[{"id":486224,"naslov":"Snijeg prvo izazvao saobra\u0107ajni kolaps u Banjaluci, a 3 sata kasnije ispraznio ulice (Foto\/Video)","objavljeno":"2018-12-14 20:13:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/snijeg-Banjaluka-Foto-Dejan-Bozic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":486203,"naslov":"Otvoreno \u0161esto izdanje Zimzograda (Foto)","objavljeno":"2018-12-14 18:55:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/zimzograd1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":486159,"naslov":"Saobra\u0107ajni kolaps u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-12-14 16:38:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/snijeg1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":486153,"naslov":"Gradona\u010delnik: Novogodi\u0161nji koncerti ne moraju biti na Trgu Krajine","objavljeno":"2018-12-14 16:13:18","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/trg-krajine.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":486128,"naslov":"Gradski arhitekta obilazi naselja: Na red do\u0161li Zalu\u017eani, Kuljani i Piskavica","objavljeno":"2018-12-14 15:07:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/arhitekta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":486095,"naslov":"Banjaluka dobila nagradu za unapre\u0111enje \u017eivota ljudi starije \u017eivotne dobi","objavljeno":"2018-12-14 12:40:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/sah.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":486088,"naslov":"Mailom prijetili da \u0107e aktivirati bombu u banjalu\u010dkoj firmi","objavljeno":"2018-12-14 12:11:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/prijetnja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":486082,"naslov":"Grad saop\u0161tio- putevi prohodni","objavljeno":"2018-12-14 09:21:24","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/grad1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":486068,"naslov":"Senat Univerziteta osporio izbor Ivani\u0107a u zvanje vanrednog profesora","objavljeno":"2018-12-13 20:23:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/ivanic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485967,"naslov":"U Monogramu gastronomi svjetskog glasa (Foto)","objavljeno":"2018-12-13 20:02:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/kuvari.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":486053,"naslov":"\u201c\u010cudim se kako sam \u017eivce sa\u010duvao\u201d: Nakon brojnih protesta i delo\u017eacija, Radomir Kuzmi\u0107 sa porodicom kona\u010dno u svojoj ku\u0107i (Foto)","objavljeno":"2018-12-13 19:55:17","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Radomir-Kuzmic-foto-G-SURLAN-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485892,"naslov":"Jedna lijepa ljudska pri\u010da o ljubavi prema \u017eivotinjama: Vratila se Dona (Foto)","objavljeno":"2018-12-13 13:44:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/dona-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485863,"naslov":"Studenti iz Kampusa imaju podzemni prolaz ali... (Foto)","objavljeno":"2018-12-13 11:55:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/prolaz-feat-img.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485807,"naslov":"Banjaluka u slikama iz pro\u0161losti (Foto)","objavljeno":"2018-12-13 10:28:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/stara-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485804,"naslov":"Odbornici o velikim transformacijama u centru: Banjaluka \u0107e imati svoju ba\u0161tu sljezove boje","objavljeno":"2018-12-13 10:13:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/grad-v.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485797,"naslov":"Turisti\u010dki potencijal: D\u017eepni vodi\u010d dovodi svjetske putnike u Banjaluku","objavljeno":"2018-12-13 09:47:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/banjaluka-turizam.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485790,"naslov":"\"Bakin kutak\": Udru\u017eenje \"Mozaik prijateljstva\" organizuje mjerenje pritiska za gra\u0111ene tre\u0107e dobi","objavljeno":"2018-12-13 09:26:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/pritisak.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485768,"naslov":"Na vidiku rje\u0161avanje problema smje\u0161taja Gra\u0111evinske \u0161kole: Nakon \u010detiri decenije dogodine pod svojim krovom","objavljeno":"2018-12-12 20:03:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/gradjevinska-skola-foto-S-PASALIC-e1544604625503.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485642,"naslov":"Zimzograd za tri dana otvara svoja vrata: Pogledajte pripreme (Foto)","objavljeno":"2018-12-12 14:28:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/zimzograd-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485624,"naslov":"\"Banjalu\u010dka zima\": Veliki koncerti i atraktivni sadr\u017eaji na vi\u0161e lokacija u gradu","objavljeno":"2018-12-12 13:36:28","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/bl-zima-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":485588,"naslov":"Ognjen Radumilo ekranizovao \u0106opi\u0107evog \"Je\u017eurka\"","objavljeno":"2018-12-12 11:42:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/ognjen-ps.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485558,"naslov":"Gra\u0111anska patrola: Razbacano sme\u0107e u \u010dak deset ulica","objavljeno":"2018-12-12 09:58:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/smece-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485551,"naslov":"Dio centra grada privremeno bez elektri\u010dne energije","objavljeno":"2018-12-12 09:34:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/centar-grada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485547,"naslov":"Lau\u0161 na prolje\u0107e dobija prvo igrali\u0161te","objavljeno":"2018-12-12 09:22:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/laus-igraliste-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485524,"naslov":"Zasijalo zvjezdano nebo iznad Gospodske ulice: Hiljade lampica za novogodi\u0161nji ugo\u0111aj (Foto)","objavljeno":"2018-12-11 20:53:36","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/nebo10.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485521,"naslov":"Spreman bud\u017eet grada za narednu godinu: Za potrebe gra\u0111ana nedostaje 15 miliona KM","objavljeno":"2018-12-11 20:45:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/kolegijum-e1544454250888.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485509,"naslov":"Dva aviona WizzAira umjesto u Tuzlu sletjela u Banjaluku (Foto)","objavljeno":"2018-12-11 20:00:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/aerodrom.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485448,"naslov":"Banjalu\u010dka policija dobila 20 novih vozila (Foto)","objavljeno":"2018-12-11 15:59:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/policija1-Copy.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485418,"naslov":"Prazni\u010dna atmosfera: Iznad Gospodske ulice uskoro \u0107e zasijati zvjezdano nebo (Foto)","objavljeno":"2018-12-11 14:14:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485415,"naslov":"Centar grada sutra cijeli dan bez vode","objavljeno":"2018-12-11 13:52:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/vodovod-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":485366,"naslov":"Gradska uprava: Kvalitet vazduha je mnogo bolji sada nego kada je Banjaluku grijala stara toplana","objavljeno":"2018-12-11 10:19:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/smog-i-magla.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485358,"naslov":"Uklonjen radar u Boriku","objavljeno":"2018-12-11 09:40:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/radar-borik.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485350,"naslov":"Extra Sports - Zimska rasprodaja","objavljeno":"2018-12-11 09:12:36","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/promo-foto-2feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":485329,"naslov":"Grad dogodine pro\u0161iruje sistem za iznajmljivanje bicikala: Obili\u0107evo i Rosulje u igri za jedan terminal","objavljeno":"2018-12-10 20:16:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/bicikli-Banjaluka-iznajmljivanje-foto-Gradska-uprava-Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485287,"naslov":"Centar grada ponekad li\u010di na centralnu deponiju (Foto)","objavljeno":"2018-12-10 16:49:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/smece.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485249,"naslov":"Otvorena radionica za obradu drveta: Obuka 60 kandidata za posao","objavljeno":"2018-12-10 14:25:10","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/radionica-e1544447749313.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485163,"naslov":"Maja Regoda, Work & travel do detalja: Kako oti\u0107i u Ameriku","objavljeno":"2018-12-10 10:26:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/foto2-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485150,"naslov":"Ranko Luki\u0107 safari \"duh\" o\u017eivio u banjalu\u010dkoj \"Galeriji plus\"","objavljeno":"2018-12-10 09:41:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/nusart2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485143,"naslov":"Prvak u pru\u017eanju prve pomo\u0107i odlazi iz Banjaluke u Njema\u010dku: Ali, vrati\u0107u se!","objavljeno":"2018-12-10 09:27:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/danijel1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485123,"naslov":"Promovisan animirani film \"Je\u017eurka je\u017ei\u0107\"","objavljeno":"2018-12-09 15:06:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/film-je\u017ei\u0107.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Film"},{"id":485115,"naslov":"Studenti darovali krv","objavljeno":"2018-12-09 13:55:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/studenti-e1544359998887.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485110,"naslov":"Mje\u0161tani Motika i Debeljaka sutra bez struje","objavljeno":"2018-12-09 13:15:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/motike.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485106,"naslov":"Lon\u010dar predvodio Borac do slavlja","objavljeno":"2018-12-09 12:46:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/KK_Borac_Banja_Luka-696x417.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Planeta sporta"},{"id":485098,"naslov":"Marinkovi\u0107: Glumci godi\u0161nje odigraju 200 predstava","objavljeno":"2018-12-09 12:27:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/marinkovic-pozori\u0161te.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":485087,"naslov":"Grad poru\u010duje: \u201cUbrzati radove u Zalu\u017eanima\"","objavljeno":"2018-12-09 11:43:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/zaluzani-e1544352135539.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485079,"naslov":"Ure\u0111enjem obala i korita Vrbasa pove\u0107an protok vode","objavljeno":"2018-12-09 10:58:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/vrbas.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":485056,"naslov":"Servisne informacije za 9. decembar","objavljeno":"2018-12-09 09:27:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/servisne.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484995,"naslov":"Planinarski dom na \u0160ibovima otvara vrata poslije deset godina","objavljeno":"2018-12-08 13:58:45","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/planinarski-dom-Sibovi-01-foto-S-PASALIC-e1544190933853.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484933,"naslov":"Nova svijetla zvijezda \u201eBanjalu\u010dke pivare\u201c: Gospodin crni Nektar (Foto)","objavljeno":"2018-12-08 10:25:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/IMG_3404-e1544260892251.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":484926,"naslov":"Napustila posao i Banjaluku, tre\u0107a zima Valentine Duvnjak na obroncima planine Malovan: \u201cSamo\u0107a je bogatstvo\u201d (Foto)","objavljeno":"2018-12-08 10:01:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/valentina-duvnjak.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484917,"naslov":"\"Kolubarska bitka\" u NP RS","objavljeno":"2018-12-08 09:29:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/predstava-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":484914,"naslov":"Studentska razmjena: Mladi Japanac na banjalu\u010dkom Univerzitetu","objavljeno":"2018-12-08 09:21:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/japanac1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484865,"naslov":"U novoj godini skuplje parkiranje: Sat u nultoj zoni 2 KM","objavljeno":"2018-12-07 18:50:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Parking-2-foto-D-BOZIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484850,"naslov":"Bolji uslovi \u017eivota za hiljade gra\u0111ana Banjaluke","objavljeno":"2018-12-07 17:38:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/banjaluka-15.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484816,"naslov":"Banjaluka: Prati popuste i osvoji dnevni boravak (Foto)","objavljeno":"2018-12-07 16:47:32","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/fis.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484769,"naslov":"U akciji \"Movember\" prikupljeno preko 6.000 KM (Foto)","objavljeno":"2018-12-07 14:01:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/movember-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484734,"naslov":"\"Staklenac\" ponu\u0111en u zakup","objavljeno":"2018-12-07 11:23:17","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/staklenac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484724,"naslov":"Gradski registar nekretnina: Uneseno 14.000 jedinica imovine","objavljeno":"2018-12-07 10:55:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/grad.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484718,"naslov":"Razbojni\u0161tvo kod Banjaluke: Brutalno pretukli i oplja\u010dkali starca","objavljeno":"2018-12-07 10:24:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/policija-rs-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484715,"naslov":"Ne rade semafori u centru grada","objavljeno":"2018-12-07 10:16:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/semafori.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484701,"naslov":"Inspektor SIPA uhap\u0161en u Banjaluci zbog korupcije i zloupotrebe polo\u017eaja","objavljeno":"2018-12-07 09:28:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/sipa-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484683,"naslov":"Apsolvent \u0160umarskog fakulteta uz atraktivnu ideju ve\u0107 pokrenuo sopstveni posao","objavljeno":"2018-12-06 20:24:43","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Rajko-Kecman-nagrada-e1544103600586.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484674,"naslov":"Nove korisnike Staklenca \u010dekaju problemi: Klima zimi slabo grije, ljeti nedovoljno hladi","objavljeno":"2018-12-06 19:30:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Staklenac-Foto-D-BOZIC-e1544021697751.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484658,"naslov":"U Banjaluci vo\u017enja sa svetim Nikolom 18. decembra","objavljeno":"2018-12-06 18:38:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/sveti-nikola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":484573,"naslov":"Ma\u010dka na vru\u0107em limenom krovu","objavljeno":"2018-12-06 13:39:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/macka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484533,"naslov":"Publika u Banjaluci u\u017eivala u baletnom spektaklu na ledu (Foto)","objavljeno":"2018-12-06 11:38:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/balet-led-bl-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":484515,"naslov":"SPD \"Jedinstvo\" obilje\u017eava 125 godina od osnivanja","objavljeno":"2018-12-06 10:29:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/jedinstvo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":484496,"naslov":"Dra\u017eenko Nini\u0107, kik-bokser: Prodao sam pojas evropskog prvaka","objavljeno":"2018-12-06 09:36:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/ninic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":484460,"naslov":"U Banjaluci predstavljen digitalni registar ulica","objavljeno":"2018-12-05 19:10:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/gradska-uprava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484449,"naslov":"\"Delta Planet\" svoja vrata otvara 21. marta 2019.","objavljeno":"2018-12-05 18:16:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/delta3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484341,"naslov":"U Banjaluci smo prona\u0161li totalno italijanski pizzeria-restoran&room: Predstavljamo \"Casettu\"","objavljeno":"2018-12-05 15:06:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/pizza-bl-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":484337,"naslov":"Gradska uprava \u0107e od danas objavljivati dnevne izvje\u0161taje o kvalitetu vazduha","objavljeno":"2018-12-05 12:49:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/vazduh-banja-luka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484333,"naslov":"Po\u010delo novogodi\u0161nje ukra\u0161avanje glavnog gradskog \u0161etali\u0161ta","objavljeno":"2018-12-05 12:33:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/gospodska-ukrasavanje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484296,"naslov":"Predstava \"Banovi\u0107 Strahinja\" gostuje u NPRS","objavljeno":"2018-12-05 10:24:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/predstava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":484282,"naslov":"Za \u010detiri godine autoputem Banjaluka - Prijedor","objavljeno":"2018-12-05 09:35:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/autoput-bl-pr.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484268,"naslov":"Ovako je Banjaluka jutros izgledala slikana odozgo (Foto)","objavljeno":"2018-12-05 09:24:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/magla-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484252,"naslov":"Banjaluci nedostaje bar jo\u0161 jedna dvorana","objavljeno":"2018-12-04 20:21:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/dvorana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484195,"naslov":"Nezapam\u0107ena magla u gradu (Foto\/Video)","objavljeno":"2018-12-04 17:18:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/magla3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484146,"naslov":"Grad Banjaluka saop\u0161tio: Vazduh koji di\u0161emo je dobar","objavljeno":"2018-12-04 15:16:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/vazduh2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484109,"naslov":"Gra\u0111ani tra\u017eili da se pod hitno stane u kraj nepropisnom parkiranju","objavljeno":"2018-12-04 12:39:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/stubici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484083,"naslov":"Koncert hora \"Vrap\u010di\u0107i\" 27. decembra u dvorani \u201cBorik\u201d","objavljeno":"2018-12-04 11:19:49","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/vrapcici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":484041,"naslov":"Ove fotografije pokazuju kako Banjalu\u010dani \u017eive okru\u017eeni gustim smogom i maglom (Foto)","objavljeno":"2018-12-04 09:59:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":484035,"naslov":"Problemi na pru\u017enim prelazima: Kvar \"zakovao\" podignutu rampu","objavljeno":"2018-12-04 09:32:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/voz.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483853,"naslov":"Znate li u kojem restoranu u Banjaluci 24 sata dnevno mo\u017eete pojesti kuhanu hranu kao kod svoje ku\u0107e?","objavljeno":"2018-12-03 11:28:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/ideal-cover.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":483849,"naslov":"Cijeli decembar dual radar \"gostuje\" u Banjaluci: \u010cuvajte se plavih koverti","objavljeno":"2018-12-03 11:08:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/dual-radar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483837,"naslov":"\"Kultura u predgra\u0111u\": Pozori\u0161ni svijet sti\u017ee i do djece u udaljenim naseljima","objavljeno":"2018-12-03 10:26:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/predstava-jazavac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":483822,"naslov":"Banjaluka: Rasvjeta zrela za zamjenu","objavljeno":"2018-12-03 09:36:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/rasvjeta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483806,"naslov":"Srpska prodaje akcije banjalu\u010dkog Vodovoda (Foto)","objavljeno":"2018-12-02 20:27:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/vodovod-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483796,"naslov":"Stanivukovi\u0107: Ni govora o zloupotrebi djece","objavljeno":"2018-12-02 19:34:24","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/stanivukovic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483701,"naslov":"Samohrana majka Vanja Vuji\u010di\u0107 hrabro kora\u010da kroz \u017eivot: Ako imate cilj, prepreke ne postoje!","objavljeno":"2018-12-02 12:46:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Vanja-i-Visnja-Foto-D-BOZIC-e1543589917119.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483681,"naslov":"Dunja Peji\u0107: Salatica jeste obustavila proizvodnju, ali vjerujem da je podstakla mnoge da razmi\u0161ljaju o pravim vrijednostima (Foto)","objavljeno":"2018-12-02 11:44:19","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/dunja-pejic-na-fotografiji-1-880x495.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483672,"naslov":"MZ Rosulje: Obnavljaju dotrajali objekat","objavljeno":"2018-12-02 11:16:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/rosulje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483666,"naslov":"U toku gradnja puta za rejonsku kotlovnicu na Star\u010devici","objavljeno":"2018-12-02 11:02:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/rejonska-kotlovnica-starcevica-put-1-768x576.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483634,"naslov":"Po\u010dinje isplata stipendija","objavljeno":"2018-12-02 09:43:10","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/studenti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483563,"naslov":"\u201cRo\u0111enu majku sam vukla na kostima\": Rije\u010di Banjalu\u010danke Brankice mnogo poga\u0111aju","objavljeno":"2018-12-01 12:24:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/brankica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483525,"naslov":"Stotinu godina od oslobo\u0111enja Banjaluke: \"\u017divio kralj Petar, \u017eivjeli osloboditelji!\"","objavljeno":"2018-12-01 10:01:36","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483510,"naslov":"Sportski susreti u Banjaluci: Na takmi\u010denju 180 osoba s invaliditetom","objavljeno":"2018-12-01 09:08:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Banjaluka031-Sportska-dvorana-Borik-.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":483507,"naslov":"Sajam rukotvorina \u201cZimska \u010darolija\u201d u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS","objavljeno":"2018-12-01 08:58:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/biblioteka-01-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":483373,"naslov":"Po\u010dela obnova objekta Mjesne zajednice Rosulje","objavljeno":"2018-11-30 14:27:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/foto-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483363,"naslov":"Gradska inspekcija traga za nelegalnim krevetima","objavljeno":"2018-11-30 13:39:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/kreveti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483329,"naslov":"Banjalu\u010dani, sje\u0107ate li se ovih etiketa banjalu\u010dkog piva iz (ne tako davne) pro\u0161losti (Foto)","objavljeno":"2018-11-30 12:25:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/eksponati-16.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":483311,"naslov":"Projekat \"Banjaluka - Smart City\": U svakom trenutku pra\u0107enje gradskih autobusa","objavljeno":"2018-11-30 10:16:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/bus-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483298,"naslov":"Poja\u010dane kontrole u\u010desnika u saobra\u0107aju od ponedjeljaka","objavljeno":"2018-11-30 09:41:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/policija-zaustavlja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483288,"naslov":"Majka izgubila mu\u017ea i sina, drugog rodila bolesnog, dobila rak i moli za pomo\u0107","objavljeno":"2018-11-30 09:10:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/pomoc1feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483160,"naslov":"Po\u010delo novogodi\u0161nje ki\u0107enje Banjaluke (Foto)","objavljeno":"2018-11-29 15:41:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/kicenje1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483149,"naslov":"Akcija za pohvalu: Nasilje nad \u017eenama \"zgazili\" autobusom (Foto)","objavljeno":"2018-11-29 15:23:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/bus.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483137,"naslov":"Kako vam zvu\u010di prazni\u010dno fuliranje uz\u00a0Ludi popust?","objavljeno":"2018-11-29 14:31:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/slika1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":483119,"naslov":"Pogledajte cjenovnik na autoputu Banjaluka-Doboj za sve kategorije vozila","objavljeno":"2018-11-29 12:51:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/autoput2-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483064,"naslov":"I pirane i pitoni u banjalu\u010dkom PMF-u (Foto)","objavljeno":"2018-11-29 10:11:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/pmf-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483053,"naslov":"Vatra u preduze\u0107u \"Procesna oprema\" progutala 1,5 miliona KM (Foto)","objavljeno":"2018-11-29 09:42:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/vatra-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483049,"naslov":"Banjaluka idu\u0107e godine dobija jo\u0161 jednu kru\u017enu raskrsnicu","objavljeno":"2018-11-29 09:28:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/bl-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483039,"naslov":"Bli\u017ei se kraj rekonstrukcije objekta biv\u0161eg \u0160oping centra: Dvorana Centar u februaru otvara vrata","objavljeno":"2018-11-28 20:40:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/soping-centar-foto-S-PASALIC-e1543330718893.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":483012,"naslov":"Nesre\u0107a kod Gradskog mosta, povrije\u0111ena \u017eenska osoba! (Foto)","objavljeno":"2018-11-28 18:37:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/nezgoda2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482923,"naslov":"Pripreme za Svjetsko prvenstvo: Vi\u0161e od 1.000 kajaka\u0161a i kanuista dolazi u Banjaluku","objavljeno":"2018-11-28 13:58:36","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/kajak.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":482891,"naslov":"Spremite brkove, Movember ulazi u zavr\u0161nicu","objavljeno":"2018-11-28 11:00:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/brke1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":482885,"naslov":"Pogledajte snimak po\u017eara u Trnu (Video)","objavljeno":"2018-11-28 10:26:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/pozar-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482879,"naslov":"\u010cak 20 saobra\u0107ajki na podru\u010dju PU Banjaluka za jedan dan","objavljeno":"2018-11-28 09:57:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/policija-nesreca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482871,"naslov":"Promocija ruske kulture: U Banjaluci danas otvaranje izlo\u017ebe o Turgenjevu","objavljeno":"2018-11-28 09:23:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/rus.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":482846,"naslov":"Zapalio se objekat \"Procesne opreme\" u Trnu, a onda se desio te\u017eak sudar","objavljeno":"2018-11-27 19:39:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/pozar-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482839,"naslov":"Tra\u017ee le\u017ee\u0107e policajce kod \u0161kole: Prebrza vo\u017enja u Mi\u0161inom Hanu pravi probleme mje\u0161tanima","objavljeno":"2018-11-27 19:17:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/skola-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482812,"naslov":"Odgo\u0111eno otvaranje \"Zimzograda\" za 14. decembar","objavljeno":"2018-11-27 17:10:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/zimzograd.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":482779,"naslov":"U Banjaluci po\u010dinje revija ruskog filma","objavljeno":"2018-11-27 15:05:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/film-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":482756,"naslov":"Po\u010dinje Bo\u017ei\u0107ni post: Ribarnice spremile ponudu za sva\u010diji ukus (Foto)","objavljeno":"2018-11-27 13:57:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/riba-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482717,"naslov":"U Banjaluci kontrola zimske opreme, kazna za neposjedovanje 40 KM","objavljeno":"2018-11-27 11:31:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/zimska-oprema.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482702,"naslov":"Problemi sa smje\u0161tajem pasa lutalica u gradu: U Kerberu sa strahom \u010dekaju snijeg","objavljeno":"2018-11-27 10:24:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/azil-za-pse.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482699,"naslov":"Sme\u0107e opet zatrpalo ulice: Svakodnevne prijave gra\u0111ana na razbacani otpad","objavljeno":"2018-11-27 10:07:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/smece-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482691,"naslov":"Novi smje\u0161tajni kapaciteti od sredine decembra: Banjaluka bogatija za 100 kreveta","objavljeno":"2018-11-27 09:47:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/krevet-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482677,"naslov":"U banjalu\u010dkim naseljima na listi \u017eelja putevi, \u0161kole, igrali\u0161ta","objavljeno":"2018-11-26 20:50:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/naselja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482671,"naslov":"Poslanik posjetio majku sa infektivne: \u017dena pozvana na razgovor kod na\u010delnika, Stanivukovi\u0107a zaklju\u010dali na balkonu (Video)","objavljeno":"2018-11-26 20:31:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/toalet-bolnica-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482631,"naslov":"Sa za\u0161titne mre\u017ee na Vrbasu uklonjeno 6.000 kubika otpada","objavljeno":"2018-11-26 16:59:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/vrbas1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482601,"naslov":"Banjalu\u010danka naduvala 2,29 promila, pa preno\u0107ila u policijskoj stanici","objavljeno":"2018-11-26 15:19:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/policija-rs.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482559,"naslov":"Izgradnja igrali\u0161ta u Novoj Varo\u0161i: Mali\u0161ani dobijaju nove ljulja\u0161ke i penjalice","objavljeno":"2018-11-26 13:53:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/nova-varos-igraliste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482546,"naslov":"Prijedor i Banjaluka: Premijera predstave \"\u017densko srce u \u0161injelu\"","objavljeno":"2018-11-26 12:41:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/predstava-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":482508,"naslov":"Novi asfalt na centralnoj gradskoj saobra\u0107ajnici","objavljeno":"2018-11-26 10:25:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/asfalt1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482501,"naslov":"Aktuelni razgovori sa gradskim ahitektom: \"Tramvajem rije\u0161iti saobra\u0107aj u Banjaluci\"","objavljeno":"2018-11-26 09:56:48","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/centar-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482491,"naslov":"Banjaluka: Bez struje nekoliko naselja i ulica","objavljeno":"2018-11-26 09:22:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/elektrokrajina-distribucija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482474,"naslov":"Prizori iz bolnice zgrozili javnost (Foto)","objavljeno":"2018-11-25 14:52:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/toalet-bolnica-e1543153632438.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482463,"naslov":"Stubi\u0107i zaustavljaju parkiranje na zelenim povr\u0161inama","objavljeno":"2018-11-25 14:09:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/stubivi-parkiranje-e1543151179568.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482458,"naslov":"One znanjem ru\u0161e predrasude!","objavljeno":"2018-11-25 13:56:32","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/etf.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482449,"naslov":"Po\u010deo \u201cIntime Jazz fest\u201d: Zulfikarpa\u0161i\u0107 odvirao koncert za pam\u0107enje","objavljeno":"2018-11-25 13:16:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Bojan-Zulfikarpasic-e1543147944616.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":482447,"naslov":"RUGIPP na sajmu nekretnina","objavljeno":"2018-11-25 13:07:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/rugip.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482437,"naslov":"Priprema fontana za zimu","objavljeno":"2018-11-25 11:59:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/fontana-e1543143474231.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482424,"naslov":"Branik u Dolcu nakon vikenda (Foto)","objavljeno":"2018-11-25 11:23:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/branik-u-dolcu-2-e1543141256275.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482417,"naslov":"Banjalu\u010danka najbolja koled\u017e odbojka\u0161ica Ju\u017ene regije SAD-a","objavljeno":"2018-11-25 10:48:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/sonja-696x432.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482411,"naslov":"Za 43 projekta izdvojeno 113.000 KM","objavljeno":"2018-11-25 10:10:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/GRADSKA-UPRAVA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482409,"naslov":"Banjalu\u010dani od gradskog arhitekte zatra\u017eili vi\u0161e zelenila","objavljeno":"2018-11-25 09:59:55","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/banjaluka-grad-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482407,"naslov":"Servisne informacije za 25. novembar","objavljeno":"2018-11-25 09:46:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/servisne-informacije1.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482362,"naslov":"Pod Star\u010devicom ni\u010de raj za ljubitelje tr\u010danja","objavljeno":"2018-11-24 15:37:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/trcanje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482342,"naslov":"\u201cKad mi je opsovao dijete dobio je \u0161amar\u201d: Mihailovi\u0107 tvrdi da ga je Blagi\u0107 pratio i provocirao","objavljeno":"2018-11-24 13:50:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/sinisa-mihailovic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482297,"naslov":"Mladima malo dva mjeseca gratis: Kako \u0107e studentima biti namireni tro\u0161kovi zbog ka\u0161njenja sa useljenjem u Dom?","objavljeno":"2018-11-24 11:12:17","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Studentski-dom-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482273,"naslov":"Zulfikarpa\u0161i\u0107 otvara \"Intime Jazz Fest\" u Banjaluci","objavljeno":"2018-11-24 09:58:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/bojan.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":482257,"naslov":"Zimska magija u \"Zimzogradu\" po\u010dinje 7. decembra","objavljeno":"2018-11-24 09:00:32","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/zimzograd.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":482145,"naslov":"Barbara Munjas ve\u010deras u Banjaluci","objavljeno":"2018-11-23 13:58:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/munjas.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Magazin","podkategorija":false},{"id":482114,"naslov":"Protest studenata zbog ka\u0161njenja useljenja u Dom (Foto)","objavljeno":"2018-11-23 11:48:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/studenti-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482089,"naslov":"Black weekend u Extra Sports radnjama","objavljeno":"2018-11-23 10:13:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/black1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":482086,"naslov":"Po\u010dela javna rasprava o bud\u017eetu grada za idu\u0107u godinu","objavljeno":"2018-11-23 10:00:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/gradska-uprava-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482080,"naslov":"Banjaluka: Najavljeni prekidi struje u pet naselja","objavljeno":"2018-11-23 09:28:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482018,"naslov":"Sun\u010dici potrebna jo\u0161 jedna operacija","objavljeno":"2018-11-22 18:20:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/suncica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":482011,"naslov":"Prohtjevi prevr\u0161ili gradsku kasu: Na prolje\u0107e sti\u017ee kredit od 20 miliona KM","objavljeno":"2018-11-22 18:00:10","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/gradska-skuptina-02-e1542900032764.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481960,"naslov":"Banjaluka u naju\u017eem izboru za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine","objavljeno":"2018-11-22 14:05:32","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/centar-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":481954,"naslov":"Promocija kadeta policije RS (Foto)","objavljeno":"2018-11-22 13:52:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/promocija-kadeta-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481894,"naslov":"Bruco\u0161i \u0107e biti oslobo\u0111eni pla\u0107anja soba?","objavljeno":"2018-11-22 09:58:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/studenti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481869,"naslov":"Banjalu\u010danin Neboj\u0161a Kostre\u0161evi\u0107, umjetni\u010dki fotograf, priprema izlo\u017ebu van granica BiH (Foto)","objavljeno":"2018-11-22 09:44:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/bl-foto-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":481866,"naslov":"Borac \"pao\" u Doboju","objavljeno":"2018-11-22 09:22:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/rk-borac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":481813,"naslov":"Samohranoj majci iz Banjaluke pomo\u0107 pristi\u017ee sa svih strana","objavljeno":"2018-11-21 17:57:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/pomoc.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481666,"naslov":"O nacrtu gradskog bud\u017eeta na sjednici Skup\u0161tine 22. novembra","objavljeno":"2018-11-21 10:09:59","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/skupstina-grada-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":481663,"naslov":"Izlo\u017eba povodom stogodi\u0161njice oslobo\u0111enja Banjaluke","objavljeno":"2018-11-21 09:53:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/arhiva-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":481649,"naslov":"U Borik stigli kontejneri za metal i plastiku, ali... (Foto)","objavljeno":"2018-11-21 09:21:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/kontejner-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481617,"naslov":"Vlaga se uvukla u \u201cJe\u017eevu ku\u0107icu\u201d","objavljeno":"2018-11-20 19:17:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/vrtic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481594,"naslov":"Raspisan tender za gradnju ambulante na Petri\u0107evcu","objavljeno":"2018-11-20 18:02:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Ambulanta-Petricevac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481580,"naslov":"Bo\u010dac: Tabla o Vrbaskoj rafting avanturi truli na zemlji (Foto)","objavljeno":"2018-11-20 16:43:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/rafting-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481554,"naslov":"Banjalu\u010dka Gradska uprava donira 10.000 KM Jovanki Tepi\u0107","objavljeno":"2018-11-20 14:55:17","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/kuca-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481475,"naslov":"Ovo morate da znate prije nego \u0161to krenete autoputem \"9. januar\" (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-11-20 10:15:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/autoput-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481469,"naslov":"Banjaluka: Uni\u0161teno 300 saobra\u0107ajnih znakova u gradu","objavljeno":"2018-11-20 09:43:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/unisten-saobracajni-znak.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481465,"naslov":"Radno vrijeme u Banjaluci za 21. novembar","objavljeno":"2018-11-20 09:31:17","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/neradni-dan.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481427,"naslov":"Hladno\u0107a smanjuje broj kupaca na gradskoj tr\u017enici","objavljeno":"2018-11-19 19:55:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/trznica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481410,"naslov":"U Banjaluci upaljeno 115 svije\u0107a za stradale u saobra\u0107ajnim nesre\u0107ama","objavljeno":"2018-11-19 18:46:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/ck.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481403,"naslov":"Incident ispred Palate: \u017dena uzviknula \u201cKo je ubio Davida?\u201d, policija je uhapsila (Foto)","objavljeno":"2018-11-19 18:30:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/bl-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481330,"naslov":"Glavna ulica od Pozori\u0161ta do pijace zatvorena","objavljeno":"2018-11-19 13:53:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/ulica-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481308,"naslov":"Novi drvored od mosta kod Banjalu\u010dke pivare do Meridijana (Foto)","objavljeno":"2018-11-19 12:28:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/drvored1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":481287,"naslov":"Odr\u017eali brdsku trku \"Kr\u010dmarice\" u septembru- sme\u0107e ostalo do danas (Foto)","objavljeno":"2018-11-19 12:00:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/foto1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481271,"naslov":"Posje\u010deni svi platani na dijelu Banjalu\u010dkog polja (Foto)","objavljeno":"2018-11-19 11:17:49","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/bl-stablo-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481248,"naslov":"Gradski arhitekta u Prije\u010danima: \"Prigradska naselja treba da budu kao mali gradovi\"","objavljeno":"2018-11-19 09:56:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/arhitekta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481245,"naslov":"Mje\u0161tani tra\u017eili promjenu re\u017eima saobra\u0107aja u Obili\u0107evu","objavljeno":"2018-11-19 09:43:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/naselje-obilicevo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481242,"naslov":"\"Kruna iz Banjaluke\" prodaje se za 14.500 KM","objavljeno":"2018-11-19 09:32:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/kruna.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481229,"naslov":"Banjaluka: Sa mre\u017ee isklju\u010deno 5.253 kupaca zbog nepla\u0107anja struje","objavljeno":"2018-11-18 16:30:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/struja1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481220,"naslov":"Zavr\u0161ena vakcinacija protiv gripa za osjetljive kategorije","objavljeno":"2018-11-18 15:58:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Vakcina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481216,"naslov":"\u201cJa\u010danje mjesnih zajednica\u201d: Radovi u \u0161est naselja, za djecu dva igrali\u0161ta","objavljeno":"2018-11-18 15:54:51","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/igraliste-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481189,"naslov":"Safikada: Tu\u017ena pri\u010da, a jo\u0161 tu\u017eniji tretman atrakcije (Foto, Video)","objavljeno":"2018-11-18 14:38:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/smece-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481181,"naslov":"Ana Brnabi\u0107 sutra na inauguraciji \u017deljke Cvijanovi\u0107","objavljeno":"2018-11-18 13:52:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/ana-brnabic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":481148,"naslov":"Skupovi \"Pravda za Davida i D\u017eenana\" bi\u0107e odr\u017eani i u Francuskoj, Holandiji, SAD-u...","objavljeno":"2018-11-18 11:35:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/pravda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":481146,"naslov":"Sutra konstitutivna sjednica NS RS","objavljeno":"2018-11-18 11:15:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/nsrs.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":481116,"naslov":"\"BL Bajk\" od sutra na zimskoj pauzi","objavljeno":"2018-11-18 09:35:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/bicikl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480989,"naslov":"Pri\u010da o prijevremeno ro\u0111enim bebama: \"Mrvice\" svoje borbe vode hrabro (Foto)","objavljeno":"2018-11-17 10:25:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/mrvice.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480977,"naslov":"\u201cPles je \u017eivot\u201d: Revija mladih plesa\u010da u Domu omladine","objavljeno":"2018-11-17 09:39:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Gema-foto-FB-Plesni-klub-Gemma-Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":480968,"naslov":"U nultoj zoni 400 novih parking mjesta","objavljeno":"2018-11-17 09:06:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/parking-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480889,"naslov":"Stru\u017eu asfalt u glavnoj ulici u samom \u0161picu saobra\u0107aja","objavljeno":"2018-11-16 15:51:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/ulica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480865,"naslov":"Sajam \"Lorimes 2018\" najveselije mjesto u Banjaluci (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-11-16 15:04:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/feat-sajam-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480851,"naslov":"Banjaluka: H&M ponovo zapo\u0161ljava","objavljeno":"2018-11-16 14:12:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/hm.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":480837,"naslov":"Popravljaju glavnu ulicu: Radovi u centru narednih desetak dana","objavljeno":"2018-11-16 12:21:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/radovi-skidanje-asfalta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480800,"naslov":"Mrvice obilje\u017eavaju svoj dan: Za 8 mjeseci u Banjaluci prijevremeno ro\u0111eno 300 beba","objavljeno":"2018-11-16 10:23:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/beba-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480785,"naslov":"Banjaluka: \u017dalbe ko\u010de redovno odr\u017eavanje igrali\u0161ta","objavljeno":"2018-11-16 09:41:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/vandalizam.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480774,"naslov":"Na banjalu\u010dkom velesajmu takmi\u010dili se sjeka\u010di iz \u0161umskih gazdinstava (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-11-16 09:15:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/feat-sajam.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480702,"naslov":"Jesen \u017eivih boja: Neumorni ples li\u0161\u0107a na banjalu\u010dkim ulicama (Foto)","objavljeno":"2018-11-15 16:24:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/jesen1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480631,"naslov":"Banjaluka u znaku lova, ribolova i turizma do subote (Foto)","objavljeno":"2018-11-15 11:51:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/sajam-feat-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480614,"naslov":"Spremite se na vrijeme za novogodi\u0161nje ludilo (Foto)","objavljeno":"2018-11-15 11:37:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/stan-7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":480603,"naslov":"Radovi u Drago\u010daju: Po\u010delo pro\u0161irenje mosta preko rijeke Iva\u0161tanke","objavljeno":"2018-11-15 10:46:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dragocaj-ivanstanka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480588,"naslov":"\"Iza\u0111i, budi prisutan\": Inspirativno predavanje na Pravnom fakultetu","objavljeno":"2018-11-15 10:06:08","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/studenti-pravni-fakultet.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480585,"naslov":"Banjaluka: Gradski arhitekta razgovara s gra\u0111anima","objavljeno":"2018-11-15 09:50:46","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/ivan.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480578,"naslov":"Po\u010dinje gradnja kru\u017enog toka kod \"Delte\"","objavljeno":"2018-11-15 09:24:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/kruzni.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480534,"naslov":"Prevareni Banjalu\u010dani: Umjesto na \u201carbajtu\u201d u Njema\u010dkoj, ostali i bez posla i 2.000 evra (Foto)","objavljeno":"2018-11-14 18:40:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dokumenti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480441,"naslov":"SaMSIC: Dvadesetogodi\u0161njica razmjene studenata medicine","objavljeno":"2018-11-14 12:56:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/samsic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":480431,"naslov":"Popravke o\u0161te\u0107enih semafora u Novoj Varo\u0161i i Rosuljama","objavljeno":"2018-11-14 12:12:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/semafor-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480415,"naslov":"Od useljenja u Dom studenata jo\u0161 ni\u0161ta, ali protestvovala samo 23 studenta (Foto)","objavljeno":"2018-11-14 11:31:49","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/cover.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480386,"naslov":"Smijenjen trener rukometa\u0161a Borca Bojan Un\u010danin","objavljeno":"2018-11-14 10:27:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/rukomet.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":480379,"naslov":"Banjaluka: Novi sportski rekviziti do kraja sedmice u svim \u0161kolama","objavljeno":"2018-11-14 10:03:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/sport.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480372,"naslov":"Sanacija klizi\u0161ta uslov za nastavak gradnje puta kroz Prije\u010dane","objavljeno":"2018-11-14 09:36:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/put-prijecani-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480340,"naslov":"U Banjaluci uspostavljena lijepa tradicija: Osobe sa invaliditetom tre\u0107i put na modnoj pisti","objavljeno":"2018-11-13 20:00:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/revija-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":480308,"naslov":"Pivske pri\u010de: Na prvi ro\u0111endan humanitarna \u017eurka (Foto)","objavljeno":"2018-11-13 19:30:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/45786288_2267979676763380_1314124039681212416_o.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480309,"naslov":"Za\u0161to auto-pijace opstaju i u eri internet prodaje: \u201eAudi\u201c za 800 evra, sjedi pa vozi! (Foto)","objavljeno":"2018-11-13 18:16:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/auto-pijaca-03-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480236,"naslov":"Pod krovom Banjalu\u010dkog velesajma tri me\u0111unarodna sajma (Foto)","objavljeno":"2018-11-13 12:53:36","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/sajam-feat-img.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":480197,"naslov":"Oprez: Do 2. decembra \"Dual\" radar u Banjaluci","objavljeno":"2018-11-13 10:10:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/radar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480189,"naslov":"Gra\u0111anska patrola: Uklonjen otpad sa vi\u0161e lokacija","objavljeno":"2018-11-13 09:46:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/smece.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480181,"naslov":"Banjaluka doma\u0107in tre\u0107e sjednice \u017eirija Izbora najboljeg sportiste BiH","objavljeno":"2018-11-13 09:22:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":480155,"naslov":"Aleje i drvoredi simbol, ali i problem grada: Na sje\u010du \u010deka 380 trulih stabala","objavljeno":"2018-11-12 19:48:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/drvoredi-foto-S-PASALIC-e1542011158673.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480136,"naslov":"Sudu dostavljen novi nalaz vje\u0161taka: Bomba\u0161 \u017deljko Stevanovi\u0107 i dalje opasan za okolinu","objavljeno":"2018-11-12 18:20:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/privodjenje-Zeljko-Stevanovic-bombas-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480129,"naslov":"Mural posve\u0107en Marijanu Bene\u0161u","objavljeno":"2018-11-12 17:55:08","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/mural.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480084,"naslov":"Japanke u novembru, kosa u duhu jeseni: Ovako je danas izgledala Banjaluka (Foto)","objavljeno":"2018-11-12 15:43:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/jesen-bl-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480050,"naslov":"Cvjetna zgrada u Boriku: Ostalo samo ime (Foto)","objavljeno":"2018-11-12 13:45:43","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/pre.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":480003,"naslov":"Besplatno predavanje za mlade parove: Psiholo\u0161ka pomo\u0107 roditeljima i djeci tokom odrastanja","objavljeno":"2018-11-12 10:59:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/psiholozi-foto.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479992,"naslov":"Banjaluka: Srpska heroina Milunka Savi\u0107 dobija ulicu u Adi","objavljeno":"2018-11-12 10:22:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/milunka-savic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479967,"naslov":"Banjaluka: Danas besplatne kontrole ispravnosti ure\u0111aja na vozilima","objavljeno":"2018-11-12 09:21:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/auto-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479925,"naslov":"Obnova \u0161etali\u0161ta u centru grada: Granitne plo\u010de u ulici Bana Milosavljevi\u0107a","objavljeno":"2018-11-11 13:25:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/parkic-e1541939039246.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479908,"naslov":"Pri kraju izgradnja centralnog stuba novog Zelenog mosta","objavljeno":"2018-11-11 12:11:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/zeleni-most-5-e1541934594621.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479899,"naslov":"Biro rada je pun prosvjetara, ali za Nemanju su se otimale \u010detiri \u0161kole","objavljeno":"2018-11-11 11:26:45","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Nemanja-Vukanovic-3-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479888,"naslov":"Uskoro kazne za prekora\u010denje buke","objavljeno":"2018-11-11 10:09:20","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/boska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479885,"naslov":"\u201cKnjiga o d\u017eungli\u201d i \u201cKarlson s krova\u201d pred banjalu\u010dkim mali\u0161anima","objavljeno":"2018-11-11 09:54:10","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/pred-banjaluckim-malisanima.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":479788,"naslov":"Dani malog pozori\u0161ta \u201eDu\u0161ko Radovi\u0107\u201c u Dje\u010dijem pozori\u0161tu RS: Poruke o toleranciji i zna\u010daju prijateljstva","objavljeno":"2018-11-10 11:39:32","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Knjiga-o-dzungli-01-foto-N-Kukolj.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":479766,"naslov":"\u201cU\u010dinite ne\u0161to lijepo za druge\u201d: Humanitarci obradovali pacijente na Paprikovcu","objavljeno":"2018-11-10 10:04:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/mozaik-2-e1541834696787.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479760,"naslov":"Dileri banjalu\u010dke policajce ga\u0111ali \u017eivim tvorom da bi izbjegli zatvor","objavljeno":"2018-11-10 09:26:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Policija-ilustracija-Foto-.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479738,"naslov":"Advokat porodice Dragi\u010devi\u0107 tvrdi da mu je Lepir otkrio dragocjenu informaciju, a ti\u010de se policije","objavljeno":"2018-11-09 20:03:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/ifet1-e1541790343633.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479718,"naslov":"Boravi\u0161na taksa pove\u0107ava se na tri KM","objavljeno":"2018-11-09 18:28:51","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/turisti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479695,"naslov":"Borik dobio svoju ambulantu porodi\u010dne medicine: Po\u010dela preregistracija (Foto)","objavljeno":"2018-11-09 16:57:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/zgrada1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":479667,"naslov":"Domi\u0161ljati Banjalu\u010dani novim saobra\u0107ajnim znakom upozoravaju na rupe (Foto)","objavljeno":"2018-11-09 14:44:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/metla1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479632,"naslov":"Grad dobija 1.000 novih stabala","objavljeno":"2018-11-09 12:05:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/grad-stabla.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479604,"naslov":"Ru\u010dak se pretvorio u horor: Banjalu\u010danka u hljebu na\u0161la ekser! (Foto)","objavljeno":"2018-11-09 10:28:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/hljeb-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479587,"naslov":"\"Aquana\" ostaje bez \"Staklenca\"","objavljeno":"2018-11-09 09:39:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/staklenac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479584,"naslov":"Slovenci tra\u017ee da rezervi\u0161u i \u010ditav lokal za do\u010dek Nove godine u Banjaluci","objavljeno":"2018-11-09 09:22:55","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/ng-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479517,"naslov":"Pri\u010da o ljubavi prema pekarskom zanatu: Kako su porodi\u010dni biznis pretvorili u brend (Foto)","objavljeno":"2018-11-08 21:02:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/DSC_9262_resize-e1541697481128.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":479534,"naslov":"Banjaluka: Control rent a car spreman da do\u010deka putnike iz Ryanair-a (Foto)","objavljeno":"2018-11-08 19:52:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/rentakar2-e1541699033650.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":479518,"naslov":"Raspisana me\u0111unarodna potjernica za Duki\u0107em, osumnji\u010denim za napad na Kova\u010devi\u0107a","objavljeno":"2018-11-08 18:00:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/vlado.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479423,"naslov":"Banjaluka dobija organsku pijacu u centru?","objavljeno":"2018-11-08 11:35:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/voce.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479420,"naslov":"Za vikend novi semafori kod Banskog dvora","objavljeno":"2018-11-08 11:19:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/semafor-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":479398,"naslov":"Kvar u Vatrogasnoj slu\u017ebi: Ne radi telefonski broj \"123\"","objavljeno":"2018-11-08 10:20:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/vatrogasci-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479385,"naslov":"Za samo jedan minut 20 Banjalu\u010dana pre\u0161lo ulicu na \"crveno\"","objavljeno":"2018-11-08 09:43:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/saobracaj.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479382,"naslov":"Banjaluka dobila poligon za obuku voza\u010da","objavljeno":"2018-11-08 09:33:36","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/poligon.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479347,"naslov":"\u017divi sto na sat: Ku\u0161trinovi\u0107a svi znaju kao narodnog meteorologa, ali ne znaju ko ga je svemu nau\u010dio (Foto)","objavljeno":"2018-11-07 19:01:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Nebojsa-Kustrinovic-Foto-D-BOZIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479339,"naslov":"Obili\u0107evo i \u010cesma dobijaju teretane","objavljeno":"2018-11-07 18:15:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/TERETANA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479292,"naslov":"Isklju\u010deni semafor pod Star\u010devicom pravi probleme voza\u010dima: \u017duto svjetlo ko\u010di saobra\u0107aj","objavljeno":"2018-11-07 15:00:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/semafor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479270,"naslov":"U toku sve\u010dana akademija povodom 43 godine rada Univerziteta u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-11-07 13:48:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/unibl-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479242,"naslov":"PopArt market u Domu omladine: Podr\u017eite lokalne proizvo\u0111a\u010de \u010dudesa","objavljeno":"2018-11-07 11:08:39","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/popart.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":479228,"naslov":"Gradska ba\u0161ta \"zasijana\" prijavama za sadnju organskog vo\u0107a i povr\u0107a","objavljeno":"2018-11-07 10:17:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/basta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479218,"naslov":"Masovne pritu\u017ebe Banjalu\u010dana na taksi slu\u017ebu u gradu","objavljeno":"2018-11-07 09:35:46","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/taksi1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479215,"naslov":"Banjaluka: Mje\u0161tani 11 naselja nekoliko sati bez struje","objavljeno":"2018-11-07 09:22:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/naselje-struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479189,"naslov":"Pogledajte snimak hap\u0161enja Stra\u017eivuka u Banjaluci (Video)","objavljeno":"2018-11-06 19:32:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/hapsenje_strazivuk-1.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479167,"naslov":"Univerzitet u Banjaluci nikada ne\u0107e zaboraviti studente poginule u ratu","objavljeno":"2018-11-06 17:56:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/UNIVERZITET-STUDENTI-POGINULI-U-RATU.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479151,"naslov":"Zabavna strana nauke privukla posjetioce u Banjaluci","objavljeno":"2018-11-06 16:30:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/nauka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479095,"naslov":"Banjaluka: Teretane na otvorenom dobijaju jo\u0161 dva naselja","objavljeno":"2018-11-06 13:35:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/teretana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479037,"naslov":"U Banjaluci izgorio automobil koji je vozio osu\u0111eni zelena\u0161","objavljeno":"2018-11-06 09:26:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/policija-1-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479031,"naslov":"Brazilac koji voli Jugoslaviju vi\u0161e od Brazila (Video)","objavljeno":"2018-11-06 07:41:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/robert.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":479015,"naslov":"Karate \u010darolija u \u201cBoriku\u201d","objavljeno":"2018-11-05 20:10:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/karate-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":479010,"naslov":"\u201cSvako jutro sam s nadom gledala u doktorku\u201d: Nakon pola vijeka bebe dobile topli kreveti\u0107","objavljeno":"2018-11-05 19:50:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478925,"naslov":"Sru\u0161ilo se stablo u Banjaluci, o\u0161te\u0107ena dva automobila","objavljeno":"2018-11-05 14:06:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/stablo1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478897,"naslov":"Banjaluka \u0107e biti na svjetskoj biciklisti\u010dkoj mapi","objavljeno":"2018-11-05 12:20:49","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/bicikl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478891,"naslov":"Ure\u0111enje grada: Odvoz krupnog otpada do kraja sedmice","objavljeno":"2018-11-05 12:03:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/uredjenje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478860,"naslov":"Plata od skoro pola miliona KM ispla\u0107ena u Banjaluci","objavljeno":"2018-11-05 09:49:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/plata.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478847,"naslov":"Foto patrola uz Vrbas: Banjaluka u jesenjoj odori (Foto)","objavljeno":"2018-11-05 09:22:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/vrbas.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478843,"naslov":"Banjaluka 1931. godine imala samo 22.000 stanovnika: Subotica bila 5 puta ve\u0107a","objavljeno":"2018-11-05 09:10:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/banjaluka-stara.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478801,"naslov":"Uspjela pobuna voza\u010da: Brzina na zapadnom tranzitu ponovo vra\u0107ena na 70 kilometara na \u010das (Video)","objavljeno":"2018-11-04 13:21:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Tranzit-ogranicenje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478794,"naslov":"Stranci na biciklima upoznali grad: Slika Banjaluke u jesen putuje u svijet","objavljeno":"2018-11-04 12:55:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/strani-novinari-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478752,"naslov":"Jedno\u0161alterski sistem: 3.500 Banjalu\u010dana tra\u017eilo da Grad pribavlja dozvole umjesto njih","objavljeno":"2018-11-04 10:09:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/jednosalterski-sistem.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478746,"naslov":"Banjaluka u do sada nevi\u0111enom prazni\u010dnom ruhu: Gospodsku ulicu \u0107e da krasi zvjezdano nebo","objavljeno":"2018-11-04 09:43:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Gospodska-Foto-D-BOZIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478735,"naslov":"Banjalu\u010dki aerodrom prepun putnika (Video)","objavljeno":"2018-11-04 09:15:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/aerodrom.