 17:36

Po­vla­če­njem vo­de zbog vi­še­mje­se­čne su­še iz Bi­le­ćkog je­ze­ra izro­ni­le su ku­će, bu­na­ri i dvo­ri­šta se­la ko­je je po­to­plje­no da bi se na­pra­vi­lo aku­mu­la­cij­sko je­ze­ro. Sta­ri­ji mje­šta­ni sje­ća­ju se čak i sta­no­vni­ka po­to­plje­nog se­la, ko­ji su prije pedesetak go­di­na za­uvi­jek mo­ra­li

Opširnije

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.