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478637,"naslov":"Na Univerzitetu u Banjaluci preko hiljadu studenata manje (Video)","objavljeno":"2018-11-03 10:49:39","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Najbolji-studenti-na-banjalu\u010dkom-Univerzitetu-na-milosti-dekana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478630,"naslov":"Pozovi 1415 i podr\u017ei male mrvice","objavljeno":"2018-11-03 10:06:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Mrvice-13181010.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478610,"naslov":"\"9. januarom\" kra\u0107e i jeftinije od Banjaluke do Beograda","objavljeno":"2018-11-03 09:00:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/autoput.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478596,"naslov":"Nov\u010dana pomo\u0107 za vi\u0161e\u010dlane porodice","objavljeno":"2018-11-02 19:29:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/buducnost-02-foto-S-PASALIC-e1537704658922.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478537,"naslov":"Ruskinja nakon 30 godina prona\u0161la Banjalu\u010danku koju je vidjela samo na snimku (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-11-02 14:59:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dijete-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478512,"naslov":"Na banjalu\u010dkom zapadnom tranzitu vra\u0107aju brzinu na 70 km\/h","objavljeno":"2018-11-02 12:59:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/tranzit.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478493,"naslov":"Vandali uni\u0161tavali zgradu Muzeja savremene umjetnosti RS (Foto)","objavljeno":"2018-11-02 12:02:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/vandali2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478466,"naslov":"Festival nauke 6. novembra u Domu omladine","objavljeno":"2018-11-02 10:22:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/festival-nauke-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":478456,"naslov":"Najbolji studenti: Du\u0161ica je najuspje\u0161niji student Ekonomskog fakulteta Banjaluka","objavljeno":"2018-11-02 09:50:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dusica-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478447,"naslov":"Bez struje mje\u0161tani 7 banjalu\u010dkih naselja","objavljeno":"2018-11-02 09:22:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478431,"naslov":"Mali broj gra\u0111ana Donjih Kola zainteresovan za promjenu ljekara: Ne treba nam ambulanta koja radi dva dana","objavljeno":"2018-11-01 21:14:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Ambulanta-Donja-Kola-Foto-RAS-Srbija-e1540999354571.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478423,"naslov":"Policajac heroj: \u201cSvi mi prilaze i \u010destitaju, a ja sam samo ljudski postupio\u201d (Foto)","objavljeno":"2018-11-01 20:39:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Njegos-Djekanovic-3-Foto-D-BOZIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478366,"naslov":"\u201cMozaik prijateljstva\u201c zapo\u0161ljava siroma\u0161ne sugra\u0111ane: \u0160ivanjem \u017eene porodici kroje bezbri\u017eniji \u017eivot","objavljeno":"2018-11-01 17:58:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/mozaik-prijateljstava-javna-kuhinja-01-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478301,"naslov":"Dom zdravlja: Po\u010dela besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa","objavljeno":"2018-11-01 14:17:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/vakcinacija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478293,"naslov":"FK Borac najavio milionsko ulaganje u infrastrukturu (Foto)","objavljeno":"2018-11-01 13:58:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/fk-borac1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":478221,"naslov":"Do\u0111ite na utakmicu: Rukometa\u0161i igraju za Luku Milivojca (18)","objavljeno":"2018-11-01 09:57:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/luka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":478218,"naslov":"Od danas poja\u010dane kontrole saobra\u0107aja, pazite na brzinu","objavljeno":"2018-11-01 09:40:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/policija-saobracaj.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478215,"naslov":"\u010carls Simi\u0107 dolazi u Banjaluku po priznanje","objavljeno":"2018-11-01 09:27:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/simic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":478178,"naslov":"Dimi kao iz Toplane: Voza\u010d ovog automobila ne brine ni o svom, ali ni o tu\u0111im \u017eivotima (Video)","objavljeno":"2018-10-31 19:08:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/automobil-saobracaj-dim-Foto-Srpskainfo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478165,"naslov":"Gra\u0111ani se \u017eale na neredovno odr\u017eavanje javne rasvjete: Za zamjenu pregorjele sijalice trebaju dani","objavljeno":"2018-10-31 18:16:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/rasveta-foto-S-PASALIC-e1540911608157.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478154,"naslov":"Autobus se sudario na kru\u017enom toku na Lau\u0161u (Foto)","objavljeno":"2018-10-31 17:08:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/nesreca-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":478027,"naslov":"Gradske stipendije za 1.238 u\u010denika: Pogledajte rang listu po uspjehu","objavljeno":"2018-10-31 11:45:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/ucenici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477996,"naslov":"Uzalud peticija: O\u010dekivali nove polaske autobusa, a ostali bez pola starih","objavljeno":"2018-10-31 09:51:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/naselje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477671,"naslov":"\u0160tedne knji\u017eice Sberbank a.d. Banjaluka s ulogom od 100 KM bebama ro\u0111enim 31. oktobra","objavljeno":"2018-10-31 09:45:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/sber-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":477987,"naslov":"Banjaluci status turisti\u010dkog mjesta","objavljeno":"2018-10-31 09:24:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477946,"naslov":"Iz \u201cVodovoda\u201d obilaze mje\u0161tane zbog dugogodi\u0161njeg problema: Kucaju od vrata do vrata u naselju Potok","objavljeno":"2018-10-30 20:50:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Naselje-Potok-foto-D-BOZIC-e1540913062620.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477924,"naslov":"Za ovim sportom luduju Amerikanci, a sada pu\u0161ta korijene i u Banjaluci (Foto\/Video)","objavljeno":"2018-10-30 19:21:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/americki-fudbal-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":477793,"naslov":"Zlatna jesen u Banjaluci: Sunce izmamilo dajaka\u0161e na Vrbas (Foto)","objavljeno":"2018-10-30 16:21:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/dajak1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477693,"naslov":"Tajmeri za bolju bezbjednost pje\u0161aka na prelazu kod \"Kupusi\u0161ta\"","objavljeno":"2018-10-30 12:32:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/semafor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477683,"naslov":"Po\u010dinje Movember: \"Superbrke\" podi\u017eu svijest o mu\u0161kim bolestima","objavljeno":"2018-10-30 12:00:32","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/movembar-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477646,"naslov":"Banjalu\u010danin biciklom pre\u0161ao 1160 km da vidi papu: Franjo iza\u0161ao i rukovao se s njim (Foto)","objavljeno":"2018-10-30 10:16:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/papa-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477627,"naslov":"Incident na prelazu u Zalu\u017eanima: Radnik nije do\u0161ao na posao, rampa ostala podignuta","objavljeno":"2018-10-30 09:40:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/rampa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477621,"naslov":"Muke voza\u010da u banjalu\u010dkom naselju Lau\u0161: Ulica preuska za dva vozila","objavljeno":"2018-10-30 09:13:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/laus-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477579,"naslov":"Grad prepoznatljiv po saobra\u0107ajnoj infrastrukturi: Kru\u017eni tokovi ve\u0107 smanjili gu\u017eve","objavljeno":"2018-10-29 21:28:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/kruzni-tok-rebrovac-01-foto-S-PASALIC-e1540802981956.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477500,"naslov":"Lan\u010dani sudar kod Kastela: Nema povrije\u0111enih (Foto)","objavljeno":"2018-10-29 15:11:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/udes2-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477473,"naslov":"Banjalu\u010danka spremno do\u010dekala ljeto (Foto)","objavljeno":"2018-10-29 13:57:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/banjalucanka1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477458,"naslov":"Stanari zgrada u Carice Milice: Valjda nismo mi na redu da ostanemo bez krova (Foto\/Video)","objavljeno":"2018-10-29 13:49:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/zgrada-feat.gif?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477439,"naslov":"\u010cika Ale prizdravio: Ponovo na ulicama Banjaluke (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-10-29 12:11:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/ale-bl-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477432,"naslov":"Najtoplija oktobarska no\u0107 u Banjaluci u proteklih 57 godina","objavljeno":"2018-10-29 12:01:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/banjaluka-noc.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477427,"naslov":"Nekultura na\u0161a nasu\u0161na (Foto)","objavljeno":"2018-10-29 11:45:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/cesma-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477418,"naslov":"Narand\u017easti meteoalarm zbog jakog vjetra u Banjaluci","objavljeno":"2018-10-29 11:05:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/vjetar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477398,"naslov":"Banjaluka: Besplatno psiholo\u0161ko savjetovanje za starije sugra\u0111ane","objavljeno":"2018-10-29 10:07:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/penzioneri-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477395,"naslov":"Akcija tokom no\u0107i: Banjalu\u010dki policajci spasili mu\u0161karca iz Vrbasa","objavljeno":"2018-10-29 09:51:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/policija-bl123.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477392,"naslov":"Srpske Toplice dobijaju novi most","objavljeno":"2018-10-29 09:39:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/toplice-most.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477262,"naslov":"Banjalu\u010danin u Sao Paulu u\u010di Brazilce \u0107irilicu (Video)","objavljeno":"2018-10-28 09:27:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/robrt-dacesin-Rio-Foto-privatna-arhiva.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477259,"naslov":"Izjasnili se i u\u010denici: \u0160kole dobijaju nove sportske rekvizite","objavljeno":"2018-10-28 09:08:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/skola-osnovci-fizicko-03-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":477012,"naslov":"Vlasnik butika \u201eSkandal\u201c otkriva kako za malo novca kupovati kvalitetno","objavljeno":"2018-10-26 14:45:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/skandal3-e1540556699282.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":476992,"naslov":"Da li ste znali ove podatke o zemljotresu u Banjaluci prije 49 godina","objavljeno":"2018-10-26 12:46:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/zemljotres-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476950,"naslov":"Sadnja sezonskog cvije\u0107a u gradskim cvijetnjacima","objavljeno":"2018-10-26 10:08:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/sadnja1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476944,"naslov":"Banjalu\u010dki Univerzitet dio svjetske saradnje Konfucijevih instituta","objavljeno":"2018-10-26 09:44:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/univerzitet.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476939,"naslov":"Najjeftiniji smje\u0161taj u Banjaluci i Zenici, najskuplji u Mostaru","objavljeno":"2018-10-26 09:10:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/stan1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476913,"naslov":"Za oduzimanje voza\u010dke dozvole: Bahati voza\u010d \u201e\u0161kode\u201c napravio veliki prekr\u0161aj na Zapadnom tranzitu (Video)","objavljeno":"2018-10-25 18:58:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/saobracaj-puna-linija-Zapadni-tranzit-Foto-Vedran-Lepir-YouTube.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476906,"naslov":"Sajam zapo\u0161ljavanja slika i prilika na\u0161eg dru\u0161tva: Mladi do\u0161li samo da izbjegnu \u010das","objavljeno":"2018-10-25 18:26:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/sajam-zaposljavanja-foto-S-PASALIC-2-e1540458689426.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476893,"naslov":"Banjaluka: Uskoro obnova glavne gradske saobra\u0107ajnice","objavljeno":"2018-10-25 16:51:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/bl-grad.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476815,"naslov":"Uskoro zajedni\u010dki prostor za policiju i mjesnu zajednicu na Lau\u0161u","objavljeno":"2018-10-25 11:19:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/laus.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476788,"naslov":"Stipendija za studente DIF-a: Za studiranje u Rumuniji skoro 1.000 evra mjese\u010dno","objavljeno":"2018-10-25 10:08:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/studenti-01.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476784,"naslov":"Atleti\u010dar Du\u0161ko Tadi\u0107 pokre\u0107e peticiju na Trgu Krajine za podr\u0161ku osnovcima","objavljeno":"2018-10-25 09:50:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/udzbenici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476778,"naslov":"Isklju\u010denja zbog radova: U ovim dijelovima Banjaluke ne\u0107e biti struje","objavljeno":"2018-10-25 09:28:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/struja1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476683,"naslov":"Kad automobil potpuno blokira put invalidima (Foto)","objavljeno":"2018-10-24 16:09:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/parking-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476640,"naslov":"Japanac po znanje do\u0161ao u Banjaluku","objavljeno":"2018-10-24 12:19:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/japanac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476630,"naslov":"Dan za extra shopping u Extra Sports radnjama","objavljeno":"2018-10-24 11:30:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/extra-sports.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":476624,"naslov":"Nakon godinu dana: U Banjaluci se kona\u010dno mjeri kvalitet vazduha","objavljeno":"2018-10-24 10:52:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/vazduh-zagadjenost.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476600,"naslov":"Podr\u0161ka iz bud\u017eeta: Poziv udru\u017eenjima od interesa za za\u0161titu i spasavanje","objavljeno":"2018-10-24 09:55:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Stanjem-u-gradskoj-kasi-smo-zadovoljni.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476596,"naslov":"Banjalu\u010dani po dva sata bez struje","objavljeno":"2018-10-24 09:42:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/naselje-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476548,"naslov":"Banjaluka: Nijedan policajac nije primio mito","objavljeno":"2018-10-23 18:03:16","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Pijan-vozilom-udario-policajca-u-Gradi\u0161ci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476482,"naslov":"Banjaluka: Vatrogasci izveli pokaznu vje\u017ebu u \u0161koli \"Aleksa \u0160anti\u0107\" (Foto)","objavljeno":"2018-10-23 13:44:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/vatrogasci-feat-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476447,"naslov":"Preticao kolonu na Banjalu\u010dkom polju- ali trotoarom (Video)","objavljeno":"2018-10-23 10:44:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/saobracaj-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476438,"naslov":"Hrabra porodica Gaji\u0107 velikim srcem dobija bitku protiv donedavno neizlje\u010dive bolesti","objavljeno":"2018-10-23 10:17:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/gajic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476432,"naslov":"Isplativ biznis: Izdavanje stanova na dnevnom nivou preplavilo oglase u Banjaluci","objavljeno":"2018-10-23 09:38:16","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/stanovi-0.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476429,"naslov":"Iz kombija mame mali\u0161ane da im pri\u0111u, banjalu\u010dka policija istra\u017euje dva slu\u010daja","objavljeno":"2018-10-23 09:27:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/skole.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476327,"naslov":"Banjaluka: Sanacija liftova u starim zgradama","objavljeno":"2018-10-22 14:54:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/lift.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476317,"naslov":"Postoje li nove banjalu\u010dke registarske tablice ili je ovo modni hit? (Foto)","objavljeno":"2018-10-22 14:20:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/tablice1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476266,"naslov":"U Banjaluci otvorena najkompletnija benzinska pumpa u BiH (Foto)","objavljeno":"2018-10-22 11:44:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/feat-ova.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":476247,"naslov":"Veliki uspjeh: Banjalu\u010dki pliva\u010di se vratili ku\u0107i sa 26 medalja","objavljeno":"2018-10-22 10:12:46","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/olymp.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":false},{"id":476234,"naslov":"\u017du\u0107ko- pas koji (je) voli(o) autobuse (Foto)","objavljeno":"2018-10-22 09:27:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/zucko-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476232,"naslov":"Oprez: Odron na magistralnom putu od Krupe na Vrbasu prema Bo\u010dcu","objavljeno":"2018-10-22 09:06:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/odron-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476215,"naslov":"Banjalu\u010dki fakulteti nezakonito napla\u0107uju \u201cobnovu\u201c apsolventskog sta\u017ea","objavljeno":"2018-10-21 15:34:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/univerzitet-rektorat-kampus.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476144,"naslov":"Kocka uzima sve vi\u0161e maha","objavljeno":"2018-10-21 10:09:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/kocka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476130,"naslov":"\"\u0160ta to bje\u0161e ljubav\": Mlade u\u010de da prepoznaju nasilje u vezama","objavljeno":"2018-10-21 09:41:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/nasilje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":476116,"naslov":"Zavirili smo u nekada\u0161nji \u0160oping centar koji pretvaraju u sportsku dvoranu (Foto)","objavljeno":"2018-10-21 09:05:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/dvorana2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476078,"naslov":"\u0160ansa za studente: Praksa u njema\u010dkim firmama, obezbije\u0111en smje\u0161taj i d\u017eeparac","objavljeno":"2018-10-20 14:10:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/studenti-01-foto-S-PASALIC-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476020,"naslov":"Tra\u017ee 300 radnika u 40 firmi: Tre\u0107i Sajam zapo\u0161ljavanja u dvorani \u201cObili\u0107evo\u201d","objavljeno":"2018-10-20 09:27:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/sajam-zaposljavanja-05-foto-S-PASALIC-e1539958446570.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":476015,"naslov":"Vizantijski zlatnik novi suvenir Banjaluke? (Foto)","objavljeno":"2018-10-20 09:17:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/suvenir.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":476010,"naslov":"Lijepa vijest iz UKC RS: Ro\u0111ene trojke i dva para blizanaca","objavljeno":"2018-10-20 08:57:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/beba-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475990,"naslov":"\u201cU strahu grabe hranu\u201d: Javne kuhinje u Banjaluci sve punije","objavljeno":"2018-10-19 19:22:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/javna-kuhinja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475987,"naslov":"Preko mosta u Prije\u010danima bez straha","objavljeno":"2018-10-19 19:05:17","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/most-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475973,"naslov":"Banjalu\u010dki kajaka\u0161i sve bli\u017ei Beogradu (Video)","objavljeno":"2018-10-19 18:00:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/kajak-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":475941,"naslov":"Navike Banjalu\u010dana: Automobil ima 70 odsto gra\u0111ana, ali je sve vi\u0161e i biciklista","objavljeno":"2018-10-19 14:41:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/banjaluka-bic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475917,"naslov":"Uhap\u0161eni zbog ubistva Bojana Milovanovi\u0107a predati Tu\u017eila\u0161tvu (Foto)","objavljeno":"2018-10-19 13:59:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/feat-hapsenje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475889,"naslov":"Banjaluka: Medicinska \u0161kola ostaje u \"Kosmosu\"","objavljeno":"2018-10-19 11:15:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/med-skola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475874,"naslov":"Banjalu\u010danke \u010dekaju do 3 mjeseca za termin na ginekologiji","objavljeno":"2018-10-19 10:09:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/ginekologija-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475869,"naslov":"\u017delite li besplatno nasuti goriva u va\u0161 automobil: U ponedjeljak pravo na novu Ideal pumpu","objavljeno":"2018-10-19 09:51:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/ideal1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":475866,"naslov":"Stanovnici vi\u0161e banjalu\u010dkih naselja i ulica bez struje","objavljeno":"2018-10-19 09:41:49","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/elektrokrajina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475807,"naslov":"Cicvara, koljenica, ljevu\u0161a \u2013 Za\u0161to ih volimo i gdje ih u Banjaluci pojesti? (Foto)","objavljeno":"2018-10-18 20:50:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/naslovna3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":475760,"naslov":"Upotrebna dozvola za most u Prije\u010danima: Gra\u0111ani kona\u010dno mogu da ga koriste","objavljeno":"2018-10-18 16:22:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/most-prijecani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475702,"naslov":"Kako da u\u0161tedite ove zime na grijanju?","objavljeno":"2018-10-18 13:38:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/naslovna-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":475691,"naslov":"Banjalu\u010dani krenuli kajakom od Banjaluke do Beograda! (Foto)","objavljeno":"2018-10-18 12:13:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/kajak1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":false},{"id":475685,"naslov":"Dom zdravlja u Banjaluci za vikend radi po drugom rasporedu","objavljeno":"2018-10-18 11:41:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/dom-zdravlja-bl-foto.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475657,"naslov":"Kona\u010dno rastu prihodi od putarina","objavljeno":"2018-10-18 09:53:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/autoput.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475654,"naslov":"O cijeni komunalnih usluga u Banjaluci odlu\u010diva\u0107e odbornici?","objavljeno":"2018-10-18 09:36:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/komunalno.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475649,"naslov":"U tu\u010di ispred pekare \"Mar\u010delo\" no\u0107as smrtno stradao mladi\u0107 (29)","objavljeno":"2018-10-18 09:04:32","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/najnovija-vijest.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475598,"naslov":"U \u010cesmi tek \u0161to su asfaltirali cestu ve\u0107 je kopaju (Foto)","objavljeno":"2018-10-17 13:43:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/cesma1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475582,"naslov":"\"Gra\u0111anska patrola\": Najvi\u0161e prijava za pokvarenu javnu rasvjetu","objavljeno":"2018-10-17 12:12:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Rasvjeta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475575,"naslov":"Zahvaljuju\u0107i podsticajima zaposleno 147 radnika u Banjaluci","objavljeno":"2018-10-17 11:40:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/grad-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475546,"naslov":"U Forumu za bezbjednost gra\u0111ana na\u010delnici, profesori, aktivisti, motoristi\u2026","objavljeno":"2018-10-17 10:16:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/centar-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475538,"naslov":"Banjaluka u \u010detiri godine ula\u017ee 338 miliona KM","objavljeno":"2018-10-17 09:47:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475531,"naslov":"Foto zanimljivost iz okoline Banjaluke: Volim te konjino! (Foto)","objavljeno":"2018-10-17 09:30:51","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/konj-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475424,"naslov":"Evo koliko drvoreda i travnjaka ima u gradu na Vrbasu","objavljeno":"2018-10-16 14:11:47","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/banjaluka-zeleni-grad.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475414,"naslov":"U Banjaluci predstavljen projekat usmjeren na ja\u010danje uloge \u017eene u dru\u0161tvu","objavljeno":"2018-10-16 12:58:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/grad-zene.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475393,"naslov":"Radovi u Banjaluci: Po\u010dela sanacija spomenika palim borcima NOR-a","objavljeno":"2018-10-16 11:15:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/spomenik.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475375,"naslov":"Banjalu\u010danin ukrao motor pa ga slupao","objavljeno":"2018-10-16 10:09:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/motor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475368,"naslov":"Banjalu\u010dkim izvi\u0111a\u010dima prvo mjesto na takmi\u010denju u Zenici","objavljeno":"2018-10-16 09:40:19","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/izvidjaci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475363,"naslov":"Banjaluka ne\u0107e ostati bez jedine kaldrme","objavljeno":"2018-10-16 09:29:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/kaldrma.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475356,"naslov":"Studenti se useljavaju u SC \"Nikola Tesla, sti\u017ee i novi direktor","objavljeno":"2018-10-15 20:46:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/smjestaj_dom_nikola_tesla.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475319,"naslov":"Ivana u Banjaluci: Najbolja srpska atleti\u010darka \u017eeli ovdje da se takmi\u010di, a kao veliki motiv donijela je zna\u010dajan trofej (Foto)","objavljeno":"2018-10-15 18:23:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/ivana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":475295,"naslov":"Ovo su ciljevi Banjaluke u narednim godinama","objavljeno":"2018-10-15 15:51:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/gospodska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475227,"naslov":"Uklonjeni Davorov \u0161ator i automobil iz centra Banjaluke (Foto)","objavljeno":"2018-10-15 11:59:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/trg-david-dragicevic1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475207,"naslov":"Raspisan konkurs za studentske stipendije","objavljeno":"2018-10-15 10:29:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Studenti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475198,"naslov":"Pjeva\u010dke zvijezde ve\u0107 pune hotele po Banjaluci","objavljeno":"2018-10-15 09:53:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/banjaluka-pjevaci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475191,"naslov":"Mandari\u0107 preuzima Borac?","objavljeno":"2018-10-15 09:24:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/mandaric.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":475163,"naslov":"Dva miliona KM za novi put od \u201c\u017dutih zgrada\u201d do Motika: Prvi tender poni\u0161ten, raspisan novi","objavljeno":"2018-10-14 14:45:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/naselje-Motike-foto-S-PASALIC-e1533895843985.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475093,"naslov":"Iznesite krupni otpad: Od sutra jesenja akcija \u010di\u0161\u0107enja Banjaluke","objavljeno":"2018-10-14 10:03:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/smece.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475087,"naslov":"Useljenje u Studentski dom po\u010dinje u utorak (Video)","objavljeno":"2018-10-14 09:50:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/dom.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475068,"naslov":"Kad dvije slike govore 2.000 rije\u010di: Propast Fruktone (Foto)","objavljeno":"2018-10-14 09:01:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/fruktonaaa-e1539501110936.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":475041,"naslov":"Neophodni novi dr\u017eavni vrti\u0107i: U Banjaluci godinama dug spisak djece koja \u010dekaju obdani\u0161te","objavljeno":"2018-10-13 15:08:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Vrtici-foto-shutterstock.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474999,"naslov":"Radovi uveliko traju: Novi Zeleni most polako dobija obrise (Foto)","objavljeno":"2018-10-13 12:15:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/zeleni-most-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474948,"naslov":"Previsoka cijena oborila tender za nastavak gradnje isto\u010dnog tranzita","objavljeno":"2018-10-13 10:46:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/tranzit.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474933,"naslov":"Da li Banjalu\u010dani vjeruju da izlazak na proteste mo\u017ee donijeti promjene?","objavljeno":"2018-10-13 09:33:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Pravda-za-Davida-Foto-Dejan-Bozic1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474927,"naslov":"Olimpija idealan test za Borac","objavljeno":"2018-10-13 09:07:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/olimpija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":474890,"naslov":"Vico Zeljkovi\u0107 novi predsjednik PFS Banjaluka","objavljeno":"2018-10-12 19:17:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Vico-Zeljkovic-Foto-D-BOZIC-e1539363089528.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":474865,"naslov":"Koncertom pijanistkinje Rite Kinke po\u010dela \"Jesenja sonata\" u Banjaluci","objavljeno":"2018-10-12 16:38:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/koncert1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":474852,"naslov":"Banjaluka u znaku \u0161etnje sa porodicom, selfija sa drugaricom (Foto)","objavljeno":"2018-10-12 16:22:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/setnja1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474834,"naslov":"Sloboda Mi\u0107alovi\u0107: Moj odnos s Banjalukom prerasta u ne\u0161to vi\u0161e od prijateljstva","objavljeno":"2018-10-12 15:19:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/sloboda1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":474824,"naslov":"Svi osnovci koji \u017eele da se bave sportom dobi\u0107e besplatnu opremu","objavljeno":"2018-10-12 14:48:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/skola-osnovci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474759,"naslov":"Po\u010dinje jesenje ure\u0111enje grada: Iznesite krupni otpad!","objavljeno":"2018-10-12 10:06:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/uredjenje-grada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474754,"naslov":"Na Lau\u0161u se gradi zgrada za mjesnu zajednicu i policijsku stanicu (Foto)","objavljeno":"2018-10-12 09:52:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/laus1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474748,"naslov":"Grad Banjaluka kupuje akcije \"Vodovoda\"?","objavljeno":"2018-10-12 09:23:50","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/vodovod-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474684,"naslov":"Banjalu\u010dani, znamo da volite da ga pijete, ali da li ste ikada pojeli \u201eNektar\u201c? (Foto)","objavljeno":"2018-10-11 19:18:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/tepsija-seher.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":474621,"naslov":"Izra\u0111ena Strategija razvoja Banjaluke za idu\u0107ih deset godina","objavljeno":"2018-10-11 14:34:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/grad.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474615,"naslov":"Popravljeni prozori na \u0161koli u Mi\u0161inom Hanu, djeca ponovo na nastavi","objavljeno":"2018-10-11 14:08:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/misin-han.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474573,"naslov":"Jednostavan vodi\u010d za pove\u0107anje produktivnosti u firmama pomo\u0107u MS Access-a","objavljeno":"2018-10-11 11:01:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/access1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":474559,"naslov":"Ponovo iznad prosjeka: U banjalu\u010dkom porodili\u0161tu ro\u0111eno 15 beba!","objavljeno":"2018-10-11 10:17:17","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474553,"naslov":"Posljedice odlaska radnika: Banjaluka postala grad probijenih rokova","objavljeno":"2018-10-11 09:51:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/radovi-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474547,"naslov":"Uro\u0161 \u0110uri\u0107 o izlo\u017ebi u Banjaluci: \u010covjek se kre\u0107e uvijek iz muke","objavljeno":"2018-10-11 09:32:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/uros-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":474472,"naslov":"Banjalu\u010dki mali\u0161ani iz centra grada poslali poruke o pravima djece (Foto)","objavljeno":"2018-10-10 16:39:50","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/djeca-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474419,"naslov":"Posao za sedam pripravnika na Univerzitetu u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-10-10 13:55:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/univerzitet-bl-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474400,"naslov":"Konkurs Gradske uprave: Studentima pola miliona maraka za stipendije","objavljeno":"2018-10-10 12:37:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/studenti-konkurs.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474355,"naslov":"Obnovljen 21 sportski teren u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-10-10 10:21:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/teren-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474349,"naslov":"Banjalu\u010dki vatrogasci na me\u0111unarodnoj vje\u017ebi \"Srbija 2018\" (Foto)","objavljeno":"2018-10-10 10:01:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/vatrogasci-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474338,"naslov":"Poskupljuje parking u Banjaluci?","objavljeno":"2018-10-10 09:10:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/parking.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474331,"naslov":"Eksplozija u rafineriji u Brodu FOTO VIDEO","objavljeno":"2018-10-09 22:22:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/eksplozija-rafinerija-brod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":474310,"naslov":"Polovina mladih Banjalu\u010dana ne zna koliko ima muzeja u \u201cprestonici kulture\u201d","objavljeno":"2018-10-09 20:03:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Muzej-RS.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474281,"naslov":"U Banjalu\u010dkom porodili\u0161tu ro\u0111ene 23 bebe, jedna od njih te\u017eila \u010dak 5 kilograma (Foto)","objavljeno":"2018-10-09 17:57:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/bebe-foto-d-bozic-1-e1539096468840.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474243,"naslov":"Dru\u017eenje u Gradskoj upravi: Mala \"gradona\u010delnica\" vratila klju\u010deve grada","objavljeno":"2018-10-09 15:10:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/gradska-uprava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474175,"naslov":"U\u010dionice banjalu\u010dke Tehni\u010dke \u0161kole kona\u010dno bez vlage i mahovine (Foto)","objavljeno":"2018-10-09 11:18:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/skola-feats.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474164,"naslov":"Problemi sa podstanarima u Banjaluci: Ne plate ra\u010dune, o\u0161tete stan i samo nestanu","objavljeno":"2018-10-09 10:24:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/podstanar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474161,"naslov":"Bejbi bum: Banjaluka dugo nije do\u017eivjela ovoliko radosti!","objavljeno":"2018-10-09 10:07:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/porodiliste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474149,"naslov":"Obnovljene sobe drugog paviljona SC \"Nikola Tesla\" i dalje prazne, direktor napu\u0161ta dom?","objavljeno":"2018-10-09 09:39:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/paviljon-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474127,"naslov":"Obaveza od koje svi bje\u017ee: Niko ne\u0107e da bude predsjednik ZEV-a","objavljeno":"2018-10-08 20:20:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/stambene-zgrade-foto-S-PASALIC-e1538990820489.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":474117,"naslov":"Zeljkovi\u0107 poslije sastanka sa Kova\u010devi\u0107em: Banjaluka se vra\u0107a u porodicu FS RS","objavljeno":"2018-10-08 19:15:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Zeljkovic-i-Kovacevic-foto-fkborac-e1539017264631.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":474088,"naslov":"Kako su glasali Banjalu\u010dani: Dodik ili Mladen? (Foto)","objavljeno":"2018-10-08 17:54:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Mladen-Ivanic-Milorad-Dodik.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473974,"naslov":"Nema vi\u0161e brze vo\u017enje: U Boriku postavljeni monta\u017eni ivi\u010dnjaci","objavljeno":"2018-10-08 12:19:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/borik.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473943,"naslov":"Banjaluka: Zavr\u0161eno \u010di\u0161\u0107enje propusnih kanala i problemati\u010dnih korita","objavljeno":"2018-10-08 10:38:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/vrbas-ciscenje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473927,"naslov":"Kra\u0107i put od Paprikovca do Petri\u0107evca ko\u010di mje\u0161tanin","objavljeno":"2018-10-08 09:36:39","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/saobracaj.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473889,"naslov":"Banjalu\u010danin prijavio zloupotrebu glasa svog sina koji studira u Njema\u010dkoj (Foto)","objavljeno":"2018-10-07 15:33:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/izbori-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473867,"naslov":"U Banjaluci do 11.00 \u010dasova glasalo 17,98 odsto bira\u010da","objavljeno":"2018-10-07 13:26:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Izbori-Banjaluka1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473797,"naslov":"\u201cInstagram\u201d vra\u0107a banjalu\u010dke govornice u modu","objavljeno":"2018-10-07 09:49:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/govornic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473786,"naslov":"Puste ulice: Nestvaran prizor u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-10-07 09:35:51","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Banjaluka-izbori-prazan-grad-Foto-Sinisa-Pasalic8.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473780,"naslov":"U Banjaluci ka\u0161njenje na nekoliko bira\u010dkih mjesta","objavljeno":"2018-10-07 09:11:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/izbori.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473743,"naslov":"Banjaluka na nogama: Roditelji zabrinuti zbog sve \u010de\u0161\u0107ih slu\u010dajeva pedofilije, stru\u010dnjaci poru\u010duju: \u201cO tome je trebalo misliti ranije\u201d","objavljeno":"2018-10-06 14:57:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/osnovna-skola-Branko-Radicevic-Banjaluka-foto-Sinisa-Pasalic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473724,"naslov":"Bilo je toplo par dana: Zavrnuto grijanje u stanovima","objavljeno":"2018-10-06 13:25:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Grijanje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473657,"naslov":"Prvi stan kao prva ljubav: Kako odabrati, kupiti, namjestiti ali i osigurati stan? (Foto)","objavljeno":"2018-10-06 10:25:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/stan.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":473677,"naslov":"\"\u0160ampionka inkluzije\" s ljubavlju u\u010di \u0111ake","objavljeno":"2018-10-06 10:20:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Sanja-Bajic-uciteljica-Manjaca-foto-Sinisa-Pasalic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473642,"naslov":"\u0110aci kona\u010dno u toplim u\u010dionicama u Mi\u0161inom Hanu (Foto)","objavljeno":"2018-10-06 09:08:59","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/skola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473565,"naslov":"Pratite u\u017eivo de\u0161avanja sa Trga Krajine, skup \"Pravda za Davida\" (Foto\/Video)","objavljeno":"2018-10-05 18:32:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/foto9-e1538766366349.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473539,"naslov":"Taksisti patroliraju oblijepljeni plakatima SNSD-a, policija pravi punkt (FOTO)","objavljeno":"2018-10-05 17:48:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/43161272_239487423392585_6055459577288196096_n.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473351,"naslov":"Otkrivamo vam banjalu\u010dki restoran sa tradicionalnom kuhinjom: Po mjeri pravog mu\u0161karca (Foto)","objavljeno":"2018-10-04 20:04:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/grupa1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":473235,"naslov":"Stigla voda za stanovnike rubnih podru\u010dja Banjaluke i Prijedora","objavljeno":"2018-10-04 14:00:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/stigla-voda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":473171,"naslov":"Dual radar ponovo \"lovi\" voza\u010de po Banjaluci","objavljeno":"2018-10-04 10:15:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/radar-ramer.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473164,"naslov":"Banjalu\u010dani svim srcem za Gr\u010dku: Prikupili 20.000 KM za stradale u po\u017earu","objavljeno":"2018-10-04 09:50:16","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/grcka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473161,"naslov":"Do podneva obustava saobra\u0107aja na putu Karanovac-Crna Rijeka","objavljeno":"2018-10-04 09:38:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/saobracaj-22.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473158,"naslov":"Pola naselja Debeljaci nema ni septi\u010dke jame ni kanalizaciju","objavljeno":"2018-10-04 09:25:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/debeljaci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473146,"naslov":"Uz jesen stigla i viroza, naj\u010de\u0161\u0107e oboljevaju mali\u0161ani","objavljeno":"2018-10-03 20:46:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/cuja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473136,"naslov":"Godine u\u010denja se isplate: Posao na UKC RS za najboljeg studenta medicine","objavljeno":"2018-10-03 20:26:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ukc.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473115,"naslov":"\u201cEko-toplane\u201d kupile 75 odsto drvne sje\u010dke za grijnu sezonu","objavljeno":"2018-10-03 18:08:24","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/eko-toplana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473056,"naslov":"Prvi Me\u0111unarodni salon stripa u Banjaluci","objavljeno":"2018-10-03 14:19:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/strip-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":473035,"naslov":"Druga faza sanacije Banskog dvora po\u010dinje sutra","objavljeno":"2018-10-03 12:48:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/banski-d.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473026,"naslov":"Banjaluka dobila 230 novih kontejnera","objavljeno":"2018-10-03 12:07:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/kontejneri.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":473020,"naslov":"Izlo\u017ebom dje\u010dijih radova zatvaraju \"Kulturu u prolazu\"","objavljeno":"2018-10-03 11:37:19","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/izlozba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":472907,"naslov":"Banjaluka u petak predaje aplikaciju za Evropsku prestonicu kulture","objavljeno":"2018-10-02 16:10:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/kultura1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":472875,"naslov":"Kajaka\u0161i protiv hidroelektrana na Vrbasu: Rijeke vi\u0161e vrijede bez brana","objavljeno":"2018-10-02 14:40:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/vrbas-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":false},{"id":472823,"naslov":"Topli radijatori od danas u Banjaluci","objavljeno":"2018-10-02 10:51:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/radijatori.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472813,"naslov":"Hap\u0161enje zbog raketnog napada: Ispalio zolju na zgradu Euroherca u Banjaluci","objavljeno":"2018-10-02 10:01:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/zolja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472805,"naslov":"Banjalu\u010danin osumnji\u010den da je srednjo\u0161kolcima dilovao drogu","objavljeno":"2018-10-02 09:34:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/duster.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472801,"naslov":"Zvani\u010dno: Odgo\u0111en duel Borca i Sutjeske","objavljeno":"2018-10-02 09:21:39","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/borac-fudbal.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":472788,"naslov":"Radnici u finansijama duplo \u201c\u0161iju\u201d gra\u0111evince","objavljeno":"2018-10-01 20:45:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/radnici-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472706,"naslov":"Sutra otvaranje posljednje dionice autoputa Banjaluka - Doboj (Foto)","objavljeno":"2018-10-01 17:00:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/autput-bl-doboj-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472672,"naslov":"Do kraja godine stanovi za pedesetak socijalno ugro\u017eenih porodica","objavljeno":"2018-10-01 15:46:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/zgrada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472607,"naslov":"\"Nedjelja djeteta\": Klju\u010devi grada pripali osmogodi\u0161njoj Doris (Foto)","objavljeno":"2018-10-01 12:10:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/djeca-grad-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472583,"naslov":"Apsurd u Banjaluci: Preduze\u0107e \"Vodovod\" najve\u0107i du\u017enik za vodu","objavljeno":"2018-10-01 10:21:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472569,"naslov":"Po\u010dinje jo\u0161 jedan festival za djecu u centru grada","objavljeno":"2018-10-01 09:51:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/muzej-savremene-umjetnosti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472560,"naslov":"Te\u017eak udes na autoputu, auto zavr\u0161ilo na krovu (Foto)","objavljeno":"2018-10-01 09:23:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/nesreca1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472543,"naslov":"U Banjaluci otvoreni tereni \u201eMOZZART Arena\u201c (Foto)","objavljeno":"2018-09-30 19:28:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/MG_9942.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":472512,"naslov":"UKC RS: Hitni pacijenti od sada mogu u novoopremljeni Urgentni centar","objavljeno":"2018-09-30 15:45:31","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/ukc-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472493,"naslov":"Banjalu\u010danka poma\u017ee siroma\u0161nima u Ugandi","objavljeno":"2018-09-30 14:06:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/uganda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472491,"naslov":"U RS od kardiovaskularnih bolesti godi\u0161nje umre oko 7.000 ljudi","objavljeno":"2018-09-30 13:56:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/srce.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472476,"naslov":"Propale slu\u010dajeve Tu\u017eila\u0161tva pla\u0107aju gra\u0111ani: Inspektor Poreske uprave RS pravosna\u017eno oslobo\u0111en krivice","objavljeno":"2018-09-30 13:19:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/poreska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472467,"naslov":"Kad je Dra\u017een Petrovi\u0107 igrao u Banjaluci","objavljeno":"2018-09-30 12:40:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Borac-cibona.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ko\u0161arka"},{"id":472457,"naslov":"Sporne zgrade u Lazarevu uskoro dobijaju kanalizaciju","objavljeno":"2018-09-30 12:15:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/gradska-uprava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472452,"naslov":"Po\u010dinje gradnja kru\u017enog toka kod \u201eDelte\u201c sa podzemnim prolazom za pje\u0161ake","objavljeno":"2018-09-30 12:04:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/delta-580x420.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472435,"naslov":"Dru\u017eenje blizanaca okupilo vi\u0161e od 60 mali\u0161ana","objavljeno":"2018-09-30 11:05:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/cetiri-plus-druzenje1-696x522.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472433,"naslov":"Vlada sutra o koncesiji za izgradnju autoputa Banjaluka-Prijedor","objavljeno":"2018-09-30 10:48:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/vlada-rs.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472426,"naslov":"Za ure\u0111enje cijelog vodotoka potrebno do 50 miliona KM: Grad tek na prvom koraku","objavljeno":"2018-09-30 10:25:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/radovi-7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472388,"naslov":"Slo\u017ene kom\u0161ije: Mje\u0161tani Dervi\u0161a uz pomo\u0107 Grada popravili dje\u010dje igrali\u0161te","objavljeno":"2018-09-29 16:31:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/1dervi\u0161i-igrali\u0161te.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472314,"naslov":"Brojne manifestacije povodom Nedjelje djeteta od 1. do 7. oktobra","objavljeno":"2018-09-29 12:43:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/djeca1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":472283,"naslov":"Svjedok rekao Stra\u017eivuku \u201cmrtav si\u201d","objavljeno":"2018-09-29 11:31:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/sudnica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472257,"naslov":"Vodu iz vodovoda Crno Vrelo dobija 500 doma\u0107instava","objavljeno":"2018-09-29 10:08:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Crno_vrelo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472251,"naslov":"Promovisana knjiga \"Heroji po \u0161iframa\"","objavljeno":"2018-09-29 09:51:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/promocija_knjige_kotor_varos_2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":472249,"naslov":"Banjaluka: Dogodilo se 8 saobra\u0107ajnih nezgoda, tri lica povrije\u0111ena","objavljeno":"2018-09-29 09:37:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472189,"naslov":"Banjaluka: Zimsko radno vrijeme za ugostitelje od oktobra","objavljeno":"2018-09-28 16:59:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/kafic-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472156,"naslov":"Banjaluka: Obustava saobra\u0107aja u subotu","objavljeno":"2018-09-28 15:22:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/obustavasaobracaja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":472129,"naslov":"\u017darko Paspalj u nedjelju u Banjaluci: Dva nova sportska terena u parku Mladen Stojanovi\u0107","objavljeno":"2018-09-28 14:03:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/park-mladen-stojanovic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":472116,"naslov":"Predmet koji se odnosi na \u017deljka Karana bi\u0107e prioritet","objavljeno":"2018-09-28 12:38:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/karan.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472100,"naslov":"Mali\u0161ani obilje\u017eavaju svoju sedmicu: Kako izgledaju dje\u010dija prava iz ugla najmla\u0111ih","objavljeno":"2018-09-28 11:29:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/malisani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":472076,"naslov":"Banjaluka centar svijeta u amaterskom biciklizmu","objavljeno":"2018-09-28 09:58:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/biciklizam.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":472073,"naslov":"Biv\u0161im specijalcima i Bandi ponovo ukinuta presuda","objavljeno":"2018-09-28 09:40:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/specijalci-presuda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472070,"naslov":"\"Ovdje su zime duge i o\u0161tre\": Obnovljena i \u0161kola u Aginom Selu","objavljeno":"2018-09-28 09:28:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/agino-selo-obnova.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472030,"naslov":"Mje\u0161tani Borika mjesecima upozoravaju na nove \u201ekom\u0161ije\u201c","objavljeno":"2018-09-27 18:43:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Romi-kod-Rebrovackog-mosta-foto-ras-srbija-e1538044341965.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":472027,"naslov":"Sve bli\u017ee rje\u0161enju Davidove smrti: Podignuta krivi\u010dna prijava protiv \u017deljka Karana","objavljeno":"2018-09-27 18:19:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/zeljko-karan-patolog-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471989,"naslov":"Banjaluka i Grac za djecu oboljelu od autizma","objavljeno":"2018-09-27 15:02:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/sveti-sava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":471905,"naslov":"Dotrajala fontana ispred Narodne skup\u0161tine uskoro u novom ruhu","objavljeno":"2018-09-27 11:05:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/fontana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471885,"naslov":"Uskoro prvi album Gradskog tambura\u0161kog orkestra Banjaluka","objavljeno":"2018-09-27 09:54:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/tamburasi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":471882,"naslov":"Kreativne radionice za djecu u Boriku","objavljeno":"2018-09-27 09:41:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/dijete-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":471868,"naslov":"\u0160kola uveliko po\u010dela, a u\u010denici nemaju sve ud\u017ebenike","objavljeno":"2018-09-26 20:18:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/skola-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471858,"naslov":"Studenti u dilemi: Ne znaju \u0161ta \u0107e sa diplomama, strah ih da upisuju master studije u Srpskoj","objavljeno":"2018-09-26 19:40:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Diplome-fakultet-foto-d-bozic-e1537955103322.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471834,"naslov":"\"Duh\" cara Aleksandra stigao do Banjaluke","objavljeno":"2018-09-26 16:59:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/hram1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471831,"naslov":"U Banjaluci topli radijatori i prije sezone grijanja?","objavljeno":"2018-09-26 16:42:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/radijator.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471784,"naslov":"Predstavljen program Evropske No\u0107i istra\u017eiva\u010da 2018 u Banjaluci","objavljeno":"2018-09-26 14:23:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/noc-istrazivaca-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":471729,"naslov":"Prijave protiv \u010dlanova grupe Pravda za Davida","objavljeno":"2018-09-26 10:59:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/prijave.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471719,"naslov":"Paprene cijene drva i nesta\u0161ica zaledili gra\u0111ane","objavljeno":"2018-09-26 10:30:28","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/ogrev.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471706,"naslov":"Uskoro adrenalinska vo\u017enja biciklom u Krupi na Vrbasu","objavljeno":"2018-09-26 09:36:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/voznja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":471703,"naslov":"Isklju\u010denja struje danas u 16 ulica","objavljeno":"2018-09-26 09:18:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/struja-foto.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471672,"naslov":"Ugostitelji u minusu: Zbog Rusa izgubili 50.000 KM","objavljeno":"2018-09-25 18:45:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Sergej-Lavrov-foto-G-SURLAN-e1537866949718.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471666,"naslov":"Advokat podnio krivi\u010dnu prijavu protiv direktora Republi\u010dkog pedago\u0161kog zavoda","objavljeno":"2018-09-25 18:18:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/dario.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471630,"naslov":"Banjalu\u010dani prijavljuju nepropisno lijepljenje predizbornih plakata","objavljeno":"2018-09-25 14:55:57","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/grad-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471623,"naslov":"Isplatilo se: Vazduh kvalitetniji u \"Danu bez automobila\"","objavljeno":"2018-09-25 14:20:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/biciklisti-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471576,"naslov":"No\u0107 istra\u017eiva\u010da: Radionice avio-simulacije i 3D modelovanja","objavljeno":"2018-09-25 10:06:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/noc-istrazivaca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":471570,"naslov":"Za manje od godinu dana tri me\u0111unarodne nagrade za Banjaluku","objavljeno":"2018-09-25 09:43:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Foto-Grad-Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471563,"naslov":"Rok za stare studente ostaje 30. septembar","objavljeno":"2018-09-25 09:21:10","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/studenti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471543,"naslov":"Vi\u0161e od hiljadu mjesta na banjalu\u010dkom Univerzitetu ostalo nepopunjeno","objavljeno":"2018-09-24 19:40:47","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/unibl-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471534,"naslov":"Za\u0161to se rezultati popisa i bira\u010dkog spiska u Banjaluci ne podudaraju","objavljeno":"2018-09-24 19:10:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Biracki-spiskovi-izbori-glasanje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471515,"naslov":"Prva operacija u novim prostorijama UKC RS: Sa 10 puta manjim rezom operisali tumor","objavljeno":"2018-09-24 18:01:08","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/ukc-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471492,"naslov":"Banjalu\u010dki studenti predstavili eko projekat u Iranu (Foto)","objavljeno":"2018-09-24 16:19:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/iran3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471415,"naslov":"Oprezno, klizave su ceste: Udes kod Ekonomskog","objavljeno":"2018-09-24 11:12:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/udes-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471389,"naslov":"Profesori iz Be\u010da predava\u0107e na Medicinskom fakultetu u Banjaluci","objavljeno":"2018-09-24 10:02:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/medicinski-fakultet1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471379,"naslov":"Velika Sport Vision rasprodaja u Banjaluci","objavljeno":"2018-09-24 09:32:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/sv23.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":471372,"naslov":"Na dva to\u010dka kroz Kozaru (Foto)","objavljeno":"2018-09-24 09:18:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/slika-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":471335,"naslov":"Promocija porodi\u010dnih vrijednosti: Mame i tate sa djecom prodefilovali gradom za budu\u0107nost (Foto)","objavljeno":"2018-09-23 14:46:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/buducnost-02-foto-S-PASALIC-e1537704658922.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471307,"naslov":"Sje\u0107anje na poginule borce: Otkriveno spomen-obilje\u017eje na Star\u010devici","objavljeno":"2018-09-23 12:53:45","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/spomenik-2-e1537698614551.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471282,"naslov":"Manja\u010da novi turisti\u010dki kompleks","objavljeno":"2018-09-23 10:56:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Manjaca-1-e1537528226855.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471273,"naslov":"Hod po \u017eici iznad Vrbasa okupio vi\u0161e od 300 u\u010desnika","objavljeno":"2018-09-23 10:33:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/hod-e1537692006301.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471258,"naslov":"Diskusija \u201cVolim svoj posao\u201c na Ekonomskom fakultetu","objavljeno":"2018-09-23 09:23:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/ekonomski-faks.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":471224,"naslov":"Projekat od istorijskog zna\u010daja za zdravstvo Srpske realizovan: Od danas sve klinike na jednom mjestu (Foto)","objavljeno":"2018-09-22 18:45:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/ukc-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471200,"naslov":"Banjaluka na dva to\u010dka: Prelijepa atmosfera sa dana\u0161nje biciklijade (Foto)","objavljeno":"2018-09-22 15:27:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Biciklisti-Banjaluka1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471185,"naslov":"U \u010cesmi kona\u010dno otvaraju glavnu ulicu za saobra\u0107aj","objavljeno":"2018-09-22 14:39:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Cesma-glavna-saobracajnica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471148,"naslov":"Sve\u010dano otvoreno Sjeverno krilo i obnovljeni Centralni blok UKC RS: \u201cSve ono \u0161to se radi u Evropi sada se mo\u017ee i kod nas\u201d (Foto)","objavljeno":"2018-09-22 12:32:18","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Otvaranje-UKC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471114,"naslov":"Jo\u0161 jedan vodovod na prigradskom podru\u010dju","objavljeno":"2018-09-22 09:52:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":471107,"naslov":"U Banjaluci danas \"Dan bez automobila\", centar zatvoren za saobra\u0107aj","objavljeno":"2018-09-22 09:23:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/gospodska-centar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":471101,"naslov":"Sve\u010dano otvaranje sjevernog krila i centralnog bloka UKC RS","objavljeno":"2018-09-22 08:57:56","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/UKC-sjeverno-krilo-foto-S-PASALIC-e1537289573790.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":471050,"naslov":"Lavrov u Banjaluci: \u017deljka Cvijanovi\u0107 do\u010dekala ministra spoljnih poslova Rusije (Foto\/Video)","objavljeno":"2018-09-21 15:37:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Zeljka-Cvijanovic-Sergej-Lavrov-aerodrom-Foto-Sinisa-Pasalic2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470955,"naslov":"Banjaluci evropsko priznanje za urbanu mobilnost","objavljeno":"2018-09-21 09:45:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Centar-grada-Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470953,"naslov":"Hap\u0161enje zbog ubistva Dragi\u010devi\u0107a: Alen Kuki\u0107 u pritvoru jer je obrisao snimak bezbjednosnih kamera","objavljeno":"2018-09-21 09:37:36","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/david-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470943,"naslov":"Prostori za mali\u0161ane u lo\u0161em stanju: I tobogan nestao sa dje\u010djeg igrali\u0161ta (Foto)","objavljeno":"2018-09-21 08:59:45","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/igraliste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470914,"naslov":"Autobus sti\u017ee u vi\u0161e dijelove \u010cesme","objavljeno":"2018-09-20 19:07:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/autobus-bocac-9b.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470906,"naslov":"Banjaluka: Stoma\u010dni virus napunio ambulante","objavljeno":"2018-09-20 18:30:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/stomak2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470860,"naslov":"Pogledajte koji ugostiteljski i poslovni objekti sutra ne\u0107e raditi u Banjaluci","objavljeno":"2018-09-20 15:31:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/zatvoreno.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":470841,"naslov":"PU Banjaluka: Poziv gra\u0111anima da na zakonit na\u010din izra\u017eavaju svoje stavove","objavljeno":"2018-09-20 14:14:36","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/cjb-banja-luka-nova-e1537447058181.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470756,"naslov":"Lavrova u stopu prate ljekari, vatrogasci izvoze najbolja vozila na ulice Banjaluke","objavljeno":"2018-09-20 10:13:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/lavrov-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470746,"naslov":"Iscrtane biciklisti\u010dke staze na nekoliko mjesta u Banjaluci","objavljeno":"2018-09-20 09:36:18","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/biciklisticke-staze.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470730,"naslov":"Banjaluka dobila prvo javno kupatilo (Foto)","objavljeno":"2018-09-20 09:00:16","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/javno-kupatilo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470573,"naslov":"Napravili djeci na livadi \"mini stadion\"- kom\u0161ije pozvale Komunalnu policiju","objavljeno":"2018-09-19 13:24:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/foto-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470543,"naslov":"Mu\u0161karac iz karavana vrebao \u0161kolarce u Banjaluci?","objavljeno":"2018-09-19 11:39:10","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/skola-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470517,"naslov":"Prijavi se i postani oficir Oru\u017eanih snaga BiH (Foto)","objavljeno":"2018-09-19 10:54:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/naslovna.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":470482,"naslov":"Na samo tri kilometra od centra Banjaluke gra\u0111ani dr\u017ee konje (Foto)","objavljeno":"2018-09-19 09:16:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/kobila-i-zdrijebe-08.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470477,"naslov":"2.000 mali\u0161ana \u010deka na mjesto u vrti\u0107u","objavljeno":"2018-09-19 09:05:45","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/vrtic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470474,"naslov":"Dan Konfucijevog instituta: Radionice u parku, kineske pjesme u Banskom dvoru","objavljeno":"2018-09-19 08:57:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Konfucijev-institut-praznik-zaljubljenih-Foto-UNIBL1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":470423,"naslov":"Zavr\u0161ena obnova i izgradnja UKC RS: Najve\u0107a zdravstvena ustanova u Srpskoj ulazi u novu epohu u radu (Foto\/Video)","objavljeno":"2018-09-18 18:56:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/ukccc.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470383,"naslov":"U Lakta\u0161ima uskoro podru\u010dno odjeljenje Muzi\u010dke \u0161kole Vlado Milo\u0161evi\u0107","objavljeno":"2018-09-18 17:20:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/skola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470352,"naslov":"U Lazarevu se automobil s majkom i bebom prevrnuo na krov (Foto)","objavljeno":"2018-09-18 15:42:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/saobracajka-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470319,"naslov":"Na polovini korita Vrbasa te\u010de blatnjava mrlja (Foto)","objavljeno":"2018-09-18 13:48:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/vrbas-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470297,"naslov":"Lopta i golovi i danas su djeci dovoljni za igru","objavljeno":"2018-09-18 11:59:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/djeca-borik.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470177,"naslov":"Pripreme za izbore: U Banjaluci 191.175 gra\u0111ana sa pravom glasa","objavljeno":"2018-09-18 10:00:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/izbori.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470174,"naslov":"\"Eko-toplane\" po\u010dele pripreme: Modernizacija mre\u017ee za kvalitetnije grijanje","objavljeno":"2018-09-18 09:45:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/toplana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470166,"naslov":"Banjaluka: Pojavile se va\u0161ke u vrti\u0107ima i \u0161kolama","objavljeno":"2018-09-18 09:25:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/vaske.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470074,"naslov":"Ministarstvo prosvjete RS: Dopisom za dolazak srednjo\u0161kolaca na osve\u0161tanje hrama prekr\u0161en zakon","objavljeno":"2018-09-17 18:12:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/litija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470053,"naslov":"Pivo poteklo ulicom na Rebrovcu (Foto)","objavljeno":"2018-09-17 15:58:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/pivo1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":470046,"naslov":"Kako komunicirati s medijima i javno\u0161\u0107u?","objavljeno":"2018-09-17 15:44:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/radionica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":470008,"naslov":"Banjaluka: Osve\u0161tan temelj srpsko-ruskog Hrama i kulturnog centra (Foto)","objavljeno":"2018-09-17 14:37:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/osvestan-temelj-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469939,"naslov":"Nove klupe na 20 mjesta u Banjaluci","objavljeno":"2018-09-17 09:47:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/klupe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469936,"naslov":"Trg Krajine jedino mjesto za skejterske trikove","objavljeno":"2018-09-17 09:36:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/skejteri.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":469931,"naslov":"Banjaluka: Danas osve\u0161tanje temelja rusko-srpskog hrama","objavljeno":"2018-09-17 09:11:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/hram-rusko-srpski.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469903,"naslov":"Eko-toplana punom parom vr\u0161i pripreme za grijnu sezonu: Remont, sanacija i modernizacija","objavljeno":"2018-09-16 16:27:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/eko-toplana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469886,"naslov":"Humanitarcima potrebna pomo\u0107: Mozaik prijateljstva tra\u017ei volontere za akciju Budimo humani","objavljeno":"2018-09-16 15:22:32","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/mozaik-prijateljstava-javna-kuhinja-01-foto-S-PASALIC-768x476.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469881,"naslov":"Turnir \u201eTrofej Banjaluke 2018\u201c: Pravi test pred po\u010detak \u0161ampionata (Foto)","objavljeno":"2018-09-16 15:14:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/1..jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":469866,"naslov":"Tamara \u0106utkovi\u0107, k\u0107erka poginulog borca i majka dvoje djece bez krova nad glavom: Provali\u0107u u neki stan, ne mogu vi\u0161e \u010dekati","objavljeno":"2018-09-16 13:45:31","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Tamara-Cutkovic-dijete-poginulog-borca-01-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469863,"naslov":"Gradnja Rusko-srpskog centra korak ka ja\u010danju kulturne saradnje","objavljeno":"2018-09-16 13:26:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/ruskosrpski_hram.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469859,"naslov":"Gradnja puta u \u0160argovcu po\u010dinje idu\u0107e godine","objavljeno":"2018-09-16 13:16:17","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/sargovac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469857,"naslov":"Srpska open: Finale Berlok - \u0110anesi","objavljeno":"2018-09-16 13:02:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/srpska_open_2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":469829,"naslov":"Stanovnici banjalu\u010dke ulice bez vode, pukla cijev (Video)","objavljeno":"2018-09-16 11:33:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/cijev.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469818,"naslov":"Usvojene primjedbe gra\u0111ana: Nadle\u017eni odustali od nekih promjena u centru grada","objavljeno":"2018-09-16 11:19:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Foto-Grad-Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469796,"naslov":"Na to\u010dki\u0107ima preko 200 mali\u0161ana: Odr\u017eana prva Banjalu\u010dka rolerijada (Foto)","objavljeno":"2018-09-16 10:47:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/r0.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469780,"naslov":"Zavr\u0161eno \u0161i\u0161anje na Trgu: Vi\u0161e od 140 gra\u0111ana doniralo kosu za perike mali\u0161anima","objavljeno":"2018-09-16 09:58:08","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/sisanje-2-768x637.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469776,"naslov":"Vrti\u0107 pred zatvaranjem zbog sva\u0111e vlasnika obdani\u0161ta i objekta: Roditelji brane privatnu pred\u0161kolsku ustanovu","objavljeno":"2018-09-16 09:38:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Vrtic-Nas-foto-facebook-e1536990616854.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469771,"naslov":"Banjaluka: Planiraju gradnju jo\u0161 tri kru\u017ena toka","objavljeno":"2018-09-16 09:26:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/kruzni-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469713,"naslov":"Umjesto na nastavu, banjalu\u010dki srednjo\u0161kolci idu na osve\u0161tanje hrama","objavljeno":"2018-09-15 13:58:43","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Hram.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469702,"naslov":"Pokrenut portal namijenjen privrednicima u RS","objavljeno":"2018-09-15 13:25:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/privreda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469692,"naslov":"Potvr\u0111ena optu\u017enica protiv policajaca zbog uni\u0161tavanja dokaza: Slu\u010daj David Dragi\u010devi\u0107","objavljeno":"2018-09-15 12:18:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/davor-dragicevic-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469675,"naslov":"U Banjaluci izabrane mis Hrvatske, Srbije i BiH","objavljeno":"2018-09-15 11:18:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/mis.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Magazin","podkategorija":false},{"id":469664,"naslov":"Ubrzano upravljanje vozovima na liniji Banjaluka-Doboj","objavljeno":"2018-09-15 11:04:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/zrs.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469668,"naslov":"Kupus razbojniku jo\u0161 \u0161est i po godina robije","objavljeno":"2018-09-15 10:12:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/kupus_razbojnik.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469661,"naslov":"U Banjaluci uskoro trepta\u010di radi bezbjednosti pje\u0161aka","objavljeno":"2018-09-15 09:35:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/pjesacki-prelaz.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469641,"naslov":"Nastava na fakultetima odgo\u0111ena za 8. oktobar","objavljeno":"2018-09-14 20:31:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/fakultet1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469620,"naslov":"Oskarovac Aleksandar Petrov gost Banjaluke","objavljeno":"2018-09-14 15:34:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/festival1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":469613,"naslov":"Podizanje bezbjednosti: Postavljaju \"trepta\u010de\" na novoj dionici Isto\u010dnog tranzita","objavljeno":"2018-09-14 14:58:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/ulica-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469545,"naslov":"Obustava saobra\u0107aja u kanjonu Tijesno","objavljeno":"2018-09-14 10:21:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/tijesno.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469529,"naslov":"Boksera koji je pretukao novinara udaljuju s posla","objavljeno":"2018-09-14 09:19:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/bokser-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469481,"naslov":"Fudbalska senzacija: Napoli \u017eeli da kupi splitski Hajduk (od navija\u010da)","objavljeno":"2018-09-13 16:28:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/napoli.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Planeta sporta"},{"id":469469,"naslov":"Banjaluka: Vatrogasci dobili vozilo za ga\u0161enje industrijskih po\u017eara (Foto)","objavljeno":"2018-09-13 15:12:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/vatrogasci-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469460,"naslov":"Borcu od Vlade RS 100.000 KM","objavljeno":"2018-09-13 14:27:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/rk-borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":469442,"naslov":"Nezgoda u Banjaluci, automobilom sletio u kanal","objavljeno":"2018-09-13 12:54:49","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/nezgoda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469416,"naslov":"Najzabavnija no\u0107 nauke pred Banjalu\u010danima: Predstavite i vi svoj istra\u017eiva\u010dki rad","objavljeno":"2018-09-13 10:57:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/noc.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":469395,"naslov":"\"Stop ru\u0161enju banjalu\u010dkog sporta\"","objavljeno":"2018-09-13 10:14:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/sport.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":469384,"naslov":"Starica najveseliji prodavac u Banjaluci: Prona\u0161la recept za dobro raspolo\u017eenje","objavljeno":"2018-09-13 09:31:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/starica-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469343,"naslov":"Banjaluka: Vozio u suprotnom smjeru kod Delta sitija (Video)","objavljeno":"2018-09-12 16:52:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/suprotan-smjer.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469298,"naslov":"Djevojke u Banjaluci pokazale \u0161ta zna\u010di imati stila (Foto)","objavljeno":"2018-09-12 14:22:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/banjalucanke-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469292,"naslov":"Sberbank a.d. Banjaluka osvje\u017eila postoje\u0107e elektronsko bankarstvo","objavljeno":"2018-09-12 14:04:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/zber-banka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":469251,"naslov":"Hram zbog kojeg Lavrov dolazi u Banjaluku izgleda\u0107e impresivno (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-09-12 11:42:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/hram1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469226,"naslov":"Kamera odala boksera batina\u0161a","objavljeno":"2018-09-12 09:48:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/bokser.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469223,"naslov":"Nakon sela i livada gra\u0111ani po\u010deli da prave divlje deponije i u samom gradu","objavljeno":"2018-09-12 09:36:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/smece.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469220,"naslov":"Centar Banjaluke dobija vi\u0161e od 100 kamera","objavljeno":"2018-09-12 09:25:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/centar-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443827,"naslov":"\u201eMesnice kod Laze\u201c \u2013 tradicija duga \u010detiri decenije: \u0106evap \u2013 kralj ro\u0161tilja","objavljeno":"2018-09-12 08:51:43","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/mesnice-kod-laze.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":469192,"naslov":"Banjaluci nedostaje najmanje \u0161est mostova","objavljeno":"2018-09-11 16:10:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/most.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469144,"naslov":"Veliki brat u Banjaluci: Na Trgu Krajine snimaju tri kamere","objavljeno":"2018-09-11 12:29:18","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/kamere.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469124,"naslov":"Vo\u017enja banjalu\u010dkim ulicama postaje sve opasnija","objavljeno":"2018-09-11 11:10:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/saobracaj1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469113,"naslov":"Nova \u010ditaonica na UKC za studente Medicinskog fakulteta","objavljeno":"2018-09-11 10:02:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/ukc111.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469097,"naslov":"Policijska akcija na Manja\u010di: Uhap\u0161eni otac i sinovi, prona\u0111ena droga (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-09-11 09:41:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/manjaca-droga-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":469094,"naslov":"Ve\u010deras sve\u010dano otvaranje 23. Me\u0111unarodnog sajma knjiga u Banjaluci","objavljeno":"2018-09-11 09:26:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/sajam-knjiga.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":469023,"naslov":"Grad daje subvencije: Milion maraka za novo zapo\u0161ljavanje","objavljeno":"2018-09-10 14:07:43","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/grad.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468962,"naslov":"Helikopterski servis promovisao novu letjelicu (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-09-10 10:17:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/helikopter1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468954,"naslov":"Univerziteti u RS zapo\u0161ljavaju nove asistente","objavljeno":"2018-09-10 09:52:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/univerzitet-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468947,"naslov":"Buran vikend za banjalu\u010dke vatrogasce","objavljeno":"2018-09-10 09:30:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/vatrogasci-8.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468933,"naslov":"Ko je bio utopljenik iz Vrbasa D\u017eenan Juzba\u0161i\u0107?","objavljeno":"2018-09-09 18:37:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/vrbas.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468923,"naslov":"Zdrava nedjelja: Akrobacijama i organskom hranom razveselili Banjalu\u010dane (VIDEO, FOTO)","objavljeno":"2018-09-09 18:03:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/park-e1536498875451.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468929,"naslov":"U Vrbasu nadjen le\u0161 D\u017eenana Juzba\u0161i\u0107a (30)","objavljeno":"2018-09-09 17:10:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/vrbas123.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468877,"naslov":"Uhva\u0107eni \"kaskaderi bez voza\u010dke\" sa stepenica Tr\u017enice: Iz Pe\u017eoa na trije\u017enjenje","objavljeno":"2018-09-09 13:13:36","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/policija-u-potjeri-banjaluka.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468846,"naslov":"Italijanski dental-turisti u Banjaluci","objavljeno":"2018-09-09 11:06:49","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/zubar-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468814,"naslov":"Spektakularno bejkstvo od policije: autom niz stepenice Tr\u017enice (video)","objavljeno":"2018-09-09 09:15:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/policija-u-potjeri-banjaluka.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468775,"naslov":"Roditelji na rubu \u017eivaca: Zbog gu\u017evi na dje\u010djoj hirurgiji \u010dekaju po \u010detiri sata","objavljeno":"2018-09-08 15:02:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/GUZVA-e1536411608698.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468771,"naslov":"Prona\u0111eni pu\u0161ka i vozilo koji su kori\u0161teni u ubistvu \u0160ijana","objavljeno":"2018-09-08 14:47:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/ubistvo_bl_0-696x419.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468760,"naslov":"Odbojka\u0161ice Srbije odu\u0161evile Banjalu\u010dane","objavljeno":"2018-09-08 13:59:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/prepun-borik.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":468757,"naslov":"Samo jedan fakultet popunjen: Na Univerzitetu u Banjaluci imaju dosta razloga za brigu","objavljeno":"2018-09-08 13:46:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ekonomski-fakultet.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468747,"naslov":"Banjaluka u znaku tenisa","objavljeno":"2018-09-08 13:14:18","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/janko.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":468706,"naslov":"Aleja od danas zatvorena za saobra\u0107aj","objavljeno":"2018-09-08 09:57:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/kruzni-tok-e1536408138160.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468612,"naslov":"U Banjaluci cisterna za ga\u0161enje industrijskih po\u017eara (Foto)","objavljeno":"2018-09-07 13:14:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/vatrogasci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468604,"naslov":"Eksplozija vikendice u Prije\u010danima izazvana gasom","objavljeno":"2018-09-07 12:51:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/vikendica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468595,"naslov":"Banjaluka se oprostila od legende (Foto)","objavljeno":"2018-09-07 12:21:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/marijan-benes-komemoracija-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468576,"naslov":"U novim sobama paviljona SC \"Nikola Tesla\" nove cijene?","objavljeno":"2018-09-07 11:04:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/stud-dom.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468563,"naslov":"Po\u010deo ciklus izlo\u017ebi u Gradskoj upravi posve\u0107enih srpskim prosvjetiteljima (Foto)","objavljeno":"2018-09-07 10:12:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/izlozba-gu-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":468560,"naslov":"Besplatni kursevi kineskog jezika na Konfucijevom institutu","objavljeno":"2018-09-07 09:59:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/kineski.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":468541,"naslov":"Zelenilo u centru Banjaluke ipak ostaje","objavljeno":"2018-09-07 09:25:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/banjaluka-zelenilo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468526,"naslov":"Banjalu\u010danin podijelio dijeli\u0107 atmosfere sa US opena (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-09-06 17:14:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/us-open-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":468515,"naslov":"Sin starca pretu\u010denog u autobusu \"Bo\u010dca\": Ne dam da se zata\u0161ka, spremam tu\u017ebu!","objavljeno":"2018-09-06 16:49:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/autobus-vozac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468472,"naslov":"Radionica \"Izrada Access baze\"","objavljeno":"2018-09-06 13:47:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/access-radionica-fb.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":468460,"naslov":"Izlo\u017eba radova priznate fotografkinje Helge Paris u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-09-06 13:13:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/izlozba-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":468454,"naslov":"Aleja Svetog Save bi\u0107e pet dana zatvorena za saobra\u0107aj","objavljeno":"2018-09-06 12:45:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/kruzni.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":468438,"naslov":"Pomo\u0107 za nabavku ud\u017ebenika djeci poginulih boraca","objavljeno":"2018-09-06 11:26:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/knjige.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468401,"naslov":"Voza\u010d autobusa udario starca u Sara\u010dici: predstavnik \"Bo\u010dca\" se izgalamio na novinarku","objavljeno":"2018-09-05 18:58:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/policija-rotacija-.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":468320,"naslov":"Pogledajte, \u0161ta se bijeli na banjalu\u010dkoj travi zelenoj? (Foto)","objavljeno":"2018-09-05 11:17:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/parking-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467516,"naslov":"Nedostatak omege-3: Uzrok oboljenja modernog doba","objavljeno":"2018-09-03 08:00:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/fotopr1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":467873,"naslov":"Gu\u017eve u banjalu\u010dkim marketima zbog spremanja za prvi dan \u0161kole, pola sata \u010dekanja na kasi","objavljeno":"2018-09-02 14:02:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/guzve-u-marketima.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467855,"naslov":"U Banjaluci 5. septembra neformalni sastanak ministara inostranih poslova","objavljeno":"2018-09-02 12:54:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/banski_dvor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":467842,"naslov":"Nastavlja se razvoj poslovne zone: Grad prodaje jo\u0161 jednu parcelu u Rami\u0107ima","objavljeno":"2018-09-02 12:05:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Ramici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467838,"naslov":"Bolji uslovi za \u0161kolarce: U Banjaluci traje obnova 19 \u0161kola","objavljeno":"2018-09-02 11:48:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/metalska-skola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466654,"naslov":"Plesni klub \"Gemma\" vr\u0161i upis novih \u010dlanova","objavljeno":"2018-09-02 10:00:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Screenshot_5-1.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":467734,"naslov":"Borac se uzda u tradiciju na kraji\u0161kom derbiju","objavljeno":"2018-09-01 14:41:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/fudbal.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":467698,"naslov":"Naselje Drakuli\u0107 bez elektri\u010dne energije","objavljeno":"2018-09-01 12:14:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467686,"naslov":"Klizi\u0161te im do\u0161lo skoro do ku\u0107a: Gradnja novog Klini\u010dkog centra stanarima zagor\u010dala \u017eivot","objavljeno":"2018-09-01 11:29:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Velimir-Vukajlovic-sa-Paprikovca-01-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467660,"naslov":"Po\u010dela gradnja prilazne staze koja vodi do UKC RS","objavljeno":"2018-09-01 09:48:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/gradnja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467657,"naslov":"Ruski pisci danas u Banjaluci","objavljeno":"2018-09-01 09:26:48","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/knjiga.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":467615,"naslov":"Raj za rekreativce u srcu Banjaluke","objavljeno":"2018-08-31 18:36:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/foto-8.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467605,"naslov":"IDDEEA raspisala tender za zgradu u Banjaluci od 16 miliona KM","objavljeno":"2018-08-31 17:51:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/IDEA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467567,"naslov":"Otvorite vrata svijeta \u2013 nau\u010dite engleski, njema\u010dki i italijanski jezik","objavljeno":"2018-08-31 15:35:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/featured.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":467553,"naslov":"I dajaka\u0161i na ultramaratonu: Plove Vrbasom od Borika do kanjona Tijesno","objavljeno":"2018-08-31 14:34:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/dajak-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":467525,"naslov":"Jo\u0161 jedna subota u Banjaluci je protekla u znaku fotografije (Foto)","objavljeno":"2018-08-31 13:51:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/fotka5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467467,"naslov":"Evropske avanturiste kvar na ruskom UAZ vozilu doveo u Banjaluku (Foto)","objavljeno":"2018-08-31 09:54:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/uaz-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467464,"naslov":"Dje\u010dije pozori\u0161te otvara vrata nakon pauze: Najmla\u0111i od sutra ponovo vjerna publika","objavljeno":"2018-08-31 09:36:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/odisej.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":467461,"naslov":"Uskoro pro\u0161irenje banjalu\u010dke O\u0160 \"Branko Radi\u010devi\u0107\"","objavljeno":"2018-08-31 09:23:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/skola-br.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467424,"naslov":"Najvi\u0161e \u010dinovnika i trgovaca: Radnici javnog sektora na vrhu liste zaposlenih u Banjaluci","objavljeno":"2018-08-30 19:13:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467405,"naslov":"Voza\u010di automobilima \"okupirali\" dje\u010dije igrali\u0161te kod \"Metalove\" zgrade (Foto)","objavljeno":"2018-08-30 18:10:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/parking-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467297,"naslov":"Sad i u Banjaluci mo\u017eete piti pivo direktno iz proizvodnje u jednoj pravoj kraft pivari","objavljeno":"2018-08-30 13:59:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/pivnica2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":467291,"naslov":"Gra\u0111anska patrola: Najvi\u0161e prijava za kvarove na javnoj rasvjeti","objavljeno":"2018-08-30 11:09:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/rasvjeta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467282,"naslov":"Banjalu\u010dani proslavili podvig Crvene zvezde! (Video)","objavljeno":"2018-08-30 10:40:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/zvezda-slavlje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":467276,"naslov":"Na sajmu knjiga bi\u0107e predstavljene sve publikacije banjalu\u010dkog Univerziteta","objavljeno":"2018-08-30 10:16:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/komisija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":467243,"naslov":"I Safikadin grob postao parkirali\u0161te (Foto)","objavljeno":"2018-08-29 20:32:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/parking1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467213,"naslov":"Policija o istrazi premla\u0107ivanja novinara: Svaki dan nekog saslu\u0161avaju","objavljeno":"2018-08-29 17:59:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/vlado2.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467183,"naslov":"Organizator 7. Banjaluka Art festival : \"Geto\" ostaje trn u oku doma\u0107e kulture","objavljeno":"2018-08-29 15:56:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/smoke.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467107,"naslov":"Radovi uveliko traju: Postavljeni \u0161ipovi za novi Zeleni most","objavljeno":"2018-08-29 10:12:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/most1-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467095,"naslov":"U Banjaluci poja\u010dana kontrola brzine kretanja vozila","objavljeno":"2018-08-29 09:48:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/policija-bl1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467091,"naslov":"Banjaluka: Voza\u010di bijesni zbog promjene rada semafora na Zapadnom tranzitu","objavljeno":"2018-08-29 09:41:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tranzit1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467074,"naslov":"Saobra\u0107ajka u Banjaluci: Auto prevrnuto, uvi\u0111aj u toku","objavljeno":"2018-08-28 23:03:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/saobracajka.jpg1_.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467071,"naslov":"Massimo Savi\u0107 pred banjalu\u010dkom publikom","objavljeno":"2018-08-28 22:55:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/masimo-savic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":467016,"naslov":"Banjalu\u010dke studentkinje ljepote i kulturu RS predstavile svijetu","objavljeno":"2018-08-28 19:36:50","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/studenti-foto-shutterstock-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466994,"naslov":"Novu atletsku stazu u parku \"presjekao\" \"\u0110uri\u0107\" tri dana pred takmi\u010denje (Foto)","objavljeno":"2018-08-28 19:17:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/PUT2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466972,"naslov":"Radionica \u201eExcel kontrolne plo\u010de za profesionalce iz marketinga i prodaje\u201c","objavljeno":"2018-08-28 18:25:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/radionica-excel-kontrolne-ploce.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":466887,"naslov":"Uklonjena stara granata iz Vrbasa (Foto)","objavljeno":"2018-08-28 13:02:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/uklanjenje-granate-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466834,"naslov":"Strani stru\u010dnjaci poma\u017eu Banjaluci u kandidaturi za Evropsku prestonicu kulture","objavljeno":"2018-08-28 09:23:32","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/kultura-bl-grad.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":466308,"naslov":"BestDrive servisi za auto i gume do\u0161li su u Bosnu i Hercegovinu","objavljeno":"2018-08-28 09:00:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/HERO-IMAGE-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":466792,"naslov":"Prilika za gra\u0111evinske radnike (Foto)","objavljeno":"2018-08-27 16:36:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/162346.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":466755,"naslov":"Pomo\u0107 za 1.500 mje\u0161tana Mi\u0161inog Hana, Prijakovaca, Prije\u010dana i Veri\u0107a","objavljeno":"2018-08-27 14:46:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/misin-han.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466688,"naslov":"Novinari zahtijevaju hitnu reakciju nadle\u017enih zbog brutalnog napada na Kova\u010devi\u0107a (Foto)","objavljeno":"2018-08-27 11:33:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/novinari.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466646,"naslov":"Da\u010di\u0107 i \u010cavu\u0161oglu sti\u017eu u Banjaluku","objavljeno":"2018-08-27 09:07:49","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/dacic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466639,"naslov":"\"Banj bus\" za mjesec prevezao 4.000 putnika","objavljeno":"2018-08-27 08:52:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/banj-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466634,"naslov":"Banjalu\u010dki novinari ogor\u010deni prebijanjem kolege: Oglasio se i Dodik","objavljeno":"2018-08-27 08:32:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/nova-e1535319593765.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466621,"naslov":"U Obili\u0107evu pretu\u010den novinar BN-a Vladimir Kova\u010devi\u0107","objavljeno":"2018-08-26 22:18:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/nova-1-e1535319846307.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466611,"naslov":"Vladimir Putin dolazi u Banjaluku?","objavljeno":"2018-08-26 16:08:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/Vladimir-Putin.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466584,"naslov":"Asfalt stigao u \u010cokore i Drago\u010daj","objavljeno":"2018-08-26 13:34:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/dragocaj-put-1-e1535283198516.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466573,"naslov":"Od sutra akcija Za\u0161titimo djecu u saobra\u0107aju","objavljeno":"2018-08-26 12:22:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/20180826120745-268395.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":466531,"naslov":"Voza\u010di oprez, mokri i klizavi kolovozi","objavljeno":"2018-08-26 09:31:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/20180826083028_494408.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":466527,"naslov":"Udes u Banjaluci","objavljeno":"2018-08-26 09:24:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/20180826081349_494406.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466520,"naslov":"Kod \"Ko\u017eare\" se auto prevrnuo na krov: vatrogasci sijeku lim","objavljeno":"2018-08-25 23:51:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Screenshot_20180825-234503-e1535272217496.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466480,"naslov":"Nazire se kraj mukama porodice O\u017eegovi\u0107 iz Gornje Piskavice","objavljeno":"2018-08-25 15:05:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/kliziste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466439,"naslov":"Radnik te\u0161ko povrije\u0111en kada je pao na gradili\u0161tu u centru Banjaluke","objavljeno":"2018-08-25 12:36:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/gradiliste-banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466366,"naslov":"Banjalu\u010danin optu\u017een da je drogu prodavao i tinejd\u017eeru","objavljeno":"2018-08-25 09:27:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/okruzni-sud.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466358,"naslov":"Manja\u010da grmi: Ko\u010di\u0107ev zbor ve\u0107 po\u010deo, je\u010di muzika, prodaju se suveniri, stigli prvi bikovi (Foto\/Video)","objavljeno":"2018-08-25 09:12:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Manjaca7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466344,"naslov":"Prosidba na koncertu Marije \u0160erifovi\u0107 u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-08-25 08:57:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/marija-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":466294,"naslov":"Saobra\u0107ajka kod Kramara: Semafor stvara probleme","objavljeno":"2018-08-24 16:31:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/udes-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466254,"naslov":"Poznati muzi\u010dar Mikula osudio pucanje oko Ferhadije i dobio salve podr\u0161ke (Foto)","objavljeno":"2018-08-24 14:33:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/MIKULA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466237,"naslov":"Turisti odu\u0161evljeni ljetovanjem u Turskoj: Doma\u0107inima djeluje prejeftino (Foto)","objavljeno":"2018-08-24 14:03:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/ANTALIJA-1-e1535112754927.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":466215,"naslov":"Ulica vladike Platona od sutra dvosmjerna","objavljeno":"2018-08-24 12:54:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/20180824113321_494210.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466212,"naslov":"Granata prona\u0111ena u Vrbasu kod Gradskog mosta","objavljeno":"2018-08-24 12:50:16","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/20180824123655_494217.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466203,"naslov":"Revizorski izvje\u0161taj: Neefikasna realizacija projekta izgradnje zgrade IDDEEA u Banjaluci","objavljeno":"2018-08-23 17:46:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/IDDEA.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466147,"naslov":"Zbogom suvim \u010desmama: I mje\u0161tani Borkovi\u0107a do\u010dekali svoj vodovod","objavljeno":"2018-08-23 14:46:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/vodovod-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466132,"naslov":"Besplatna prezentacija PR radionice \u201cKako napisati saop\u0161tenje za medije?\u201d","objavljeno":"2018-08-23 11:01:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/getty_649034114_344521.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":404208,"naslov":"Info ve\u010de za sve banjalu\u010dane koji \u017eele da postanu web dizajneri","objavljeno":"2018-08-23 10:35:36","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/presentations-2-1280x640.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":466089,"naslov":"Pretres u Banjaluci, prona\u0111ena indijska konoplja (Foto)","objavljeno":"2018-08-23 09:20:17","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/konoplja1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466086,"naslov":"Poziv nezaposlenim Banjalu\u010danima za obuku: Najuspje\u0161nijim kandidatima garantuju posao","objavljeno":"2018-08-23 09:07:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tekstilna-industrija-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466083,"naslov":"Uklonjene male biblioteke na otvorenom: Vandali protjerali knjige","objavljeno":"2018-08-23 08:58:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/bl-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466078,"naslov":"U\u017eivanje uz Vrbas: Sutra po\u010dinje eko-festival Dani Vrbasa","objavljeno":"2018-08-22 17:56:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Dani-Vrbasa-festival.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":466075,"naslov":"Podr\u0161ka ru\u0161i barijere","objavljeno":"2018-08-22 17:44:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/distroficari.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466026,"naslov":"Padaju opklade na Ko\u010di\u0107evom zboru: Bikovi o\u0161tre rogove, vlasnici daju i do 10.000 evra za favorita","objavljeno":"2018-08-22 15:33:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/kocicev-zbor-01-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466004,"naslov":"Foto kritika: Polomljene klupe u parku Mladena Stojanovi\u0107a","objavljeno":"2018-08-22 14:22:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/klupa2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":466001,"naslov":"Ovako izgleda kontejner ispred ambulante \u010cesma: Zaraza na +36 stepeni","objavljeno":"2018-08-22 14:13:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/smece.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465941,"naslov":"Izmijenjen rad semafora na Zapadnom tranzitu","objavljeno":"2018-08-22 10:39:49","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/semafori-e1534925779502.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465927,"naslov":"Kreativni avgust: Joga za djecu i koncert za kraj","objavljeno":"2018-08-22 09:42:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/kreativni-avgust-e1534922311202.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":465922,"naslov":"Me\u0111u 150 predstavnika iz vi\u0161e od 30 zemalja svijeta: Banjalu\u010dko studentsko pozori\u0161te putuje u Moskvu","objavljeno":"2018-08-22 09:25:48","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Banjalu\u010dko-studentsko-pozori\u0161te.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":465914,"naslov":"Nema struje u \u010detiri banjalu\u010dka naselja","objavljeno":"2018-08-22 08:53:39","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/struja-foto-shutterstock.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":465887,"naslov":"Grad pru\u017ea podr\u0161ku za 35 parova koji imaju problem sa sterilitetom","objavljeno":"2018-08-21 17:03:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/beba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465867,"naslov":"Disciplinski postupak protiv dvojice banjalu\u010dkih komunalnih policajaca","objavljeno":"2018-08-21 15:51:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/gradska-uprava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465840,"naslov":"\u201cIzbacivanje Tanje Stupar je skandal i udar na slobodu!\u201d","objavljeno":"2018-08-21 15:22:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Tanja-Stupar-Trifunovic-foto-Mladen-Kremenovic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":465836,"naslov":"Dodik potvrdio: Lavrov 17. septembra u Banjaluci","objavljeno":"2018-08-21 15:10:28","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/dodik.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465790,"naslov":"Osumnji\u010deni za silovanje Banjalu\u010danke nakon saslu\u0161anja pu\u0161teni na slobodu","objavljeno":"2018-08-21 12:05:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/mol-vrbas-kastel-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465761,"naslov":"Po\u010delo rje\u0161avanje problema sa vodom u \u010cesmi, sve \u0107e ko\u0161tati 400.000 KM","objavljeno":"2018-08-21 10:26:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Radovi-vodovod-ilustracija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465738,"naslov":"Od sutra drugi upisni rok na banjalu\u010dkom Univerzitetu","objavljeno":"2018-08-21 09:23:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Univerzitet-Banjaluka-Foto-UNIBL.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465725,"naslov":"Od septembra javno kupatilo za besku\u0107nike (Foto)","objavljeno":"2018-08-21 08:58:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/kupatilo-Copy.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465717,"naslov":"Banjalu\u010dki Univerzitet prvi put doma\u0107in me\u0111unarodne ljetne \u0161kole formalne lingvistike","objavljeno":"2018-08-20 18:00:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/kampus.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465715,"naslov":"Ambrozija pravi problem i zdravim Banjalu\u010danima","objavljeno":"2018-08-20 17:48:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/AMBROZIJA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465220,"naslov":"Besplatna prezentacija \u201cPriprema projektnog prijedloga i izvori finansiranja projekata\u201d","objavljeno":"2018-08-20 13:50:45","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Pisanje-projektnih-prijedloga-slika-clanak.fw_-e1534514723251.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":465624,"naslov":"Poziv na kori\u0161tenje sistema \u201ce-stranac\u201d","objavljeno":"2018-08-20 13:38:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/naslovna_fotka-e1534765103331.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":465597,"naslov":"Dilema: Pla\u0107ati kiriju ili kupiti stan na kredit?","objavljeno":"2018-08-20 12:40:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/stanovi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":465542,"naslov":"Akcija uklanjanja ambrozije u Banjaluci: Do sada poko\u0161eno 55.000 kvadrata","objavljeno":"2018-08-20 09:28:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Kosenje-trave-01-Foto-D-BOZIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465539,"naslov":"Bez struje tri banjalu\u010dka naselja","objavljeno":"2018-08-20 09:11:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/struja.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":465534,"naslov":"Ve\u010deras otvaranje 53. \"Ko\u010di\u0107evog zbora\" u Banjaluci","objavljeno":"2018-08-20 08:57:32","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/kocicev-zbor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":465517,"naslov":"Rokenrol i \u0161i\u0161anje unutar zidina Kastela","objavljeno":"2018-08-19 16:03:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/kastel.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465491,"naslov":"Navala insekata u Banjaluci: Sutra ponovo zapra\u0161ivanje komaraca","objavljeno":"2018-08-19 14:32:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/komarci-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":465435,"naslov":"Uvijek gu\u017eva: Mnogo siroma\u0161nih sugra\u0111ana dolazi po odje\u0107u u Mozaik prijateljstva","objavljeno":"2018-08-19 11:53:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/mozaik_prijateljstva.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465430,"naslov":"Obi\u010dan dan u Banjaluci: Sedam krivi\u010dnih djela i osam saobra\u0107ajki","objavljeno":"2018-08-19 11:26:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Policija-uvidjaj-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465426,"naslov":"Jo\u0161 asfalta: Gradi se novi kilometar trotoara u Zalu\u017eanima","objavljeno":"2018-08-19 11:20:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Foto-Dejan-Bo\u017ei\u0107-RAS-Srbija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465399,"naslov":"U prevrtanju traktora u Banjaluci poginuo voza\u010d","objavljeno":"2018-08-19 10:18:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/traktor-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465383,"naslov":"Grad poklonio Tatjani prilaznu rampu","objavljeno":"2018-08-19 09:19:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/rampa-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465374,"naslov":"\u017dedni i ljudi i stoka: Na najve\u0107em imanju na Manja\u010di izbori jedina nada da voda pote\u010de iz \u010desme","objavljeno":"2018-08-18 16:57:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/imanje-Ljubomira-Kocica-00-foto-S-PASALIC-e1534587594101.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465352,"naslov":"Put oko Banjaluke za 90 minuta: Turisti za 40 evra razgledaju cijeli grad","objavljeno":"2018-08-18 15:12:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Foto-Grad-Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465335,"naslov":"Grad Banjaluka i ove godine svim prijavljenim porodicama pla\u0107a vantjelesnu oplodnju","objavljeno":"2018-08-18 13:51:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/porodica-foto-shutterstock.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465271,"naslov":"Strastveni biciklista stradao u nesre\u0107i kod Banjaluke: \u201cNikada nije divljao prilikom vo\u017enje. U \u0161oku smo!\u201d","objavljeno":"2018-08-18 09:37:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Miroslav-Zeljkovic-foto-facebook.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465266,"naslov":"Koliko ko\u0161ta no\u0107 u Banjaluci? Nudi se mnogo toga, cijene se drasti\u010dno razlikuju","objavljeno":"2018-08-18 09:19:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/hotel-Bosna.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465260,"naslov":"Nove tr\u017enice za doma\u0107e poljoprivrednike: Prioritet pijace u Lazarevu i na Manja\u010di","objavljeno":"2018-08-18 09:12:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/voce-i-povrce-Trznica-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465229,"naslov":"Nesre\u0107a u Banjaluci: Povrije\u0111ena \u017eena na pje\u0161a\u010dkom prelazu kod PMF-a","objavljeno":"2018-08-17 16:44:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/saobracajna-nesreca-pjesak-Banjaluka-Foto-Goran-Obradovic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465164,"naslov":"Upozorenje: Na dijelu tranzita u Obili\u0107evu djevoj\u010dice izazivaju sudbinu","objavljeno":"2018-08-17 12:54:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Istocni-trazit-2-e1534502505273.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465153,"naslov":"Hiljade septi\u010dkih jama u najve\u0107em gradu Srpske","objavljeno":"2018-08-17 11:58:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Prigradsko-naselje-Drakulic-03-260310-Foto-D-BOZIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465118,"naslov":"Izgorila ku\u0107a u Boriku (Foto)","objavljeno":"2018-08-17 10:19:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/kuca6-e1534493831547.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":465115,"naslov":"Kolonija u kampusu: Studentske slike na poklon Gradu","objavljeno":"2018-08-17 10:06:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/studenti-02-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":465095,"naslov":"Pomozite sebi ili nekome koga poznajete: Radionica o nasilju u partnerskim odnosima","objavljeno":"2018-08-17 09:45:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/nasilje-foto-shutterstock.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":465043,"naslov":"Banjaluka: Preduzetnik napao k\u0107erke poginulog borca","objavljeno":"2018-08-16 16:58:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Tamara-i-Aleksandra-Dragoljevic-01-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464950,"naslov":"Urbana legenda o Banjaluci: Sedam \u017eena na jednog mu\u0161karca \u2013 lijepo zvu\u010di, ali\u2026","objavljeno":"2018-08-16 12:52:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/gradjani-03-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464947,"naslov":"Ulica Petra Velikog u naselju \u010cesma ne\u0107e biti zavr\u0161ena do kraja avgusta?","objavljeno":"2018-08-16 12:40:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/ulica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464944,"naslov":"Izgra\u0111ena nova pje\u0161a\u010dko-rekreativna staza na Banj brdu","objavljeno":"2018-08-16 12:33:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/banj.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464924,"naslov":"Od kratkih i izazovnih kombinacija Banjaluka se topi kao na plus 40 (Foto)","objavljeno":"2018-08-15 16:48:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/mladi-djevojke-Banjaluka-foto-S-PASALIC6-e1534344394792.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464860,"naslov":"Kad \u0107e to ljeto? Prolazi, ili jo\u0161 nije ni do\u0161lo? Ljetovanja tek po\u010dinju? (Foto)","objavljeno":"2018-08-15 14:21:31","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/antalija-plaza-olimpia-taravel-1-e1534336074922.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":464822,"naslov":"U Smilji\u0107 Company iznajmite autobus, odaberite turisti\u010dki aran\u017eman ili ostvarite popust za studente","objavljeno":"2018-08-15 13:37:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/g1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":464841,"naslov":"Policijski fi\u0107o na ulicama Banjaluke budi uspomene","objavljeno":"2018-08-15 13:32:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/fico.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464767,"naslov":"Herojski \u010din Banjalu\u010dana: Spasili sugra\u0111anina od sigurne smrti u Vrbasu (Foto)","objavljeno":"2018-08-15 09:45:43","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/vrbas-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464753,"naslov":"O\u010devidac stravi\u010dne nesre\u0107e kod Banjaluke: \u201cIz autobusa smo izvla\u010dili putnike oblivene krvlju\" (Foto)","objavljeno":"2018-08-15 09:10:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/prijakovci-nesreca-7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464750,"naslov":"Most u Prije\u010danima pro\u0161ao test nosivosti, uskoro u funkciji","objavljeno":"2018-08-15 08:54:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/most-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464706,"naslov":"Banjalu\u010dki azil pun \u017eivotinja koje \u010dekaju dom: Ljudi izbjegavaju udomiti pse iz azila jer nisu rasni","objavljeno":"2018-08-14 14:45:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/azil-za-pse-foto-G-Surlan.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464664,"naslov":"Grad nabavlja mobilne kamere za snimanje nesavjesnih gra\u0111ana","objavljeno":"2018-08-14 12:13:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/divlje-deponije-foto-N-Telebak-e1534168666627.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464613,"naslov":"Oglasio se jedan od aktera obra\u010duna u Banjaluci: Klju\u010dem uboden ispod oka (Foto)","objavljeno":"2018-08-14 09:21:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tuca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464610,"naslov":"\u0160kola u \u010cesmi dobija novu u\u010dionicu, ukida se tre\u0107a smjena","objavljeno":"2018-08-14 09:01:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/skola-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464606,"naslov":"Banjalu\u010dkim mjesnim zajednicama i ove godine prioriteti vodovod, putevi i rasvjeta","objavljeno":"2018-08-14 08:52:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/bl-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464591,"naslov":"Izbjegnuta smrt u trenucima spasavanja utopljenika u Karanovcu (Foto)","objavljeno":"2018-08-13 20:52:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/39070652_1218955891640140_3858093247104548864_n.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464480,"naslov":"Stvari pobacane kroz prozor Studentskog doma prije mjesec dana jo\u0161 stoje ispred (Foto)","objavljeno":"2018-08-13 12:36:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/dom.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464461,"naslov":"Gradi\u0107e se \u201cstara\u201d fontana iz Ko\u010di\u0107evog parka?!","objavljeno":"2018-08-13 11:42:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Stari-park-fontana-696x464.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464417,"naslov":"Nikad lak\u0161e do ke\u0161a!","objavljeno":"2018-08-13 09:27:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Sberbank_Podizanje-bez-kartice-e1534145094517.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":464414,"naslov":"Skoro 1.000 km puta na podru\u010dju Banjaluke pod makadamom","objavljeno":"2018-08-13 09:17:17","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/makadam.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464409,"naslov":"U Banjaluci za jedan dan vi\u0161e udesa nego u devet drugih op\u0161tina zajedno","objavljeno":"2018-08-13 09:08:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/saobracajna-nesreca1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464406,"naslov":"Napada\u010d Borca, Igor Ani\u010di\u0107: \u201cZadovoljan sam prvencem, vjerujem u titulu\u201d","objavljeno":"2018-08-13 08:58:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Igor-Anicic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":464382,"naslov":"Dvojica mu\u0161karaca napala mladi\u0107a u Banjaluci, hitno prevezen u bolnicu","objavljeno":"2018-08-12 15:41:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Starcevica-mjesto-tuce01.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464364,"naslov":"Banjaluka bogatija za jo\u0161 jedan kru\u017eni tok (Foto)","objavljeno":"2018-08-12 14:46:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/kruzni_1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464317,"naslov":"Na Zapadnom tranzitu novi re\u017eim rada semafora","objavljeno":"2018-08-12 10:50:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/saobracaj-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464310,"naslov":"Lavrov 17. septembra u Banjaluci","objavljeno":"2018-08-12 10:33:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/lavrov-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464291,"naslov":"Insekti okupirali Banjaluku, gra\u0111ani se najvi\u0161e pla\u0161e str\u0161ljenova","objavljeno":"2018-08-12 09:27:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Strsljeni-Foto-D-BOZIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464285,"naslov":"Po\u010dela obnova sportskog igrali\u0161ta na Pobr\u0111u","objavljeno":"2018-08-12 09:13:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/radovi-igraliste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464183,"naslov":"Paviljoni spremni u oktobru","objavljeno":"2018-08-11 10:53:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/PAVILJON.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464177,"naslov":"Biciklisti\u010dka razglednica Banjaluke","objavljeno":"2018-08-11 10:40:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/bicikli-01-foto-S-PASALIC-e1533906339658.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464156,"naslov":"Brzina na zapadnom tranzitu do daljeg 40 kilometara na sat?","objavljeno":"2018-08-11 09:55:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tranzit.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464153,"naslov":"Servisne informacije za 11. avgust","objavljeno":"2018-08-11 09:43:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/banjaluka-panorama-grad.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464078,"naslov":"Banjalu\u010dke ulice preplavile ljetne haljinice (Foto)","objavljeno":"2018-08-10 17:37:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/viber-image4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":464066,"naslov":"Ovog vikenda nema pje\u0161a\u010dke zone: Automobili ponovo kroz centar grada","objavljeno":"2018-08-10 16:38:10","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/grad-zona.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":463952,"naslov":"Gradski stadion u\u0161minkan za banjalu\u010dki derbi! (Foto)","objavljeno":"2018-08-10 10:17:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/poslije-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":463943,"naslov":"Ne\u0107e u radnike, svi bi da gazduju: Ve\u0107ina banjalu\u010dke omladine \u017eeli da pokrene sopstvenu firmu","objavljeno":"2018-08-10 09:42:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/mladi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463939,"naslov":"Doma\u0107a IT kompanija: IMTEC popusti u mjesecu avgustu","objavljeno":"2018-08-10 09:37:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/done.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":463936,"naslov":"Na birou skoro 30.000 Banjalu\u010dana: Nezaposlena 4 doktora nauka i 34 magistra","objavljeno":"2018-08-10 09:28:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/biro.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463806,"naslov":"Ulo\u017eena \u017ealba zbog ograni\u010denja brzine na Zapadnom tranzitu","objavljeno":"2018-08-09 14:08:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tranzit-zalba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463788,"naslov":"Po banjalu\u010dkim naseljima bi\u0107e raspore\u0111eno 20 novih kontejnera","objavljeno":"2018-08-09 13:45:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/kontejner.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463784,"naslov":"Adrenalinski vikend: U subotu druga \"Vrbaska regata\" za sve ljubitelje raftinga","objavljeno":"2018-08-09 12:55:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/regata.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":463744,"naslov":"Domovi zdravlja puni zbog ujeda str\u0161ljenova","objavljeno":"2018-08-09 10:14:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/strsljen.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463736,"naslov":"Star\u010devica i Lazarevo dobili teretane na otvorenom","objavljeno":"2018-08-09 09:38:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/teretana-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463733,"naslov":"Banjaluka: Dnevni centar i za osobe sa smetnjama u razvoju","objavljeno":"2018-08-09 09:22:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/lazarevo-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463689,"naslov":"Biciklisti tra\u017ee stro\u017ee kontrole u Lazarevu: D\u017eaba staze kad se po njima parkiraju voza\u010di","objavljeno":"2018-08-08 19:30:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Staze-naselje-Lazarevo-Foto-D-BOZIC-e1533709126917.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463584,"naslov":"Nadrealan prizor na Manja\u010di: Dnevna soba pod vedrim nebom","objavljeno":"2018-08-08 10:07:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/manjaca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463581,"naslov":"Danas izlo\u017eba na koju ne morate do\u0107i- kroz nju \u0107ete pro\u0107i","objavljeno":"2018-08-08 09:49:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/zipa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":463578,"naslov":"Aleja tri dana zatvorena za automobile","objavljeno":"2018-08-08 09:41:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/aleja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":463542,"naslov":"Novo zadu\u017eenje zbog vodovoda: Ho\u0107e li deset miliona evra rije\u0161iti problem vode u Banjaluci?","objavljeno":"2018-08-07 19:13:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463508,"naslov":"Uz Sani travel birajte: Put na Ostrog za 65 KM ili Gr\u010dka?","objavljeno":"2018-08-07 18:06:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/grcka-e1533657473973.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":463437,"naslov":"Bez transparentnosti nema ni javnog ugleda: Ko nam servira svakodnevne vijesti?","objavljeno":"2018-08-07 12:50:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/mediji-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":463415,"naslov":"Popravka liftova: Bezbjednija vo\u017enja u jo\u0161 dvije stare zgrade","objavljeno":"2018-08-07 11:07:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/lift.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463395,"naslov":"U Sara\u010dici ura\u0111eno 270 metara asfalta","objavljeno":"2018-08-07 09:48:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/saracica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463385,"naslov":"Zbog jedne \u017ealbe smanjena brzina na zapadnom tranzitu","objavljeno":"2018-08-07 09:21:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tranzit-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463357,"naslov":"Mo\u017eemo li prepoznati pedofile u na\u0161em okru\u017eenju: Psiholog Aleksandar Mili\u0107","objavljeno":"2018-08-06 19:38:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/milic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463336,"naslov":"Babi\u0107 pobjednik \u201c4 cross\u201d dajak trke (Video)","objavljeno":"2018-08-06 18:15:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/DSC_0303_.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463297,"naslov":"Radovi kod Krupe na Vrbasu, saobra\u0107aj usporen","objavljeno":"2018-08-06 15:52:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/saobracaj-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463265,"naslov":"Nepoko\u0161ena trava i polomljene igra\u010dke trn u oku gra\u0111anima","objavljeno":"2018-08-06 13:46:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/igraliste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463235,"naslov":"U Banjaluci za \u0161est mjeseci 133 slu\u010daja kra\u0111e elektri\u010dne energije","objavljeno":"2018-08-06 10:49:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463224,"naslov":"Od septembra besplatne sportske sekcije u svim gradskim \u0161kolama","objavljeno":"2018-08-06 10:13:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/skola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463215,"naslov":"Helikopterski servis RS: Augusta 119 polije\u0107e sljede\u0107e sedmice","objavljeno":"2018-08-06 09:52:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/helikopter.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463212,"naslov":"Ljubitelji vespi na \u0161estom me\u0111unarodnom skupu u Banjaluci","objavljeno":"2018-08-06 09:30:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/vespe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":463187,"naslov":"Romanti\u010dna \u010destitka za punoljetstvo: Kako je Banjalu\u010danin obradovao izabranicu svog srca (Foto)","objavljeno":"2018-08-05 15:45:56","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Ruze1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463156,"naslov":"Novo ograni\u010denje brzine kod pasarele prema lau\u0161kom Kru\u017enom","objavljeno":"2018-08-05 13:22:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463082,"naslov":"Gu\u017eve na banjalu\u010dkim ulicama i u bolnicama: Dnevno osam saobra\u0107ajki i po 100 pacijenata u hitnoj","objavljeno":"2018-08-05 09:42:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Hitna-pomoc-gradjani-intervencija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463078,"naslov":"Dajaka\u0161i pokazuju svoje umije\u0107e: Danas od 17 \u010dasova spektakl na Vrbasu (Video)","objavljeno":"2018-08-05 09:22:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Dajak-trka-vrbas.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":463071,"naslov":"Banjaluka no\u0107as bila pod \"opsadom\" saobra\u0107ajne policije (Foto)","objavljeno":"2018-08-05 08:58:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/policija-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":463030,"naslov":"Mlade u Banjaluci vi\u0161e ne zadr\u017eava ni siguran posao: \"Trebaju nam promjene ili \u0107emo svi oti\u0107i\"","objavljeno":"2018-08-04 15:21:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/mladi-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462986,"naslov":"Za \u201cKo\u010di\u0107ev zbor\u201d 60.000 KM iz bud\u017eeta RS","objavljeno":"2018-08-04 12:37:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Banjaluka01-Kocicevo-ognjiste-Foto-D-BOZIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462936,"naslov":"Alkotestiranje na svakom \u0107o\u0161ku: Policija i ve\u010deras poja\u010dano kontroli\u0161e na banjalu\u010dkim ulicama","objavljeno":"2018-08-04 09:10:51","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/alkotestiranje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462927,"naslov":"Grade rampu za Banjalu\u010danku koja ne mo\u017ee iz stana (Foto)","objavljeno":"2018-08-04 09:01:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/rampa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462910,"naslov":"Ispovijest Banjalu\u010danina (36) koji je pogo\u0111en u glavu zalutalim metkom (Video)","objavljeno":"2018-08-03 22:10:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/davor3.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462754,"naslov":"Antalija Rusima omiljena destinacija","objavljeno":"2018-08-03 13:10:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/kontiki-antalija-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":462789,"naslov":"Sportski dan u Banjaluci: Po\u010dinje prvi \u017eenski fudbalski turnir","objavljeno":"2018-08-03 12:28:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/zene-fudbal1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":462761,"naslov":"Oboji ljeto uz RETRO sni\u017eenje","objavljeno":"2018-08-03 10:57:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/retro-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":462741,"naslov":"Banjalu\u010danin ogor\u010den na \"Elektrokrajinu\": \"Smanjili mi platu, nemam \u010dim da hranim djecu\"","objavljeno":"2018-08-03 09:41:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/davor-j1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462737,"naslov":"Po\u010dinje \"Kreativni avgust\": Mjesec dana radionica i dru\u017eenja za djecu","objavljeno":"2018-08-03 09:30:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/dijete.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":462637,"naslov":"Obrazovanje dostojno diplome","objavljeno":"2018-08-02 15:03:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/apeiron-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":462613,"naslov":"Napadnuta ekipa banjalu\u010dke Hitne pomo\u0107i, medicinska sestra zavr\u0161ila u gipsu","objavljeno":"2018-08-02 12:46:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/hitna-pomoc.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462571,"naslov":"Za studentkinju generacije nema posla: Zara\u0111uje prodaju\u0107i knjige na ulici (Video)","objavljeno":"2018-08-02 10:01:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/marija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462568,"naslov":"Gra\u0111ani na rubu egzistencije tra\u017ee mjesto gdje se mogu okupati","objavljeno":"2018-08-02 09:50:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/mozaik.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462562,"naslov":"Tipsarevi\u0107 mamac za publiku na ATP \u010delend\u017eeru \"Banjaluka 2018\"","objavljeno":"2018-08-02 09:26:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/janko-t.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":462527,"naslov":"Banjaluka \"Smart siti\": Na pomolu modernizacija javne rasvjete","objavljeno":"2018-08-01 20:07:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/sastanak-Gradska-uprava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462432,"naslov":"Zastoj izme\u0111u Bo\u010dca i Krupe na Vrbasu: Radnici ru\u0161e stijene","objavljeno":"2018-08-01 15:41:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/zastoj.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462423,"naslov":"Raspisan konkurs za prijem djece u banjalu\u010dke vrti\u0107e","objavljeno":"2018-08-01 14:55:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/djeca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462373,"naslov":"Inspekcija u akciji: Nastavlja se ru\u0161enje nelegalno izgra\u0111enih objekata, sru\u0161ena jo\u0161 dva","objavljeno":"2018-08-01 11:35:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/inspekcija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462370,"naslov":"U Banjaluci ve\u010deras suzbijanje komaraca","objavljeno":"2018-08-01 11:21:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/komarci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":462348,"naslov":"Nema odmora na Klinici za traumatologiju i ortopediju UKC RS","objavljeno":"2018-08-01 09:49:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/ukc1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462341,"naslov":"\"Kastel Rock Fest\" priprema spektakl za banjalu\u010dku publiku","objavljeno":"2018-08-01 09:37:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/muzika.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":462338,"naslov":"Banjaluka: Zbog radova danas bez struje nekoliko naselja i ulica","objavljeno":"2018-08-01 09:23:46","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462277,"naslov":"Haos na Paprikovcu: Parking kod UKC i dalje jedan od ve\u0107ih problema Banjaluke (Foto)","objavljeno":"2018-07-31 18:21:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Parkiranje-UKC-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462199,"naslov":"Poreska uprava zatvorila Banjalu\u010danku (Kod Hazbija) (Foto)","objavljeno":"2018-07-31 14:00:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/inspekcija-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462169,"naslov":"Subota je dan da nau\u010dite napraviti dobru fotku: Jo\u0161 dva slobodna mjesta","objavljeno":"2018-07-31 11:55:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/foto-guru-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":462163,"naslov":"Nadle\u017eni u septembru kona\u010dno rje\u0161avaju problem \"gejzira\" na Lau\u0161u","objavljeno":"2018-07-31 11:15:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/laus-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462149,"naslov":"Dolaze Rusi: Moskovska etno grupa \"Perezvon\" nastupa u Banjaluci","objavljeno":"2018-07-31 09:59:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/banjaluka-grad.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":462146,"naslov":"Automatske prijave za kraj gu\u017evi i redova","objavljeno":"2018-07-31 09:43:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/poreska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462143,"naslov":"Banjaluka uskoro dobija registar investitora?","objavljeno":"2018-07-31 09:33:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/registar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462118,"naslov":"Banjalu\u010dani najpoznatiju manifestaciju zatvorili plesom pod vedrim nebom (Video)","objavljeno":"2018-07-30 19:42:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/vrbas-05-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462108,"naslov":"Ambulanta u Donjim Kolima, a po dijagnozu idu u grad","objavljeno":"2018-07-30 18:57:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/ambulanta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462095,"naslov":"Klupe na Trgu Krajine pune sme\u0107a (Foto)","objavljeno":"2018-07-30 18:25:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/klupe3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462030,"naslov":"Banjalu\u010dani koriste svaki minut na Vrbasu, jer slijede nove nepogode (Foto)","objavljeno":"2018-07-30 15:37:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/vrbas-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":462003,"naslov":"Banjaluka: Banski dvor uskoro u novom ruhu","objavljeno":"2018-07-30 14:21:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/banski-dvor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461990,"naslov":"Gra\u0111ani se \u017eale na travu: Nadle\u017eni najavili ko\u0161enje u Boriku i Obili\u0107evu","objavljeno":"2018-07-30 13:02:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/trava-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461952,"naslov":"Padobranac iz Banjaluke pobjednik Alkarskog Kupa u Sinju","objavljeno":"2018-07-30 10:04:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/padobranac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":461946,"naslov":"Radovi na magistralnom putu izme\u0111u Banjaluke i \u010celinca","objavljeno":"2018-07-30 09:39:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/radovi-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461942,"naslov":"Novi most i put u Prije\u010danima do kraja avgusta","objavljeno":"2018-07-30 09:24:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/prijecani-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461931,"naslov":"Automobil sletio na Tunjicama (Foto)","objavljeno":"2018-07-29 22:12:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/nesreca-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461855,"naslov":"Milion maraka za zapo\u0161ljavanje: Stiglo 216 prijava gra\u0111ana","objavljeno":"2018-07-29 12:06:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/gradjani-03-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461820,"naslov":"Sunce izmamilo Banjalu\u010danke u \u0161etnju (Foto)","objavljeno":"2018-07-29 10:51:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kolaz-2-1-e1532854525321.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461799,"naslov":"Banjalu\u010danin volontirao u siroti\u0161tu u Africi: \u201cNigdje ne\u0107e\u0161 vidjeti toliko nasmijanih ljudi, koji \u017eive u tako lo\u0161im uslovima\u201d (Video)","objavljeno":"2018-07-29 09:20:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/afrika.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461792,"naslov":"Obustava saobra\u0107aja kroz kanjon Tijesno","objavljeno":"2018-07-29 08:57:31","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kanjon-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461730,"naslov":"Pretu\u010den mu\u0161karac u Banjaluci, potraga za dvojicom napada\u010da","objavljeno":"2018-07-28 13:21:20","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/policija-rs.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461707,"naslov":"Gromovi \"pucali\" oko gradskog groblja u Banjaluci, za dlaku izbjegnuta tragedija (Foto)","objavljeno":"2018-07-28 12:08:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Gromovi1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461660,"naslov":"Detalji akcije hap\u0161enja dilera u Banjaluci: U apartmanima \u201eVesto\u201c na\u0111eno jo\u0161 kilogram marihuane","objavljeno":"2018-07-28 09:39:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/hostel-u-Ulici-Velibora-Janjetovica-Janje-01-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461651,"naslov":"Simboli\u010dna marka: Novac iz teleskopa na Banj brdu ide u humanitarne svrhe","objavljeno":"2018-07-28 09:22:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/teleskop.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461640,"naslov":"Sa\u0161a Iveli\u0107, Banjalu\u010danin od \u010delika (Foto)","objavljeno":"2018-07-28 09:01:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/sasa-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461633,"naslov":"Voza\u010d stariju \u017eenu udario na pje\u0161a\u010dkom","objavljeno":"2018-07-27 22:16:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/hitna-1-e1532722467504.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461625,"naslov":"Nemogu\u0107e gu\u017eve stanarima prave problem: Parkiraju po trotoarima, ulici i ulazima u zgrade","objavljeno":"2018-07-27 20:48:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/parking-foto-ras.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461575,"naslov":"Banjalu\u010danin za koga je \u010dula Evropa: Nakon herojskog \u010dina u \u0160vedskoj, skuplja novac za plac za porodicu sa 10 djece","objavljeno":"2018-07-27 18:14:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Njegos-Tusevljak-03-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461558,"naslov":"Zanimljivi doga\u0111aji u nedjelju: Ples pod zvijezdama za kraj \"Ljeta na Vrbasu\"","objavljeno":"2018-07-27 16:49:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/mol-vrbas-kastel.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":461540,"naslov":"Fotoradionica: Postani guru za kreativne fotografije","objavljeno":"2018-07-27 16:01:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kreativna-fotografija-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":461488,"naslov":"Brak tek poslije tridesete: Sve stariji mladenci u Banjaluci","objavljeno":"2018-07-27 12:27:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/banjaluka-brak.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461479,"naslov":"Potok te\u010de cestom u Trapistima (Foto)","objavljeno":"2018-07-27 12:10:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/trapisti-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461466,"naslov":"Panoramski bus odvezao prve putnike do Banj brda (Foto)","objavljeno":"2018-07-27 11:55:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/bus-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461436,"naslov":"Po\u010dinju moto susreti: Na Kastelu ve\u010deras bajkerski spektakl","objavljeno":"2018-07-27 10:01:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/bajkeri-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":461431,"naslov":"Mladen Bojinovi\u0107: Ostao sam \u017eeljan Banjaluke","objavljeno":"2018-07-27 09:50:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/mladen-b-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":461425,"naslov":"Bahato parkiranje: I ovako se mo\u017ee parkirati u Banjaluci","objavljeno":"2018-07-27 09:24:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/audi-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461404,"naslov":"Djeca borave u katastrofalnim uslovima u banjalu\u010dkom vrti\u0107u starom 70 godina","objavljeno":"2018-07-26 20:40:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/vrtic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461367,"naslov":"Pomozimo maloj Sun\u010dici da spasi vid","objavljeno":"2018-07-26 18:29:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/suncica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461297,"naslov":"Policijska akcija u Banjaluci, uhap\u0161en mu\u0161karac","objavljeno":"2018-07-26 14:00:49","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/starcevica-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461258,"naslov":"Odletite iz Banjaluke na more u Antaliju 31.8: Tad je najljep\u0161e (Foto)","objavljeno":"2018-07-26 12:04:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kontiki-slika-16.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":461236,"naslov":"Sutra obilje\u017eavanje 77. godi\u0161njice ustanka protiv fa\u0161izma","objavljeno":"2018-07-26 10:21:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/subnor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":461233,"naslov":"Dogovoren dolazak ruskih ljekara u Banjaluku","objavljeno":"2018-07-26 10:08:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/rusi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461225,"naslov":"Naredna tri dana obustava saobra\u0107aja u Banjaluci","objavljeno":"2018-07-26 09:28:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/saobracaj-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":461188,"naslov":"Simboli\u010dna kazna \u017eeni \"kamikazi\" za divlju vo\u017enju na putu","objavljeno":"2018-07-25 18:47:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kamikaza-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461113,"naslov":"Polomljena sadnica tik uz Komunalnu policiju (Foto)","objavljeno":"2018-07-25 14:03:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/sadnica-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461099,"naslov":"Putari u \u010cesmi prekinuli \"dovod\" kablovske i interneta (Foto)","objavljeno":"2018-07-25 13:01:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/cesma-feat-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461077,"naslov":"Mje\u0161tani Star\u010device se \u017eale na travu, nadle\u017eni obe\u0107avaju: \"Pokosi\u0107emo po\u010detkom avgusta\"","objavljeno":"2018-07-25 11:06:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/trava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461060,"naslov":"Jo\u0161 jedan kru\u017eni tok: Po\u010deli radovi na spoju Aleje Svetog Save i Gunduli\u0107eve ulice","objavljeno":"2018-07-25 10:19:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kruzni-tok.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":461044,"naslov":"Demofest otkrio mnogo sjajnih bendova u usponu (Foto)","objavljeno":"2018-07-25 10:01:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/demofest-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Magazin","podkategorija":false},{"id":461035,"naslov":"Banjaluka: Nekoliko ulica i naselja i danas bez struje","objavljeno":"2018-07-25 09:30:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/struja-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460913,"naslov":"D\u017eungle u gradu: Dvori\u0161ta u kojima niko ne \u017eivi zapu\u0161tena i puna zmija (Foto)","objavljeno":"2018-07-24 13:45:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/zapustene-kuce-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460905,"naslov":"Grupa Banjalu\u010dana sino\u0107 vra\u0107ena sa autoputa zbog po\u017eara u Gr\u010dkoj! (Video)","objavljeno":"2018-07-24 13:20:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/pozari-Grcka01.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460867,"naslov":"MUP RS: Po\u010detak uspostavljanja video-nadzora u Banjaluci do kraja godine","objavljeno":"2018-07-24 11:19:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kamere-bezbjednosne.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460849,"naslov":"Banjalu\u010dani iskazali ljubav slovena\u010dkom bendu","objavljeno":"2018-07-24 10:28:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/bend.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":460826,"naslov":"Uskoro manje gu\u017eve kod \"Sirana\"","objavljeno":"2018-07-24 09:10:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/laus.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460823,"naslov":"Darko Savi\u0107: Borac se di\u017ee iz pepela","objavljeno":"2018-07-24 08:56:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/savic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":460743,"naslov":"Dodik i Radoji\u010di\u0107 u Mi\u0161inom Hanu: Doma\u0107instvima 2.000 i 3.000 KM za \u0161tetu (Foto)","objavljeno":"2018-07-23 18:01:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/dodik-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460701,"naslov":"Potresna ispovijest: Dok smo spasavali mladi\u0107e iz Vrbasa, drugi su snimali telefonom","objavljeno":"2018-07-23 15:37:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kanjon1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460675,"naslov":"Jo\u0161 jedan sudar na Bulevaru","objavljeno":"2018-07-23 13:58:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/sudar-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460647,"naslov":"Kolaps na Bulevaru zbog sudara busa i automobila (Foto)","objavljeno":"2018-07-23 11:37:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/udes-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460640,"naslov":"\u0160ampioni me\u0111u parking majstorima blokirali pje\u0161a\u010dki i biciklisti\u010dku stazu (Foto)","objavljeno":"2018-07-23 11:28:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/parking-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460630,"naslov":"Oprezno s gljivama: Ki\u0161a im pogoduje, ali treba biti poznavalac (Foto)","objavljeno":"2018-07-23 10:56:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/gljive-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460627,"naslov":"Gradska imovina na prodaju: Hala u Rami\u0107ima vrijedna skoro 7 miliona KM","objavljeno":"2018-07-23 10:47:18","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/ramici-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460614,"naslov":"Nadle\u017eni obe\u0107ali savremenu biciklisti\u010dku stazu na Star\u010devici","objavljeno":"2018-07-23 09:50:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/starcevica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460611,"naslov":"Danas bez struje nekoliko banjalu\u010dkih naselja","objavljeno":"2018-07-23 09:37:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/struja-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460607,"naslov":"Mje\u0161tani Petri\u0107evca zbog smrada iz potoka razmi\u0161ljaju o prodaji ku\u0107a","objavljeno":"2018-07-23 09:23:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/feat-slika.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460573,"naslov":"Banjalu\u010danima prvo i tre\u0107e mjesto za najljep\u0161u \"vrbasku lastu\" (Foto)","objavljeno":"2018-07-22 15:41:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/lasta1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460543,"naslov":"U Mi\u0161inom Hanu stradala \u0161kola: Biblioteku \u0161tite najloni (Foto)","objavljeno":"2018-07-22 14:36:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/skola-misin-han-featured.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460525,"naslov":"Dok Grad procjenjuje \u0161tete od grada - potkozar\u010dani u panici (Foto)","objavljeno":"2018-07-22 14:21:24","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/han-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460485,"naslov":"Mi\u0161in Han izgleda kao poslije ratnog stanja (Foto)","objavljeno":"2018-07-22 12:17:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/nevreme-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460479,"naslov":"Banjaluka: I biciklisti dobijaju svoju magistralu","objavljeno":"2018-07-22 11:41:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/biciklisti-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460467,"naslov":"Ljubitelje rijeka sme\u0107e tjera sa obala Vrbasa","objavljeno":"2018-07-22 10:23:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/vrbas.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460462,"naslov":"Bend \"Sergio Lounge\" pobjednik Demofesta","objavljeno":"2018-07-22 10:10:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/bend1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":460451,"naslov":"Isklju\u010denja struje i nedjeljom","objavljeno":"2018-07-22 09:27:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/elektrokrajina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460412,"naslov":"Slike nevremena koje je polomilo krovove na ku\u0107ama, automobile u okolini Banjaluke (Foto)","objavljeno":"2018-07-21 21:48:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/IMG-edcaecd51698cf2e75b719107586cf6e-V.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460337,"naslov":"Vo\u017enja dajak \u010damcem nije samo za mu\u0161karce: Banjalu\u010danke krote Vrbas (Foto)","objavljeno":"2018-07-21 13:23:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/dajak.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460289,"naslov":"Izvu\u010deno vozilo iz Vrbasa, saobra\u0107aj normalizovan","objavljeno":"2018-07-21 09:54:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/obustava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460284,"naslov":"Zgrada infektivne klinike u nezavidnom stanju: Dok \u010dekaju pregled pacijenti gledaju u rupe u zidu (Video)","objavljeno":"2018-07-21 09:37:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/infektivna-klinika-01-foto-S-PASALIC-Copy.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460278,"naslov":"Vise\u0107i most u Prije\u010danima uskoro u funkciji (Foto)","objavljeno":"2018-07-21 09:27:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/most-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460270,"naslov":"Obustava saobra\u0107aja u kanjonu Tijesno zbog izvla\u010denja vozila","objavljeno":"2018-07-21 09:02:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/obustava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460252,"naslov":"Lo\u0161a iskustva sa poslovima u inostranstvu: \u201cSpavala sam u \u0161tali, dok je vani bilo -15\u201d","objavljeno":"2018-07-20 20:22:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/rad-u-inostranstvu-foto-shutterstock.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460148,"naslov":"Besplatna prezentacija \"Upravljanje projektima uz MS Project\"","objavljeno":"2018-07-20 12:35:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/ms-project.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":460125,"naslov":"Trotoar prema bazenu zavr\u0161en, ali sada pje\u0161acima prijeti zid (Foto)","objavljeno":"2018-07-20 11:41:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/foto-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460116,"naslov":"Nikad kraja nevoljama voza\u010da kroz glavnu ulicu u \u010cesmi (Foto)","objavljeno":"2018-07-20 11:33:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/cesma-feat-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460092,"naslov":"Po\u010delo uklanjanje naplatnih ku\u0107ica u Glamo\u010danima: Nadle\u017eni sve\u010dano otvorili radove (Foto)","objavljeno":"2018-07-20 10:47:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/feat-autoput.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460083,"naslov":"Renoviranje Studentskog doma: Namje\u0161taj letio kroz prozore, lomio grane (Foto)","objavljeno":"2018-07-20 10:04:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/dom-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":460080,"naslov":"Po\u010detak 65. manifestacije \"Ljeto na Vrbasu 2018\"- Prolongiran \"Ples pod zvijezdama\"","objavljeno":"2018-07-20 09:52:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/skok-vrbas.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":460074,"naslov":"Mnoge rampe u Banjaluci nepremostiva prepreka za osobe u invalidskim kolicima","objavljeno":"2018-07-20 09:23:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/rampe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459955,"naslov":"Stigli prvi zahtjevi za legalizaciju: Skuplja dozvola za one koji zakasne","objavljeno":"2018-07-19 13:47:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/legalizacija2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459737,"naslov":"Novi foto-gurui u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-07-19 12:25:47","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kurs4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459918,"naslov":"Postani 3ds Max guru - napravi dizajn po svom ukusu u 3D prostoru","objavljeno":"2018-07-19 11:33:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/3ds-max.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":459899,"naslov":"Ranjeni Banjalu\u010danin izgubio bitku za \u017eivot","objavljeno":"2018-07-19 10:19:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/hronika-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459894,"naslov":"Izmjenjen re\u017eim saobra\u0107aja: Po\u010delo uklanjanje naplatnih ku\u0107ica","objavljeno":"2018-07-19 09:53:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kucice-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459887,"naslov":"Zapra\u0161ivanje komaraca ve\u010deras i sutra","objavljeno":"2018-07-19 09:25:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/unistavanje-komarac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459880,"naslov":"Banjalu\u010dani u starim zgradama svaki dan rizikuju: Voze djecu u liftovima bez vrata","objavljeno":"2018-07-18 20:47:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/lift.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459839,"naslov":"Oprez: Mu\u0161karac i \u017eena d\u017eepare po Banjaluci","objavljeno":"2018-07-18 18:14:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/dzeparosi-01-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459836,"naslov":"Mali projekti mjesnih zajednica: U centru \u017eele stabla platana, u Kuljanima igrali\u0161te","objavljeno":"2018-07-18 18:04:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/skola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459732,"naslov":"Banjaluku u maju posjetilo 8.798 turista","objavljeno":"2018-07-18 14:10:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/banjaluka-gospodska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459684,"naslov":"U Banjaluci grobnice i do 20.000 KM","objavljeno":"2018-07-18 10:14:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/groblje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459679,"naslov":"Roditelji u problemima: U vrti\u0107ima nema mjesta za sve mali\u0161ane","objavljeno":"2018-07-18 09:52:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Vrti\u0107.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459675,"naslov":"Mosti\u0107i na slapovima Krupe dobijaju novo ruho","objavljeno":"2018-07-18 09:38:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/krupa1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459598,"naslov":"Putna apoteka: \u0160ta koristite u ku\u0107i, ponesite i na put","objavljeno":"2018-07-17 16:35:32","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/plaza-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":459562,"naslov":"Kako danas izgleda nekada\u0161nji banjalu\u010dki Pepsi gigant \"Fruktona\" (Foto)","objavljeno":"2018-07-17 14:35:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/fruktona-featured-img.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459547,"naslov":"Kako oti\u0107i na odmor po povoljnoj cijeni? Ludi Popust vam nudi rje\u0161enje","objavljeno":"2018-07-17 14:27:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/mak1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":459516,"naslov":"Iskoristite last minut ponudu: U petak let iz Banjaluke za Antaliju (Foto)","objavljeno":"2018-07-17 13:52:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kontiki-slika-17.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":459451,"naslov":"U banjalu\u010dkim vrti\u0107ima u prosjeku po troje oboljelih od vodenih ospica","objavljeno":"2018-07-17 09:46:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/ospice.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459448,"naslov":"Po\u010detkom avgusta novi put za Prije\u010dane?","objavljeno":"2018-07-17 09:35:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/prijecani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459446,"naslov":"Borac krenuo pobjedom, pala Sutjeska","objavljeno":"2018-07-17 09:23:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/FK-Borac-696x464.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":459414,"naslov":"Nema krize za stanodavce u Banjaluci, ure\u0111ene garsonjere 500 KM mjese\u010dno","objavljeno":"2018-07-16 19:37:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Stanovi-Foto-shutterstock-e1531063025236.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459313,"naslov":"Plemenita ideja: Ure\u0111uju kabine za kupanje i presvla\u010denje besku\u0107nika","objavljeno":"2018-07-16 15:05:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/prostorije.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459228,"naslov":"U petak akcija darivanja krvi","objavljeno":"2018-07-16 09:42:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/darovanje-krvi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":459218,"naslov":"Banjalu\u010danin oborio dr\u017eavni rekord u \u010ceskoj (Foto)","objavljeno":"2018-07-16 09:25:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/atletika3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":459173,"naslov":"Bez optimizma: Banjalu\u010dani studiraju i ne nadaju se poslu","objavljeno":"2018-07-15 14:24:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/studenti-foto-D-BOZIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459127,"naslov":"PU Banjaluka upozorava: Ne nasjedajte na prevare putem dru\u0161tvenih mre\u017ea","objavljeno":"2018-07-15 10:55:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/mkd-279040.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459124,"naslov":"Poku\u0161aj ubistva u Banjaluci: Sa dva hica ranio kom\u0161iju","objavljeno":"2018-07-15 10:35:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Policija-uvidjaj-les-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":459107,"naslov":"Pogledajte kako je bilo sino\u0107 na koncertu Lepe Brene (Foto)","objavljeno":"2018-07-15 10:20:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/brena-e1531642644877.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":458983,"naslov":"Po\u010dela obnova sportskog igrali\u0161ta u naselju Ko\u010di\u0107ev vijenac","objavljeno":"2018-07-14 10:51:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/igraliste-kocicev.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458968,"naslov":"Lijepi dani, a Banjalu\u010danke jo\u0161 ljep\u0161e (Foto)","objavljeno":"2018-07-14 10:26:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kolaz3-1-e1531557205310.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458965,"naslov":"Radovi zavr\u0107u slavine u Juki\u0107evoj","objavljeno":"2018-07-14 10:03:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/voda-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":458898,"naslov":"Zeleni most oti\u0161ao u istoriju","objavljeno":"2018-07-13 17:15:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/zeleni-most-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458841,"naslov":"ProCredit Bank BiH plasirala na tr\u017ei\u0161te novi FlexSave \u0161tedni ra\u010dun","objavljeno":"2018-07-13 14:41:59","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/procredit-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":458779,"naslov":"Glavna ulica pje\u0161a\u010dka zona: I ovaj vikend rolerijada","objavljeno":"2018-07-13 10:06:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/glavna-ulica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":458776,"naslov":"Tribina o turisti\u010dkim potencijalima u parku Mladen Stojanovi\u0107","objavljeno":"2018-07-13 09:53:32","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/park.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458773,"naslov":"Borac kompletirao odbranu - stigao novi \u0161toper!","objavljeno":"2018-07-13 09:40:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/borac-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":458723,"naslov":"Odzvonilo drve\u0107u koje predstavlja prijetnju za prolaznike u Banjaluci","objavljeno":"2018-07-12 18:51:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/drvece.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458709,"naslov":"Saobra\u0107ajne barijere za osobe sa invaliditetom u Banjaluci: Strahujemo da se ne izvrnemo na ulici kao vre\u0107a krompira (Foto)","objavljeno":"2018-07-12 18:14:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/banski-dvor-invalidi-e1531405599492.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458672,"naslov":"Sljede\u0107e sedmice po\u010dinje uklanjanje naplatnih ku\u0107ica na putu Banjaluka-Kla\u0161nice","objavljeno":"2018-07-12 15:23:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kucice-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458669,"naslov":"Saradnja Banjaluke i Ohrida: Potpisan sporazum dva univerziteta","objavljeno":"2018-07-12 15:09:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/unibl-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458615,"naslov":"Banjalu\u010dki guda\u010dki kvartet odr\u017eao koncert u atrijumu","objavljeno":"2018-07-12 11:47:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/muzika-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":458579,"naslov":"Do\u0111ite u svijet najmla\u0111ih: Konferencija beba danas u parku","objavljeno":"2018-07-12 10:05:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/konferencija-beba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458573,"naslov":"Gorivo skuplje i do pet feninga","objavljeno":"2018-07-12 09:37:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/gorivo-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":458570,"naslov":"Nekoliko naselja i ulica u Banjaluci bez struje","objavljeno":"2018-07-12 09:25:20","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458528,"naslov":"Na su\u0111enju rukovodiocima RUGIP-a svjedo\u010dio tu\u017eilac Vranje\u0161","objavljeno":"2018-07-11 18:11:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/vranjes-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458461,"naslov":"Sti\u017ee \"Ljeto na Vrbasu\": Obucite crno-bijelo, zaple\u0161ite i spu\u0161tajte se u\u017eetom","objavljeno":"2018-07-11 13:39:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/skok.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":458457,"naslov":"Dva nova vrti\u0107a: Na jesen obdani\u0161ta u Rosuljama i Obili\u0107evu","objavljeno":"2018-07-11 13:02:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/djeca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458414,"naslov":"\"Kultura u prolazu\": Koncert Banjalu\u010dkog guda\u010dkog kvarteta u atrijumu","objavljeno":"2018-07-11 10:06:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/muzika.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":458405,"naslov":"Apel Gradske uprave: Ne palite gume za Petrovdan","objavljeno":"2018-07-11 09:26:31","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/petrovdan.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458400,"naslov":"Obijene prostorije Rukometnog kluba Borac!","objavljeno":"2018-07-11 09:14:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/rk-borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":458376,"naslov":"Posljedice starog na\u010dina \u017eivota jo\u0161 kvare statistiku: Vi\u0161e od 12.000 ljudi u Banjaluci bez osnovne \u0161kole","objavljeno":"2018-07-10 20:09:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/gradjani-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458358,"naslov":"Uru\u010dene medalje za najbolje inovacije","objavljeno":"2018-07-10 19:14:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/inovatori.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458279,"naslov":"U Banjaluci uskoro ponovo legalizacija bespravne gradnje","objavljeno":"2018-07-10 15:08:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/izgradnja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458257,"naslov":"Gra\u0111anska patrola: Smetaju im suve grane i visoka trava","objavljeno":"2018-07-10 13:04:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kosenje-trave.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458217,"naslov":"Akcija \"Petri\u0107evac\": Dvojici dilera 18 mjeseci zatvora","objavljeno":"2018-07-10 10:00:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/sud.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458213,"naslov":"Projekat \"Sport u \u0161kolama\": Za bolju nastavu treba 26 profesora fizi\u010dkog","objavljeno":"2018-07-10 09:41:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/fizicko-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458209,"naslov":"Gradona\u010delnik: Imamo atraktivne podsticaje za investitore","objavljeno":"2018-07-10 09:31:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/gradonacelnik-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458162,"naslov":"Broj 1415 za pomo\u0107 i podr\u0161ku u lije\u010denju Andrei Lazarevi\u0107","objavljeno":"2018-07-09 18:56:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/srce.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458118,"naslov":"U Aleji automobili ve\u0107 kru\u017ee na raskrsnici","objavljeno":"2018-07-09 16:47:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kruzni-aleja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458087,"naslov":"Pogledajte kako danas izgleda nekada\u0161nje porodili\u0161te poznatije kao \"Ludara\" (Foto)","objavljeno":"2018-07-09 14:51:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/ludara-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458047,"naslov":"Kad \"stari\" zaigraju klikera (Foto)","objavljeno":"2018-07-09 12:17:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/radnici-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":458012,"naslov":"Gra\u0111ani u \u010detvrtak raspravljaju o izmjenama regulacionih planova","objavljeno":"2018-07-09 09:53:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/nova-varo\u0161-protesti-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":458009,"naslov":"Nove stepenice na Banj brdu do 27. jula","objavljeno":"2018-07-09 09:40:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/banj-brdo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457991,"naslov":"Nove ku\u0107e odgodile zavr\u0161etak puta u naselju \u010cesma (Foto)","objavljeno":"2018-07-09 09:32:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/cesma-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457907,"naslov":"Kamere sa Trga nestale? (Foto)","objavljeno":"2018-07-08 21:31:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kamera2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457951,"naslov":"Porazni odgovori: Polovina mladih Banjalu\u010dana ne zna koliko muzeja ima u gradu","objavljeno":"2018-07-08 16:30:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/muzej-savremene-umjetnosti-.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457916,"naslov":"Logika \u201cparkiranja\u201d u Banjaluci: I pored predvi\u0111enog mjesta, kontejner stoji na ulici","objavljeno":"2018-07-08 14:20:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kontejner-Srpska-ulica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457861,"naslov":"Gradona\u010delnik Radoji\u010di\u0107: \u201cO razvijenosti svakog grada, govori broj podignutih kranova\u201d","objavljeno":"2018-07-08 11:25:32","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Igor-Radojicic-gradonacelnik-BL-04-Foto-D-BOZIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457845,"naslov":"Nove stepenice na Banj brdu do kraja mjeseca","objavljeno":"2018-07-08 10:09:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/spomenik.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457841,"naslov":"Poja\u010dana kontrola kori\u0161\u0107enja godi\u0161njih odmora i pla\u0107anja radnika","objavljeno":"2018-07-08 09:59:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/inspekcija-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457764,"naslov":"Po\u010delo okupljanje \u201cPravda za Davida\u201d na Trgu Krajine (FOTO)","objavljeno":"2018-07-07 19:39:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/trg-krajine-pravda-za-davida-naslovna.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457702,"naslov":"Radovi u \u010cesmi: Obustava saobra\u0107aja svakim radnim danom narednih 12 dana","objavljeno":"2018-07-07 14:15:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Cesma-foto-grad-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":457684,"naslov":"Nastavak su\u0111enja za milionsku plja\u010dku u Banjaluci: Jedan od razbojnika bankarki rekao \"volim te\"","objavljeno":"2018-07-07 13:05:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Pljackas-puska-oruzje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457628,"naslov":"Mala Banjaluka je nekada imala mnogo vi\u0161e velikih Banjalu\u010dana","objavljeno":"2018-07-07 10:00:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kustrinovic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457625,"naslov":"Mali projekti u naseljima: Nova ograda i ljep\u0161e igrali\u0161te za mje\u0161tane","objavljeno":"2018-07-07 09:46:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/igraliste-bulevar-Zivojina-Misica-vandalizam.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457602,"naslov":"Slu\u010daj \"Dragi\u010devi\u0107\": Tu\u017eilac tra\u017ei Davidove prepiske sa dru\u0161tvenih mre\u017ea","objavljeno":"2018-07-07 08:59:36","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/david-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457485,"naslov":"Na Trgu Krajine postavljene kamere: Ima li veze sa protestom sutra? (Foto)","objavljeno":"2018-07-06 14:56:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kamere-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457421,"naslov":"U Banjaluci procvat stanogradnje: Kvadrat i do 3.500 KM (Foto)","objavljeno":"2018-07-06 11:07:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/stanovi-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":457418,"naslov":"Pobjeda gra\u0111ana: Grad odustao od gradnje zgrade na zelenoj povr\u0161ini u Novoj Varo\u0161i","objavljeno":"2018-07-06 10:54:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/nova-varos-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457408,"naslov":"Pomo\u0107 za 22-godi\u0161njeg Zorana Jugovi\u0107a iz Doboja","objavljeno":"2018-07-06 10:19:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/zoran-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457401,"naslov":"Srednje \u0161kole u problemu: U\u010dionice puste, nastavnici vi\u0161ak","objavljeno":"2018-07-06 09:49:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/skola1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457397,"naslov":"Vi\u0161e ulica u Banjaluci bez struje","objavljeno":"2018-07-06 09:36:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457348,"naslov":"Banjalu\u010dki ljekari uspje\u0161no operisali \u201cmedicinskog fenomena\u201d","objavljeno":"2018-07-05 18:47:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/savo-milisic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457264,"naslov":"Odbojka: Srbija u septembru igra prijateljski me\u010d u Banjaluci","objavljeno":"2018-07-05 14:30:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/odbojka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":457231,"naslov":"Mje\u0161tani Nove Varo\u0161i ne odustaju od borbe za zelenilo i tra\u017ee sastanak sa Radoji\u010di\u0107em","objavljeno":"2018-07-05 12:25:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/nova-varos.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457187,"naslov":"Gu\u017eve u najavi: Po\u010dela izgradnja kru\u017enog toka u Aleji","objavljeno":"2018-07-05 09:53:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/raskrnica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457184,"naslov":"Koliko znamo o za\u0161titi od sunca?","objavljeno":"2018-07-05 09:38:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/ladival.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":457181,"naslov":"Zabrinjavaju\u0107i rezultati: Na Pravnom fakultetu u Banjaluci prazno \u010dak 118 mjesta","objavljeno":"2018-07-05 09:25:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/pravni-fakultet.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457146,"naslov":"Sve vi\u0161e starijih gra\u0111ana kupi sme\u0107e iz kontejnera: Ne treba im hrana, ve\u0107 ljekarska pomo\u0107","objavljeno":"2018-07-04 19:16:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kontejern.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457120,"naslov":"Uspje\u0161no rije\u0161eni brojni \"sitni\" problemi u dijelu banjalu\u010dkih naselja","objavljeno":"2018-07-04 17:55:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/igor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457080,"naslov":"Ho\u0107e li psi biti \"istjerani\" iz zgrada: Potrebna saglasnost 51% stanara","objavljeno":"2018-07-04 16:21:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/pas-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457020,"naslov":"Parking majstor pred MTEL-om (Foto)","objavljeno":"2018-07-04 12:39:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":457017,"naslov":"Jo\u0161 asfalta: Bolja ulica i za mje\u0161tane Karanovca","objavljeno":"2018-07-04 12:19:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/asfalt.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456982,"naslov":"Bo\u017eo Vre\u0107o i Massimo na banjalu\u010dkom Kastelu!","objavljeno":"2018-07-04 10:37:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kastel-koncerti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":456965,"naslov":"\"Festival srpskog folklora\" na Kastelu od 5. do 8. jula","objavljeno":"2018-07-04 09:41:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/folklor-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":456962,"naslov":"Obuka za nezaposlene u Gradskoj razvojnoj agenciji: Nau\u010dite kako napraviti dobar biznis plan","objavljeno":"2018-07-04 09:29:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/obuka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456854,"naslov":"Manijak ponovo vreba Banjalu\u010danke: Napada djevojke kod zgrade \"Euroherca\"","objavljeno":"2018-07-03 15:14:32","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/manijak1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456847,"naslov":"Banjaluka: Trotoar u naselju Novi Borik","objavljeno":"2018-07-03 14:35:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/trotoar_bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456798,"naslov":"Saobra\u0107ajni znak ostaje na trotoaru, ali \u0107e pje\u0161aci mo\u0107i prolaziti ispod njega","objavljeno":"2018-07-03 11:01:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/znak2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456782,"naslov":"Akcija Auto-moto saveza RS: Besplatna kontrola tehni\u010dke ispravnosti auta","objavljeno":"2018-07-03 10:01:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/tehnicki-rs.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456778,"naslov":"Banjalu\u010dki amfiteatri sve prazniji, prijemni ispit polagalo 300 mladih manje","objavljeno":"2018-07-03 09:28:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/studenti-prijemni.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456748,"naslov":"Pomama za polovnim ud\u017ebenicima: Banjalu\u010dani ve\u0107 po\u010deli da tra\u017ee knjige za idu\u0107u \u0161kolsku godinu","objavljeno":"2018-07-02 19:49:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Djeca-ucenici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456685,"naslov":"Samouvjerenost u svakom koraku","objavljeno":"2018-07-02 15:20:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/nike1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":456659,"naslov":"U\u010desnici 14. Kozara etno festivala u posjeti Gradskoj upravi","objavljeno":"2018-07-02 12:54:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/festival-etno1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":456644,"naslov":"Zeleni most broji posljednje dane (Foto)","objavljeno":"2018-07-02 12:00:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/most3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456621,"naslov":"Izmjene regulacionih planova: Vi\u0161e javnih rasprava u Gradskoj upravi","objavljeno":"2018-07-02 10:34:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/gradska-uprava-banja-luka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456615,"naslov":"Profesor sa univerziteta u Pragu u posjeti Banjaluci","objavljeno":"2018-07-02 10:13:36","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/unibl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456606,"naslov":"Gdje Banjalu\u010dani naj\u010de\u0161\u0107e ljetuju?","objavljeno":"2018-07-02 09:33:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/ljeto.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456603,"naslov":"Jo\u0161 jedan ispit pred \"Banjalu\u010dankama\"","objavljeno":"2018-07-02 09:24:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/hor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":456587,"naslov":"Po\u010dinje \u0161kola dajaka: Vo\u017enja Vrbasom primamljiva i mladima i starima","objavljeno":"2018-07-01 15:57:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/DSC_0270-1-e1530453505304.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456539,"naslov":"Bolja usluga \"In taksija\" za osobe sa invaliditetom","objavljeno":"2018-07-01 12:14:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/taksi-za-invalide-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456494,"naslov":"Servisne informacije za 1. jul","objavljeno":"2018-07-01 09:29:32","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/banja-luka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456482,"naslov":"Po\u017ear u potkrovlju banjalu\u010dkog kafi\u0107a","objavljeno":"2018-07-01 08:53:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/pozar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456465,"naslov":"Trula stabla u banjalu\u010dkim alejama ostaju u drvoredima","objavljeno":"2018-06-30 16:29:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/bl-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456448,"naslov":"Nova odluka o nazivima banjalu\u010dkih ulica i naselja: Promocija zmijanjsko plave boje i na ku\u0107ama","objavljeno":"2018-06-30 15:24:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ulica-e1530364939456.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456436,"naslov":"U Banjaluci izgorio \u201cmercedes\u201d, vlasnik iza\u0161ao iz vozila u posljednji \u010das (Foto)","objavljeno":"2018-06-30 14:53:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/automobil-pozar-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456405,"naslov":"Ovako Banjalu\u010dani iskori\u0161tavaju ovu subotu (Foto)","objavljeno":"2018-06-30 12:55:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/vrucica-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456372,"naslov":"Mnogi fakulteti u Banjaluci nisu ni pribli\u017eno ispunili kvote: Za u\u010ditelje samo 18 prijava","objavljeno":"2018-06-30 10:46:39","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/unib.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456345,"naslov":"Prijave za \"Kreativni avgust\" do 10. jula","objavljeno":"2018-06-30 09:09:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kreativni-avgust.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456342,"naslov":"Banjalu\u010dko naselje Lau\u0161 dobija dva igrali\u0161ta","objavljeno":"2018-06-30 09:01:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/igraliste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456327,"naslov":"Suprotnim smjerom kroz centar Banjaluke (Foto)","objavljeno":"2018-06-29 20:05:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/bl-4-e1530295493568.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456247,"naslov":"Banjalu\u010dki umjetnici najavili osnivanje muzeja grada","objavljeno":"2018-06-29 14:26:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/umjetnici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":456192,"naslov":"Centar Banjaluke i ovaj vikend samo za pje\u0161ake","objavljeno":"2018-06-29 10:34:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/pjesacka-zona.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":456185,"naslov":"Internet sti\u017ee na Banj brdo i u park \"Mladen Stojanovi\u0107\"","objavljeno":"2018-06-29 10:08:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/turizam1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456182,"naslov":"\"Dani muzike\" zatvaraju saobra\u0107aj kod Kastela","objavljeno":"2018-06-29 09:54:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/saobracaj-policija-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456170,"naslov":"Migranti u Banjaluci: Sa gladnom djecom na putu ka boljem \u017eivotu (Foto)","objavljeno":"2018-06-29 09:38:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/migranti-bl-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456122,"naslov":"Dje\u010dji crte\u017ei podijelili roditelje: Banjalu\u010dki osnovci crtali \u010dovjeka na ra\u017enju i odje\u0107u od ljudske ko\u017ee (Foto)","objavljeno":"2018-06-28 18:23:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Izlozba-OS-Sveti-Sava-Foto-D-BOZIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456106,"naslov":"Solidarnost cijelog svijeta sa Banjalukom kroz umjetnost","objavljeno":"2018-06-28 16:48:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/punktumi-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":456098,"naslov":"Ulica 9. januar u Banjaluci kona\u010dno dobija asfalt","objavljeno":"2018-06-28 16:09:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ulica2-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456090,"naslov":"Protesti u Lazarevu urodili plodom: Stanari poslije pobune dobijaju kanalizaciju","objavljeno":"2018-06-28 15:37:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/gradjani1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":456008,"naslov":"Ljetni market: Unikatni proizvodi doma\u0107ih umjetnika na Sajmu kreativaca","objavljeno":"2018-06-28 10:13:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/sajam-rukotvorina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":455998,"naslov":"Po\u010delo uklanjanje starog Zelenog mosta, uskoro izgradnja novog (Foto)","objavljeno":"2018-06-28 09:54:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/most-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455984,"naslov":"Banjalu\u010dani uz \"orlove\": Nismo imali sre\u0107e (Foto) (Video) \u00a0","objavljeno":"2018-06-28 09:39:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/banjaluka-srbija-12.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455963,"naslov":"Podr\u0161ka \u201eorlovima\u201c: Banjalu\u010dani na Trgu Krajine bodre fudbalere Srbije (Foto)","objavljeno":"2018-06-27 20:33:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/banjaluka-trg-krajine-orlovi-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455956,"naslov":"U centru Banjaluke i ve\u010deras mnogobrojni gra\u0111ani tra\u017eili Pravdu za Davida, Dragi\u010devi\u0107 ponovio zahtjeve","objavljeno":"2018-06-27 20:24:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/davor-dragicevic-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455944,"naslov":"Novi projekat za gra\u0111ane: Radionice za sugra\u0111ane starije \u017eivotne dobi","objavljeno":"2018-06-27 19:47:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/penzioneri1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455883,"naslov":"Stigli rezultati: Voda na banjalu\u010dkim kupali\u0161tima nije ispravna","objavljeno":"2018-06-27 15:06:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kupanje-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455818,"naslov":"Godi\u0161njica Bitke na Kozari: Besplatan prevoz na Mrakovicu","objavljeno":"2018-06-27 10:50:10","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/mrakovica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":455803,"naslov":"Policijska akcija u Banjaluci zbog kra\u0111a te\u0161kih 22.250 KM (Foto)","objavljeno":"2018-06-27 09:58:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/policija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455800,"naslov":"Janko Tipsarevi\u0107: Banjaluka pravi izbor za novi po\u010detak","objavljeno":"2018-06-27 09:42:17","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/janko.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":455796,"naslov":"Banjaluka: Prikazan film vo\u0111e No\u0107nih vukova","objavljeno":"2018-06-27 09:26:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/nocni-vukovi-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Film"},{"id":455759,"naslov":"Klinika za anesteziju i intenzivno lije\u010denje uskoro seli na Paprikovac","objavljeno":"2018-06-26 19:20:10","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ukc-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455751,"naslov":"Cvjeta crni turizam: Banjalu\u010dani izdaju sobe, a ne pla\u0107aju porez","objavljeno":"2018-06-26 18:45:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/stanovi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455748,"naslov":"Nemojte ovako da vozite na kru\u017enom toku na Star\u010devici, ni na jednom\u2026. (Video)","objavljeno":"2018-06-26 18:30:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/lada-niva.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455731,"naslov":"Bor\u010deva zastava vijori se i u Rusiji! (Foto)","objavljeno":"2018-06-26 17:04:46","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/borac-rusija-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":455709,"naslov":"Karaokama \"za\u010dinili\" gula\u0161 u Narodnoj kuhinji \"Mozaika\" (Foto)","objavljeno":"2018-06-26 15:51:45","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kuhinja2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455669,"naslov":"Fotoradionica: Postani guru za ljetne foto pri\u010de","objavljeno":"2018-06-26 14:07:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ljeto-na-vrbasu-715-405.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455640,"naslov":"Banjaluka: Ranjeni mladi\u0107 stabilno","objavljeno":"2018-06-26 11:51:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ukc-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455623,"naslov":"Tipsarevi\u0107 se vra\u0107a na teren u Banjaluci","objavljeno":"2018-06-26 10:31:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/tipsarevic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":455614,"naslov":"Banjalu\u010danima najvi\u0161e smetaju divlje deponije: Jedni razbacuju sme\u0107e, drugi prijavljuju","objavljeno":"2018-06-26 09:48:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/deponija-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455611,"naslov":"Detalji hap\u0161enja banjalu\u010dkog plja\u010dka\u0161a: Mesar istjerao \"kupus razbojnika\" iz marketa","objavljeno":"2018-06-26 09:35:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/mesar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455608,"naslov":"Ranjen mladi\u0107 u Banjaluci","objavljeno":"2018-06-26 09:20:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/hitna-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455597,"naslov":"Davor Dragi\u010devi\u0107 sa Trga Krajine: \u201eNema droge u nalazu krvi mog sina kako su ranije tvrdili\u201c","objavljeno":"2018-06-25 20:38:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Pravda-za-Davida1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455587,"naslov":"\"\u017divotni ples heroja\": Humanitarni koncert za Milanu Gaji\u0107","objavljeno":"2018-06-25 19:55:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Snjezana-Gajic-sa-cerkom-01-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":455569,"naslov":"Dajak \u010damci opet krstare Vrbasom","objavljeno":"2018-06-25 18:54:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/dajak9-e1529945609402.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455531,"naslov":"Medicinskim radnicima olak\u0161an put do posla u Njema\u010dkoj","objavljeno":"2018-06-25 15:58:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dekra-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":455492,"naslov":"Odbornici o razvoju kulture i ure\u0111enju korita Vrbasa","objavljeno":"2018-06-25 12:46:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/gradska-uprava-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455446,"naslov":"Gost iz Kine: \u010cuveni arhitekta gostuje na banjalu\u010dkom Univerzitetu","objavljeno":"2018-06-25 09:51:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/univerzitetbl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":455444,"naslov":"Plja\u010dka u Banjaluci, razbojnik izgubio no\u017eeve","objavljeno":"2018-06-25 09:39:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/policija-25.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455440,"naslov":"Banjalu\u010dki bankari najvi\u0161e zaradili","objavljeno":"2018-06-25 09:28:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/novac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455423,"naslov":"Sajam umjetnina i antikviteta u Ljuba\u010devu: Stara preslica prirasla za srce (Foto)","objavljeno":"2018-06-24 16:23:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ljubacevo-Foto-N-Telebak-e1529850138589.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455381,"naslov":"Ne zna se \u0161ta \u0107e biti na lokaciji zatvorene banjalu\u010dke Fabrike duvana","objavljeno":"2018-06-24 12:59:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/fabrika-duvana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455365,"naslov":"Zalutao na tranzitu: \u201eSuzukijem\u201c vozio suprotnom trakom, drugi u\u010desnici u saobra\u0107aju ga gledali s nevjericom","objavljeno":"2018-06-24 11:49:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/tranzit.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455324,"naslov":"Zbog bojevog ga\u0111anja sutra obustava saobra\u0107aja na Manja\u010di","objavljeno":"2018-06-24 09:28:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/oruzane-snage-BiH-foto-OS-BiH.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":455320,"naslov":"Servisne informacije za 24. jun","objavljeno":"2018-06-24 09:23:20","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/banjaluka-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455305,"naslov":"Izjave svjedoka o nestanku Bojana Koprene: \u201cRekao da ode ukrasti jagnje i od tada mu se gubi trag\u201d","objavljeno":"2018-06-23 16:46:51","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Bogdan-i-Bosko-Diljevic-Foto-D-BOZIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455252,"naslov":"Radovi na kru\u017enom toku na Rebrovcu pali na prvoj provjeri, ki\u0161i! (Foto)","objavljeno":"2018-06-23 12:58:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/voda.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455219,"naslov":"Cijene kao u Zagrebu, plate duplo manje: Banjaluka jedan od skupljih gradova regiona","objavljeno":"2018-06-23 10:29:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Foto-Grad-Banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455210,"naslov":"Iz Banjaluke do Istanbula na dva to\u010dka (Foto)","objavljeno":"2018-06-23 10:17:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/bajkeri.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455192,"naslov":"Mjerenje zaga\u0111enosti vazduha i buke u Banjaluci od jula?","objavljeno":"2018-06-23 09:04:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zagadjenost.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455181,"naslov":"Banjaluka na nogama zbog gola Mitrovi\u0107a (Foto)","objavljeno":"2018-06-22 20:50:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/bl-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455150,"naslov":"U Lazarevu bez osnovnih uslova za \u017eivot: Umjesto kanalizacije imaju septi\u010dke jame","objavljeno":"2018-06-22 19:09:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Zgrade-Lazarevo-2-Foto-D-BOZIC-e1529687473257.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455146,"naslov":"Banjaluka: Vikend u znaku rolerijade","objavljeno":"2018-06-22 18:58:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/role12.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":455105,"naslov":"\"Banjalu\u010danke\" odu\u0161evile horskim obradama svjetskih hitova (Foto)","objavljeno":"2018-06-22 15:46:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/banjalucanke-hor-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":455064,"naslov":"\u017divot u blizini bandere postao rizi\u010dan, pa je vezali za osu\u0161eno stablo \u0161ljive (Foto)","objavljeno":"2018-06-22 14:26:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/bandera1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455013,"naslov":"Stru\u010dnjaci provjerili: Sladoled u Banjaluci je ispravan","objavljeno":"2018-06-22 10:31:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/sladoled.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":455000,"naslov":"UEFA ne\u0107e raspravljati o licenci Borca","objavljeno":"2018-06-22 09:41:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/borac-fk.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":454988,"naslov":"Zmija dva mjeseca terori\u0161e stanare u dvije banjalu\u010dke zgrade (Foto)","objavljeno":"2018-06-22 09:25:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zgrada-bl-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454966,"naslov":"Gra\u0111ani po 88. put na Trgu Krajine: \u201cDavidove roditelje ne\u0107emo ostaviti same, sloboda ne postoji samo u prirodi\u2026\u201d","objavljeno":"2018-06-21 20:30:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Pravda-za-Davida3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454874,"naslov":"Sajam antikviteta i umjetnina u etno selu u Ljuba\u010devu","objavljeno":"2018-06-21 15:24:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/etnoselo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":454800,"naslov":"Goran Bregovi\u0107 odr\u017eao istinski spektakl u vinogradima \u0106emovsko polje u Crnoj Gori","objavljeno":"2018-06-21 14:36:56","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Goran-Bregovic-101-of-146.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":454787,"naslov":"Ljetni red vo\u017enje od 25. juna","objavljeno":"2018-06-21 12:38:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/autobusi-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":454765,"naslov":"Upoznajte najmla\u0111eg \"pera\u010da automobila\" u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-06-21 11:57:47","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/praona-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454742,"naslov":"Nove muke stanara bora\u010dkih zgrada u Adi: Poslije podruma, sada im poplavili i stanovi","objavljeno":"2018-06-21 10:07:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/stan1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454740,"naslov":"Gorivo za sedam dana jeftinije za 10 feninga","objavljeno":"2018-06-21 09:51:17","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/gorivo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454733,"naslov":"Raspisani pozivi za prodaju pokretne imovine u Poslovnoj zoni","objavljeno":"2018-06-21 09:41:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/poslovna-zona.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454711,"naslov":"Otac pokojnog Davida Dragi\u010devi\u0107a: \u201cZa njih si sine ta\u010dka 22 ili 23, za mene broj jedan!\u201d (Foto)","objavljeno":"2018-06-20 20:45:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/David1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454693,"naslov":"\u0160ta se krije iza najavljenog formiranja foruma bezbjednosti u Banjaluci","objavljeno":"2018-06-20 19:38:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/policija-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454672,"naslov":"Cisterne gase \u017ee\u0111 u banjalu\u010dkom naselju \u010cesma","objavljeno":"2018-06-20 18:15:49","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/voda-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454640,"naslov":"Biti \u017eirant: Kako se za\u0161tititi i \"izvu\u0107i najbolje od najgoreg\" - savjetuje advokat Neboj\u0161a Milanovi\u0107","objavljeno":"2018-06-20 15:45:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ziranti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454634,"naslov":"Novi radovi: Uskoro dvije kru\u017ene raskrsnice u Aleji Svetog Save","objavljeno":"2018-06-20 15:13:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/saobracaj-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454603,"naslov":"O\u010dekujte ve\u0107e gu\u017eve od Venecije mosta do Pentagonke (Foto)","objavljeno":"2018-06-20 13:37:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/saobracaj3-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454562,"naslov":"Tabla sa opisom tvr\u0111ave Kastel \"pohranjena\" u katakombi (Foto)","objavljeno":"2018-06-20 11:19:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kastel-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454545,"naslov":"Bra\u0107a ubila Koprenu zbog kra\u0111e ovaca?","objavljeno":"2018-06-20 10:00:20","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/koprena.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454536,"naslov":"Polomljene klackalice i ljulja\u0161ke: Otvaraju nova igrali\u0161ta, a stara propadaju (Foto)","objavljeno":"2018-06-20 09:38:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/igraliste1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454531,"naslov":"Izgradnju vidikovca na Banj brdu ko\u010de finansije","objavljeno":"2018-06-20 09:26:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/bl-banj-b.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454518,"naslov":"Davor Dragi\u010devi\u0107 sa Trga Krajine: \u201cSine, za njih si statistika za mene du\u0161a koje nema\u201d (Foto)","objavljeno":"2018-06-19 20:44:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Pravda33.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454512,"naslov":"Malo \u0111aka, puno mjesta: Fakulteti i \u0161kole se bore za opstanak i sve vi\u0161e ula\u017eu u marketing","objavljeno":"2018-06-19 20:28:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/poljoprivredna-skola-foto-G-SURLAN.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454484,"naslov":"Slu\u010daj Borac ide pred UEFA","objavljeno":"2018-06-19 18:31:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/borac-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":454415,"naslov":"Novi krov na Tehni\u010dkoj \u0161koli, kraj mahovini u u\u010dionicama","objavljeno":"2018-06-19 14:17:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/skola-8.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454344,"naslov":"Postani guru za ljetne foto pri\u010de","objavljeno":"2018-06-19 10:40:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ljeto-na-vrbasu-715.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454331,"naslov":"Posjeta banci bez \u010dekanja u redu? Da, mogu\u0107e je!","objavljeno":"2018-06-19 09:54:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/banka1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":454327,"naslov":"Mje\u0161tani Prije\u010dana strahuju od zmija i zaraza sa deponije","objavljeno":"2018-06-19 09:38:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/prijecani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454319,"naslov":"\"RyanAirom\" letje\u0107e 100.000 putnika iz Banjaluke","objavljeno":"2018-06-19 09:10:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/avion.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454303,"naslov":"Najistrajniji protesti odr\u017eani 85. put: \u201cDragi moji diskretni heroji, da je pravde mi ne bi ni bili ovdje\u201d","objavljeno":"2018-06-18 20:15:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/pravda-pravda-za-davida.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454284,"naslov":"Karanovac dobio dje\u010dije igrali\u0161te","objavljeno":"2018-06-18 19:02:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/igraliste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454227,"naslov":"Kakav \u010dovjek mora\u0161 biti da pu\u0161kom ubija\u0161 pse? (Foto)","objavljeno":"2018-06-18 15:49:55","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/feat-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454221,"naslov":"Banjalu\u010dke balerine vratile se iz Mostara sa medaljama","objavljeno":"2018-06-18 15:40:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/balet-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":454188,"naslov":"Sportisti u gradskoj upravi: Gradona\u010delnik primio u\u010desnike Mediteranskih igara","objavljeno":"2018-06-18 14:05:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/sport-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":454122,"naslov":"Sve stariji banjalu\u010dki gradski autobusi","objavljeno":"2018-06-18 10:30:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/autobusi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454118,"naslov":"Banjaluka: Po\u010dinje besplatna edukacija za CNC operatere","objavljeno":"2018-06-18 10:15:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/cnc.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454105,"naslov":"Banjaluka doma\u0107in za 50 ekolo\u0161kih organizacija","objavljeno":"2018-06-18 09:24:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/banjaluka-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454097,"naslov":"Banjalu\u010dani proslavili veliku pobjedu Srbije na startu Mundijala (Foto)","objavljeno":"2018-06-17 17:01:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/slavlje-banjaluka-srbija-kostarika.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454092,"naslov":"Policija na Kru\u017enom toku i danas na \"oprezu\" (Foto)","objavljeno":"2018-06-17 16:52:48","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/bl-2-e1529247160985.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454039,"naslov":"Mje\u0161tani Lazareva protestovali sa maskama: \u201eSirijske izbjeglice imaju bolje uslove od nas\u201c","objavljeno":"2018-06-17 13:30:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/protesti-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":454023,"naslov":"Banjaluka sino\u0107 pod policijskom opsadom","objavljeno":"2018-06-17 12:12:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/racija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453997,"naslov":"Ne odustaje: Stanivukovi\u0107 vjen\u010davao mladence i sve svatove pozvao da \u0161etaju kru\u017enim tokom (Video)","objavljeno":"2018-06-17 10:48:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Drasko-Stanivukovic-NDP-01-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453985,"naslov":"Kona\u010dno: Uskoro ure\u0111enje korita rijeke Vrbas u cilju za\u0161tite od poplava","objavljeno":"2018-06-17 10:01:17","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/vrbas-caplja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453974,"naslov":"Probijen rok za obnovu mosta u Prije\u010danima","objavljeno":"2018-06-17 09:31:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/most-prijecani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453972,"naslov":"Servisne informacije za 17. jun","objavljeno":"2018-06-17 09:24:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453922,"naslov":"10 besplatnih PR taktika u 2018. za znalce","objavljeno":"2018-06-16 19:58:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/press-izvjestaj.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453892,"naslov":"Raskopaj i - ostavi za narednu sedmicu (Foto)","objavljeno":"2018-06-16 16:50:45","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/rupe1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453844,"naslov":"Stigle kazne zbog hodanja po pje\u0161a\u010dkom, Stanivukovi\u0107 poru\u010dio: \u201cJa \u0107u pomo\u0107i da platite\u201d","objavljeno":"2018-06-16 13:46:48","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/protesti-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453775,"naslov":"Bora\u010dke zgrade u Adi opet poplavljene fekalijama, stanari o\u010dajni: \u201cEvo \u0161ta smo dobili za na\u0161u \u017ertvu\u201d (Foto)","objavljeno":"2018-06-16 10:09:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/poplava-foto-S-PASALIC-1-e1529134292543.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453765,"naslov":"Ne mo\u017eete da ga ne vidite: Kom\u0161ije postavile obavje\u0161tenje kojim zahtijevaju ti\u0161inu (Foto)","objavljeno":"2018-06-16 09:31:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zgrada.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453739,"naslov":"Poljoprivredna \u0161kola u\u010denicima nudi perspektivno \u0161kolovanje: Budu\u0107nost je u zanatima (Foto)","objavljeno":"2018-06-16 09:00:43","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/poljop.-skola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453696,"naslov":"Lo\u0161a infrastruktura u prigradskim naseljima odbija mlade: Selo po\u017eeljno samo za gradnju vikendica","objavljeno":"2018-06-15 19:05:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/selo-porodice-ilustracija-02-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453687,"naslov":"Vidu Sladojevi\u0107u pet i po godina robije za plja\u010dke u Banjaluci","objavljeno":"2018-06-15 18:16:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/okruzni.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453681,"naslov":"Vrane ponovo napale: Taksista spasao djevoj\u010dicu od naleta ptica","objavljeno":"2018-06-15 17:58:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Vrane1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453667,"naslov":"Grad dobija forum za bezbjednost gra\u0111ana","objavljeno":"2018-06-15 16:49:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/grad-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453653,"naslov":"Centar ponovo pje\u0161a\u010dka zona: U glavnoj ulici sutra umjesto automobila, djeca na rolerima","objavljeno":"2018-06-15 15:53:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/centar-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":453593,"naslov":"Todor Pani\u0107 direktor kompanije \"Vitinka\" najbolji poslodavac za 2017. godinu","objavljeno":"2018-06-15 11:58:17","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/vitinka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":453573,"naslov":"Raznovrsno u Banjaluci: Po\u010dela ljetna turisti\u010dka sezona u gradu","objavljeno":"2018-06-15 10:53:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/vrbas-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453556,"naslov":"Kako funkcioni\u0161e saobra\u0107aj pod Star\u010devicom: Od spajanja tranzita do kampusa za 2 minute (Video)","objavljeno":"2018-06-15 09:57:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kruzni-tok.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453552,"naslov":"KPZ Banjaluka doma\u0107in XVII Penolo\u0161kih igara na Kozari","objavljeno":"2018-06-15 09:40:18","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kpz.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":453542,"naslov":"Saobra\u0107ajka kod gimnazije: Voza\u010di oprez (Foto)","objavljeno":"2018-06-15 09:13:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/nesreca-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453466,"naslov":"Obustave saobra\u0107aja nema- policije ima (Foto)","objavljeno":"2018-06-14 17:46:45","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/blokada1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453435,"naslov":"Otvorena Extra Sports radnja u Banjaluci","objavljeno":"2018-06-14 16:10:10","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/sport-vision-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":453399,"naslov":"Put do posla za medicinske radnike u Njema\u010dkoj","objavljeno":"2018-06-14 15:06:51","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/medicina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":453328,"naslov":"Kakve su cijene espresso kafe u svjetskim gradovima i gdje je Banjaluka na toj listi?","objavljeno":"2018-06-14 11:34:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kafa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":453299,"naslov":"Izmjene u centru grada danas na javnom uvidu: Ostajemo li bez zelenih povr\u0161ina?","objavljeno":"2018-06-14 10:12:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/banjaluka1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453296,"naslov":"Priveden voza\u010d koji je tokom protesta \"pretresao\" vozilo Hitne pomo\u0107i","objavljeno":"2018-06-14 09:56:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/policija-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453286,"naslov":"Otvoren kru\u017eni tok i novi dio Isto\u010dnog tranzita u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-06-14 09:34:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/tranzit4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453255,"naslov":"Stanivukovi\u0107 uhap\u0161en jer se nije odazvao na poziv na razgovor","objavljeno":"2018-06-13 19:51:45","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/drasko-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453243,"naslov":"U Zoki komercu alarm alarmirao Vatrogasce (Foto)","objavljeno":"2018-06-13 19:25:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/POZAR.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453238,"naslov":"Grad \u0107e iza\u0107i u susret mje\u0161tanima Nove Varo\u0161i u Banjaluci","objavljeno":"2018-06-13 19:06:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/nv.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453214,"naslov":"Priveden Dra\u0161ko Stanivukovi\u0107 (Video)","objavljeno":"2018-06-13 18:06:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/drasko.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453194,"naslov":"Blokade na Kru\u017enom toku Lau\u0161 nema - posvuda Jedinica za podr\u0161ku (Foto\/Video)","objavljeno":"2018-06-13 17:43:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/BLOKADA3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453190,"naslov":"Obustava saobra\u0107aja po\u010dinje: Jedinica za podr\u0161ku raspore\u0111ena po gradu","objavljeno":"2018-06-13 17:03:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/policija-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453178,"naslov":"Nova dionica Isto\u010dnog tranzita od sutra i zvani\u010dno u funkciji (Foto)","objavljeno":"2018-06-13 16:39:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/tranzit1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453168,"naslov":"Voza\u010di oprezno: Odron u kanjonu Vrbasa","objavljeno":"2018-06-13 15:57:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/odron-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453154,"naslov":"Roditelji u Lazarevu zabrinuti zbog morbila: Osnovci izostaju sa nastave","objavljeno":"2018-06-13 15:11:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/skola-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453104,"naslov":"Vije\u0107e za \u0161tampu na banjalu\u010dkoj debati: Uvesti red i na tr\u017ei\u0161te portala","objavljeno":"2018-06-13 12:17:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/mediji2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453058,"naslov":"Klizi\u0161te na Paprikovcu postaje sve opasnije: \"Spavamo u ku\u0107i koja svaki tren mo\u017ee da se sru\u0161i\" (Foto)","objavljeno":"2018-06-13 10:00:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kliziste-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":453049,"naslov":"OMCAFE ispratila sre\u0107ne dobitnike u Gr\u010dku!","objavljeno":"2018-06-13 09:30:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/om.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":453026,"naslov":"Bor\u010devi klinci u\u010dili od Zvezde (Foto)","objavljeno":"2018-06-13 09:20:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/borac-zvezda-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":453007,"naslov":"Lak\u0161a saobra\u0107ajka na Kr\u010dmaricama","objavljeno":"2018-06-12 20:48:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/nezgoda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452998,"naslov":"Na Trgu Krajine statua za Davida: Centrom Banjaluke i ve\u010deras se orila pjesma \u201cKlinac u getu\u201d (Foto)","objavljeno":"2018-06-12 20:36:28","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/pravda-za-davida-protesti-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452977,"naslov":"Oboljela u\u010denica nepotpuno vakcinisana","objavljeno":"2018-06-12 19:29:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/morbile-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452966,"naslov":"Policija brzom reakcijom sprije\u010dila ve\u0107u materijalnu \u0161tetu: Turisti iz Slovenije divljali po Banjaluci","objavljeno":"2018-06-12 19:03:43","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Policija-privodjenje-hapsenje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452915,"naslov":"Obustava saobra\u0107aja: Na PD petlji uzavrelo do fizi\u010dkog sukoba (Foto\/Video)","objavljeno":"2018-06-12 17:35:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/blokada15.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452889,"naslov":"Stanari Nove Varo\u0161i brane zelenu povr\u0161inu u naselju","objavljeno":"2018-06-12 16:12:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/nova-varos.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452836,"naslov":"Banjalu\u010dani uz \"Orlove\" i u Rusiji: Nezaobilazan dekor zastava od 30 metara","objavljeno":"2018-06-12 14:53:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/srbija-bl-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":452824,"naslov":"Kao u Hi\u010dkokovom filmu: Vrane krvni\u010dki napale djevojke pred \u0161kolarcima","objavljeno":"2018-06-12 14:26:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/vrane.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452698,"naslov":"Kakav je ove godine kvalitet vode na kupali\u0161tima u Banjaluci?","objavljeno":"2018-06-12 10:24:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kupanje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452695,"naslov":"Brzi i \u017eestoki: Me\u0111unarodna auto trka u Zalu\u017eanima","objavljeno":"2018-06-12 10:16:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/trka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":452678,"naslov":"Udes na banjalu\u010dkom tranzitu, saobra\u0107aj ote\u017ean (Foto)","objavljeno":"2018-06-12 09:22:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/udes-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452654,"naslov":"\"Ne\u0107u odustati dok se Davidove ubice ne otkriju\": Mnogobrojni gra\u0111ani i ve\u010deras stali uz Davora (Foto\/Video)","objavljeno":"2018-06-11 20:27:24","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/pravda-za-davida-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452631,"naslov":"Kova\u010devi\u0107: Za\u0161to ljudi s novcem bje\u017ee od kluba, da li sam ja posljednji samuraj","objavljeno":"2018-06-11 18:45:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Branko-Kovacevic-foto-S-Pasalic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":452621,"naslov":"Ratni vojni invalidi napadnuti u banjalu\u010dkom parku","objavljeno":"2018-06-11 18:13:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/invalidi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452601,"naslov":"I danas voza\u010di blokirali saobra\u0107aj zbog cijena goriva (Foto\/Video)","objavljeno":"2018-06-11 18:00:17","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/bl1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452583,"naslov":"UNICEF promovi\u0161e hraniteljstvo","objavljeno":"2018-06-11 16:07:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/hraniteljstvo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":452576,"naslov":"Prilika za ure\u0111enje prostora u mjesnim zajednicama","objavljeno":"2018-06-11 15:40:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/naselje-obilicevo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452519,"naslov":"Authority Partners Inc. osmu godinu zaredom najpo\u017eeljniji poslodavac","objavljeno":"2018-06-11 13:44:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ekipa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":452510,"naslov":"Kastel dobija 12 dvojezi\u010dnih turisti\u010dkih tabli","objavljeno":"2018-06-11 11:47:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kastel.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452467,"naslov":"\u0160areno drve\u0107e sada i u Boriku: Djeca ukrasila svoje dvori\u0161te","objavljeno":"2018-06-11 10:01:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/drvo2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452460,"naslov":"Lepa Brena 14. jula u Banjaluci","objavljeno":"2018-06-11 09:33:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/lepa-brena.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":452408,"naslov":"Protesti zbog visokih cijena goriva: stanje u gradovima BiH (FOTO)","objavljeno":"2018-06-10 18:22:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/banja-luka-blokada-saobracaja-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452394,"naslov":"Kozara etno po 14. put u Banjaluci: Prikaz \u017eenske mobe, smotra folklora, izvorne pjesme, a bira se i par u najoriginalnijoj no\u0161nji","objavljeno":"2018-06-10 16:18:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kozara-etno.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":452325,"naslov":"Detalji kobnog izleta: Banjalu\u010danin preminuo od uboda str\u0161ljena, rekao da je alergi\u010dan i pao na zemlju","objavljeno":"2018-06-10 12:14:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/strsljen-e1487579105737-696x512.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452304,"naslov":"Banjalu\u010dani tr\u010dali za ozdravljenje mladog sugra\u0111anina (Foto)","objavljeno":"2018-06-10 11:46:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/trka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452301,"naslov":"Najposje\u0107enija gradska pla\u017ea zatvorena zbog gradnje Zelenog mosta","objavljeno":"2018-06-10 11:37:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/plaza-Zeleni-most-02-foto-S-PASALIC-e1528623510229.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452290,"naslov":"Banjalu\u010danin preminuo od uboda str\u0161ljena","objavljeno":"2018-06-10 10:54:10","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/strsljen3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452287,"naslov":"Servisne informacije za 10. jun","objavljeno":"2018-06-10 10:38:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Gospodska-ulica-Banjaluka-3-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452270,"naslov":"Gajanin: Fakulteti u Banjaluci treba da imaju bar jedan studijski program na engleskom","objavljeno":"2018-06-10 09:30:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zgrada-rektorata-univerzitete-u-BL-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452232,"naslov":"Manifestacija \"Iza\u0111i i treniraj\" okupila oko 200 Banjalu\u010dana (Foto)","objavljeno":"2018-06-09 15:48:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/IMG_5541-e1528551940343.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452201,"naslov":"Nau\u010dite italijanski jezik uz ''Aperitivo italiano''","objavljeno":"2018-06-09 14:17:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/foto1-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":452185,"naslov":"Dok \u010dekaju u redu za paso\u0161e, Banjalu\u010dani se na sve na\u010dine snalaze da animiraju djecu","objavljeno":"2018-06-09 13:09:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Cekanje-Cips.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452130,"naslov":"Gibonni prestao pu\u0161iti prije pet dana (Foto)","objavljeno":"2018-06-09 10:32:59","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ALF_5709-e1528533168874.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":452116,"naslov":"Gradnja Parka ljubavi i dajak pristani\u0161ta u Banjaluci po\u010dinje na prolje\u0107e","objavljeno":"2018-06-09 09:26:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/safikada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452102,"naslov":"U Sklopu \"Elementa\" odr\u017ean \"Street Art Jam\": Uli\u010dna umjetnost uljep\u0161ava Banjaluku (Foto)","objavljeno":"2018-06-09 09:18:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/foto-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":452099,"naslov":"\"Banjalu\u010dki dani muzike\": Riblja \u010dorba, Mar\u010delo i Elemental u gradu na Vrbasu","objavljeno":"2018-06-09 09:09:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/bora.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":452064,"naslov":"\u201cJe\u017eeva ku\u0107ica\u201d najlo\u0161ija, u \u201cKolibriju\u201d najmodernije: Kakvi su uslovi u dr\u017eavnim vrti\u0107ima","objavljeno":"2018-06-08 20:09:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/vrtic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452057,"naslov":"Pravdu za Davida tra\u017ei sve vi\u0161e djece i srednjo\u0161kolaca, Dragi\u010devi\u0107: \u201cAko doka\u017eete da je moj sin lopov, narkoman i ubica ubi\u0107u se\u201d","objavljeno":"2018-06-08 19:57:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/protesti-david-dragicevic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":452045,"naslov":"\u201cOstala je nepomi\u010dno da le\u017ei, oblivena krvlju\u201d: Policajac automobilom udario \u017eenu u Banjaluci i pobjegao","objavljeno":"2018-06-08 18:53:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/mjesto-nesrece-policajac-udario-zenu-01-foto-S-PASALIC-e1528476763330.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451978,"naslov":"Zavr\u0161ena tromjese\u010dna praksa na banjaluka.com Portalu (Foto)","objavljeno":"2018-06-08 16:18:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/firststep-17.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451974,"naslov":"Extra sports sti\u017ee u Banjaluku","objavljeno":"2018-06-08 15:47:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/extra-sports.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":451937,"naslov":"U nedjelju 75. godi\u0161njica bitke na Sutjesci: Obezbije\u0111en prevoz iz Banjaluke","objavljeno":"2018-06-08 13:37:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/tjentiste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":451921,"naslov":"Nekolicini u\u010denika O\u0160 Ivan Goran Kova\u010di\u0107 pozlilo od vru\u0107ine","objavljeno":"2018-06-08 11:57:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/skola-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451908,"naslov":"Humanitarni koncert za Javnu kuhinju","objavljeno":"2018-06-08 11:09:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/obrok-ljubavi1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":451884,"naslov":"Daleko od kompjutera: Planinari organizuju kamp za djecu","objavljeno":"2018-06-08 10:02:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/djeca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":451874,"naslov":"Okrugli sto o doktorskim studijima: Prorektor banjalu\u010dkog Univerziteta u Ljubljani","objavljeno":"2018-06-08 09:35:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ljubljana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451871,"naslov":"Farin u banjalu\u010dkim apotekama od sredine juna","objavljeno":"2018-06-08 09:23:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/farin.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451857,"naslov":"Sve vi\u0161e Banjalu\u010dana u\u010destvuje u kau\u010dsurfingu: Smje\u0161taj nepoznatom gostu za zanimljivu pri\u010du","objavljeno":"2018-06-07 20:22:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/banja-luka-e1528395588394.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451852,"naslov":"\u201cSlobodno me tu\u017eite, stojim iza svojih rije\u010di\u201d: Davor Dragi\u010devi\u0107 i ve\u010deras poru\u010dio da je David otet, izmasakriran i ubijen","objavljeno":"2018-06-07 20:05:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/pravda-za-davida-banjaluka-prva.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451824,"naslov":"D\u017eiboni sutra uve\u010de na Kastelu: Sve spremno za muzi\u010dki spektakl","objavljeno":"2018-06-07 18:16:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Dziboni.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":451817,"naslov":"Selak: Put za \u0160argovac \u0107e biti ura\u0111en ove godine","objavljeno":"2018-06-07 17:54:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/selak.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451773,"naslov":"Vrvi \u017eivot na Vrbasu: \u010caplje i patke u\u017eivaju u kraji\u0161koj ljepotici (Foto)","objavljeno":"2018-06-07 14:31:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/vbras-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451754,"naslov":"Veliki uspjeh banjalu\u010dkih karatista: Prijem u Gradskoj upravi (Foto)","objavljeno":"2018-06-07 13:48:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/karate3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":451729,"naslov":"Da li je ovo puna ili isprekidana linija? (Foto)","objavljeno":"2018-06-07 12:04:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/featured-linija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451686,"naslov":"Do 14. juna obustava saobra\u0107aja kod Rebrova\u010dkog mosta","objavljeno":"2018-06-07 09:56:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/most.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451676,"naslov":"Ispra\u0107eni Maturanti banjalu\u010dke Tehnolo\u0161ke \u0161kole (Foto)","objavljeno":"2018-06-07 09:43:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/maturanti1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451673,"naslov":"Zmija izazvala paniku na Pedijatriji banjalu\u010dkog Doma zdravlja","objavljeno":"2018-06-07 09:27:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zmija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451606,"naslov":"Ko su tzv. ,,12 VELI\u010cANSTVENIH\u201c koji organizuju okupljanje na Trgu Krajine? (Foto)","objavljeno":"2018-06-06 18:01:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/foto-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451564,"naslov":"Spremni za ljeto: Aktivisti napravili novu banju na pla\u017ei Vru\u0107ica","objavljeno":"2018-06-06 14:23:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/vrucica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451526,"naslov":"Dobra strana Kompenzacija","objavljeno":"2018-06-06 11:51:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kompex.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":451480,"naslov":"Okru\u017eni sud u Banjaluci ukinuo pritvor Ognjenu Brankovi\u0107u","objavljeno":"2018-06-06 10:00:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/sudska-policija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451464,"naslov":"Mejdanski \"off road\" u ulici Carice Milice (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-06-06 09:47:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/feat-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451461,"naslov":"Centar Banjaluke vikendom samo za pje\u0161ake","objavljeno":"2018-06-06 09:23:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/centar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451400,"naslov":"Bukvalek, Kola i Rekavice danima bez vode: \u201cOvo nema ni u Somaliji\u201d","objavljeno":"2018-06-05 18:53:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Han-Kola-02-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451401,"naslov":"Posao za konobare i \u0161ankere u Celju","objavljeno":"2018-06-05 18:43:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Stari-pisker1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":451376,"naslov":"Od jake ki\u0161e prokisla i \"Boska\"","objavljeno":"2018-06-05 16:54:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/boska1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451343,"naslov":"Voza\u010di pa\u017eljivo: Narand\u017easti meteoalarm za Banjaluku (Foto)","objavljeno":"2018-06-05 14:58:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kisa-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451326,"naslov":"Velja\u010di\u0107 o kra\u0111i 110.000 KM: Imao sam namjeru da kupim stan u Banjaluci","objavljeno":"2018-06-05 14:21:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/bosna.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451320,"naslov":"Anketni odbor: Postoji osnov sumnje da je David Dragi\u010devi\u0107 ubijen (Foto)","objavljeno":"2018-06-05 14:13:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/anketni-odbor-01-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451296,"naslov":"Neizvjesnost ne jenjava: Djevoj\u010dica koja je izvu\u010dena iz jezera i dalje na aparatima","objavljeno":"2018-06-05 13:00:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/UKC-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451277,"naslov":"\"Iza\u0111i i treniraj\": Velika zainteresovanost Banjalu\u010dana za trening","objavljeno":"2018-06-05 12:16:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/fitnes1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":451241,"naslov":"Zaklju\u010dak rektora i resornog ministra nakon sastanka: \"Potrebno vi\u0161e ulagati u nauku\"","objavljeno":"2018-06-05 10:04:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zgrada-rektorata-univerzitete.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451227,"naslov":"Najezda insekata na Manja\u010di: D\u017einovski skakavci pusto\u0161e ba\u0161te i livade (Foto)","objavljeno":"2018-06-05 09:41:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/manjaca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451224,"naslov":"Bez struje osam naselja u Banjaluci","objavljeno":"2018-06-05 09:26:55","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/elektrokrajina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451191,"naslov":"Uz Predraga To\u0161i\u0107a kulinarski zanat sve popularniji me\u0111u mladima: Biti dobar kuvar je u trendu","objavljeno":"2018-06-04 19:27:50","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/predrag-tosic-e1528133191126.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451178,"naslov":"Djevojke digle Banjaluku na noge: Svi \u017eele da pomognu dje\u010daku koji skuplja novac za kiriju","objavljeno":"2018-06-04 18:49:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Gospodska-ulica-Banjaluka-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451169,"naslov":"Kru\u017eni tok na Rebrovcu do 15. juna","objavljeno":"2018-06-04 18:07:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kruzni.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451104,"naslov":"Reprezentacija BiH vratila se s turnira u Podgorici: Tri prva mjesta (Foto)","objavljeno":"2018-06-04 13:57:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/stki-vrbas-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":451088,"naslov":"Banjalu\u010danka putem Instagrama dijeli svoje avanture sa svijetom (Foto)","objavljeno":"2018-06-04 13:47:46","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/feat-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451046,"naslov":"Gra\u0111ani blokiraju saobra\u0107aj dok se ne smanje cijene goriva?","objavljeno":"2018-06-04 10:21:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/saobracaj.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451037,"naslov":"Stipendije za u\u010denike: Deficitarnim zanimanjima 160 KM mjese\u010dno od grada","objavljeno":"2018-06-04 09:48:48","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/gradska-uprava-banja-luka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451028,"naslov":"Banjaluku uljep\u0161ali i uveselili maturanti Ugostiteljsko-trgovinsko-turisti\u010dke \u0161kole (Foto)","objavljeno":"2018-06-04 09:40:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/maturanti-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":451024,"naslov":"Banjalu\u010dki profesori napravili platformu za pra\u0107enje usjeva bez izlaska na njivu","objavljeno":"2018-06-04 09:25:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/poljoprivreda-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450968,"naslov":"Novi udar na nov\u010danike: Nakon autobusa poskupio i taksi prevoz u Banjaluci","objavljeno":"2018-06-03 13:55:31","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/taksi-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450600,"naslov":"Velika Sport Vision rasprodaja u Banjaluci","objavljeno":"2018-06-03 09:36:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/sport-vision.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":450867,"naslov":"Bra\u010dni par Kosti\u0107 iz Banjaluke proslavio zlatnu svadbu: Ljubav mlada pola vijeka","objavljeno":"2018-06-03 09:29:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kostic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450861,"naslov":"Iskustvo studenta: Od prakse do mjesta urednika (Foto)","objavljeno":"2018-06-03 09:21:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/aco.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450852,"naslov":"Pri\u010de iz sredi\u0161ta zemlje: Banjalu\u010dki speleolozi (Foto)","objavljeno":"2018-06-03 09:00:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/foto.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450826,"naslov":"Odrasli u parku \"Petar Ko\u010di\u0107\" razmjenjuju sli\u010dice","objavljeno":"2018-06-02 15:17:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/slicice.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450797,"naslov":"Saobra\u0107ajka na Prijedorskoj petlji","objavljeno":"2018-06-02 13:29:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/sudar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450784,"naslov":"\u0110aci Ekonomske \u0161kole koji su nastavili ekskurziju dobro se zabavljaju (Foto)","objavljeno":"2018-06-02 12:50:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Ekonomska-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450695,"naslov":"Pogledajte kako je bilo na \"Kastrumu\" i \u0161ta nas danas o\u010dekuje (Foto)","objavljeno":"2018-06-02 09:43:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/VITESKI-FES1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450681,"naslov":"Kre\u0107ete na ljetovanje? Ne zaboravite putno osiguranje!","objavljeno":"2018-06-02 09:21:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/putovanje-e1527923233986.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":450684,"naslov":"Zbog poskupljenja goriva poskupio i taksi prevoz","objavljeno":"2018-06-02 08:59:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/taksi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450671,"naslov":"Uljep\u0161ali centar Banjaluke: Maturanti Tehni\u010dke \u0161kole zablistali u svom najboljem izdanju (Foto)","objavljeno":"2018-06-01 21:00:56","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/matura-tehnicke-skole-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450654,"naslov":"Oklopne borbe i ma\u010devanje: Po\u010deo prvi vite\u0161ki festival u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-06-01 20:07:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/viteski-festival.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450639,"naslov":"Mnogobrojni gra\u0111ani i ve\u010deras na skupu \"Pravda za Davida\", Dragi\u010devi\u0107 poru\u010dio: \u201cTrebaju nam institucije RS, ali ne i lopovi u njima\u201d","objavljeno":"2018-06-01 19:25:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/protest-david-dragicevic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450613,"naslov":"Stranci hvale Grad, doma\u0107i nezadovoljni: Trebaju li Banjalu\u010danima turisti i mo\u017eemo li biti po\u017eeljna destinacija","objavljeno":"2018-06-01 18:25:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Foto-Grad-Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450573,"naslov":"Na pragu sezone kupa\u0107ih kostima: Mo\u017eemo li se zaista osloboditi celulita?","objavljeno":"2018-06-01 15:17:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/djevojka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":450545,"naslov":"Kort marketi otvorili novi Super Kort Star\u010devica u Banjaluci","objavljeno":"2018-06-01 13:51:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/kort-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":450451,"naslov":"Najbolja za\u0161tita na putovanju uz ASA Osiguranje: Od sada zaklju\u010dite online","objavljeno":"2018-06-01 12:53:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/asa-osiguranje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":450497,"naslov":"Pozovite 1416: Svim srcem za bra\u0107u Kostadinovi\u0107","objavljeno":"2018-06-01 11:38:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/braca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450448,"naslov":"Dual radar od sutra u Banjaluci","objavljeno":"2018-06-01 09:46:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/radar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450438,"naslov":"U ponedjeljak Godi\u0161nji koncert Prve baletske \u0161kole","objavljeno":"2018-06-01 09:09:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":450393,"naslov":"Ministarstvo ekonomskih odnosa i regionalne saradnje primilo 15 studenata na praksu (Foto)","objavljeno":"2018-05-31 18:52:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/praksa3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450387,"naslov":"\u201cObjasnite mojoj Teodori ko joj je ubio brata\u201d: Zbog rije\u010di oca pokojnog Davida mnogi zaplakali na Trgu Krajine, ve\u010deras bila i majka mladi\u0107a","objavljeno":"2018-05-31 18:43:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/pradvda-za-davida.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450384,"naslov":"Muka zbog saobra\u0107ajnica u \u010cajavecu: Dogovor ili blokada zone","objavljeno":"2018-05-31 18:27:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/skupstina-grada-bl-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450328,"naslov":"ASA Osiguranje otvorilo novu poslovnicu u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-05-31 15:32:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/asa-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":450318,"naslov":"Regionalna konferencija u Podgorici: Program EU za mlade dr\u017eavne slu\u017ebenike zemalja Zapadnog Balkana","objavljeno":"2018-05-31 14:52:48","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/British-Council-1.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":450293,"naslov":"Zmija na dje\u010dijem igrali\u0161tu u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-05-31 13:55:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/zmija-feat-img.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450277,"naslov":"Iza\u0111i i treniraj","objavljeno":"2018-05-31 12:59:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/feat-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":450272,"naslov":"Po\u010dela \"Loptarija\": Oko 250 djece se takmi\u010di u igrama spretnosti (Foto)","objavljeno":"2018-05-31 12:38:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/loptarija1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":450219,"naslov":"Pregovori o izgradnji autoputa Banjaluka \u2013 Novi Grad privode se kraju","objavljeno":"2018-05-31 09:51:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/autoput-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450216,"naslov":"Po\u010dinje izgradnja 14 kilometara vodovodne mre\u017ee u okviru projekta \"Crno vrelo\"","objavljeno":"2018-05-31 09:38:08","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/crno-vrelo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450213,"naslov":"Humanitarni broj za \"Obrok ljubavi\": Nahranimo 820 ugro\u017eenih sugra\u0111ana","objavljeno":"2018-05-31 09:24:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/humanost.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450182,"naslov":"Protest navija\u010da: \u201cUprava napolje\u201d i \u201cMar\u0161 iz Borca\u201d poruka za \u010delnike kluba (Foto\/Video)","objavljeno":"2018-05-30 20:02:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/protesti-borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":450171,"naslov":"Maturanti Gra\u0111evinske \u0161kole prodefilovali gradom, pratili ih truba\u010di i blic fotoaparata (Foto)","objavljeno":"2018-05-30 19:27:28","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/matura-gradjevinske-skole-1-e1527701289311.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450157,"naslov":"Sre\u0107an epilog potrage: Banjalu\u010danka za kojom se tragalo od 26. maja prona\u0111ena \u017eiva","objavljeno":"2018-05-30 18:10:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/policija-22.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450153,"naslov":"Grad bruji o sre\u0107nom sugra\u0111aninu: Kristina Banjalu\u010daninu izdala dobitni tiket od 450.000 KM","objavljeno":"2018-05-30 18:00:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/lutrija-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450126,"naslov":"Motorista stradao u Jovana Du\u010di\u0107a (Foto)","objavljeno":"2018-05-30 15:23:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/nesreca-feat-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450108,"naslov":"Mlijekoprodukt obilje\u017eio Svjetski dan digestivnog zdravlja","objavljeno":"2018-05-30 14:35:48","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/mlijekoprodukt.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":450072,"naslov":"U pozori\u0161tu od malih nogu: Uspje\u0161no zavr\u0161ena \"Kulturica 2018\"","objavljeno":"2018-05-30 12:12:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/kulturica-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":450044,"naslov":"\u0160ta ta\u010dno D\u017eaja potra\u017euje od Borca i ko je kriv?","objavljeno":"2018-05-30 11:00:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/borac-18.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":450028,"naslov":"Igre spretnosti za 200 mali\u0161ana: \"Loptarija\" sutra na Trgu Krajine","objavljeno":"2018-05-30 09:49:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/djeca-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":450025,"naslov":"Lektorat za slovena\u010dki jezik na banjalu\u010dkom Univerzitetu","objavljeno":"2018-05-30 09:36:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/zgrada-rektorata.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":450022,"naslov":"Kuni\u0107: Borac je postojao, postoja\u0107e i dalje!","objavljeno":"2018-05-30 09:20:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/kunic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":449994,"naslov":"Da li djeca iz Banjaluke igraju opasne igre na ivici nesre\u0107e? (Foto)","objavljeno":"2018-05-29 20:23:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/djecak-feat.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449937,"naslov":"Veseli mladi\u0107i peku prase u sred Borika (Foto)","objavljeno":"2018-05-29 19:04:55","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/BL3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449931,"naslov":"Savjet ministara odlu\u010dio: U\u010denicima iz Banjaluke besplatne putne isprave za povratak ku\u0107i","objavljeno":"2018-05-29 18:36:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/bus-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449907,"naslov":"Agencijske vijesti danas se moraju provjeravati (Foto)","objavljeno":"2018-05-29 17:59:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/novinari7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449880,"naslov":"Ko informaciju prenese, \"Ludi popust\" zaradu mu donese","objavljeno":"2018-05-29 16:14:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/ludi-popust-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":449861,"naslov":"Iz Banjaluke organizovan prevoz: \"Dan sje\u0107anja na Jadovno 1941.\"","objavljeno":"2018-05-29 15:16:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/jadovno-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":449831,"naslov":"Banjalu\u010dani na Birou i po dvadeset godina","objavljeno":"2018-05-29 13:03:56","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/biro.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449804,"naslov":"Automehani\u010dar postao poslanik u Bundestagu: Josip Juratovi\u0107","objavljeno":"2018-05-29 12:00:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/slika-1.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449798,"naslov":"Novinari Portala istra\u017eili: Ho\u0107e li stanodavci da izdaju stan samohranim majkama?","objavljeno":"2018-05-29 11:23:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/stanovi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449774,"naslov":"Banjaluka: Po\u010dinje kurs kineskog jezika","objavljeno":"2018-05-29 09:51:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/kurs.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":449771,"naslov":"Banj brdo dobilo LED rasvjetu","objavljeno":"2018-05-29 09:39:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/rasvjeta-banj-brdo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449765,"naslov":"Dvoje roditelja ka\u017enjeno zbog nevakcinisanja","objavljeno":"2018-05-29 09:10:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/vakcine-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449739,"naslov":"Maturanti Srednje medicinske \u0161kole za jednu od najva\u017enijih proslava izabrali najljep\u0161e toalete, ponijeli i dobro raspolo\u017eenje (Foto)","objavljeno":"2018-05-28 20:01:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/matura2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449729,"naslov":"Davor 64. dan poru\u010dio da ne odustaje od pravde, po\u010delo skupljanje donacije za dje\u010daka kojeg je svaki dan David hranio (Video)","objavljeno":"2018-05-28 19:20:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/pravda-za-davida-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449716,"naslov":"Apsurd: \u0110aci u ovoj banjalu\u010dkoj \u0161koli nemaju ni krov nad glavnom, a postali su najpoznatiji izvozni kadar za zemlje EU","objavljeno":"2018-05-28 18:46:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Banjaluka01-medicinska-skola-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449661,"naslov":"\u010citaoci javljaju: Dje\u010dak na Star\u010devici biciklom izaziva sudbinu (Foto)","objavljeno":"2018-05-28 15:23:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/djecak-feat.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449632,"naslov":"Parki\u0107 bez hlada: Svi se utrkuju da sjednu samo na dvije klupe","objavljeno":"2018-05-28 13:43:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/parkic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449598,"naslov":"\u0160panac koji putuje svijetom i svira stigao i u na\u0161 grad: Eduardo Kuadardo","objavljeno":"2018-05-28 11:54:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/spanac-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449556,"naslov":"U UKC RS besplatni pregledi ko\u017ee i sumnjivih mlade\u017ea","objavljeno":"2018-05-28 10:10:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/ukc-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":449535,"naslov":"Heroji Borca m:tel: Ma kakva penzija! (Foto)","objavljeno":"2018-05-28 09:48:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/borac-15.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":449532,"naslov":"Banjaluka: Bez struje 2 naselja i nekoliko ulica","objavljeno":"2018-05-28 09:32:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/elektrokrajina-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449529,"naslov":"Kome smetaju humanitarne akcije: Uni\u0161ten jo\u0161 jedan kontejner za odje\u0107u","objavljeno":"2018-05-28 09:21:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/kontenjer-tesktil.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449468,"naslov":"Jo\u0161 uni\u0161tenih znakova: Tabla sa nazivom ulice na Star\u010devici danima stoji nakrivo","objavljeno":"2018-05-27 14:49:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/tabla.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449432,"naslov":"Ventilator i \u017ditije Milisavovo","objavljeno":"2018-05-27 13:24:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/ventilator.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449385,"naslov":"Nedaleko od Banjaluke nikli \"Popovi\u0107a vinogradi\" kao u sred Dalmacije (Foto)","objavljeno":"2018-05-27 13:04:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/vino1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449380,"naslov":"Saobra\u0107ajka u \u017divojina Mi\u0161i\u0107a (Foto)","objavljeno":"2018-05-27 12:17:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/sudar-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449355,"naslov":"Gra\u0111ansku patrolu instaliralo 1.800 Banjalu\u010dana: Najvi\u0161e prijavljuju komunalne probleme","objavljeno":"2018-05-27 11:04:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/gradjanska-patrola-foto-G-SURLAN-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449335,"naslov":"Banjalu\u010dki glumci otvorili \u201cSterijino pozorje\u201d","objavljeno":"2018-05-27 09:41:46","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Sterijino-pozorje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":449331,"naslov":"Servisne informacije za 27. maj","objavljeno":"2018-05-27 09:25:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/sunce-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449320,"naslov":"Saobra\u0107ajna nezgoda u centru Banjaluke (Foto)","objavljeno":"2018-05-27 09:01:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/ude.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449291,"naslov":"Banjalu\u010dka \u201cTr\u017enica\u201d zdravu hranu nudi ve\u0107 desetu deceniju","objavljeno":"2018-05-26 15:57:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/trznica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449245,"naslov":"Ruglo kod \u0161etali\u0161ta uz Vrbas (Foto)","objavljeno":"2018-05-26 13:18:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/smece1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449241,"naslov":"Trg Krajine ponovo parking!","objavljeno":"2018-05-26 12:45:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/parking-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449195,"naslov":"Dobra zabava na Kastelu: Bajkeri i rokenrol ja\u010di od ki\u0161e (Foto)","objavljeno":"2018-05-26 09:27:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Hladno-pivo-Foto-Dejan-Bozic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":449187,"naslov":"Obustava saobra\u0107aja u centru Banjaluke","objavljeno":"2018-05-26 09:01:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Sutra-obustava-saobra\u0107aja-u-centru-Banjaluke.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":449145,"naslov":"LC Waikiki otvorio novi objekat u Banjaluci sa 70 000 artikala (Foto)","objavljeno":"2018-05-25 19:43:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/slika-10-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449122,"naslov":"Starom mostu u Trapistima \u017eele udahnuti umjetni\u010dku du\u0161u (Foto)","objavljeno":"2018-05-25 18:17:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/most-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":449076,"naslov":"Prvi u BiH: Meggle prelazi na digitalni proces otkupa sirovine","objavljeno":"2018-05-25 15:50:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/meggle-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":449056,"naslov":"15 godina Jane: Nova komunikacijska platforma najpoznatije regionalne vode","objavljeno":"2018-05-25 15:41:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/jana-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":449006,"naslov":"Zdravosfera: Park Petar Ko\u010di\u0107 u subotu u slu\u017ebi zdravlja","objavljeno":"2018-05-25 14:55:16","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/zdravosfera-crop.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":448996,"naslov":"U\u010denicima htjeli da naplate ulaz u manastir?","objavljeno":"2018-05-25 13:12:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/manastir.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448947,"naslov":"Maturanti Tehnolo\u0161ke \u0161kole oslikavaju mural","objavljeno":"2018-05-25 10:21:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/mural.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448944,"naslov":"Voza\u010di, obratite pa\u017enju: Zatvorene ulice u centru zbog \"Moto festa\"","objavljeno":"2018-05-25 09:58:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/policija-bl-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448939,"naslov":"Banjalu\u010danin sa ukradenim satovima naletio na policiju","objavljeno":"2018-05-25 09:35:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/policija-16.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448933,"naslov":"Potpisan sporazum o besplatnom studiranju na ELMA programu za studente banjalu\u010dkog Univerziteta","objavljeno":"2018-05-25 09:20:31","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/sporazum-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448899,"naslov":"Davor Dragi\u010devi\u0107 poru\u010dio sa Trga Krajine: \u201cSvi vi \u0161to skivate ubicu, ste ubice svih nas\u201d","objavljeno":"2018-05-24 19:16:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/davor-dragicevic-trg-krajine.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448891,"naslov":"Zvijezda od 18 padobranaca u \u010dast Banjaluke","objavljeno":"2018-05-24 18:44:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Padobranci-696x469.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":448874,"naslov":"Otvoren 11. Vinosaur (Foto)","objavljeno":"2018-05-24 18:06:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/vino4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448844,"naslov":"Zemljotres u Banjaluci","objavljeno":"2018-05-24 15:49:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/potres4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448783,"naslov":"Addiko banka finansira nabavku GPS narukvica za djecu sa autizmom","objavljeno":"2018-05-24 12:07:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/addiko-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":448757,"naslov":"Iz Banjaluke za Stokholm za 19,99 evra","objavljeno":"2018-05-24 10:43:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/aerodrom-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448750,"naslov":"Kastel dobija turisti\u010dku signalizaciju, istorija na dvojezi\u010dnim tablama","objavljeno":"2018-05-24 10:01:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/kastel-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448742,"naslov":"Banjaluka doma\u0107in finalnog turnira Kupa BiH za rukometa\u0161e","objavljeno":"2018-05-24 09:44:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/turnir.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":448738,"naslov":"Mala Banjaluka: Turisti\u010dke ture po gradu za mali\u0161ane","objavljeno":"2018-05-24 09:26:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/djeca-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448696,"naslov":"Davor Dragi\u010devi\u0107 pokazao novi snimak Davidovog kretanja: \u201cOvo je dokaz da moj sin nije bio drogiran\u201d","objavljeno":"2018-05-23 19:09:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/viber-image-10.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448682,"naslov":"VSTS: Anketni odbor mo\u017ee saslu\u0161ati Lepira i Vre\u0107u","objavljeno":"2018-05-23 18:14:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/odbro.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448567,"naslov":"In memoriam: Banjalu\u010dka fabrika duvana (Foto)","objavljeno":"2018-05-23 12:54:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/pusenje1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448532,"naslov":"PU Banjaluka: Nijedna kra\u0111a auta u aprilu","objavljeno":"2018-05-23 11:17:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/policija-14.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448502,"naslov":"Pavle je za\u010detnik street workout-a u Banjaluci: \"Teretane na otvorenom postaju omiljeno mjesto\"","objavljeno":"2018-05-23 10:08:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/pavle-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":448493,"naslov":"Da Va\u0161a djevoj\u010dica postane balerina","objavljeno":"2018-05-23 09:43:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/balet-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":448489,"naslov":"Banjaluka dobija sistem o zauzetosti parkinga","objavljeno":"2018-05-23 09:26:49","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/parking-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448467,"naslov":"Maturanti Ekonomske \u0161kole otvorili sezonu matura (Foto)","objavljeno":"2018-05-22 20:56:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/matura.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448421,"naslov":"\u0106ulum pred Anketnim odborom: \u201cBilo je i te\u017eih slu\u010dajeva od Dragi\u010devi\u0107a, ovaj posao radim odgovorno, a zatvarao sam i svoje prezimenjake\u201d","objavljeno":"2018-05-22 18:19:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Darko.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448414,"naslov":"Udes kod Banjaluke: Troje povrije\u0111eno u sudaru \u010detiri vozila (Foto)","objavljeno":"2018-05-22 17:58:55","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/udes.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448399,"naslov":"Konferencija o (zlo)upotrebi medija","objavljeno":"2018-05-22 16:02:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/mediji.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":448354,"naslov":"Bronzana medalja projektu daljinskog grijanja u Banjaluci","objavljeno":"2018-05-22 13:58:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/eko-toplana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448344,"naslov":"Addiko Bank uz OK Fest i u 2018. godini","objavljeno":"2018-05-22 13:35:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/addiko1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":448251,"naslov":"Prezentacija japanskih stipendija na Univerzitetu u Banjaluci","objavljeno":"2018-05-22 09:48:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/unibl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448248,"naslov":"\u041cajk\u0430 banjalu\u010dke zvjezdice koja se ugasila: Oduzeli su nam \u0161ansu da za\u0161titimo djecu","objavljeno":"2018-05-22 09:38:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/majka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448244,"naslov":"Banjaluka - Zadar bez autobusa","objavljeno":"2018-05-22 09:21:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/autobuska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448219,"naslov":"Sa 57. skupa \"Pravda za Davida\" poru\u010deno: \u201cPrijateljska i roditeljska ljubav probudile su region i svijet\u201d","objavljeno":"2018-05-21 19:41:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/david-10.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448212,"naslov":"Potvr\u0111ena optu\u017enica protiv Aleksandra Dobri\u0107a: Audijem odbacio \u017eenu 54 metra","objavljeno":"2018-05-21 19:16:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/nezgoda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448159,"naslov":"Uru\u010denjem poklona najuspje\u0161nijim \u0161kolama zavr\u0161ena IV. sezona Lino vi\u0161ebojca u BiH","objavljeno":"2018-05-21 16:07:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/lino-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":448152,"naslov":"\"Krafting\" odu\u0161evio sve ljubitelje piva (Foto)","objavljeno":"2018-05-21 15:54:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/pivo-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":448144,"naslov":"Po receptu knji\u017eevnika (Foto)","objavljeno":"2018-05-21 15:34:36","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/feat-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":448141,"naslov":"Za sanaciju stepenica kod spomenika na Banj brdu 45.000 KM","objavljeno":"2018-05-21 15:26:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/banj-brdo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448130,"naslov":"Davor Dragi\u010devi\u0107 predao 100 prijava Tu\u017eila\u0161tvu","objavljeno":"2018-05-21 14:39:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/davor-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448111,"naslov":"Potpisan Sporazum o saradnji izme\u0111u studenata iz Banjaluke i Novog Sada","objavljeno":"2018-05-21 13:42:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/sporazum.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448101,"naslov":"Dvodnevni nau\u010dni skup o graditeljstvu","objavljeno":"2018-05-21 12:30:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/banski-dvor-banja-luka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":448091,"naslov":"Mlijekoprodukt obilje\u017eio Svjetski dan porodice na drugom po redu Banjalu\u010dkom pikniku","objavljeno":"2018-05-21 11:43:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/vitalia.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":448069,"naslov":"Banjalu\u010danima jednomjese\u010dni pritvor zbog droge","objavljeno":"2018-05-21 10:27:36","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/policija-25.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":448048,"naslov":"Vojni\u010dki trening za djecu i odrasle u banjalu\u010dkom Kampusu","objavljeno":"2018-05-21 09:55:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/banjaluka-panorama.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":448045,"naslov":"U\u010denici Medicinske \u0161kole uskoro bez prakse i nastave isti dan","objavljeno":"2018-05-21 09:29:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/medicinska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447990,"naslov":"Skup\u0161tina o kapitalnim ulaganjima: Za tri godine planirano 160 miliona KM investicija u Banjaluku","objavljeno":"2018-05-20 13:22:45","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/skup\u0161tina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447981,"naslov":"Trotoar blokiralo policijsko vozilo (Foto)","objavljeno":"2018-05-20 13:00:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/parking4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447929,"naslov":"Policija sino\u0107 alko-testovima \"blokirala\" grad","objavljeno":"2018-05-20 09:56:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/policija-rs-alkohol-vozac-alkotest-700x402-700x402.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447921,"naslov":"Zatvoren prvi \"Festival cvije\u0107a\" (Foto)","objavljeno":"2018-05-20 09:50:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/cvijece-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447902,"naslov":"No\u0107 Muzeja Republike Srpske u znaku srednjeg vijeka i dobrog vina (Foto)","objavljeno":"2018-05-20 09:38:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/noc-muzja10.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447899,"naslov":"Studiranje u Americi: Predavanje o programima razmjene i stipendijama","objavljeno":"2018-05-20 09:18:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/studenti-univerzitet-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":447876,"naslov":"Banjalu\u010danin pecao pastrmku u rupi na ulici! (Foto)","objavljeno":"2018-05-19 16:37:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/igor-pecanje-696x478.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447860,"naslov":"Odr\u017ean 3. Youth speak forum (Foto)","objavljeno":"2018-05-19 16:04:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/forum.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447857,"naslov":"\u017divi zdravo: Promocija pravilne ishrane, fizi\u010dke aktivnosti i besplatni pregledi u parku Petar Ko\u010di\u0107","objavljeno":"2018-05-19 15:44:59","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banjaluka-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":447779,"naslov":"Baki pozlilo, vatrogasci provalili u stan (Foto)","objavljeno":"2018-05-19 10:49:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/pozarr.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447765,"naslov":"Banjaluka: Drogu rasturao i izbaciva\u010d u \u010detiri no\u0107na kluba","objavljeno":"2018-05-19 10:19:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/hapsenje-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447757,"naslov":"Igre bez granica za djecu prvi put u Banjaluci","objavljeno":"2018-05-19 09:45:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Igre-bez-granica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":447746,"naslov":"Servisne informacije za subotu, 19. maj","objavljeno":"2018-05-19 09:17:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/gospodska-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447740,"naslov":"Popunjeni svi smje\u0161tajni kapaciteti u Banjaluci","objavljeno":"2018-05-19 09:02:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/tobl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447731,"naslov":"Gorjele elektroinstalacije u sobi u banjalu\u010dkom studentskom domu","objavljeno":"2018-05-18 20:44:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/pozar-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447719,"naslov":"Davor Dragi\u010devi\u0107 poru\u010dio: Uzeli ste mi \u0110akca, uze\u0107u vam sve","objavljeno":"2018-05-18 19:45:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/pravda-za-daviad.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447696,"naslov":"Svr\u0161ene osnovce \u010dekaju tri nova zanimanja u \u0160koli u\u010denika u privredi","objavljeno":"2018-05-18 18:41:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/obucari-shutterstock.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447684,"naslov":"U Vrbasu prona\u0111eno tijelo Izabele Tomi\u0107","objavljeno":"2018-05-18 18:21:47","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/izabela.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447526,"naslov":"U Banjaluci danas i sutra \"\u0106evap fest\"","objavljeno":"2018-05-18 12:16:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/cevapi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447474,"naslov":"Godi\u0161njica stradanja 12 beba: Jedini datum u Srpskoj kada su majke ispred politi\u010dara","objavljeno":"2018-05-18 09:55:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/spomenik-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":447471,"naslov":"Dani arhitekture \u010detvrti put u Banjaluci","objavljeno":"2018-05-18 09:41:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/arhitektura.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":447466,"naslov":"Nestala \u017eena iz Banjaluke, potraga u toku","objavljeno":"2018-05-18 09:09:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/nestala.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447444,"naslov":"Mladi\u0107u iz Banjaluke potrebna pomo\u0107 za lije\u010denje","objavljeno":"2018-05-17 19:44:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/radovan.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447432,"naslov":"Od danas i gra\u0111ani podnose krivi\u010dne prijave u slu\u010daju David Dragi\u010devi\u0107 (Foto)","objavljeno":"2018-05-17 19:19:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/david3-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447427,"naslov":"LGBT manifestacija u Banjaluci: Jedni slavili Spasovdan, drugi dan borbe protiv homofobije","objavljeno":"2018-05-17 18:59:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Homofobija1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447423,"naslov":"Gibonni se ponovo vra\u0107a banjalu\u010dkoj publici (Video)","objavljeno":"2018-05-17 18:43:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Screenshot_1-2.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":447366,"naslov":"Otvoren Festival cvije\u0107a u Banjaluci: Dom omladine nikada nije ljep\u0161e mirisao (Foto)","objavljeno":"2018-05-17 15:59:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/cvijece1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447358,"naslov":"Dva dana zabranjen saobra\u0107aj u centru zbog \u0107evapa","objavljeno":"2018-05-17 15:38:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/cevapi-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":447323,"naslov":"Davor Dragi\u010devi\u0107 podnio krivi\u010dnu prijavu (Foto)","objavljeno":"2018-05-17 15:10:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/davor-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447315,"naslov":"Po\u010dele spasovdanske sve\u010danosti u Banjaluci","objavljeno":"2018-05-17 09:25:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/spasovdan-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447284,"naslov":"U Banjaluku \u201csti\u017ee\u201d No\u0107 muzeja (Video)","objavljeno":"2018-05-16 19:37:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Screenshot_3.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":447272,"naslov":"Mladi glumci podr\u017eali skup Pravda za Davida (Foto)","objavljeno":"2018-05-16 19:16:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/trg5-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447209,"naslov":"Youth Speak Forum tre\u0107i put u Banjaluci","objavljeno":"2018-05-16 15:07:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/youth-speak.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":447204,"naslov":"Nau\u010dni skup \"Tri vijeka Vojne Krajine na braniku hri\u0161\u0107anstva\" u Banjaluci","objavljeno":"2018-05-16 14:57:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/feat-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447193,"naslov":"Objavljena imena uhap\u0161enih u akciji \"Arsenal\": Me\u0111u njima i radnik Gradske uprave","objavljeno":"2018-05-16 14:07:20","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/hapsenje-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447127,"naslov":"Konferencija \"Zaposli se pokreni svoj biznis 2018\"","objavljeno":"2018-05-16 09:35:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/konferencija2-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":447117,"naslov":"Poreski savjetnik - novo zanimanje!","objavljeno":"2018-05-16 09:16:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/porezni-savjetnik-u-rs.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":447074,"naslov":"Iz Banjaluke u Sarajevo poslata poruka jedinstva (Foto)","objavljeno":"2018-05-15 19:17:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/david3-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447060,"naslov":"Sa slikom pretka mar\u0161irala Moskvom: Banjalu\u010danka bila dio \u201eBesmrtnog puka\u201c (Foto)","objavljeno":"2018-05-15 18:30:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/sanja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":447046,"naslov":"Slu\u010daj \"Dragi\u010devi\u0107\": Bi\u0107e saslu\u0161ani Luka\u010d, \u0106ulum, Ili\u0107, Karan, Lepir i Vre\u0107o","objavljeno":"2018-05-15 17:53:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/borenovic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446979,"naslov":"Nije bauk: Zabavna matematika odu\u0161evila \u0111ake u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-05-15 14:39:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/matematika1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446946,"naslov":"Ekonomska \u0161kola sumirala rezultate u protekloj godini (Foto)","objavljeno":"2018-05-15 13:09:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/slika-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446928,"naslov":"Mladegs Pak uru\u010dio donaciju porodiljama povodm Dana majki! (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-05-15 11:34:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/bonito-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":446912,"naslov":"Centar grada dva dana zatvoren za saobra\u0107aj zbog Spasovdana","objavljeno":"2018-05-15 10:21:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/spasovdan.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":446905,"naslov":"Igra\u010da Real Madrida policajci izbacili iz banjalu\u010dkog kluba tokom racije","objavljeno":"2018-05-15 09:57:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/kuzmic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446901,"naslov":"Ni\u0161ta od voza, panoramskim minibusom do Banj brda?","objavljeno":"2018-05-15 09:38:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/banj-brdo-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446898,"naslov":"Pedesetak migranata sino\u0107 pro\u0161lo kroz Banjaluku","objavljeno":"2018-05-15 09:22:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/migranti-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446842,"naslov":"50. dan protesta \"Slu\u010daj David\"","objavljeno":"2018-05-14 19:41:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/david3-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446819,"naslov":"Ponovo se otvorila rupa na Petri\u0107evcu (Foto)","objavljeno":"2018-05-14 18:00:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/rupa-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446779,"naslov":"Devet ro\u0161tiljnica na \"\u0106evap festu\"","objavljeno":"2018-05-14 15:26:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/cevapi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":446765,"naslov":"Projekti poput \"InHoReCa ConFesta\" prijeko potrebni bh. turizmu","objavljeno":"2018-05-14 15:03:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/festival-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":446756,"naslov":"Tre\u0107i Banjalu\u010dki festival zanatskog piva \"Krafting\"","objavljeno":"2018-05-14 14:44:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/kraft1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":446748,"naslov":"Banjaluka \u017eivi matematiku: Dom omladine i PMF doma\u0107ini kraljici nauke","objavljeno":"2018-05-14 14:14:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/matematika-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446701,"naslov":"\"Lions klub Banjaluka Centar\" podr\u017eao rad Javne kuhinje \"Obrok ljubavi\" (Foto)","objavljeno":"2018-05-14 11:13:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/lions-club-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446694,"naslov":"Bogatstvo razli\u010ditosti Evrope tema ovogodi\u0161njeg Lino Festa","objavljeno":"2018-05-14 11:06:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/lino-fest-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":446678,"naslov":"Banjaluka proslavlja Spasovdan: Izlo\u017eba i koncert poklon gra\u0111anima","objavljeno":"2018-05-14 10:02:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/slava-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":446675,"naslov":"Stari avion Vlade RS leti na otpad","objavljeno":"2018-05-14 09:45:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/avion-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446669,"naslov":"Tri firme \u017eele da grade banjalu\u010dki Zeleni most","objavljeno":"2018-05-14 09:23:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/most.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446647,"naslov":"49. dan okupljanja - na Trgu Davidove diplome i priznanja, odjekivao zvuk njegovog smijeha","objavljeno":"2018-05-13 19:09:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/pravda-za-davida-protest-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446608,"naslov":"Zdravstveno stanje polumaratonaca se pobolj\u0161ava","objavljeno":"2018-05-13 14:48:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/ukc.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446566,"naslov":"Veliko interesovanje za letove iz Banjaluke: \u201eKradu\u201c putnike iz Tuzle, Osijeka i Zagreba","objavljeno":"2018-05-13 12:20:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Aerodrom-Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446546,"naslov":"Po\u010deo rafting na Vrbasu za u\u010desnike Banjalu\u010dkog polumaratona (Foto)","objavljeno":"2018-05-13 11:56:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/rafting10.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":446536,"naslov":"Dvoje maratonaca i dalje u indukovanoj komi","objavljeno":"2018-05-13 11:10:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/ukc.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446524,"naslov":"Otvaranje prvog Sajma sporta u Banjaluci","objavljeno":"2018-05-13 10:16:36","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/sajam-sporta-sport-696x498.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":446511,"naslov":"Centar grada i ovog ljeta raj za \u0161eta\u010de","objavljeno":"2018-05-13 09:32:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/bl-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446502,"naslov":"Banjaluka dobija novi urbanisti\u010dki plan nakon \u010detiri decenije","objavljeno":"2018-05-13 09:03:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/ne-radni-ponedeljak-03-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446480,"naslov":"Tr\u010dali polumaraton-utr\u010dali u komu","objavljeno":"2018-05-12 19:46:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/IMG-ee7c0cfbd352bf8e786aa002960879ea-V-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446434,"naslov":"Banjalu\u010dka policija na nogama: Mladi\u0107 prona\u0111en sa te\u0161kim povredama glave preminuo u UKC RS","objavljeno":"2018-05-12 14:38:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Drago-i-Duska-Curguz-foto-RAS-Srbija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446409,"naslov":"Rezime banjalu\u010dkog polumaratona- projekat uspio! (Foto)","objavljeno":"2018-05-12 13:57:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/trka11-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":446385,"naslov":"Policija Nektar gajbama blokirala saobra\u0107aj","objavljeno":"2018-05-12 12:13:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/nektar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446352,"naslov":"Racije u Banjaluci: Uhap\u0161ene dvije osobe, prona\u0111ena droga","objavljeno":"2018-05-12 10:59:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/policija-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446342,"naslov":"Kenijac Kiporo Kipire pobjednik polumaratona","objavljeno":"2018-05-12 10:49:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/kenijac2-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":446337,"naslov":"Potvr\u0111eno: I \u0106ulum i Ili\u0107 podnijeli tu\u017ebe protiv Davora Dragi\u010devi\u0107a","objavljeno":"2018-05-12 10:21:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Darko-Ilic-i-Darko-Culum-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446332,"naslov":"Kako danas sti\u0107i do doktora: Blokirane ulice gra\u0111anima ote\u017eavaju preglede","objavljeno":"2018-05-12 10:05:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/doktor-pregled.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446297,"naslov":"Po\u010deo Banjalu\u010dki polumaraton (Foto)","objavljeno":"2018-05-12 09:43:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/trka10.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":446272,"naslov":"Otvoren \u201eVivia Run & More Weekend\u201d festival u Banjaluci","objavljeno":"2018-05-11 23:12:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/IMG-3825ed5ccc5c9405410ec526023ea7f4-V.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":446237,"naslov":"\"Dragi moj sine, dunja napreduje kako treba\": Davor Dragi\u010devi\u0107 po 46. put poru\u010dio da mirno i dostojanstveno tra\u017ei istinu i pravdu","objavljeno":"2018-05-11 19:23:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/david-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446161,"naslov":"Postani guru za foto pri\u010de","objavljeno":"2018-05-11 15:08:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/foto-guru-720x520-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446149,"naslov":"Nije loto, ali je u pitanju sedmica!","objavljeno":"2018-05-11 14:33:49","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/podravka1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":446102,"naslov":"Sve\u010dano u kasarni \"Kozara\": Vojska RS formirana sa ciljem o\u010duvanja srpskog naroda (Foto)","objavljeno":"2018-05-11 12:34:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/kasarna-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446097,"naslov":"Sutra Banjalu\u010dki polumaraton - danas dje\u010dja trka","objavljeno":"2018-05-11 12:18:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/polumaraton3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":446073,"naslov":"Sa njegovih \u010dasova niko ne bje\u017ei, \u0111ake u\u010di da svaki dan u\u010dine posebnim (Foto)","objavljeno":"2018-05-11 11:03:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/profesor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446070,"naslov":"Sve spremno za novi-stari Festival cvije\u0107a","objavljeno":"2018-05-11 10:48:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/cvijece.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":446065,"naslov":"BIL, Banjaluka, 2018. \u2013 U susret HR doga\u0111aju godine","objavljeno":"2018-05-11 10:37:18","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/konferencija-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":446052,"naslov":"\"Kad porastem bi\u0107u dobar \u010dovjek\": Volonteri Crvenog krsta u\u010dili mali\u0161ane o prvoj pomo\u0107i","objavljeno":"2018-05-11 10:00:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/crveni-krst-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446049,"naslov":"U Banjaluci nestalo petovalentnih vakcina","objavljeno":"2018-05-11 09:47:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/vakcine.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446041,"naslov":"Pitamo poznate Banjalu\u010dane: Va\u0161e mi\u0161ljenje o slu\u010daju David? (Foto)","objavljeno":"2018-05-11 09:29:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/featured.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446014,"naslov":"Nova bruka na fakultetu: Profesori sprije\u010dili otkaz radnika koji je optu\u017een za seksualno uznemiravanje studentica","objavljeno":"2018-05-10 19:36:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/tehnoloski-faks.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":446001,"naslov":"Dana\u0161nji skup pod utiscima sjednice Skup\u0161tine (Foto)","objavljeno":"2018-05-10 19:13:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/david2-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445992,"naslov":"Banjalu\u010dka pijaca poslije pija\u010dnih dana pravo je ruglo (Foto)","objavljeno":"2018-05-10 18:59:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/pijaca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445975,"naslov":"Luka\u010d: Nikada nisam okvalifikovao smrt Dragi\u010devi\u0107a kao samoubistvo","objavljeno":"2018-05-10 17:59:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/lukac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445953,"naslov":"Ministar zabranio okupljanje medicinara?","objavljeno":"2018-05-10 16:05:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/ukc-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445915,"naslov":"Beograd \u2013 idealna \"City break\" destinacija","objavljeno":"2018-05-10 14:07:31","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/apartman.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":445912,"naslov":"Ve\u010dernjakov pe\u010dat \u2013 pe\u010dat ljudi koji rade iznimne stvari","objavljeno":"2018-05-10 13:55:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/podravka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":445892,"naslov":"Pitali smo poznate li\u010dnosti iz medija: \u0160ta mislite o slu\u010daju David? (Foto)","objavljeno":"2018-05-10 12:54:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445886,"naslov":"I ministar Luka\u010d se obratio Skup\u0161tini RS: Tu\u017ei\u0107u Davora za klevetu","objavljeno":"2018-05-10 12:18:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/lukac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445881,"naslov":"Davor Dragi\u010devi\u0107 se obratio Skup\u0161tini RS","objavljeno":"2018-05-10 12:09:18","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/davor-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445849,"naslov":"Na Star\u010devici nemogu\u0107e sa psom u \u0161etnju: Lutalice napadaju ljude sa ljubimcima","objavljeno":"2018-05-09 20:47:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/psi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445801,"naslov":"Davor Dragi\u010devi\u0107 u potrazi za pravdom stigao do Beograda: \u201cMoj sin David je silovan i masakriran, policija i tu\u017eila\u0161tvo kriju istinu\"","objavljeno":"2018-05-09 18:25:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/davor-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445731,"naslov":"Pogledajte po\u0161to je gorivo u Banjaluci, a po\u0161to u Bijeljini (Foto)","objavljeno":"2018-05-09 13:01:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/gorivo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445701,"naslov":"\"Mar\u0161 Besmrtnog puka\" u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-05-09 12:14:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/besmrtni-puk-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445658,"naslov":"Pitali smo Banjalu\u010dane: \u0160ta mislite o slu\u010daju David (Foto)","objavljeno":"2018-05-09 11:36:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Aleksa-Trkulja-i-Dejan-Birkan.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445645,"naslov":"Danas obilje\u017eavanje Dana pobjede nad fa\u0161izmom","objavljeno":"2018-05-09 09:33:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445642,"naslov":"Finale Kupa Grada Banjaluka - repriza iz 2017!","objavljeno":"2018-05-09 09:22:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Fudbal.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":445631,"naslov":"Predstava \u201eHipnoza jedne ljubavi\u201c za obnovu Ginekolo\u0161ke klinike","objavljeno":"2018-05-08 20:50:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/bl1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445608,"naslov":"44. dan - Od danas peticija podr\u0161ke grupi \"Pravda za Davida\" (Foto)","objavljeno":"2018-05-08 19:36:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/trg1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445591,"naslov":"Uzrokuju saobra\u0107ajni kolaps u Banjaluci: Voza\u010di, biciklisti i pje\u0161aci svaki dan ratuju na putu","objavljeno":"2018-05-08 18:25:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Guzve-saobracaj-banjaluka-auta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445585,"naslov":"MUP RS: Neistinite tvrdnje da su policijski slu\u017ebenici doprinijeli smrti Dragi\u010devi\u0107a","objavljeno":"2018-05-08 17:58:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/mup-rs-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445563,"naslov":"Besplatna projekcija filma \u2019\u201928 Panfilovaca\u2019\u2019 u Narodnom pozori\u0161tu RS","objavljeno":"2018-05-08 15:59:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/dan-pobjede-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":445531,"naslov":"MSU RS: Novi interaktivni multiboard u okviru postavke izlo\u017ebe Punktumi","objavljeno":"2018-05-08 14:02:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/msu-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":445512,"naslov":"Novina u Banjaluci: Grad pla\u0107a sportske treninge djeci","objavljeno":"2018-05-08 12:13:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/grad-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445474,"naslov":"Koncerti povodom Dana pobjede nad fa\u0161izmom","objavljeno":"2018-05-08 09:49:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/zivjeti-slobodno.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":445470,"naslov":"Radno vrijeme u Banjaluci za Dan pobjede","objavljeno":"2018-05-08 09:38:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/radno-vrijeme.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445467,"naslov":"Bli\u017ei se drugi \"\u0106evap fest\": Iste cijene porcija u cijelom gradu","objavljeno":"2018-05-08 09:27:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/cevap-fest.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":445438,"naslov":"Odronio se put iznad kru\u017enog toka na banjalu\u010dkom tranzitu (Foto)","objavljeno":"2018-05-07 19:51:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/rupa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445420,"naslov":"Davor Dragi\u010devi\u0107: Odbili su da me uhapse! (Foto)","objavljeno":"2018-05-07 19:06:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/david4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445405,"naslov":"Banjaluka ostaje bez kuvara: U inostranstvu za mjesec dana zarade koliko kod ku\u0107e za godinu","objavljeno":"2018-05-07 18:14:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Kuhari.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445389,"naslov":"Detalji obra\u010duna u Banjaluci: Maloljetnika udario autom, on uzvratio pucnjavom","objavljeno":"2018-05-07 16:19:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/pucnjava-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445382,"naslov":"Imate problem sa arhiviranjem dokumenata: Vi\u0161e nemate!","objavljeno":"2018-05-07 15:53:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/mikrografija-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":445352,"naslov":"Sudar u Banjaluci, audi zavr\u0161io u kanalu (Foto)","objavljeno":"2018-05-07 13:50:28","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/audi1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445299,"naslov":"Banjaluka: Obustava saobra\u0107aja 9. maja","objavljeno":"2018-05-07 09:47:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/obustavasaobracaja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":445296,"naslov":"Romi pucali po centru grada","objavljeno":"2018-05-07 09:35:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/pucnjava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445289,"naslov":"Banjalu\u010dani imenom i prezimenom staju uz Davora Dragi\u010devi\u0107a","objavljeno":"2018-05-07 09:06:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/pravda-za-davida-3-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445283,"naslov":"Protest- Dan 42: Davor Dragi\u010devi\u0107 najavio obra\u0107anje i u Beogradu","objavljeno":"2018-05-06 18:54:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/IMG-a5a6c79d61cafc34cd8471b6ccd35e33-V.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445257,"naslov":"MUP Srpske najavio krivi\u010dne prijave protiv Davora Dragi\u010devi\u0107a","objavljeno":"2018-05-06 15:42:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/mup.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445245,"naslov":"A gdje je sada pauk? (Foto)","objavljeno":"2018-05-06 14:53:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/parkiranje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445237,"naslov":"Manifestacija \"Dani matematike\" 14. i 15. maja","objavljeno":"2018-05-06 14:18:32","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/matematika.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":445185,"naslov":"Banjaluka u ekspanziji: Nova infrastruktura i velika potra\u017enja stanova","objavljeno":"2018-05-06 10:20:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/grad-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445175,"naslov":"Lutrija RS i dalje traga za Banjalu\u010daninom koji je osvojio 122.864,46 KM","objavljeno":"2018-05-06 09:49:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/lutrija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445166,"naslov":"Besplatna radionica ruskog jezika u Banjaluci","objavljeno":"2018-05-06 09:26:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/ruski.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":445160,"naslov":"Banjalu\u010dani 41. put tra\u017eili Pravdu za Davida","objavljeno":"2018-05-05 20:20:16","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/IMG-1950932cccb7b34386b765cf4e42affe-V.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445135,"naslov":"Predsjednik RS o smrti Davida Dragi\u010devi\u0107a: Ako neko nije obavljao svoj posao kako treba odgovara\u0107e","objavljeno":"2018-05-05 15:56:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Milorad-Dodik-SNSD-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445085,"naslov":"Banjalu\u010danin dobio na lotu ali se ne javlja Lutriji??","objavljeno":"2018-05-05 12:38:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/loto1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445077,"naslov":"Djeca vrti\u0107a u Rosuljama borave u kavezu jer kom\u0161ije ne \u017eele da se ogradi javno igrali\u0161te","objavljeno":"2018-05-05 11:51:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Igraliste-foto-d-bozic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445043,"naslov":"Radoji\u010di\u0107: Nema novog koalicionog dogovora","objavljeno":"2018-05-05 09:26:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/radojcic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445038,"naslov":"Bez vode dvije banjalu\u010dke ulice","objavljeno":"2018-05-05 09:08:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Voda1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":445035,"naslov":"\"Poljubac referent\" ostaje u studentskoj slu\u017ebi","objavljeno":"2018-05-05 09:01:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/tehnoloski-faks.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":445021,"naslov":"Na kru\u017enom ponovo sudar (Foto)","objavljeno":"2018-05-04 22:19:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/sudar3-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444977,"naslov":"\"Djecu i svoju du\u0161u vam nikada ne\u0107u oprostiti\": Otac nastradalog mladi\u0107a ne odustaje od \"Pravde za Davida\"","objavljeno":"2018-05-04 18:51:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/pravda-za-davida-prva.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444967,"naslov":"U\u010denik (17) Elektrotehni\u010dke \u0161kole pretukao \u0161kolskog druga","objavljeno":"2018-05-04 18:25:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/nasiljemladi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444931,"naslov":"\"Mesnice kod Laze\": Vrhunsko meso iz doma\u0107eg uzgoja","objavljeno":"2018-05-04 17:17:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/hrana1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":444902,"naslov":"Vite\u0161ki festival: No\u0161nje i oru\u017eje iz serije Nemanji\u0107i u Banjaluci","objavljeno":"2018-05-04 15:02:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/kastel.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":444832,"naslov":"Gorio stan \u0110ure Kineza? (Foto)","objavljeno":"2018-05-04 10:56:20","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/pozar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444818,"naslov":"Porodici sa djetetom sa pote\u0161ko\u0107ama nisu dali prolaz automobilom na Banj brdo","objavljeno":"2018-05-04 09:56:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/rampa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444814,"naslov":"Muke mje\u0161tana zaseoka Gaji\u0107i: \u0160akali im dolaze u dvori\u0161ta","objavljeno":"2018-05-04 09:38:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/sakali.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444809,"naslov":"Banjaluka dobija gradske ba\u0161te (Foto)","objavljeno":"2018-05-04 09:27:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/basta-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444773,"naslov":"Aplikacija \"gra\u0111anska patrola\" ve\u0107 za\u017eivjela kod Banjalu\u010dana: Slikaju sve \u0161to im smeta","objavljeno":"2018-05-03 19:05:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/gradjanska-patrola-foto-G-SURLAN.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444739,"naslov":"Nekada popularne kafanice uz Vrbas od Karanovca do \u0160ehera jo\u0161 nisu otvorene (Foto)","objavljeno":"2018-05-03 18:11:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/31841507_10216212753859939_1921781248284426240_n-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444740,"naslov":"Me\u0111unarodni dan slobode medija obilje\u017een na FPN (Foto)","objavljeno":"2018-05-03 18:05:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/fpn.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444704,"naslov":"Kako su najve\u0107a banjalu\u010dka naselja dobila nazive: Imena davali po rosi i paprikama","objavljeno":"2018-05-03 15:40:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/naselja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444645,"naslov":"\"Svijet iluzija\" odu\u0161evio Banjalu\u010dane: Neobi\u010dnu izlo\u017ebu svakog dana posjeti 150 gra\u0111ana","objavljeno":"2018-05-03 12:20:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/iluzije1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":444602,"naslov":"Pokretni drvored uljep\u0161ao centar grada (Foto)","objavljeno":"2018-05-03 09:48:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/banjaluka1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444599,"naslov":"Koncert \"Slu\u0161aj doma\u0107e Vol 3\" u Banjaluci","objavljeno":"2018-05-03 09:39:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/muzika.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":444589,"naslov":"30 kilometara banjalu\u010dkih ulica u mraku","objavljeno":"2018-05-03 09:18:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/ulica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444559,"naslov":"\u201cPredizborni poklon koji \u0107e pasti ljudima na glavu\u201d: Reagovanja na Tviteru o ki\u0161obranima u Gospodskoj (Foto)","objavljeno":"2018-05-02 20:04:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Foto-Grad-Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444534,"naslov":"Skup \"Pravda za Davida\": \u201cDa smo se ranije pobunili on bi bio \u017eiv\u201d","objavljeno":"2018-05-02 18:44:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Protest-pravda-za-davida.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444523,"naslov":"Nakon Sarajeva nevrijeme stiglo i u Banjaluku (Video)","objavljeno":"2018-05-02 18:00:16","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/nevrijeme.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444447,"naslov":"Postavljene nove velike \u017eardinjere u Gospodskoj ulici","objavljeno":"2018-05-02 13:01:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/gospodska-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444415,"naslov":"Sudar auta i \u0161lepera u centru Banjaluke (Foto)","objavljeno":"2018-05-02 11:16:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/nesreca-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444400,"naslov":"Podr\u0161ka poljoprivredi: 270.000 KM za pobolj\u0161anje kvaliteta zemlji\u0161ta","objavljeno":"2018-05-02 10:03:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/poljoprivreda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444392,"naslov":"Ima li Banjaluka previ\u0161e kafi\u0107a: Evo \u0161ta mladi misle o tome","objavljeno":"2018-05-02 09:38:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/kafic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444347,"naslov":"Prvi maj do\u010dekao i kontejner na cesti (Foto)","objavljeno":"2018-05-01 11:18:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/kontejern.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444336,"naslov":"Te\u0161ka \u017eivotna pri\u010da bosonogog dje\u010daka: Bio sam na korak od samoubistva, a onda se desilo ne\u0161to nevjerovatno","objavljeno":"2018-05-01 10:20:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Miroslav-Subasic-Kaspa-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444330,"naslov":"Mesnice u Banjaluci rade do 12.00 \u010dasova","objavljeno":"2018-05-01 10:03:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/mesnica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444301,"naslov":"Prvomajsko jutro u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-05-01 09:21:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Banjaluka-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444298,"naslov":"Servisne informacije za 1. maj","objavljeno":"2018-05-01 09:11:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/dajak.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444278,"naslov":"Gori hostel u Milo\u0161a Duji\u0107a","objavljeno":"2018-04-30 20:35:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/BL-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444265,"naslov":"Odr\u017ean prvi Festival vina i \u010dokolade u Banjaluci (Video)","objavljeno":"2018-04-30 19:47:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/cokolada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444251,"naslov":"Davor Dragi\u010devi\u0107 na skupu na Trgu Krajine: \u201cJa znam istinu 100 odsto, Vi ste ubice ne samo Davida nego i druge djece\u201d","objavljeno":"2018-04-30 18:47:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/protest-pravda-za-davida.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444239,"naslov":"Drveni dvoto\u010dka\u0161 kru\u017ei Banjalukom: Dejan Rudez napravio unikatni bicikl (Foto)","objavljeno":"2018-04-30 18:13:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/viber-image-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444139,"naslov":"Grad podr\u017eao 13 projekata za mlade","objavljeno":"2018-04-30 11:03:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/mladi-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444120,"naslov":"Banjaluka: Radno vrijeme za prvomajske praznike","objavljeno":"2018-04-30 09:52:28","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/piletina-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444117,"naslov":"Turisti\u010dki vozi\u0107 prema Banj brdu: Rje\u0161enje koje bi moglo da pomiri rekreativce i voza\u010de","objavljeno":"2018-04-30 09:38:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banj-brdo-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444109,"naslov":"Gdje su danas banjalu\u010dke ljepotice iz devedesetih (Foto)","objavljeno":"2018-04-30 09:23:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/misice2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444062,"naslov":"Sru\u0161en kiosk u Lazarevu: Grad nastavlja ka\u017enjavati gradnju bez dozvole","objavljeno":"2018-04-29 14:58:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/srusen-kiosk.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444044,"naslov":"\"\u017divot nam je postao pakao\": Koliko je puta inspekcija kontrolisala pab koji se bori za \"Pravdu za Davida\" (Video)","objavljeno":"2018-04-29 14:05:59","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/lajf-pab-01-foto-S-PASALIC-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":444019,"naslov":"Zaljubljenici u \u010detvoroto\u010dka\u0161e preplavili centar grada na Vrbasu, prizore ovjekovje\u010dili fotografijama (Foto)","objavljeno":"2018-04-29 12:44:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/alfa-romeo-05-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443997,"naslov":"\"Dovoljan mi je jedan tanjir pasulja\": Banjalu\u010danka Stoja treba pomo\u0107 sugra\u0111ana da bi imala gdje da prespava no\u0107","objavljeno":"2018-04-29 10:55:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/stoja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443988,"naslov":"Banjaluka promovisana u Italiji: Studenti italijanskog jezika gosti Univerziteta u Torinu","objavljeno":"2018-04-29 09:53:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/large_\u0444\u0438\u043b\u043e\u043b\u043e\u0448\u043a\u0438-\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0458\u0430__5_.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443977,"naslov":"Servisne informacije za 29. april: Dogodilo se pet saobra\u0107ajnih nezgoda","objavljeno":"2018-04-29 09:26:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banjaluka-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443968,"naslov":"Voza\u010di, pa\u017enja: Obustava saobra\u0107aja zbog biciklisti\u010dke trke Beograd \u2013 Banjaluka","objavljeno":"2018-04-29 09:00:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Trka-Beograd-Banjaluka1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":443837,"naslov":"Novo poskupljenje goriva di\u017ee cijene taksija?","objavljeno":"2018-04-28 09:18:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/taxi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443832,"naslov":"Medico \u2013 S: Borba za bebe iznjedrila i besplatan tre\u0107i poku\u0161aj vantjelesne oplodnje","objavljeno":"2018-04-28 09:07:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/viber-image1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443789,"naslov":"Najve\u0107i sud u Srpskoj na meti hakera: Sudije u Banjaluci primile mejl sa \u0161okantnom porukom","objavljeno":"2018-04-27 15:31:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Osnovni-sud-Banjaluka-Foto-D-BOZIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443760,"naslov":"Tu\u017eila\u0161tvo: Povu\u010dena optu\u017enica protiv Davida Dragi\u010devi\u0107a","objavljeno":"2018-04-27 13:18:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/david-7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443725,"naslov":"U nedjelju zatvorene ulice u Banjaluci, autobusi saobra\u0107aju drugim trasama","objavljeno":"2018-04-27 10:59:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/biciklisti-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":443712,"naslov":"Ve\u0107 devet godina za 1. maj pada ki\u0161a u Banjaluci: Kakvo nas sada vrijeme o\u010dekuje","objavljeno":"2018-04-27 09:53:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Banj-Brdo-setnja-rekreacija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443704,"naslov":"Poslanika interesuje gdje zavr\u0161avaju amputirani dijelovi ljudskog tijela","objavljeno":"2018-04-27 09:22:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/groblje-banja-luka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443701,"naslov":"Sjaj i bijeda Gospodske ulice: Nije svima do \u0161arenila","objavljeno":"2018-04-27 09:12:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banjalucki-kisobrani-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443687,"naslov":"Gosti brane kafi\u0107 od inspekcije: Lokal u centru grada na meti zbog podr\u0161ke protestima \u201ePravda za Davida\u201c","objavljeno":"2018-04-26 20:22:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/lajf-pab-01-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443662,"naslov":"Trava do pojasa kod Ekonomskog fakulteta","objavljeno":"2018-04-26 18:46:50","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/trava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443655,"naslov":"\u201eOstajemo ovdje\u201c: Mnogobrojni gra\u0111ani i ve\u010deras pru\u017eili podr\u0161ku Davoru Dragi\u010devi\u0107u","objavljeno":"2018-04-26 18:39:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/pravda-za-davida-11-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443617,"naslov":"Vijek i po istorije: Otvorena izlo\u017eba posve\u0107ana Srpskoj \u010ditaonici u Banjaluci","objavljeno":"2018-04-26 16:09:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/citaonica1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":443608,"naslov":"Ljepota u punom sjaju na ulicama Banjaluke (Foto)","objavljeno":"2018-04-26 15:51:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banjaluka1-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443518,"naslov":"Iz pera studentskog (Foto)","objavljeno":"2018-04-26 10:19:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/studenti-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443512,"naslov":"Banjalu\u010dani sa odu\u0161evljenem \u010dekaju Festival cvije\u0107a: Prijavili se mnogi doma\u0107i izlaga\u010di","objavljeno":"2018-04-26 09:56:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/cvijecebanjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443503,"naslov":"Davor Dragi\u010devi\u0107: Dok smo tra\u017eili Davida ubice su nas navodile na pogre\u0161an trag!","objavljeno":"2018-04-26 09:39:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/davor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443496,"naslov":"Triler u \"Boriku\" pripao Borcu! (Foto)","objavljeno":"2018-04-26 09:17:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/borac1-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":443479,"naslov":"Top 10 problema Banjaluke: Saobra\u0107aj i kanalizacija vje\u010dita muka","objavljeno":"2018-04-25 20:54:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Saobracaj-guzve-automobili-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443444,"naslov":"\"Radni\u010dki univerzitet\" se transformi\u0161e u centar za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju","objavljeno":"2018-04-25 18:26:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/radnicki.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443431,"naslov":"Banjalu\u010dani ne posustaju u skupljanju na Trgu u 18 \u010dasova (Foto)","objavljeno":"2018-04-25 18:12:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/david1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443355,"naslov":"Banjaluka pla\u010de: Sahranjeni Pavle i Darija Samard\u017eija (Foto)","objavljeno":"2018-04-25 14:11:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/sahrana-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443301,"naslov":"Sudar Sudske policije i dva auta (Foto)","objavljeno":"2018-04-25 11:06:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/nesreca-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443281,"naslov":"Izlo\u017eba povodom 150 godina od osnivanja Srpske \u010ditaonice u Banjaluci","objavljeno":"2018-04-25 09:47:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/citaonica-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":443277,"naslov":"\"Vo\u017enja za Davida\": Banjalu\u010dki biciklisti u petak voze za tragi\u010dno stradalog mladi\u0107a","objavljeno":"2018-04-25 09:34:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bicikl-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":443274,"naslov":"Privremena obustava saobra\u0107aja na Manja\u010di","objavljeno":"2018-04-25 09:21:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/manjaca-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443191,"naslov":"Pravda za Davida: Ne\u0107u da se ubijem, ho\u0107u istinu (Foto)","objavljeno":"2018-04-24 18:39:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/featured.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443183,"naslov":"Sutra sahrana majke i sina Samard\u017eija","objavljeno":"2018-04-24 18:32:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/sahrana-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":443173,"naslov":"Koncert za goste iz Rusije (Foto)","objavljeno":"2018-04-24 17:57:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/koncert-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":443154,"naslov":"Od arheologije do robotike: Festival muzejske pedagogije u Banjaluci","objavljeno":"2018-04-24 16:07:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/muzej.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":443094,"naslov":"Tu\u017eila\u0161tvo: Tim tu\u017eilaca danono\u0107no radi na slu\u010daju \"Dragi\u010devi\u0107\"","objavljeno":"2018-04-24 13:20:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/protest1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443077,"naslov":"Rusi zbunili Banjalu\u010dane: Niko ne zna kojom trasom \u0107e danas i\u0107i gradski autobusi","objavljeno":"2018-04-24 12:23:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bus-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":443066,"naslov":"Zanijemio Novi Borik - odzvanjaju samo jecaji (Foto)","objavljeno":"2018-04-24 12:15:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/slika1-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442963,"naslov":"Kriza tjera gra\u0111ane da se okre\u0107u kocki: U Banjaluci vi\u0161e kladionica nego pekara","objavljeno":"2018-04-23 20:11:45","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/kladionica-foto-shutterstock.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442956,"naslov":"Posao za 200 radnika u Bronzanom Majdanu","objavljeno":"2018-04-23 19:42:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/mejdan.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442915,"naslov":"\u0160ta je obaveza trgovaca - robu zamijeniti, poslati na popravak ili vratiti novac? (Foto)","objavljeno":"2018-04-23 17:07:19","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/trgovci1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":442896,"naslov":"Otac Davida Dragi\u010devi\u0107a: \"Tu\u017eila\u0161tvo je najve\u0107e zlo ove dr\u017eave\" (Foto)","objavljeno":"2018-04-23 16:13:51","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/protest2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442868,"naslov":"Slikarka Nina Babi\u0107 poklonila 450 crte\u017ea na Trgu Krajine (Foto)","objavljeno":"2018-04-23 15:01:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/slike-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":442828,"naslov":"Paviljon 2 se renovira: Studenti iz \"keca\" ostaju u sobama (Foto)","objavljeno":"2018-04-23 12:38:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/paviljon-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442817,"naslov":"Policija uhapsila provalnika: Iz kafane ukrao 600 KM","objavljeno":"2018-04-23 11:48:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Policija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442814,"naslov":"Blokirao ulaz na parkingu bolnice (Foto)","objavljeno":"2018-04-23 11:41:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/parking-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442771,"naslov":"Migranti stigli i u Banjaluku","objavljeno":"2018-04-23 09:52:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/migranti1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442761,"naslov":"Kao nekad: \"Borik\" nosio Borac do pobjede! (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-04-23 09:43:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/borik.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ko\u0161arka"},{"id":442747,"naslov":"Rat je stao ali meci i dalje \"lete\" po Bosni (Foto)","objavljeno":"2018-04-23 09:14:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/metak4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":442712,"naslov":"Pravda za Davida: Sutra u 15 \u010dasova ispred tu\u017eila\u0161tva","objavljeno":"2018-04-22 20:27:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/pravdazadavida.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":442706,"naslov":"Kona\u010dno zakrpljene rupe u Boriku (Foto)","objavljeno":"2018-04-22 20:20:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/borikfeatrupe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442650,"naslov":"Srednjo\u0161kolci kao delegati Ujedinjenih Nacija","objavljeno":"2018-04-22 16:33:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/gospodska-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442620,"naslov":"Polo\u017eeni vijenci povodom Dana grada","objavljeno":"2018-04-22 14:51:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/vijenci1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442588,"naslov":"Banjaluka dobila prvo solarno drvo","objavljeno":"2018-04-22 13:36:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/solarnodrvo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442532,"naslov":"Banjaluka \u0107e nizom manifestacija obilje\u017eiti Dan grada i 73 godine od oslobo\u0111enja od fa\u0161izma","objavljeno":"2018-04-22 09:44:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/grad-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442529,"naslov":"Banjalu\u010dani u\u017eivali u filmskoj muzici: Big bend odu\u0161evio gra\u0111ane","objavljeno":"2018-04-22 09:35:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/koncert.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442526,"naslov":"Un\u010danin vodio Borac do pobjede","objavljeno":"2018-04-22 09:24:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/borac-7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":442491,"naslov":"Protest \"Pravda za Davida\": Jednom ste ga ubili-probajte opet...","objavljeno":"2018-04-21 18:42:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/pravda-za-davida-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442448,"naslov":"O\u010devidac napada: \"Predsjednik Studentskog parlamenta je udario sudiju sa le\u0111a, krv je \u0161iknula i natopila dres\u201d","objavljeno":"2018-04-21 16:10:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/tuca-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442438,"naslov":"Grad \u010darobne prirodne ba\u0161tine i najgostoljubivijih ljudi: Ovih 10 stvari morate vidjeti u Banjaluci","objavljeno":"2018-04-21 15:14:20","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/sunce-hram-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442396,"naslov":"Dru\u017eenje uz lijepo vrijeme i riblji paprika\u0161: Kotli\u0107ijada u Banjaluci okupila brojne goste","objavljeno":"2018-04-21 12:20:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/kotlicijada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442393,"naslov":"\"Sve vrijeme je prijetio da \u0107e nas pobiti\": Ispovjest ljekara koji je spasio dje\u010daka koji se dva puta za jedno ve\u010de poku\u0161ao ubiti","objavljeno":"2018-04-21 12:09:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/ukc-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442355,"naslov":"Policija Srpske na nogama zbog Putinove \u010deli\u010dne dame","objavljeno":"2018-04-21 09:50:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/putin-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442352,"naslov":"Jedini banjalu\u010dki klub knjige D klub: Romanima oplemenili du\u0161u, \u017eivot obogatili prijateljstvom","objavljeno":"2018-04-21 09:39:57","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/klub-d.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":442346,"naslov":"Cvije\u0107e, \u0161areni ki\u0161obrani, koncerti\u2026 Cijeli vikend u znaku Dana grada","objavljeno":"2018-04-21 09:17:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/banjaluka-2-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442310,"naslov":"Uo\u010di velikog protesta \u201cPravda za Davida\u201d: \u201cTra\u017ei\u0107emo da se skupo naplati svaka dje\u010dja suza u ovom gradu\u201d","objavljeno":"2018-04-20 19:01:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Pravda-za-Davida-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442307,"naslov":"Sudije se povukle iz Studentskih igara u Banjaluci","objavljeno":"2018-04-20 18:43:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/sudija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442200,"naslov":"FIS-ov ku\u0107ni sajam (Foto)","objavljeno":"2018-04-20 14:13:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/fis1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":442175,"naslov":"Ponovo obustava saobra\u0107aja u centru grada","objavljeno":"2018-04-20 13:46:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/obustavasaobracaja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442171,"naslov":"Uskoro nova parking mjesta u gradu","objavljeno":"2018-04-20 13:05:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/parking.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442162,"naslov":"Drama u bolnici: Dje\u010dak se dva puta poku\u0161ao ubiti","objavljeno":"2018-04-20 12:39:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/ukc.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442137,"naslov":"U subotu veliki skup \"Pravda za Davida\"","objavljeno":"2018-04-20 11:03:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/pravda-za-davida-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":442129,"naslov":"Plemenita ideja: Akademska slikarka poklanja svoje radove na Trgu Krajine","objavljeno":"2018-04-20 10:37:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/nina-babic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":442122,"naslov":"Dan grada Banjaluka: Popusti u trgovinama i kafi\u0107ima","objavljeno":"2018-04-20 10:01:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/gospodska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442118,"naslov":"Preko no\u0107i ostali bez svega: Zbog kredita blokirani ra\u010duni bra\u010dnom paru iz Banjaluke","objavljeno":"2018-04-20 09:46:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/zgrade.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":442115,"naslov":"Za vikend obustava saobra\u0107aja u Banjaluci","objavljeno":"2018-04-20 09:36:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banjaluka-7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":442004,"naslov":"Dodik razgovarao sa Dragi\u010devi\u0107em, Davidov slu\u010daj preuzima Kostre\u0161evi\u0107","objavljeno":"2018-04-19 15:27:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/david-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441952,"naslov":"Odbojka\u0161ki savez RS: Uru\u010dena zahvalnica Gradu Banjaluka za afirmaciju odbojke","objavljeno":"2018-04-19 13:54:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/odbojka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":441936,"naslov":"Trava nasmijala cijelu sudnicu","objavljeno":"2018-04-19 12:24:20","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/hapsenje-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441916,"naslov":"Gradska kasa u suficitu: Jo\u0161 4,9 miliona KM za velike projekte","objavljeno":"2018-04-19 11:28:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/grad-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441893,"naslov":"Veliki preokret Borca u Visokom!","objavljeno":"2018-04-19 09:56:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/rk-borac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":441885,"naslov":"Samo 0,2% Banjalu\u010dana registrovano za iznajmljivanje bicikala?","objavljeno":"2018-04-19 09:26:20","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/blbike.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441860,"naslov":"Neko u Banjaluci podme\u0107e otrov psima (Foto)","objavljeno":"2018-04-18 20:19:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/psi2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441845,"naslov":"Kukasti krst ispred zgrade \u0160umskog gazdinstva \"Banjaluka\"","objavljeno":"2018-04-18 19:28:47","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/sumsko-gazinnsvo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441825,"naslov":"\"Jednom ste ga ubili, drugi put ne\u0107ete\": Otac nastradalog Davida i danas na Trgu Krajine jo\u0161 jednom pozvao na velike proteste u subotu","objavljeno":"2018-04-18 18:51:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/pravda-za-davida-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441808,"naslov":"Stara toplana uzvra\u0107a udarac: Raskidamo ugovore","objavljeno":"2018-04-18 17:07:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Toplana-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441737,"naslov":"\"Dani otvorenih vrata\" na Univerzitetu u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-04-18 15:27:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/fani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441724,"naslov":"Gospodska u novom ruhu (Foto)","objavljeno":"2018-04-18 15:08:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/gospodska-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441714,"naslov":"Praksa u Gradskoj upravi i javnim preduze\u0107ima za prvu generaciju studenata","objavljeno":"2018-04-18 14:26:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/studenti-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441682,"naslov":"Sramota banjalu\u010dkog Univerziteta: \"Znanje\" u sme\u0107e (Foto)","objavljeno":"2018-04-18 13:14:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/knjige.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441662,"naslov":"Traktor parkiran na \u0161etali\u0161tu, ali sa dobrim razlogom","objavljeno":"2018-04-18 11:58:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/traktor-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441659,"naslov":"Banjalu\u010danin ratu kredita od 310 KM platio sa po 5 feninga","objavljeno":"2018-04-18 11:44:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banjalucanin.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441647,"naslov":"Po\u010deli \"Dani sje\u0107anja\" (Foto)","objavljeno":"2018-04-18 11:33:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/featureddanisjecanja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":441589,"naslov":"Marijan Bene\u0161 objavio fotku na FB i izazvao odu\u0161evljenje pratilaca","objavljeno":"2018-04-17 20:40:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/marijan-1.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441555,"naslov":"Poziv gra\u0111anima BiH da se pridru\u017ee protestima \u201cPravda za Davida\u201d: \u201cNe bojte se ni\u010dega!\u201d","objavljeno":"2018-04-17 18:50:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Pravda-za-Davida1-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441510,"naslov":"Banjalu\u010dani odli\u010dno prihvatili \"BL bajk\", vi\u0161e od 400 registrovanih","objavljeno":"2018-04-17 15:26:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/BLbike1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441504,"naslov":"Skeniraj stopalo i izaberi idealnu patiku za svoju stazu","objavljeno":"2018-04-17 15:11:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/sportvision-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":441472,"naslov":"Gosti iz Japana u posjeti Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-04-17 12:47:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/japan1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441409,"naslov":"Hemofilija: Znanje nas \u010dini ja\u010dim","objavljeno":"2018-04-17 10:02:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/slika-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440403,"naslov":"Posao za \u0161iva\u010de automobilskih presvlaka za Porsche, Audi, Mercedes","objavljeno":"2018-04-17 09:54:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/boxmark6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":441398,"naslov":"Svemir na dlanu: Astronautkinja NASA-e dr\u017ei predavanje u Banjaluci","objavljeno":"2018-04-17 09:33:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/nasa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":441395,"naslov":"Banjalu\u010dka transverzala u nedjelju","objavljeno":"2018-04-17 09:22:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banjalucka-transverzala.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":441328,"naslov":"\u201cNe\u0107emo vi\u0161e prozivati nikoga, znaju oni ko su\": Otac nastradalog Davida pozvao na proteste u subotu","objavljeno":"2018-04-16 18:48:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Pravda11-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441319,"naslov":"Radovi na Rebrovcu voza\u010dima prave probleme: Umjesto pet minuta, voze pola sata","objavljeno":"2018-04-16 18:41:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/guzva-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441271,"naslov":"Da li ste znali: Tartufa ima i u Banjaluci! (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-04-16 16:18:49","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/tartufi1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441242,"naslov":"Radoji\u010di\u0107: Ove godine 30 miliona KM za investicije u Banjaluci","objavljeno":"2018-04-16 13:59:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/gradonacelnik1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441239,"naslov":"Raspisan tender: Izbor izvo\u0111a\u010da za gradnju Zelenog mosta","objavljeno":"2018-04-16 13:46:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/zeleni-most.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441220,"naslov":"\u0160ta vam donosi \"Prolje\u0107e u Banjaluci\"","objavljeno":"2018-04-16 12:25:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/proljece1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":441151,"naslov":"Banjalu\u010dka pivara uz \"Kozara Ultra Trail 2018\"","objavljeno":"2018-04-16 10:40:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/kozara.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":441137,"naslov":"Dom \"Rada Vranje\u0161evi\u0107\" dobija vrti\u0107","objavljeno":"2018-04-16 09:50:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/dom-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441134,"naslov":"Dugogodi\u0161nja \u017eelja mje\u0161tana: Javna rasprava za kru\u017eni tok na Lau\u0161u","objavljeno":"2018-04-16 09:39:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/laus.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441123,"naslov":"Manifestacija \"Dani studenata\" sino\u0107 sve\u010dano otvorena u Banskom dvoru (Foto)","objavljeno":"2018-04-16 09:12:16","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/danifeat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":441088,"naslov":"Radi tek jedna tre\u0107ina: Nezaposlenost mladih u Banjaluci obara sve rekorde","objavljeno":"2018-04-15 16:41:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Centar-parkic-ban-ljudi-stanovnistvo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440996,"naslov":"Incident u centru Banjaluke: No\u017eem izbo maloljetnika","objavljeno":"2018-04-15 11:13:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/napaddd.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440990,"naslov":"Srednjo\u0161kolci tra\u017ee sastanak sa direktorima \u0161kola","objavljeno":"2018-04-15 10:50:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/srednjoskolci-srednja-skola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440968,"naslov":"Servisne informacije za 15. april","objavljeno":"2018-04-15 09:29:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banjaluka-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440965,"naslov":"Od stresa i tuge u mrtva\u010dnici ne mogu da prepoznaju tijela voljenih, pa ku\u0107i nose \u201cpogre\u0161ne\u201d pokojnike","objavljeno":"2018-04-15 09:19:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/sahrana-sanduk.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440905,"naslov":"Banjaluka: Gu\u017eve u saobra\u0107aju, apel gra\u0111anima za razumijevanje (Foto\/Video)","objavljeno":"2018-04-14 15:18:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/rebreovac3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440869,"naslov":"Dru\u017eina na motorima odu\u0161evila Banjalu\u010dane","objavljeno":"2018-04-14 12:53:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/moto-sezona-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440858,"naslov":"Luka\u010d otvorio \u201cPolicijadu\u201d: Konkurs za prijem 300 novih akademaca (Foto)","objavljeno":"2018-04-14 12:26:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/dragan-lukac.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440851,"naslov":"Procvjetala \u201eBanjaluka\u201c (Foto)","objavljeno":"2018-04-14 11:57:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/tulipani-BL2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440817,"naslov":"Kastel otvara sezonu","objavljeno":"2018-04-14 09:41:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/BICIKLI.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":440809,"naslov":"Obustava saobra\u0107aja na pru\u017enom prelazu kod Incela","objavljeno":"2018-04-14 09:21:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/pruga-opste-alitaylor-696x392.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440806,"naslov":"Ovako to vide motoristi: Po\u010dinje moto sezona, a ovo su naj\u010de\u0161\u0107e gre\u0161ke voza\u010da i pje\u0161aka","objavljeno":"2018-04-14 09:16:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/motoristi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440751,"naslov":"Slu\u010daj \"David\" otvorio stare rane Stevana Mari\u0107a: Pravda i za Jelenu!!! (Foto)","objavljeno":"2018-04-13 15:54:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/jelena14.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440695,"naslov":"Prljava ki\u0161a \u201cokupala\u201d Banjaluku (Foto)","objavljeno":"2018-04-13 12:37:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/kisa-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440640,"naslov":"Ovako izgleda Banjaluka ujutru (Foto)","objavljeno":"2018-04-13 09:42:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/saobracaj-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440628,"naslov":"Slobodana \u0110uri\u010di\u0107- Banjalu\u010danka u svijetu visoke mode","objavljeno":"2018-04-13 09:28:49","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/slobodana-1.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440622,"naslov":"Profesorima sociologije vratiti radna mjesta","objavljeno":"2018-04-13 09:09:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/sociolog.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440618,"naslov":"Raj za stanovnike biv\u0161e Jugoslavije, Trst","objavljeno":"2018-04-13 08:57:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/trst.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":440573,"naslov":"Kolaps u Obili\u0107evu (Foto)","objavljeno":"2018-04-12 19:25:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/kolaps4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440567,"naslov":"Otac pokojnog Davida Dragi\u010devi\u0107a: \u201cSau\u010desni\u0161tvo u ubistvu je gore od ubistva. Ljudi iz ku\u0107e su sau\u010desnici!\u201d","objavljeno":"2018-04-12 19:01:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/David-Dragicevic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440550,"naslov":"Pora\u017eavaju\u0107e i zabrinjavaju\u0107e: Od \u0161est gradskih autobusa \u010dak pet je neispravno","objavljeno":"2018-04-12 18:07:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/gradski-bus.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440481,"naslov":"Nalaz obdukcije s VMA: David bio \u017eiv danima nakon nestanka (Foto)","objavljeno":"2018-04-12 14:02:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/david-7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440433,"naslov":"Put za Banj brdo otvoren od sljede\u0107e sedmice","objavljeno":"2018-04-12 10:45:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banjbrdo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":440426,"naslov":"Banjalu\u010dani, za koga navijate? (Video)","objavljeno":"2018-04-12 10:21:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/borac-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":440412,"naslov":"Novi \u0161ah za penzionere na tri lokacije u Banjaluci","objavljeno":"2018-04-12 09:38:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/sah.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440398,"naslov":"Prevrnuo se kamion u Kla\u0161nicama (Foto)","objavljeno":"2018-04-12 09:16:43","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/klasnicefeat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440245,"naslov":"Otac nastradalog Davida pozvao vlasnike \u010dija je ku\u0107a oplja\u010dkana da javno ka\u017eu \u0161ta se dogodilo kobne no\u0107i","objavljeno":"2018-04-11 19:00:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/pravda-za-davida-banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440231,"naslov":"Obra\u010dun u Banjaluci: Izboden vo\u0111a navija\u010da, u incidentu u\u010destvovao i fudbaler Borca","objavljeno":"2018-04-11 18:11:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Dejan-Kostic-foto-fk-borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440144,"naslov":"Ludi popust vas vodi u Opatiju: \u010cari \"Stare dame\" koje bar jednom u \u017eivotu morate iskusiti","objavljeno":"2018-04-11 13:16:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/opatija11.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":440136,"naslov":"Banjalu\u010dani odu\u0161evljeni javnim biciklima: Terminali skoro stalno prazni","objavljeno":"2018-04-11 12:13:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bicikli.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440119,"naslov":"Objavljeni detaljni nalazi obdukcije Davida Dragi\u010devi\u0107a (Foto)","objavljeno":"2018-04-11 11:31:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/david.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440039,"naslov":"Banjalu\u010dka atrakcija: Vru\u0107ica dobila kaskade (Foto)","objavljeno":"2018-04-11 10:00:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/vrucica-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440037,"naslov":"Banjaluka na listi najjeftinijih evropskih gradova za \u017eivot","objavljeno":"2018-04-11 09:37:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banjaluka-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":440033,"naslov":"Aerodrom Banjaluka u pregovorima: \"Ryan Air\" spaja RS i Njema\u010dku?","objavljeno":"2018-04-11 09:25:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/avion.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439959,"naslov":"\u201cSkinu\u0107u vrh piramide, jer tra\u017eim ubice\": Otac nastradalog mladi\u0107a ne odustaje od \"Pravde za Davida\" (Foto)","objavljeno":"2018-04-10 19:18:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/pravda-za-davida-banjaluka-trg-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439948,"naslov":"Nezaposlenost nije jedini razlog: Banjaluku napu\u0161ta sve vi\u0161e porodica sa natprosje\u010dnim primanjima","objavljeno":"2018-04-10 18:26:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/porodice-odlazak-2-foto-shutterstock.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439874,"naslov":"Prolje\u0107na akcija ure\u0111enja grada: Po\u010delo ko\u0161enje trave na podru\u010dju grada","objavljeno":"2018-04-10 13:58:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/kosenje-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":439843,"naslov":"\u0160est godina \u010dekaju istinu o smrti sinova","objavljeno":"2018-04-10 11:30:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/zaluzani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439840,"naslov":"\"Dani Vlade S. Milo\u0161evi\u0107a\" od 10. do 30. aprila","objavljeno":"2018-04-10 11:18:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/dani-vlade-s-milosevica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":439792,"naslov":"Ko zloupotrijebi mobilni telefon bi\u0107e izba\u010den iz \u0161kole","objavljeno":"2018-04-10 09:49:55","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/telefoni.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439788,"naslov":"U Banjaluci jedina \u017eena koja vozi gradski autobus u BiH","objavljeno":"2018-04-10 09:39:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/zena1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439785,"naslov":"Tehni\u010dki problemi prepreka za besplatne rodne listove","objavljeno":"2018-04-10 09:24:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/rodni-list.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439726,"naslov":"Skupi poslovni prostori u Banjaluci: Stanove pretvaraju u kancelarije i radnje","objavljeno":"2018-04-09 18:55:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/stanovi-01-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439716,"naslov":"Smrt mladi\u0107a Davida Dragi\u010devi\u0107a i na Vikipediji","objavljeno":"2018-04-09 18:17:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/david-dragicevic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439665,"naslov":"Akademija Me\u0111unarodno pravo i me\u0111unarodni odnosi u Banjaluci","objavljeno":"2018-04-09 15:31:49","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":439657,"naslov":"Dan kada u Banjaluci ne rade ni semafori:\u00a0Ulice bez automobila, nervoze i gu\u017eve (Foto)","objavljeno":"2018-04-09 15:24:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/s1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439597,"naslov":"Drveni mol na Vrbasu osvojio je srca gra\u0111ana, a sada i stru\u010dnog \u017eirija u Sarajevu","objavljeno":"2018-04-09 11:27:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/mol.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439571,"naslov":"Gra\u0111ani ogor\u010deni: Ne radi semafor na isto\u010dnom tranzitu","objavljeno":"2018-04-09 10:39:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/semafor-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439554,"naslov":"Prasi\u0107a \u0107e biti za \u0110ur\u0111evdan, ali niko ne zna po kojoj cijeni","objavljeno":"2018-04-09 09:47:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/prasici-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439551,"naslov":"Banjalu\u010dki trgovci \u0161alju kupce da rasitne nov\u010danice kako bi vratili kusur","objavljeno":"2018-04-09 09:31:56","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/novac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439548,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 9. april","objavljeno":"2018-04-09 09:21:10","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banjaluka-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439489,"naslov":"Krupne izmjene u jezgru Banjaluke: Stru\u010dnjaci se protive gradnji nebodera u centru","objavljeno":"2018-04-08 15:21:36","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/neboder-centar-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439462,"naslov":"Ure\u0111enje Ko\u010di\u0107evog ognji\u0161ta u Stri\u010di\u0107ima na Manja\u010di: Promocija tradicije, kulture i turizma","objavljeno":"2018-04-08 13:34:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Banjaluka01-Kocicevo-ognjiste-Foto-D-BOZIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439441,"naslov":"\u201c\u010cuvao bih djecu, a znam i da kuvam\": Evo za\u0161to banjalu\u010dki srednjo\u0161kolac \u017eeli da pomogne roditeljima","objavljeno":"2018-04-08 12:04:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/posao-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439421,"naslov":"Promocija jevrejskog kulturnog naslje\u0111a: Banjaluka partner u programu \u201eRediskover\u201c","objavljeno":"2018-04-08 10:14:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banski_zgrada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439418,"naslov":"Galerija Sonje Biki\u0107 okupila umjetnike na Vaskr\u0161njoj izlo\u017ebi u Banjaluci","objavljeno":"2018-04-08 10:07:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/izlozba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":439406,"naslov":"Servisne informacije za 8. april: Dogodile se \u010detiri saobra\u0107ajne nezgode","objavljeno":"2018-04-08 09:34:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/sunce-hram-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439375,"naslov":"Sahranjen David Dragi\u010devi\u0107 (Foto)","objavljeno":"2018-04-07 16:22:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/sl07-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439339,"naslov":"Humana Banjaluka: Niko ne\u0107e ostati gladan za Vaskrs","objavljeno":"2018-04-07 13:13:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Javna-Kuhinja-02-Foto-D-BOZIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439288,"naslov":"Kada igra FK Borac? (Foto)","objavljeno":"2018-04-07 10:14:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/borac-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":439271,"naslov":"Banjalu\u010dani zbunjeni: Da li pla\u0107ati grijanje ili ne?!","objavljeno":"2018-04-07 09:09:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/eko-toplana-05.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439268,"naslov":"Banjalu\u010danima \u0161est godina za plja\u010dku i premla\u0107ivanje bra\u0107e","objavljeno":"2018-04-07 08:57:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/sud.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439240,"naslov":"Kod Centruma Kru\u017eni tok u toku policijska akcija?","objavljeno":"2018-04-06 20:36:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/policija-15.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439229,"naslov":"Strahuju za bezbjednost djece: \u0110aci na muci zbog novog kru\u017enog toka","objavljeno":"2018-04-06 20:03:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/kruzni-tok-Banjaluka-Alejsa-Svetog-Save-Gunduliceva-foto-S-PASALIC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439211,"naslov":"Na Star\u010devici i Obili\u0107evu od ljeta manje gu\u017eve","objavljeno":"2018-04-06 18:55:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/starcevica-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439185,"naslov":"Okupljeni na Trgu: Formiramo tim za Davida i druge sli\u010dne slu\u010dajeve (Foto)","objavljeno":"2018-04-06 18:38:19","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/david-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439164,"naslov":"Ovo niste znali o hramu u centru Banjaluke","objavljeno":"2018-04-06 16:21:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/hram.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439071,"naslov":"Banjaluka: Slijede brojne turisti\u010dke manifestacije","objavljeno":"2018-04-06 11:16:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bl2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439044,"naslov":"Kako napisati dobar projekat za Evropsku prestonicu kulture","objavljeno":"2018-04-06 09:58:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/kultura-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439039,"naslov":"Gra\u0111ani se organizuju oko (ne)pla\u0107anja toplani (Foto)","objavljeno":"2018-04-06 09:43:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/toplana-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":439036,"naslov":"Gradona\u010delnik Radoji\u010di\u0107 \u010destitao Vaskrs","objavljeno":"2018-04-06 09:27:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/vaskrs-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438987,"naslov":"Otac stradalog Davida dobio nalaz obdukcije","objavljeno":"2018-04-05 18:37:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/David-Dragicevic1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438980,"naslov":"Milion maraka za sre\u0111ivanje Vrbasa i za\u0161titu od poplava","objavljeno":"2018-04-05 18:11:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/vrbas.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438958,"naslov":"Najavljena \u010detiri nova hotela u Banjaluci","objavljeno":"2018-04-05 16:37:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/hotel.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438951,"naslov":"Banjalu\u010dani \u017eele nazad staru fontanu","objavljeno":"2018-04-05 14:53:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/fontana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438878,"naslov":"Banjaluka odala po\u010dast Martinu Luteru Kingu","objavljeno":"2018-04-05 10:27:43","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/pravni-fax-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438869,"naslov":"Da li ste znali: I Italija ima svoju Banjaluku","objavljeno":"2018-04-05 09:53:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438866,"naslov":"Banjaluka: Neradni dani za vaskr\u0161nje praznike","objavljeno":"2018-04-05 09:35:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/grad.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438862,"naslov":"Gu\u017eve za tezgama na gradskoj tr\u017enici pred Vaskrs","objavljeno":"2018-04-05 09:20:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/vaskrs-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438801,"naslov":"Otac stradalog Davida poru\u010dio sa protesta: \u201eNalaz druge obdukcije trebalo je da mi uru\u010di ministar zdravlja ali nisam ga dobio\u201c","objavljeno":"2018-04-04 19:05:08","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/David1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438798,"naslov":"Gruzijka Tamar Ku\u010da\u0161vili o Banjaluci: Roditelji su bili \u0161okirani kada su \u010duli gdje idem","objavljeno":"2018-04-04 18:52:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Robert-i-Tamar-foto-facebook.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438767,"naslov":"Ko nam popravlja liftove: Ambis i dalje vezan slu\u0161alicama od androida (Foto)","objavljeno":"2018-04-04 16:32:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/lift-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438697,"naslov":"Banjalu\u010danima poklanjaju bike kartice","objavljeno":"2018-04-04 13:44:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bicikl-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438633,"naslov":"Trka \"Beograd - Banjaluka\" obara rekorde: Na startu biciklisti iz 32 zemlje","objavljeno":"2018-04-04 10:47:20","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/trka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438618,"naslov":"Nakon najavljenih kazni, po\u010delo sre\u0111ivanje trave u Ko\u010di\u0107evom parku","objavljeno":"2018-04-04 09:50:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/park-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438615,"naslov":"Voza\u010di Lazareva ljuti zbog velike rupe na putu","objavljeno":"2018-04-04 09:37:39","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/rupa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438609,"naslov":"Banjaluka: Automobilom na trotoar i zelenu povr\u0161inu (Foto)","objavljeno":"2018-04-04 09:23:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/parking-majstor1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438533,"naslov":"Ministarstvo poljoprivrede i na\u0161 Portal: Macanovi\u0107 odr\u017eao predavanje novinarima","objavljeno":"2018-04-03 20:41:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/praksa-novinarstvo-banjalukacom-firststep-000_9130.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438523,"naslov":"Radnicima Fabrike duvana Banjaluka otpremnina 500 evra po godini sta\u017ea","objavljeno":"2018-04-03 19:54:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/fabrika-duvana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438513,"naslov":"Poruka sa protesta \"Pravda za Davida\": \"Treba da prestanemo da se pla\u0161imo za svoje \u017eivote!\"","objavljeno":"2018-04-03 19:11:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Pravda-za-Davida1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438502,"naslov":"Banjaluka u brojkama: Ove stvari o gradu na Vrbasu niste znali","objavljeno":"2018-04-03 18:18:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438488,"naslov":"Gorila cisterna na nekada\u0161njoj \"Ekvator pijaci\" (Foto)","objavljeno":"2018-04-03 17:33:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/pozar1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438463,"naslov":"Elektromont: Jedna firma a svi majstori na raspolaganju","objavljeno":"2018-04-03 15:51:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/elektromont3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":438455,"naslov":"Banjaluka vs Travnik: \u010ciji su \u0107evapi bolji?","objavljeno":"2018-04-03 15:27:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/cevapi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438442,"naslov":"U maju u Banjaluci 4.000 bajkera","objavljeno":"2018-04-03 14:07:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/motori.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":438422,"naslov":"Vatrogasce u Banjaluci sveli na pera\u010de ulica","objavljeno":"2018-04-03 12:18:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/vatrogasci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438356,"naslov":"Nijemac odu\u0161evljen Srbima: Banjalu\u010danin ga zaposlio pa usvojio, a spojila ih jedna stvar","objavljeno":"2018-04-03 09:55:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/nijemac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438352,"naslov":"Po\u010dela izgradnja staze za tr\u010danje u Parku Mladen Stojanovi\u0107","objavljeno":"2018-04-03 09:38:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/staza1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438345,"naslov":"Sudar u \u010carda\u010danima (Foto)","objavljeno":"2018-04-03 09:10:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/sudar-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438308,"naslov":"Potra\u017enja za stanovima u Banjaluci ne jenjava","objavljeno":"2018-04-02 20:01:49","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/kupoprodaja-stana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438270,"naslov":"Otac Davida Dragi\u010devi\u0107a: Nemojte da mije\u0161amo politiku u ovo (Foto)","objavljeno":"2018-04-02 19:01:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/david9.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438208,"naslov":"Komentar - Milorad Labus: \u0160ta da se desi da bezbjednosna situacija bude okvalifikovana kao lo\u0161a?","objavljeno":"2018-04-02 15:35:10","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/za-slajder.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438158,"naslov":"Banjalu\u010dani pu\u0161e \"kineske cigarete s Kosova\"? (Foto)","objavljeno":"2018-04-02 13:39:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/cigare-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438125,"naslov":"\"Slu\u010daj David\": Pogledajte po mnogima najsporniji detalj (Video)","objavljeno":"2018-04-02 11:48:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/slucaj-david.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438099,"naslov":"Nedostatak magnezijuma jedan je od vode\u0107ih nutritivnih deficita","objavljeno":"2018-04-02 10:46:28","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/magnetrans.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":438062,"naslov":"Banjaluka Rentacar 10: Uz auto i sjedalica, krovni kofer i jo\u0161 mnogo sadr\u017eaja","objavljeno":"2018-04-02 09:22:57","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banjaluka_rentacar_10.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":438064,"naslov":"Banjaluka najskuplja za \u017eivot","objavljeno":"2018-04-02 09:17:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Banjaluka-najskuplja-za-\u017eivot.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":438012,"naslov":"Javna bicikla odu\u0161evila Banjalu\u010dane: U najavi nove lokacije","objavljeno":"2018-04-01 15:56:55","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/javna-bicikla.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437949,"naslov":"Banjaluka: Vjetar otkinuo semafor, od ju\u010de visi na jednom \u0161arafu! (Foto)","objavljeno":"2018-04-01 13:09:32","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/semafor-1-Copy.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437891,"naslov":"Obustava saobra\u0107aja u centru Banjaluke","objavljeno":"2018-04-01 10:28:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/banjaluka-centar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":437869,"naslov":"Pune ruke posla za policiju: Banjaluka od uspavanog grada postala mjesto opasno za \u017eivot","objavljeno":"2018-04-01 09:20:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/policija-Banjaluka-kolaz-uvidjaj-Foto-RAS-Arhiva.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437861,"naslov":"Samo u BiH: Banjalu\u010dani ka\u017enjeni sa 400 KM zbog prvoaprilske \u0161ale","objavljeno":"2018-04-01 08:56:19","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/1-april.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437854,"naslov":"Na Tutnjevcu poginuo voza\u010d Megana (foto)","objavljeno":"2018-03-31 21:31:49","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/IMG-cf083ad767b4b1155aed267861bf6ace-V.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":437796,"naslov":"Danas David sutra ti? (foto)","objavljeno":"2018-03-31 19:26:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/protest-za-davida-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":437732,"naslov":"Vjetar nosio i kontejnere po Boriku (Foto)","objavljeno":"2018-03-31 14:12:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/vjetar-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437672,"naslov":"Pogo\u0111ena kancelarija direktora \"Euroherca\": \u0160ta da je proma\u0161io za metar? (Foto)","objavljeno":"2018-03-31 11:41:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/BOMBA12.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437618,"naslov":"Sumnjivo lice u Banjaluci: Studenta glume iz Srbije uhapsili zbog policijskog kostima","objavljeno":"2018-03-31 09:25:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/lazar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437614,"naslov":"Ho\u0107e li u Gornjoj \u010cesmi ikada pote\u0107i voda?","objavljeno":"2018-03-31 09:16:10","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/CESMA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437607,"naslov":"Ispaljena zolja na zgradu Euroherca u Banjaluci (Video)","objavljeno":"2018-03-31 08:58:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/zolja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437553,"naslov":"Kontiki od juna \"pole\u0107e\" iz Banjaluke za Antaliju (Foto)","objavljeno":"2018-03-30 19:00:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Screenshot_1.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437540,"naslov":"Nizom projekata drasti\u010dno \u0107e biti izmjenjen izgled centra grada","objavljeno":"2018-03-30 18:09:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/trg-bana-Milosavljevica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437493,"naslov":"Drugi Moto Fest u Banjaluci","objavljeno":"2018-03-30 15:26:57","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/moto-fest.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":437481,"naslov":"Tamaris po\u010deo orezivanje drvoreda (Foto)","objavljeno":"2018-03-30 14:59:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/tamaris-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437448,"naslov":"Prijava za Demofest jo\u0161 dva dana","objavljeno":"2018-03-30 12:36:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/demofest0.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Magazin","podkategorija":false},{"id":437425,"naslov":"Banjalu\u010dani nezainteresovani za zdravlje: Ignori\u0161u akcije u mjesecu borbe protiv raka","objavljeno":"2018-03-30 11:48:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/rak-crijeva.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437399,"naslov":"Pet pitanja koja izazivaju najvi\u0161e sumnje oko smrti Davida Dragi\u010devi\u0107a","objavljeno":"2018-03-30 10:28:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/David-Dragicevic1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437388,"naslov":"\"Vrijeme je da se ne\u0161to radi\": Banjalu\u010dki Banski dvor \u0107e za tri mjeseca imati novi krov","objavljeno":"2018-03-30 09:46:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Banski-dvor-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437374,"naslov":"Davidov otac: Nema sahrane dok se ne utvrdi istina (Foto)","objavljeno":"2018-03-30 09:34:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/david4-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437368,"naslov":"Humanitarni koncert za Nikolinu","objavljeno":"2018-03-30 09:09:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/humanost-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":437340,"naslov":"Vi\u0161e banjalu\u010dkih naselja i ulica u petak bez struje","objavljeno":"2018-03-29 21:20:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/struja-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":437302,"naslov":"Luka\u010d: U Davidovoj smrti nema elemenata krivi\u010dnog djela","objavljeno":"2018-03-29 18:43:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/lukac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437282,"naslov":"Za\u0161to je studentima va\u017ena praksa? (Foto)","objavljeno":"2018-03-29 18:02:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bl3-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437217,"naslov":"Po\u010dela akcija prolje\u0107nog ure\u0111enja grada","objavljeno":"2018-03-29 13:59:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bl1-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437184,"naslov":"Banj brdo se zatvara i za pje\u0161ake (Foto)","objavljeno":"2018-03-29 12:29:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/banj-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":437164,"naslov":"(Ne)za\u0161ti\u0107eni svjedok u \"slu\u010daju David\" po FB moli policiju da ga saslu\u0161aju?! (Foto)","objavljeno":"2018-03-29 11:48:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/F-E-A-T.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437139,"naslov":"Zvijezde peterbur\u0161ke opere u Banjaluci","objavljeno":"2018-03-29 09:58:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Zvijezde-peterbur\u0161ke-opere-u-Banjaluci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":437133,"naslov":"Osumnji\u010deni za prodaju droge predati banjalu\u010dkom Tu\u017eila\u0161tvu (Foto)","objavljeno":"2018-03-29 09:44:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Kamel-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437118,"naslov":"Bolesni u \u010cesmi moraju birati dan kad \u0107e se razboljeti (Foto)","objavljeno":"2018-03-29 09:09:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/\u010cesma-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437098,"naslov":"Eko toplana: Nit\u2019 odgovora nit\u2019 filtera? (Foto)","objavljeno":"2018-03-28 20:39:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/toplana-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437071,"naslov":"Potvr\u0111eno: \"Klju\u010d grada\" Cvijanovi\u0107evoj i Tali\u0107u","objavljeno":"2018-03-28 19:49:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/cvijenaovic-e1522259373864.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":437033,"naslov":"Gradovi Srpske podr\u017eavaju Banjalu\u010dane u slu\u010daju \"David\" (Foto)","objavljeno":"2018-03-28 18:16:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/davi00.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436990,"naslov":"Predstavljena nova vazdu\u0161na inovacija - Air Max 270","objavljeno":"2018-03-28 15:06:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/nike-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":436944,"naslov":"Pa\u017enja, pje\u0161aci, pre\u0111ite na drugu stranu! (Foto)","objavljeno":"2018-03-28 13:10:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/paznja-fgeat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436943,"naslov":"Davidov otac se pita: Da li je moj sin osam sati bio nevidljiv?","objavljeno":"2018-03-28 13:06:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/feat1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436875,"naslov":"Desetogodi\u0161nja Nikolina izme\u0111u trilera i horora","objavljeno":"2018-03-28 09:54:10","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/nikolina-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436882,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 28. mart","objavljeno":"2018-03-28 09:33:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/banjaluka-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436876,"naslov":"U \"Bemi\" izlo\u017eene fotografije Neboj\u0161e Kostre\u0161evi\u0107a","objavljeno":"2018-03-28 09:10:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bema-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":436823,"naslov":"Perutnina Ptuj i restoran Le Coq donirali javnu kuhinju Mozaik","objavljeno":"2018-03-27 20:20:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/ptuj1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":436798,"naslov":"U Banjaluci i ve\u010deras tra\u017eili pravdu za Davida: Najavljena okupljanja i u drugim gradovima (Foto)","objavljeno":"2018-03-27 19:18:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/trg.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436775,"naslov":"Dva kandidata za Klju\u010d grada","objavljeno":"2018-03-27 18:09:43","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/grad-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436758,"naslov":"Udes na raskrsnici Kraji\u0161kih brigada (Foto)","objavljeno":"2018-03-27 16:28:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/udes-feat-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436714,"naslov":"Banjalu\u010dka naselja: Najdu\u017ea ulica po\u010dinje kod Incela, a zavr\u0161ava kod table Lakta\u0161i (Foto)","objavljeno":"2018-03-27 14:58:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/ulicefeat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436617,"naslov":"Nau\u010dite web design i budite pla\u0107en stru\u010dnjak: Info ve\u010de u petak","objavljeno":"2018-03-27 14:55:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/web-dizajn.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436709,"naslov":"Novi koncept za centar grada: Ni\u010du novi parkovi umjesto parkinga","objavljeno":"2018-03-27 14:35:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/grad1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436692,"naslov":"Konferencija mladih Zapadnog Balkana Pri\u0161tina, 26. i 27. mart 2018. godine","objavljeno":"2018-03-27 13:49:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/balkan4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":436675,"naslov":"Pozivaju na nepla\u0107anje ra\u010duna Eko-toplani (Foto)","objavljeno":"2018-03-27 12:13:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/toplana-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436659,"naslov":"Vodovod: Sutra radovi na cjevovodu u tri banjalu\u010dke ulice","objavljeno":"2018-03-27 11:11:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":436618,"naslov":"Oprez: Nomadi vode ovce kroz grad (Foto)","objavljeno":"2018-03-27 09:54:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/nomadi-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436610,"naslov":"Peto\u010dlana porodica iz Banjaluke strepi da im zemlja ne odnese ku\u0107u (Foto)","objavljeno":"2018-03-27 09:30:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/porodica-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436601,"naslov":"Pogledajte slike Lazareva iz vazduha - 2. dio (Foto)","objavljeno":"2018-03-27 09:17:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/lazarevo-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436557,"naslov":"Ho\u0107e li s prolje\u0107em po\u010deti Nikolinino ostvarenje sna: dje\u010dja soba?","objavljeno":"2018-03-26 23:06:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/nikolina-jerosimovic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436553,"naslov":"Vi\u0161e banjalu\u010dkih ulica u utorak bez struje","objavljeno":"2018-03-26 21:19:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":436522,"naslov":"Skup podr\u0161ke Davidovim roditeljima: Ho\u0107emo pravdu (Foto)","objavljeno":"2018-03-26 19:53:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/david4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436495,"naslov":"Pogledajte slike Lazareva iz vazduha (Foto)","objavljeno":"2018-03-26 18:09:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bl3-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436461,"naslov":"Otac nastradalog Davida: Moj sin je ubijen i to je 100% (Foto)","objavljeno":"2018-03-26 16:16:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bl-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436406,"naslov":"U srijedu \u0107e biti odr\u017ean sajam zapo\u0161ljavanja MojeDelo.com","objavljeno":"2018-03-26 12:03:59","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/banjaluka-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":436338,"naslov":"Air Max: U Banjaluku stigao novi vazduh u \u0111onu","objavljeno":"2018-03-26 09:49:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Nike-8.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":436334,"naslov":"U Evropskoj godini kulturnog naslje\u0111a rekonstrukcije Kastela i Banskog dvora","objavljeno":"2018-03-26 09:32:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/kastel.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":436332,"naslov":"Svije\u0107e na Trgu Krajine \"Pravda za Davida\"","objavljeno":"2018-03-26 09:27:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/d1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436281,"naslov":"Policija hvata neoprezne voza\u010de iz jednosmjerne","objavljeno":"2018-03-25 16:30:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bl-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436168,"naslov":"Mirisi iz bakine kuhinje najve\u0107eg grada Srpske odolijevaju zubu vremena","objavljeno":"2018-03-25 09:27:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/cevapi-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436159,"naslov":"Misteriozne banjalu\u010dke smrti: Jesu li ubice me\u0111u nama?","objavljeno":"2018-03-25 09:09:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/david-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436151,"naslov":"Zdenka Kova\u010di\u010dek: Na sceni makar samo brisala daske (Foto)","objavljeno":"2018-03-25 08:55:17","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/zdenka2-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":436121,"naslov":"Prona\u0111eno tijelo Davida Dragi\u010devi\u0107a","objavljeno":"2018-03-24 15:19:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/david-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436105,"naslov":"Vikend-naselje i pijaca o\u017eivljavaju Manja\u010du","objavljeno":"2018-03-24 14:19:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/manjaca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436014,"naslov":"Ro\u0111eno je 16 beba","objavljeno":"2018-03-24 10:03:56","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/beba-3-696x416.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":436005,"naslov":"Potraga za Davidom nije urodila plodom","objavljeno":"2018-03-24 09:27:24","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/david_1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435987,"naslov":"Ona nam je decenijama vaspitavala djecu: Dara Nini\u0107 Despot (Foto)","objavljeno":"2018-03-24 09:16:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/dara11-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435980,"naslov":"Dvije banjalu\u010dke ulice u ponedjeljak bez struje","objavljeno":"2018-03-23 21:14:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/nema-struje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":435952,"naslov":"Banjaluka dobija novu sportsku dvoranu","objavljeno":"2018-03-23 19:12:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/dvorana.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435929,"naslov":"Osobe sa Daunovim sindromom poslu\u017eile kafu gradona\u010delniku (Foto)","objavljeno":"2018-03-23 18:14:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/kafa-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435905,"naslov":"David vi\u0111en s povredama od no\u017ea kod Novog groblja?","objavljeno":"2018-03-23 15:52:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/d1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435835,"naslov":"Udes kod skretanja za \u0160argovac (Foto)","objavljeno":"2018-03-23 11:42:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/udes-feat-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435808,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 23. mart","objavljeno":"2018-03-23 09:47:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/snijeg-21.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435805,"naslov":"Naoru\u017eani razbojnik oplja\u010dkao pumpu u banjalu\u010dkom naselju Obili\u0107evo","objavljeno":"2018-03-23 09:37:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/pljacka-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435802,"naslov":"Banjalu\u010dka Medicinska \u0161kola bi mogla da zavr\u0161i na ulici","objavljeno":"2018-03-23 09:23:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/skola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435785,"naslov":"Drago\u010daj-Pavlova\u010da u petak bez struje","objavljeno":"2018-03-22 21:02:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/struja-sijalice.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":435738,"naslov":"Zavr\u0161ena prolje\u0107na akcija dobrovoljnog davanja krvi: Ispit humanosti polo\u017eilo 400 u\u010denika","objavljeno":"2018-03-22 18:32:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/davanje-krvi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435707,"naslov":"Vatren sudar kod Boske (Foto)","objavljeno":"2018-03-22 16:36:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/nesreca-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435672,"naslov":"O\u010dajni roditelji nestalog Davida: Dajemo 100.000 KM za informaciju","objavljeno":"2018-03-22 14:48:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/d1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435657,"naslov":"Banjalu\u010dka pivara otvorila vrata: \"Vijek i po pivarstva\" (Foto)","objavljeno":"2018-03-22 14:24:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/pivara-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435587,"naslov":"Drugi \"\u0106evap fest\" ve\u0107 u maju?","objavljeno":"2018-03-22 09:52:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/cevapi-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435570,"naslov":"Okrugli sto: \"Kako pove\u0107ati konkurentnost privrede regije Banjaluke\" (Foto)","objavljeno":"2018-03-22 09:32:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Okrugli-Sto-Feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435563,"naslov":"Banjalu\u010danin u antidoping kontroli svjetskih biciklisti\u010dkih asova (Foto)","objavljeno":"2018-03-22 09:15:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Biciklizam2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":435555,"naslov":"Sedam banjalu\u010dkih ulica u \u010detvrtak bez struje","objavljeno":"2018-03-21 21:01:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/struja.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":435490,"naslov":"Butik zatvoren zbog tri marke","objavljeno":"2018-03-21 18:12:19","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/butik1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435483,"naslov":"Intervju: Branko \u0110uri\u0107 \u0110uro: Nadrealisti nisu ba\u0161 slu\u010dajno sve poga\u0111ali","objavljeno":"2018-03-21 18:02:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/djuro-e1521651731281.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":435479,"naslov":"Eko toplana izbacila preko 90 tona pepela po Banjaluci???","objavljeno":"2018-03-21 16:56:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/eko-toplana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435438,"naslov":"Perutnina Ptuj nastavlja sa ja\u010danjem proizvodnih kapaciteta u Srpcu","objavljeno":"2018-03-21 15:06:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Perutnina-Ptuj-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":435433,"naslov":"Odr\u017ean okrugli sto \"Reforma penzionog sistema u Republici Srpskoj, stanje i perspektive\"","objavljeno":"2018-03-21 14:50:56","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/SWOT.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":435367,"naslov":"Prvi dan prolje\u0107a do\u010dekujemo u minusu (Foto)","objavljeno":"2018-03-21 11:54:48","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/snijeg-19.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435350,"naslov":"Kafa se danas pla\u0107a stihom","objavljeno":"2018-03-21 10:29:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/kafa-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435344,"naslov":"Gra\u0111ani Banjaluke ogor\u010deni: Bolji javni prevoz o\u010dekuje nas tek za dvije godine","objavljeno":"2018-03-21 10:06:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/javni-prevoz.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435339,"naslov":"\u0110uro zasmijao Banjalu\u010dane (Foto)","objavljeno":"2018-03-21 09:51:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/djuro1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435336,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 21. mart","objavljeno":"2018-03-21 09:38:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/snijeg-ciscenje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435324,"naslov":"Drago\u010daj i Prijakovci u srijedu bez struje","objavljeno":"2018-03-20 21:01:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":435302,"naslov":"\u201dEko toplana\u201d ne mo\u017ee sama da grije Banjaluku ni na minus jedan? (Video)","objavljeno":"2018-03-20 20:10:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/toplana-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435292,"naslov":"Grupa Banjalu\u010dana i ve\u010deras traga za nestalim Davidom Dragi\u010devi\u0107em","objavljeno":"2018-03-20 19:40:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/david.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435274,"naslov":"Banjalu\u010dani dobijaju jo\u0161 jednu rekreativnu zonu","objavljeno":"2018-03-20 18:33:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/igor-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435268,"naslov":"Optu\u017eeni prijetio da \u0107e se raznijeti u \"Zimzogradu\" sa 150 kg eksploziva","objavljeno":"2018-03-20 18:04:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bomba-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435212,"naslov":"Kompanije \"Prointer\" i \"Cisco\" donose nova IT znanja i u Bijeljinu","objavljeno":"2018-03-20 15:08:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/cisco-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":435188,"naslov":"Prezentovali \"Play Media Day\"","objavljeno":"2018-03-20 13:44:19","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Play-Media-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435153,"naslov":"Traje potraga za nestalim Davidom Dragi\u010devi\u0107em","objavljeno":"2018-03-20 11:20:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/d1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435143,"naslov":"Otvoren konkurs za prijem kadeta XX klase Policijske akademije Banjaluka","objavljeno":"2018-03-20 10:29:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Policija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435116,"naslov":"30 \u010darobnih godina plesnog kluba \"Gemma\"","objavljeno":"2018-03-20 09:15:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/gemma-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":435103,"naslov":"Tri banjalu\u010dke ulice u utorak bez struje","objavljeno":"2018-03-19 21:05:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/struja-8.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":435099,"naslov":"Potraga za Davidom Dragi\u0107evi\u0107em iz Banjaluke jo\u0161 uvijek traje","objavljeno":"2018-03-19 20:58:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/david.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":435085,"naslov":"Pau\u0161al za mobilnu telefoniju 500 KM","objavljeno":"2018-03-19 20:18:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/fotka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434953,"naslov":"\u017dene, uz kafu do pravog biznisa","objavljeno":"2018-03-19 12:48:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/biznis1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":434947,"naslov":"KK Borac sa \u010detiri igra\u010da i juniorima do pobjede!","objavljeno":"2018-03-19 12:28:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/kkborac-e1524160872468.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ko\u0161arka"},{"id":434903,"naslov":"Najvi\u0161e pasa lutalica u Trapistima i Drakuli\u0107u","objavljeno":"2018-03-19 10:01:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Najvi\u0161e-pasa-lutalica-u-Trapistima-i-Drakuli\u0107u.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434898,"naslov":"Muzej sprema izlo\u017ebu povodom Dana grada","objavljeno":"2018-03-19 09:35:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/muzej.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":434870,"naslov":"Transparenti podr\u0161ke Putinu u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-03-18 16:50:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/putin.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434787,"naslov":"Banjaluka: Trafo stanica okru\u017eena vodom! (Foto)","objavljeno":"2018-03-18 13:45:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/trafo-stanica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434762,"naslov":"Tajne banjalu\u010dkih lokala: Dupla ljuta u \u201cSudnici\u201d, obra\u010dun u \u201cNebeskoj kafani\u201d","objavljeno":"2018-03-18 11:55:56","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/kafic-sudnica-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434732,"naslov":"Javni toalet u centru Banjaluke do kraja godine","objavljeno":"2018-03-18 09:45:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/banjaluka-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434722,"naslov":"Banjalu\u010dke servisne informacije","objavljeno":"2018-03-18 09:28:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/banjaluka222225.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434701,"naslov":"\"Alo kolega, po\u0161to krevet?\" (Foto)","objavljeno":"2018-03-18 09:05:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/krevet-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434621,"naslov":"Borac kao da je sa Sicilije!?","objavljeno":"2018-03-17 12:43:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/FK-Borac-696x464.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":434573,"naslov":"Fabrika duvana u Banjaluci ove godine nije dobila nijednu narud\u017ebu","objavljeno":"2018-03-17 09:34:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/fabrika-duvana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434570,"naslov":"Banjalu\u010dke servisne informacije: Ro\u0111eno je 9 beba","objavljeno":"2018-03-17 09:26:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/beba-4-696x392.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434555,"naslov":"Mirjana Bobi\u0107 Mojsilovi\u0107: Veliki brat nas \u017eeli na tabletama (Foto)","objavljeno":"2018-03-17 09:02:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/mirjana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":434553,"naslov":"\u010cetiri banjalu\u010dka naselja u ponedjeljak bez struje","objavljeno":"2018-03-16 20:46:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/struja-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":434531,"naslov":"Jo\u0161 sutra traje Sajam gra\u0111evinarstva","objavljeno":"2018-03-16 19:26:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Binis-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434505,"naslov":"Sru\u0161ila se fasada sa zgrade u centru Banjaluke (Foto)","objavljeno":"2018-03-16 18:06:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/fasada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434445,"naslov":"Borac izbjegao suspenziju","objavljeno":"2018-03-16 15:19:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Borac-izbjegao-suspenziju.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":434329,"naslov":"AirMax slavi ro\u0111endan u Banjaluci","objavljeno":"2018-03-16 11:55:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/banjaluka.com-pr.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":434362,"naslov":"Po\u010dela rekonstrukcija glavne saobra\u0107ajnice kroz \u010cesmu","objavljeno":"2018-03-16 11:33:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/\u010cesma-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434343,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 16. mart","objavljeno":"2018-03-16 10:03:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/gospodska-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434340,"naslov":"Banjaluci nedostaju i turisti\u010dki vodi\u010di na njema\u010dkom","objavljeno":"2018-03-16 09:47:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Banjaluci-nedostaju-i-turisti\u010dki-vodi\u010di-na-njema\u010dkom.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434334,"naslov":"Ivan Bosilj\u010di\u0107: Porodica je va\u017enija od karijere","objavljeno":"2018-03-16 09:25:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/slika-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":434322,"naslov":"Nekoliko banjalu\u010dkih naselja u petak bez struje","objavljeno":"2018-03-15 21:00:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/strujaaa-e1517848813233.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":434258,"naslov":"Intervju- Dragan Bjelogrli\u0107- Srpska nema nikakvu kulturnu politiku","objavljeno":"2018-03-15 18:20:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/dragan-b.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":434250,"naslov":"Radnici Toplane ne odustaju od zahtjeva","objavljeno":"2018-03-15 16:56:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Toplana-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434223,"naslov":"Bazeni i kupatila: Osnova svakog hedonizma","objavljeno":"2018-03-15 15:53:16","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bazeni1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434216,"naslov":"Sajamski popust \"Lovi\u0107a\" na limene krovove","objavljeno":"2018-03-15 15:31:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/lovic3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434184,"naslov":"Banjalu\u010dani se najkra\u0107e, ali najskuplje voze","objavljeno":"2018-03-15 14:26:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/karta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434176,"naslov":"Sistem za izdavanje li\u010dnih karata jo\u0161 uvijek ne radi","objavljeno":"2018-03-15 13:58:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/sistem.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434141,"naslov":"Uredite svoje dvori\u0161te po sajamskim cijenama: \u010cekaju vas in\u017eenjeri \"Binis-a\"","objavljeno":"2018-03-15 11:55:50","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Binis-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434137,"naslov":"Konzilijum otvorio jo\u0161 jednu laboratoriju u Banjaluci - sa kreativnim dje\u010dijim kutkom","objavljeno":"2018-03-15 11:47:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Konzilijum-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":434110,"naslov":"Saobra\u0107ajka kod zgrade Vlade (Foto)","objavljeno":"2018-03-15 10:08:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434106,"naslov":"Trnovit je put do Inspektorata (Foto)","objavljeno":"2018-03-15 09:56:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/put-do-Inspektorata-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434103,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 15. mart","objavljeno":"2018-03-15 09:38:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/suncan-dan-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":434087,"naslov":"Vi\u0161e banjalu\u010dkih naselja u \u010detvrtak bez struje","objavljeno":"2018-03-14 21:12:18","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/struja-sijalice.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":434054,"naslov":"Dragan Bjelogrli\u0107 - Republika Srpska ima potencijal koji ne koristi! (Foto)","objavljeno":"2018-03-14 19:32:56","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/kultura1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":433960,"naslov":"Gra\u0111ani podr\u017eali borbu za Vrbas (Foto)","objavljeno":"2018-03-14 14:26:39","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/vrbas-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433925,"naslov":"Otvoren sajam GRAMES-DEMI 2018 (Foto)","objavljeno":"2018-03-14 13:58:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/sajam-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433951,"naslov":"Bjelogrli\u0107 u Banjaluci pri\u010dao o kulturi (Foto)","objavljeno":"2018-03-14 13:45:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bl1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":433860,"naslov":"Pismo majke koja se bori da prona\u0111e lijek za bolesno dijete","objavljeno":"2018-03-14 09:59:28","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/pismo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433850,"naslov":"Neuni\u0161tivi burger iz \"Mekdonaldsa\" u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-03-14 09:32:08","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Mekdonalds-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433833,"naslov":"U srijedu bez struje pojedina banjalu\u010dka naselja i ulice","objavljeno":"2018-03-13 21:28:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":433771,"naslov":"HE \"Krupa niska\" proizvodi\u0107e plu\u0107ne bolesnike?","objavljeno":"2018-03-13 18:36:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/hidroelekretana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433762,"naslov":"Biv\u0161i trener vs. direktor Borca: Osta\u0107u gospodin!","objavljeno":"2018-03-13 18:11:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/igor-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":433748,"naslov":"Posao u Istri za zidare, tesare i armira\u010de","objavljeno":"2018-03-13 16:36:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/PROGRAD.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":433636,"naslov":"Mogu\u0107 povratak \"McDonald'sa\" u Banjaluku","objavljeno":"2018-03-13 09:52:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/McDonalds-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433631,"naslov":"Moje","objavljeno":"2018-03-13 09:39:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/moje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Blog","podkategorija":false},{"id":433628,"naslov":"Ve\u010deras \"Tattoo\" u Banjaluci","objavljeno":"2018-03-13 09:08:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/tattoo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":433588,"naslov":"Aktivirano klizi\u0161te kod Banjaluke: Ugro\u017eene ku\u0107e! (Foto)","objavljeno":"2018-03-12 19:56:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/kliziste-1.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433567,"naslov":"Planirana privremena isklju\u010denja struje za utorak 13. mart","objavljeno":"2018-03-12 18:48:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":433489,"naslov":"Ples kao satisfakcija i put do lijepih trenutaka (Foto)","objavljeno":"2018-03-12 14:12:43","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/salsa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":433473,"naslov":"Zbrka zbog bezimenih ulica u Banjaluci: Mje\u0161tani razmjenjuju zalutalu po\u0161tu","objavljeno":"2018-03-12 13:12:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/postar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433424,"naslov":"Banjalu\u010dki studenti u ma\u0111arskom dr\u017eavnom Parlamentu (Foto)","objavljeno":"2018-03-12 11:07:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/parlament1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433420,"naslov":"Odr\u017eana radionica medijske pismenosti","objavljeno":"2018-03-12 10:40:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Radionica-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433409,"naslov":"Banjalu\u010dki glumci otvorili vrata svojih biblioteka: Bernhard, Bergman i Atvudova na listi omiljenih","objavljeno":"2018-03-12 09:49:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/biblioteka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":433405,"naslov":"Projekcija filma \"Univerzum bola\" ve\u010deras u Banjaluci","objavljeno":"2018-03-12 09:36:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/film.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":433400,"naslov":"Sudar kod Kramara stvorio kolone (Foto)","objavljeno":"2018-03-12 09:22:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/sudar-feat-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433370,"naslov":"Banjaluka: Kilogram jagoda 8 maraka (Foto)","objavljeno":"2018-03-11 15:47:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/jagode-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433355,"naslov":"Srednjo\u0161kolci kao odbornici (Foto)","objavljeno":"2018-03-11 14:39:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Srednjo\u0161kolci-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433275,"naslov":"Snijeg se otopio ostala prljav\u0161tina (Foto)","objavljeno":"2018-03-11 10:13:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/snijeg-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433266,"naslov":"Bra\u010dni par Tomi\u0107 slavi platinastu svadbu: I poslije sedam decenija opet bi izabrao Rosu","objavljeno":"2018-03-11 09:44:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/tomici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433247,"naslov":"Knji\u017eevno ve\u010de u Domu omladine (Foto)","objavljeno":"2018-03-11 09:03:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/poezija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":433212,"naslov":"Banjalu\u010dke ulice u katastrofalnom stanju: Izbjegavaju rupe, pa naprave sudar (Foto)","objavljeno":"2018-03-10 15:41:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/rupe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433189,"naslov":"Ru\u010dak upla\u0161io stanare u Jevrejskoj ulici","objavljeno":"2018-03-10 14:11:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/rucak.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433159,"naslov":"Potraga za voza\u010dem koji je usmrtio pje\u0161aka u Banjaluci","objavljeno":"2018-03-10 12:36:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/ulica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433140,"naslov":"Pao sistem u \u0161alter sali za izdavanje dokumenata (Foto)","objavljeno":"2018-03-10 11:39:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/salter.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433100,"naslov":"Istorijski uspjeh: Odbojka\u0161i Borca u finalu Kupa BiH!","objavljeno":"2018-03-10 10:10:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/odobojka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":433090,"naslov":"Servisne informacije za 10. mart","objavljeno":"2018-03-10 09:29:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bl-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":433057,"naslov":"Slikar objavio kolumnu nakon vijesti o vlastitoj smrti","objavljeno":"2018-03-09 20:36:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/boro-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":433032,"naslov":"Izlo\u017eba pasa ovog vikenda na Banjalu\u010dkom velesajmu","objavljeno":"2018-03-09 19:08:17","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/izlozba-pasa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":433009,"naslov":"\"Ko\u010di\u0107ev zbor\" od 20. do 26. avgusta","objavljeno":"2018-03-09 17:56:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/igor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":432952,"naslov":"Boro Zelenkovac: \u017div sam i zdrav","objavljeno":"2018-03-09 15:22:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/boro-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432935,"naslov":"Mu\u0161karca koji je prona\u0111en mrtav u Banjaluci udario automobil","objavljeno":"2018-03-09 14:22:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/policija-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432884,"naslov":"Pogledajte besplatno: Vidite li?","objavljeno":"2018-03-09 12:20:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/svjetlost.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":432843,"naslov":"Banjalu\u010danin uhap\u0161en zbog plja\u010dke kladionice","objavljeno":"2018-03-09 09:42:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Hap\u0161enje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432836,"naslov":"Na\u0161a najbolja pijanistkinja Sonja Markovi\u0107: Nema recepta za uspjeh (Foto)","objavljeno":"2018-03-09 09:36:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Sonja-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":432731,"naslov":"Orila se pjesma iz javne kuhinje (Foto)","objavljeno":"2018-03-08 18:06:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/kuhinja8.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432691,"naslov":"I ove godine mudri prodavac iz Banjaluke ima posebnu ponudu (Foto)","objavljeno":"2018-03-08 16:04:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Prodaja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432673,"naslov":"Zastoj u Isaije Mitrovi\u0107a (Foto)","objavljeno":"2018-03-08 15:18:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/zastoj-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432662,"naslov":"Provjerili smo ko danas grije Banjaluku (Video)","objavljeno":"2018-03-08 14:27:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/toplana-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432652,"naslov":"Novosa\u0111ani izla\u017eu u Banjaluci","objavljeno":"2018-03-08 13:44:39","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/FirstStep2018.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":432646,"naslov":"Po\u010deo se topiti snijeg na radijatoru (Foto)","objavljeno":"2018-03-08 13:01:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/radijator-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432641,"naslov":"Policija se sudarila kod Pozori\u0161ta (Foto)","objavljeno":"2018-03-08 12:42:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/sudar-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432631,"naslov":"Banjalu\u010dkom naselju Drago\u010daj prijete poplave","objavljeno":"2018-03-08 11:54:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/dragocaj.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432617,"naslov":"\u010cetvoro uhap\u0161eno zbog plja\u010dki humanitarnih kontejnera u Banjaluci","objavljeno":"2018-03-08 10:52:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/humani-kontejner.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432603,"naslov":"Ukradi trenutak samo za sebe uz FUZETEA","objavljeno":"2018-03-08 10:13:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/fuzetea.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":432590,"naslov":"Grijanja nema, a ka'\u0107e ne zna se (Foto)","objavljeno":"2018-03-08 10:04:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/grijanje-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432577,"naslov":"Pukao vrelovod, Banjaluka bez grijanja","objavljeno":"2018-03-08 09:25:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/grijanje-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432567,"naslov":"10 banjalu\u010dkih ulica u \u010detvrtak bez struje","objavljeno":"2018-03-07 21:03:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":432177,"naslov":"Pro\u010ditajte: Rade li vam bubrezi kako treba?","objavljeno":"2018-03-07 20:05:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bubrzi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Zdravi kutak","podkategorija":false},{"id":432514,"naslov":"Banjalu\u010danka me\u0111u najuticajnijim ljudima na svijetu","objavljeno":"2018-03-07 18:15:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Natasa-KovacevicForbes-11.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432488,"naslov":"Udes u Kla\u0161nicama napravio kolone (Foto)","objavljeno":"2018-03-07 16:15:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/udes-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432442,"naslov":"LynchBurger \u2013 burger po mjeri Jack Daniel'sa","objavljeno":"2018-03-07 14:09:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/jack-daniels-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":432425,"naslov":"Do 19. marta akcija kontrole pje\u0161a\u010dkih prelaza","objavljeno":"2018-03-07 13:01:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Policija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432399,"naslov":"Za Dan \u017eena: Besplatan ulaz damama na Gradski olimpijski bazen","objavljeno":"2018-03-07 12:01:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bazen.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":432396,"naslov":"Plan za ovu godinu: Nova kanalizacija u dvije ulice na Star\u010devici","objavljeno":"2018-03-07 11:52:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Star\u010devica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432364,"naslov":"IDDEEA odustaje od gradnje zgrade u Banjaluci","objavljeno":"2018-03-07 09:39:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/iddeea.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432358,"naslov":"Zatvoren put kod Lova\u010dkog bara","objavljeno":"2018-03-07 09:06:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/prijecani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432326,"naslov":"Po\u017ear kod Bokserskog kluba \"Slavija\" u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-03-06 21:00:28","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/POAZR2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432311,"naslov":"Otvoreni forum: \u017denski NEpla\u0107eni rad","objavljeno":"2018-03-06 20:28:36","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/forum.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":432288,"naslov":"Plavi telefon usijan od poziva u pomo\u0107","objavljeno":"2018-03-06 18:40:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/plavi-teelefon.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432263,"naslov":"Mali Jo\u0161i\u0107i ponosno prkose zimi na Manja\u010di (Foto)","objavljeno":"2018-03-06 16:14:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/manjaca2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432221,"naslov":"Trst i dalje raj za \u0161oping (Foto)","objavljeno":"2018-03-06 14:17:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/trst-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":432211,"naslov":"Sajam rukotvorina 7. i 8. marta u Banjaluci","objavljeno":"2018-03-06 13:41:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Sajam-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":432143,"naslov":"Roman \"Zauvek\" autora Ivana D. Koste","objavljeno":"2018-03-06 10:38:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/zauvek-feat2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":432117,"naslov":"Gajanin jedini kandidat za rektora Univerziteta u Banjaluci","objavljeno":"2018-03-06 09:53:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Gajanin.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432115,"naslov":"Raspisan javni poziv za prijavu projekata omladinskih i organizacija za mlade","objavljeno":"2018-03-06 09:40:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Grad-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432113,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 6. mart","objavljeno":"2018-03-06 09:26:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/banjaluka-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432056,"naslov":"Porodica od snijega u banjalu\u010dkom naselju","objavljeno":"2018-03-05 19:30:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/snjesko-borik-43.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432050,"naslov":"Sti\u017eu vozila i oprema za hitne intervencije vrijednosti 3,34 miliona","objavljeno":"2018-03-05 19:06:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/VATROGASCI.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432046,"naslov":"Sve ve\u0107i ra\u010duni: Svake godine neka od komunalnih usluga poskupi","objavljeno":"2018-03-05 18:47:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/racuni.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":432012,"naslov":"Ovo je najstarija knjiga u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS (Foto)","objavljeno":"2018-03-05 16:05:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/knjiga8.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":432002,"naslov":"Sanacija liftova: Radovi zavr\u0161eni u jednoj, pri kraju u drugoj zgradi u Boriku","objavljeno":"2018-03-05 15:16:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/lift.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431918,"naslov":"Dodijeljene lokacije za prigodnu osmomartovsku prodaju","objavljeno":"2018-03-05 09:49:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/grad.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431916,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 5. mart","objavljeno":"2018-03-05 09:33:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/snijeg-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431912,"naslov":"\"Zoster\" 23. marta u banjalu\u010dkom KSB-u","objavljeno":"2018-03-05 09:21:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/zoster.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":431797,"naslov":"\"Psihologija laganja\u2019\u2019 u Banjaluci","objavljeno":"2018-03-04 11:03:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/radioica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431791,"naslov":"Prohodni svi putevi na podru\u010dju grada, problem visina snijega u selima","objavljeno":"2018-03-04 10:42:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431774,"naslov":"Pada cijena, pada cijena, udala se Lepa Brena! (Foto)","objavljeno":"2018-03-04 10:19:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/pijaca-696x464.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431744,"naslov":"Novi radnici i ma\u0161ine prepolovili zaradu \u010cisto\u0107e","objavljeno":"2018-03-04 09:28:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/grn.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431741,"naslov":"Servisne informacije za 4. mart","objavljeno":"2018-03-04 09:18:32","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/vrbas-zima.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431662,"naslov":"Banjalu\u010dki Jevreji pozdravili prolje\u0107e (Foto)","objavljeno":"2018-03-03 15:48:28","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/jevreji.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":431657,"naslov":"Kako nova toplana grije stanove u Banjaluci","objavljeno":"2018-03-03 14:59:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/grijanje-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431621,"naslov":"Gorjeli stan i ku\u0107a u Banjaluci","objavljeno":"2018-03-03 12:49:24","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/vatrogasci-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431598,"naslov":"Ulica Veselina Masle\u0161e, svjedok mnogih epoha: Od \u201cBoske\u201d do \u201cparki\u0107a\u201d, \u0161etnjom kroz Gospodsku","objavljeno":"2018-03-03 11:22:16","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/gospodska-ulica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431576,"naslov":"Odr\u017ean prvi speed dating pod maskama u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-03-03 10:16:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/maske.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431555,"naslov":"Banjalu\u010dke servisne informacije: Ro\u0111eno je 15 beba!","objavljeno":"2018-03-03 09:34:55","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/bebe-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431542,"naslov":"Ubrzo masovna sterilizacija napu\u0161tenih pasa u gradu","objavljeno":"2018-03-03 08:58:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/napusteni-psi-petface.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":431487,"naslov":"Banjaluka.com bogatija za 20 novinara-praktikanata (Foto)","objavljeno":"2018-03-02 20:11:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/PRAKSA7-e1520018008255.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431476,"naslov":"Uru\u0161ava se krov vojnog magacina punog naoru\u017eanja u Kr\u010dmaricama","objavljeno":"2018-03-02 19:45:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/municija.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431430,"naslov":"Kamion \"posijao\" daske","objavljeno":"2018-03-02 16:06:49","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/daske-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431384,"naslov":"I ove godine besplatni rodni listovi za maturante","objavljeno":"2018-03-02 11:55:08","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/maticni.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431363,"naslov":"\"Smilji\u0107ev\" bus sletio kod Prnjavora","objavljeno":"2018-03-02 10:50:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Smilji\u0107-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":431350,"naslov":"\u017duta majica sti\u017ee u Banjaluku","objavljeno":"2018-03-02 09:55:28","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/majica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":431347,"naslov":"Ko su kandidati za rektorsku fotelju Univerziteta u Banjaluci?","objavljeno":"2018-03-02 09:38:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Univerzitet.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431342,"naslov":"Kultni \"Bjesovi\" sutra u banjalu\u010dkom KSB-u!","objavljeno":"2018-03-02 09:26:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bjesovi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":431268,"naslov":"Obilje\u017eeno 26 godina od dono\u0161enja Ustava RS","objavljeno":"2018-03-01 18:12:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/viber-image.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431210,"naslov":"Djeca u Banjaluci dobijaju igrali\u0161te i balon halu","objavljeno":"2018-03-01 15:06:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/igraliste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431204,"naslov":"Niske temperature opusto\u0161ile gradsku Tr\u017enicu","objavljeno":"2018-03-01 14:34:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/trznica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431186,"naslov":"Banjalu\u010danin tetovirao i Dejana Stankovi\u0107a!","objavljeno":"2018-03-01 13:30:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/pesic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431108,"naslov":"Evo kad je u Banjaluci zabilje\u017een \"najve\u0107i minus\"","objavljeno":"2018-03-01 10:03:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/vrbas.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431105,"naslov":"Od danas nove cijene karata u javnom prevozu","objavljeno":"2018-03-01 09:53:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/autobus.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431102,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 1. mart","objavljeno":"2018-03-01 09:43:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431090,"naslov":"Dio Srpske ulice u \u010detvrtak bez struje","objavljeno":"2018-02-28 21:02:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":431054,"naslov":"\u0160ta poru\u010duje ovaj student ispred konzulata Slovenije u Banjaluci? (Foto)","objavljeno":"2018-02-28 18:38:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Gluvic-krop-Custom-696x404.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":431049,"naslov":"Banjaluka u borbi protiv klimatskih promjena","objavljeno":"2018-02-28 18:24:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/igor-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430996,"naslov":"Borci iz Lakta\u0161a goli treniraju na -12 (Video)","objavljeno":"2018-02-28 15:24:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/trening.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":430976,"naslov":"U Zalu\u017eanima po\u010dela dvodnevna obuka vo\u017enje u zimskim uslovima (Foto)","objavljeno":"2018-02-28 14:36:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/voznja-snijeg-7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430880,"naslov":"Novo: Iz Banjaluke direktno na aerodrom u Tuzli pa u evropske gradove","objavljeno":"2018-02-28 09:52:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/hvala-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":430869,"naslov":"Septembarski ispitni rok kona\u010dno u septembru","objavljeno":"2018-02-28 09:25:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/kampus-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430855,"naslov":"Dvije banjalu\u010dke ulice u srijedu bez struje","objavljeno":"2018-02-27 20:42:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/struja.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":430841,"naslov":"Gara\u017ea u centru Banjaluke kao ku\u0107a u Derventi","objavljeno":"2018-02-27 19:49:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/garaze.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430768,"naslov":"\u201cSumrak saga\u201d kod Gradskog mosta (Foto)","objavljeno":"2018-02-27 15:09:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/kasarna8-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430752,"naslov":"Nadogradnja u\u010dionica na Star\u010devici sve izvjesnija","objavljeno":"2018-02-27 14:36:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/SKOLA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430705,"naslov":"Zvani\u010dno otvaranja moto sezone 14. aprila u Banjaluci","objavljeno":"2018-02-27 13:19:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/moto.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":430595,"naslov":"Snijeg zatvorio \u0161kole na Manja\u010di","objavljeno":"2018-02-27 09:58:18","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Skola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430584,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 27. februar","objavljeno":"2018-02-27 09:39:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/snijeg-25.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430578,"naslov":"Rock simfonija odu\u0161evila banjalu\u010dku publiku","objavljeno":"2018-02-27 09:26:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/muzika1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":430549,"naslov":"Banjaluka ve\u010deras (Foto)","objavljeno":"2018-02-26 22:24:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/snijeg-bl9.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430516,"naslov":"Banjaluka, od \u017ei\u010dare i tramvaja do Nade i Zore","objavljeno":"2018-02-26 20:44:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/banjaluka-grad-panorama-1024x638.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430495,"naslov":"Planirani srpsko-ruski hram ve\u0107i od Hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-02-26 19:43:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/rusko-srpski.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430453,"naslov":"Mnogo udesa u gradu","objavljeno":"2018-02-26 16:39:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/udes-2-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430414,"naslov":"Manja\u010da okovana snijegom (Foto)","objavljeno":"2018-02-26 14:41:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/manjaca2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430408,"naslov":"Posao medicinske sestre u Njema\u010dkoj bez pla\u0107anja provizije","objavljeno":"2018-02-26 14:15:32","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/med.-sestree.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":430398,"naslov":"Banjaluka u obru\u010du: Napolje izlazi samo ko mora, ali ima i onih koji su se obradovali nanosima snijega (Foto)","objavljeno":"2018-02-26 14:06:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/SNIJEG.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430352,"naslov":"\"Mali\" poslovi za ljep\u0161i grad: Izabrani izvo\u0111a\u010di za 20 projekata","objavljeno":"2018-02-26 12:41:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/grad-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430312,"naslov":"Novo obdani\u0161te u Rosuljama rje\u0161ava stari problem: Djeca dobijaju ogra\u0111eno mjesto za igru","objavljeno":"2018-02-26 10:10:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/vrtic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430285,"naslov":"Krupa slavi, Borac zaglavio u blatu (Foto)","objavljeno":"2018-02-26 09:45:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/borac-krupa-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":430280,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 26. februar","objavljeno":"2018-02-26 09:27:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/snijeg-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430218,"naslov":"Obu\u010deni od glave do pete za 15 eura (Foto)","objavljeno":"2018-02-25 15:33:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/soping4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430134,"naslov":"Gradski stadion kao oranica (Foto)","objavljeno":"2018-02-25 10:42:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/stadion-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430104,"naslov":"NATO Banjalu\u010danima duguje milione","objavljeno":"2018-02-25 10:18:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/nato1-e1519550284593.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430114,"naslov":"Novo ruho dobija samo jedna zgrada u Banjaluci","objavljeno":"2018-02-25 09:30:48","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/grada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430111,"naslov":"Servisne informacije za 25. februar","objavljeno":"2018-02-25 09:16:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/snijeg-7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":430029,"naslov":"Ispunimo \u017eelju tu\u017enoj djevoj\u010dici (Foto)","objavljeno":"2018-02-24 13:47:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/pomoc-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":430009,"naslov":"Ho\u0107e li Gradski stadion biti spreman za derbi? (Foto)","objavljeno":"2018-02-24 12:04:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/stadion1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429980,"naslov":"Borac ide na pobjedu protiv Krupe","objavljeno":"2018-02-24 10:03:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/borac-9.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":429975,"naslov":"Pogledajte nove uniforme policije Republike Srpske (Video)","objavljeno":"2018-02-24 09:49:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/policija-14.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429966,"naslov":"Grijanje na sje\u010dku drasti\u010dno manje zaga\u0111uje","objavljeno":"2018-02-24 09:27:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Grijanje.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429928,"naslov":"Radnici \u201cToplane\u201d: Radikalne mjere ili sastanak sa Radoji\u010di\u0107em (Video)","objavljeno":"2018-02-23 19:15:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/toplana-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429925,"naslov":"Banjaluka: Protest sto\u010dara zbog neispla\u0107ene \u0161tete (Video)","objavljeno":"2018-02-23 19:02:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/stocari.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429919,"naslov":"EHF kaznio Banjalu\u010danina sa dva me\u010da i 500 evra!","objavljeno":"2018-02-23 18:27:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/vranjes.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":429841,"naslov":"Uvozimo tone hljeba (Foto)","objavljeno":"2018-02-23 13:59:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/hljeb-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429833,"naslov":"Banjalu\u010dki prevoznici prihvatili ponudu: Nove cijene karata od 1. marta","objavljeno":"2018-02-23 12:58:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/bus-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429804,"naslov":"Od njih se mora u\u010diti (Foto)","objavljeno":"2018-02-23 11:16:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/deda-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429790,"naslov":"Plin u bocama po staroj cijeni","objavljeno":"2018-02-23 10:03:49","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Plina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":429788,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 23. februar","objavljeno":"2018-02-23 09:53:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Banjaluka-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429779,"naslov":"Kafi\u0107i su u Banjaluci i dalje profitabilan biznis","objavljeno":"2018-02-23 09:25:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/kafic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429740,"naslov":"Svi ujedinjeno za Borac na donatorskoj ve\u010deri (Foto)","objavljeno":"2018-02-22 19:43:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/borac-7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":429732,"naslov":"Gradona\u010delnik se sastao sa ambasadorkom Slovenije","objavljeno":"2018-02-22 19:10:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/igor.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429715,"naslov":"Zamalo zavr\u0161io u Vrbasu (Foto)","objavljeno":"2018-02-22 18:33:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/auto-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429656,"naslov":"Radoji\u010di\u0107ev prijedlog pred prevoznicima: Nova cijena dnevne autobuske karte 1.80 KM","objavljeno":"2018-02-22 15:29:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/autobusi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429614,"naslov":"Beko i FK Barselona produ\u017eili sponzorski ugovor i predstavili globalnog ambasadora \u017derarda Pikea","objavljeno":"2018-02-22 13:49:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Beko-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":429564,"naslov":"Banjaluku u Rumuniji predstavljaju medenjaci","objavljeno":"2018-02-22 11:05:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/medenjaci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429548,"naslov":"Oprez: Pivo na putu (Foto)","objavljeno":"2018-02-22 09:19:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/pivo-feat1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429536,"naslov":"\u010cetiri banjalu\u010dke ulice u \u010detvrtak bez struje","objavljeno":"2018-02-21 21:17:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/struja-sijalica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":429499,"naslov":"Banjaluka se zadu\u017euje za \u0161est miliona KM zbog pet kapitalnih projekata","objavljeno":"2018-02-21 19:07:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/banjaluka-skupstina-radojicic-projekat-43.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429492,"naslov":"Dan otvorenih vrata u Policijskoj upravi Banjaluka","objavljeno":"2018-02-21 18:24:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/dan-otvorenih-vrata-mup-500.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429486,"naslov":"Banjaluka i dalje okovana bjelinom, a za to nije kriv snijeg (Foto)","objavljeno":"2018-02-21 18:18:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/labud.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429401,"naslov":"U RS nepismeno skoro 50.000 ljudi (Foto)","objavljeno":"2018-02-21 14:11:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ilustracija6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429327,"naslov":"Zaprosio djevojku u kinu Palas (Video)","objavljeno":"2018-02-21 10:41:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/prosidba-slika.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429304,"naslov":"Nova grupa studenata otpo\u010dela sa praksom iz novinarstva (Foto)","objavljeno":"2018-02-21 09:31:50","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/praksa1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429277,"naslov":"Ispod hotela Palas prazna stoji velika podzemna gara\u017ea (Foto)","objavljeno":"2018-02-20 20:34:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/garaza7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429271,"naslov":"Prevoznici tra\u017ee 12% skuplje karte, Gradska uprava nudi 7%","objavljeno":"2018-02-20 20:05:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/bus-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429266,"naslov":"Stani da pro\u0111e gospoda: Patke zbunile voza\u010de u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-02-20 19:54:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/patke.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429247,"naslov":"Otvoren obnovljeni dru\u0161tveni dom u Drago\u010daju (Foto)","objavljeno":"2018-02-20 18:41:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/dom.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429129,"naslov":"Zimska idila na ulicama Banjaluke (Foto)","objavljeno":"2018-02-20 12:05:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Banjaluka-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429125,"naslov":"Banjaluka: Milion KM za subvencije za zapo\u0161ljavanje","objavljeno":"2018-02-20 11:48:10","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Grad-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429120,"naslov":"Zimska slu\u017eba na terenu: Putevi o\u010di\u0161\u0107eni","objavljeno":"2018-02-20 11:33:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/zimska-sluzba-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429095,"naslov":"Novi film Dejana Ze\u010devi\u0107a sti\u017ee u Banjaluku: \"Izgrednici\" otvaraju Pandorinu kutiju","objavljeno":"2018-02-20 09:50:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Izgrednici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":429092,"naslov":"Nove naplatne ku\u0107ice na autoputu Banjaluka \u2013 Gradi\u0161ka","objavljeno":"2018-02-20 09:39:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/autoput-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429087,"naslov":"Dvije ulice u Banjaluci nose ime po istom \u010dovjeku","objavljeno":"2018-02-20 09:21:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":429078,"naslov":"\u0160est banjalu\u010dkih ulica u utorak bez struje","objavljeno":"2018-02-19 21:03:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/struja-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":429064,"naslov":"Grip hara Banjalukom, djeca najugro\u017eenija","objavljeno":"2018-02-19 20:08:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/grip.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428986,"naslov":"Banjaluka: Naj\u010de\u0161\u0107e \u017ealbe zbog semafora i rasvjete","objavljeno":"2018-02-19 14:25:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/zalba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428958,"naslov":"Dva rekorda za sedam dana","objavljeno":"2018-02-19 12:19:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/atletika-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":428914,"naslov":"Zga\u017eena djevojka, voza\u010d pobjegao s lica mjesta (Foto)","objavljeno":"2018-02-19 10:15:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/nesreca-feat-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428907,"naslov":"An\u0111elka Prpi\u0107, glumica: Ako uve\u010de mo\u017ee\u0161 da zaspi\u0161 bez problema na dobrom si putu","objavljeno":"2018-02-19 09:42:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/andjelka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":428899,"naslov":"Izlo\u017eba maketa odu\u0161evila Banjalu\u010dane (Foto)","objavljeno":"2018-02-19 09:27:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/maketa-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428892,"naslov":"Lo\u0161 start Borca u nastavak takmi\u010denja","objavljeno":"2018-02-18 16:42:17","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/FK-Borac-696x464.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":428863,"naslov":"U Bistrici odr\u017eane 12. \u201cKozarske poklade\u201d (Foto)","objavljeno":"2018-02-18 15:28:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/kozarske-poklade-2018.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428824,"naslov":"Banijci organizovali \"Malu kobasicijadu\" u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-02-18 13:01:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/meso6-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428803,"naslov":"Gradski arhitekta Ivan Ra\u0161kovi\u0107: Banjaluci potreban kongresni centar i koncertna dvorana","objavljeno":"2018-02-18 10:41:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ivan.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428784,"naslov":"Pedijatri u Banjaluci poru\u010dili: Vakcini\u0161ite djecu! (Video)","objavljeno":"2018-02-18 09:17:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/vakcina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428773,"naslov":"\u010cisti li neko banjalu\u010dke ulice poslije saobra\u0107ajnih nezgoda? (Foto)","objavljeno":"2018-02-18 09:05:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/udes2-e1518941578511.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428764,"naslov":"Banjaluka puna kafi\u0107a, u istom \u201crangu\u201d sa Minhenom","objavljeno":"2018-02-17 16:31:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/kafici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428737,"naslov":"Studente na jesen \u010dekaju novi smjerovi","objavljeno":"2018-02-17 14:38:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/unibl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428692,"naslov":"Nakon tu\u010de pao policiji u ruke: Uhap\u0161en poznati lopov u Rekavicama kod Banjaluke","objavljeno":"2018-02-17 11:45:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/policija-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428647,"naslov":"Antologijska djela Petra Lubarde u Banjaluci","objavljeno":"2018-02-17 09:29:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/izlozba-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":428644,"naslov":"Banjalu\u010dke servisne informacije: Ro\u0111eno je 9 beba","objavljeno":"2018-02-17 09:17:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/beba5550-696x464.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428637,"naslov":"Djevojka BMW-om na nadvo\u017enjaku u Bud\u017eaku \"pokosila\" red stubi\u0107a (Foto)","objavljeno":"2018-02-17 09:09:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/nezgoda4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428629,"naslov":"Te\u0161ka nesre\u0107a kod Gligi\u0107 pumpe u Jakupovcima (Foto)","objavljeno":"2018-02-16 23:43:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/nesre\u0107a-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428596,"naslov":"Eko Toplana po kom\u0161iluku baca otpad! (Foto)","objavljeno":"2018-02-16 18:58:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/eko-toplana-eko-otpad3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428587,"naslov":"Borac dugove pla\u0107a na rate","objavljeno":"2018-02-16 18:14:55","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/borac-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":428584,"naslov":"Gimnazijalci prikupili 64 doze krvi","objavljeno":"2018-02-16 18:04:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/davanje-krvi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428526,"naslov":"Veliki koncert i donatorsko ve\u010de za evropski Borac","objavljeno":"2018-02-16 14:16:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/borac-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":428496,"naslov":"Banjalu\u010dani bijesni zbog poskupljenja gradskog prevoza","objavljeno":"2018-02-16 11:53:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/autobus.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428452,"naslov":"Kakva je sudbina posljednje banjalu\u010dke kaldrme? (Foto)","objavljeno":"2018-02-16 10:13:56","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/kaldrma-11.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428461,"naslov":"Dual radar od danas mjeri brzinu u Banjaluci","objavljeno":"2018-02-16 10:06:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/radar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428446,"naslov":"Ljudi, tre\u0161nje, konji, nekad i sad","objavljeno":"2018-02-16 09:37:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/konj-i-tresnje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428430,"naslov":"Po\u010dela studentska praksa na portalu Banjaluka.com","objavljeno":"2018-02-15 20:49:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/praksa-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428404,"naslov":"Kik bokserke Borca proslavile Banjaluku","objavljeno":"2018-02-15 18:40:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/kik-box-borac-e1518708797792.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":428368,"naslov":"Klizi\u0161te ote\u017eava saobra\u0107aj u naselju Prije\u010dani","objavljeno":"2018-02-15 16:41:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Prije\u010dani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428350,"naslov":"\"Dual\" radar od sutra na podru\u010dju Banjaluke","objavljeno":"2018-02-15 15:51:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/radar-dual.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":428246,"naslov":"Banjaluci dovoljno \u0161est mostova","objavljeno":"2018-02-15 09:58:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Most.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428244,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 15. februar","objavljeno":"2018-02-15 09:46:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/banjaluka-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428235,"naslov":"Banjaluka: Ko kupuje ovo? (Foto)","objavljeno":"2018-02-15 09:25:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/luksuz-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428177,"naslov":"Banjalu\u010dki srednjo\u0161kolci obilje\u017eili Dan zaljubljenih (Foto)","objavljeno":"2018-02-14 18:48:51","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/valentinovo.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428164,"naslov":"U banjalu\u010dkoj O\u0160 \"Ivan Goran Kova\u010di\u0107\" postavljeno devet kamera","objavljeno":"2018-02-14 17:59:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/kemere.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428059,"naslov":"Online katalozi dovode nove kupce i pove\u0107avaju obim prodaje","objavljeno":"2018-02-14 14:45:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Katalozi-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":428051,"naslov":"Policija po\u010dela potragu za ubicom ljubimaca iz Trapista","objavljeno":"2018-02-14 12:29:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Policija-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428028,"naslov":"Frizeri iz regiona odmjeravaju snage u Banjaluci","objavljeno":"2018-02-14 11:06:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/frizeri.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":428008,"naslov":"Banjaluka: Oteo 1.500 KM od radnice sportske kladionice","objavljeno":"2018-02-14 09:52:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/pljacka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":428004,"naslov":"Banjaluka: U zakup ponu\u0111eno devet poslovnih prostora","objavljeno":"2018-02-14 09:41:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427997,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 14. februar","objavljeno":"2018-02-14 09:26:46","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427945,"naslov":"Malokalibarskom pu\u0161kom ubija ku\u0107ne ljubimce u Trapistima!","objavljeno":"2018-02-13 18:37:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/povrijedjen-macak1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427934,"naslov":"Nova stolarija za toplije u\u010dionice u \u0161koli u \u010cesmi","objavljeno":"2018-02-13 18:00:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/cesma.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427812,"naslov":"Svjetlana Prole, dizajner interijera: Spojila na\u0161e Zmijanje sa svjetskim dizajnom (Foto)","objavljeno":"2018-02-13 11:57:39","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Svjetlana-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427805,"naslov":"Radnici \"Toplane\" tvrde: Nova toplana ne mo\u017ee sama grijati Banjaluku (Foto)","objavljeno":"2018-02-13 11:24:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Toplana4wm.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427785,"naslov":"Prilika za BH dr\u017eavljanke: U Istri potreban ve\u0107i broj sobarica i \u010dista\u010dica","objavljeno":"2018-02-13 10:49:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Sobarica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":427775,"naslov":"Banjaluka pod snijegom, ekipe za \u010di\u0161\u0107enje na terenu (Foto)","objavljeno":"2018-02-13 10:19:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/snijeg-9.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427760,"naslov":"Detalji akcije \"Ometa\u010d\": Auto plja\u010dkali za manje od minut","objavljeno":"2018-02-13 09:23:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ometac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427750,"naslov":"Planirana isklju\u010denja struje za 13. februar","objavljeno":"2018-02-12 21:19:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/struja-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":427729,"naslov":"Karte za autobus skuplje od 1. marta?","objavljeno":"2018-02-12 20:11:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/bus.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427708,"naslov":"Koje su nadle\u017enosti Komunalne policije?","objavljeno":"2018-02-12 18:44:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/komunalna-policija-800x445-696x387.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427703,"naslov":"Psi napali \u017eenu na Star\u010devici, krvavi trag ostao ispred ulaza (Foto)","objavljeno":"2018-02-12 18:28:51","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/napad-psi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427637,"naslov":"Nike Metcon Boot Camp by Sport Vision","objavljeno":"2018-02-12 15:03:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/nike-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":427612,"naslov":"Balabanovi\u0107 dolazi u Krupu","objavljeno":"2018-02-12 12:48:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Krupa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":427605,"naslov":"Banski dvor pokre\u0107e festival umjetni\u010dke i d\u017eez muzike","objavljeno":"2018-02-12 12:08:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/banski-dvor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":427585,"naslov":"Policijska akcija u Banjaluci: Prona\u0161li ometa\u010de zaklju\u010davanja vozila, dvojica uhap\u0161ena (Foto)","objavljeno":"2018-02-12 11:13:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Ometa\u010d-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427564,"naslov":"Banjalu\u010dki srednjo\u0161kolci snimaju antiratni film","objavljeno":"2018-02-12 10:02:20","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/srednjo\u0161kolci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":427561,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 12. februar","objavljeno":"2018-02-12 09:50:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/banjaluka-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427558,"naslov":"Studenti ocjenjuju koliko su banjalu\u010dki fakulteti zahtjevni","objavljeno":"2018-02-12 09:33:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/fakultet.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427507,"naslov":"Fudbaleri Borca u generalnoj probi sa 3 gola savladali Metalege","objavljeno":"2018-02-11 15:56:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/fk-borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":427491,"naslov":"Nacrt Statuta Grada od 12. februara na javnoj raspravi","objavljeno":"2018-02-11 15:19:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/gradska-skupstina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":427398,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 11. februar","objavljeno":"2018-02-11 10:06:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/gospodska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427395,"naslov":"Poraz oslabljenog Borca m:tel u Visokom","objavljeno":"2018-02-11 09:55:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Borac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":427381,"naslov":"Aleksandra Radovi\u0107 odr\u017eala koncert za pam\u0107enje u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-02-11 09:26:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Aleksandra-Radovi\u0107-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427333,"naslov":"Novi parki\u0107 u centru Banjaluke moderan i prostran","objavljeno":"2018-02-10 14:26:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/parkic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427328,"naslov":"Tvrdi da ga je pretuklo obezbje\u0111enje poznatog banjalu\u010dkog restorana","objavljeno":"2018-02-10 14:03:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/tuca-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427250,"naslov":"Snimak u boji: Banjaluka 1983. godine (Video)","objavljeno":"2018-02-10 10:38:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/BL-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427241,"naslov":"Servisne informacije za 10. februar","objavljeno":"2018-02-10 09:52:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/banjaluka-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427235,"naslov":"Izlo\u017eba Paralele zatvorena uz muziku","objavljeno":"2018-02-10 09:38:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/MUZEJ-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":427214,"naslov":"Banjaluka izabrala najbolje sportiste u 2017.","objavljeno":"2018-02-09 20:59:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/sport.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":false},{"id":427187,"naslov":"Optu\u017eeni za vi\u0161emilionsku \u0161tetu iz pritvorske \u0107elije sjeli u \u0161efovske fotelje","objavljeno":"2018-02-09 19:13:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/mirko-stojcinovic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427176,"naslov":"Mozaik prijateljstva otvorio dnevni centar za starije osobe","objavljeno":"2018-02-09 18:27:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/mozaik.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427172,"naslov":"Aleksandra Radovi\u0107: Jedva \u010dekam sutra\u0161nji koncert","objavljeno":"2018-02-09 18:19:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/aleksandra-radovic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":427121,"naslov":"Proslava Dana grada ubudu\u0107e pod novim motom - \"Prolje\u0107e u Banjaluci\"","objavljeno":"2018-02-09 15:24:55","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/grad-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427089,"naslov":"Korak bli\u017ee novim u\u010dionicama na Star\u010devici","objavljeno":"2018-02-09 14:35:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/skola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427059,"naslov":"Banjaluka: Izgradnja stanova za izbjegla i raseljena lica","objavljeno":"2018-02-09 12:44:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/izgradnja-stanova2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":427047,"naslov":"Gorjela trafostanica u centru Banjaluke","objavljeno":"2018-02-09 11:57:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/po\u017ear.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426999,"naslov":"Pogledajte kako izgleda rekonstruisani parki\u0107 u centru Banjaluke (Foto)","objavljeno":"2018-02-09 09:49:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/parkic-BL-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426995,"naslov":"Banjaluka: Psi lutalice u centru grada! (Video)","objavljeno":"2018-02-09 09:38:32","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/psi-lutalice.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426992,"naslov":"Banjalu\u010dke servisne informacije: Ro\u0111eno je 9 beba","objavljeno":"2018-02-09 09:23:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/bebe-djevojcice-i-djecaci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426971,"naslov":"Planirana isklju\u010denja struje za 9. februar","objavljeno":"2018-02-08 21:14:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":426924,"naslov":"Banjalu\u010dani \u201cotvorili\u201d novi Parki\u0107 (Foto)","objavljeno":"2018-02-08 18:26:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/parkic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426915,"naslov":"Projekat \u201eCrno vrelo\u201c: Fabrika vode bi\u0107e zavr\u0161ena do septembra","objavljeno":"2018-02-08 18:03:49","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ACO_4503-1024x684.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426853,"naslov":"Da li ste zaljubljeni ovog februara? Klinika Svjetlost Banjaluka ima ne\u0161to za vas!","objavljeno":"2018-02-08 13:56:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Svjetlost.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":426846,"naslov":"\"Putevima RS\" nalo\u017eeno uklanjanje naplatnih ku\u0107ica u Glamo\u010danima","objavljeno":"2018-02-08 13:45:32","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/kucica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426833,"naslov":"Zeleno svjetlo za Integra in\u017eenjering","objavljeno":"2018-02-08 12:33:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Integra-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426777,"naslov":"\"Bjesovi\" 3. marta u banjalu\u010dkom KSB-u!","objavljeno":"2018-02-08 10:00:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/bjesovi-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":426774,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 8. februar","objavljeno":"2018-02-08 09:50:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426767,"naslov":"Vrhovni sud RS ukinuo presude specijalcima i Bandi","objavljeno":"2018-02-08 09:23:45","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/specijalci-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426733,"naslov":"Pojedina banjalu\u010dka naselja i ulice bez struje 8. februara","objavljeno":"2018-02-07 19:08:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":426722,"naslov":"Banjalu\u010dani na Dan zaljubljenih izdaju prvi singl \"Ljubi\u0161 mi se\"","objavljeno":"2018-02-07 18:31:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ljubis-mi-se-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":426686,"naslov":"Usvojena Omladinska politika grada Banjaluka za naredne \u010detiri godine","objavljeno":"2018-02-07 16:04:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/skupstina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426651,"naslov":"\"Elektrokrajina\" Banjaluka: U 2017. otkriveno 400 slu\u010dajeva kra\u0111e struje","objavljeno":"2018-02-07 14:08:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/struja-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426617,"naslov":"\"Zimsko prelo\" u subotu u Piskavici","objavljeno":"2018-02-07 12:26:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Zimsko-prelo.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":426573,"naslov":"Muzej savremene umjetnosti: Promocija kataloga \"Paralele\" i muzi\u010dko-vizuelni performans","objavljeno":"2018-02-07 10:00:31","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/zadruga-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":426570,"naslov":"Knji\u017eevno blago dostupno u Banjaluci","objavljeno":"2018-02-07 09:48:46","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Knji\u017eevno-blago-dostupno-u-Banjaluci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":426563,"naslov":"Banjalu\u010dani osumnji\u010deni da su oprali tri miliona, odao ih luksuzan \u017eivot","objavljeno":"2018-02-07 09:22:17","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/banjalucani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426488,"naslov":"Planirana isklju\u010denja struje za 7. februar","objavljeno":"2018-02-06 17:41:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/sijalica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":426413,"naslov":"Pla\u0107anje parkinga u jo\u0161 tri banjalu\u010dke ulice","objavljeno":"2018-02-06 14:15:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/parking.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426379,"naslov":"Za sanaciju krova ulazne kule na tvr\u0111avi \"Kastel\" 50.000 KM","objavljeno":"2018-02-06 11:50:31","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/kastel2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426363,"naslov":"Za naru\u010deno preko interneta do iznosa od 300 KM nema carine","objavljeno":"2018-02-06 10:43:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Kupovina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":426344,"naslov":"Banjaluka: Prvi ovogodi\u0161nji PopArt market","objavljeno":"2018-02-06 09:52:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/popart-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":426339,"naslov":"Neka kroz pivo \u017eivi ideja \"Bijelih ze\u010deva\"! (Foto)","objavljeno":"2018-02-06 09:41:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/White-Rabbits-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426336,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 6. februar","objavljeno":"2018-02-06 09:26:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426268,"naslov":"Brojna banjalu\u010dka naselja i ulice bez struje 6. februara","objavljeno":"2018-02-05 17:43:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/strujaaa-e1517848813233.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":426242,"naslov":"Za\u0161to nema spomenika, a ni table sa imenom Mladena Stojanovi\u0107a u najve\u0107em banjalu\u010dkom parku?!","objavljeno":"2018-02-05 16:50:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/park-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426163,"naslov":"Konkurs za \u010detiri radna mjesta u Upravi grada Banjaluka","objavljeno":"2018-02-05 15:28:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Grad.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":426066,"naslov":"Spajanje dva tranzita ko\u0161ta\u0107e milion KM","objavljeno":"2018-02-05 14:39:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Spajanje-dva-tranzita-ko\u0161ta\u0107e-milion-KM.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425901,"naslov":"Ugostitelji u RS zadovoljno trljaju ruke: Gra\u0111anima i posljednja marka zavr\u0161i u kafani","objavljeno":"2018-02-05 10:44:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/kafic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425892,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 5. februar","objavljeno":"2018-02-05 10:20:51","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/gospodska-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425867,"naslov":"\u017destoki Brkovi nastupili u KSB-u (Foto)","objavljeno":"2018-02-05 10:11:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Brkovi-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425828,"naslov":"Snijeg i hladna voda nisu ih sprije\u010dili da zaplivaju u Vrbasu (Video)","objavljeno":"2018-02-04 15:35:57","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/vrbas.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425785,"naslov":"Banjaluka: Svi putni pravci prohodni","objavljeno":"2018-02-04 12:44:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/snijeg-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425774,"naslov":"Osnovan \u201cMoto klub bezbjednosti\u201d Banjaluka (Foto)","objavljeno":"2018-02-04 12:18:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/MOTO.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425742,"naslov":"Milion maraka za spajanje Isto\u010dnog i Zapadnog tranzita","objavljeno":"2018-02-04 10:44:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/spajanje-tranzita-1024x684.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425726,"naslov":"Banjalu\u010dani o energetskoj efikasnosti: Saobra\u0107aj i privatne pe\u0107i najvi\u0161e zaga\u0111uju vazduh","objavljeno":"2018-02-04 10:09:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/zagadejnost.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425696,"naslov":"Servisne informacije za 4. februar","objavljeno":"2018-02-04 09:13:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/kisa-topljenje-snijega.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425653,"naslov":"Najjeftinija parking karta u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-02-03 16:08:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/karta4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425627,"naslov":"Svake ve\u0107e padavine blokiraju pje\u0161a\u010dki prelaz","objavljeno":"2018-02-03 15:13:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/pjesacki.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425496,"naslov":"Banjaluka: Prioritetne saobra\u0107ajnice o\u010di\u0161\u0107ene od snijega, ekipe na terenu","objavljeno":"2018-02-03 10:20:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/zimska-oprema-696x437.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425481,"naslov":"Predstava \u201cMalo morgen\u201d, prihod od ulaznica u humanitarne svrhe","objavljeno":"2018-02-03 09:50:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/malo-morgen-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":425477,"naslov":"Banjalu\u010dke servisne informacije: Ro\u0111eno je 10 beba","objavljeno":"2018-02-03 09:37:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/bebe-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425442,"naslov":"Vi\u0161e banjalu\u010dkih naselja bez struje 5. februara","objavljeno":"2018-02-02 21:26:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/struja-sijalica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":425397,"naslov":"Bodljikavom \u017eicom protiv dje\u010dije lopte","objavljeno":"2018-02-02 19:24:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/vrata-garaze1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425377,"naslov":"Ko je krivac za ga\u0161enje festivala u Banjaluci? (Video)","objavljeno":"2018-02-02 18:37:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/BL.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Film"},{"id":425336,"naslov":"U Rami\u0107ima se kamion nasukao na prugu (Foto)","objavljeno":"2018-02-02 16:35:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ramici-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425302,"naslov":"Promovisana turisti\u010dka ponuda na\u0161eg grada u Ljubljani (Foto)","objavljeno":"2018-02-02 15:03:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Promocija-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425244,"naslov":"Banjaluka: Manijak ponovo napada!","objavljeno":"2018-02-02 11:25:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/manijak.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425222,"naslov":"Banjaluka: Vi\u0161e od 50 dana ista \"slika\" na Gradskom stadionu","objavljeno":"2018-02-02 10:12:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425213,"naslov":"U ergeli \"Vu\u010dijak\" spremni za banjalu\u010dku konjicu","objavljeno":"2018-02-02 09:47:17","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/policija-konji.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425210,"naslov":"Radio Republike Srpske obilje\u017eava 51 godinu postojanja","objavljeno":"2018-02-02 09:37:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Radio.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425205,"naslov":"Vodovod: Danas pregledi vodovodne mre\u017ee i otklanjanje manjih kvarova","objavljeno":"2018-02-02 09:09:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425177,"naslov":"Planirana privremena isklju\u010denja struje za petak 2. februar","objavljeno":"2018-02-01 20:51:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/STRUJA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":425150,"naslov":"Rekordan broj turista posjetio Banjaluku","objavljeno":"2018-02-01 19:55:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/turisti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425133,"naslov":"Trotoar tjera brigu na putu do \u0161kole u mjesnoj zajednici Sara\u010dici","objavljeno":"2018-02-01 19:06:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/trotoar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425111,"naslov":"Pet miliona za pet kapitalnih projekata","objavljeno":"2018-02-01 18:05:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/igor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425084,"naslov":"Drama u Banjaluci: Vatrogasci spasili \u017eenu iz ku\u0107e u plamenu (Foto)","objavljeno":"2018-02-01 14:29:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/pozar-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425059,"naslov":"Nova \"Eko-toplana\" danas preuzima djelatnost","objavljeno":"2018-02-01 09:49:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/toplana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425057,"naslov":"Vodovod: Radovi na spajanju novoizgra\u0111enih cjevovoda","objavljeno":"2018-02-01 09:37:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425051,"naslov":"Pumpe opustjele ve\u0107 sino\u0107 prije poskupljenja (Foto)","objavljeno":"2018-02-01 09:27:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/pumpa-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425019,"naslov":"Hirurgija se seli, \u0161ta \u0107e se praviti na zemlji\u0161tu u centru Banjaluke?","objavljeno":"2018-01-31 20:38:18","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/hirurgija-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":425007,"naslov":"Elektrokrajina: Najava privremenih isklju\u010denja za 1. februar","objavljeno":"2018-01-31 20:11:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/struja1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":424968,"naslov":"Naplatne ku\u0107ice jedino \"napla\u0107uju\" \u017eivote","objavljeno":"2018-01-31 19:34:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/udes-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424927,"naslov":"Nova \"Eko-toplana\" preuzima djelatnost stare toplane: Grijanje ne poskupljuje","objavljeno":"2018-01-31 17:56:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/toplana-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424924,"naslov":"Banjaluka: Podr\u0161ka servisima namijenjenim licima sa invaliditetom","objavljeno":"2018-01-31 16:59:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Podr\u0161ka-servisima-namijenjenim-licima-sa-invaliditetom.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424915,"naslov":"Obezbije\u0111en prevoz na parastos u Drakuli\u0107u","objavljeno":"2018-01-31 16:30:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/besplatan-prevoz-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":424807,"naslov":"\u0160ti\u0107enik Doma me\u0111u najboljim banjalu\u010dkim srednjo\u0161kolcima","objavljeno":"2018-01-31 11:11:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/\u0160ti\u0107enik-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424799,"naslov":"\u010cuvajte se odrona na putu prema Jajcu","objavljeno":"2018-01-31 10:42:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/odron-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424779,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 31. januar","objavljeno":"2018-01-31 09:35:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/banjaluka-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424774,"naslov":"Muke mje\u0161tana Star\u010device: Prelaze preko blata da do\u0111u na stanicu","objavljeno":"2018-01-31 09:22:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Star\u010devica-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424765,"naslov":"Jo\u0161 jedna saobra\u0107ajka kod naplatnih ku\u0107ica","objavljeno":"2018-01-31 09:09:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/nesreca-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424747,"naslov":"10 naselja bez struje 31. januara","objavljeno":"2018-01-30 20:38:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":424690,"naslov":"EUFOR-ov helikopter pokupio putnika iz dvori\u0161ta Gimnazije (Foto)","objavljeno":"2018-01-30 18:57:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/helikopter-gimnazija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424683,"naslov":"Banjaluka ostaje bez Festivala animiranog filma!","objavljeno":"2018-01-30 18:39:10","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/animirani-filmovi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Film"},{"id":424670,"naslov":"Sr\u0111an Amid\u017ei\u0107: Eko Toplana - rje\u0161ava problem grijanja (Foto)","objavljeno":"2018-01-30 18:11:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Srdjan-foto-1-696x392.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424660,"naslov":"Izlo\u017eba maketa u Banjaluci 17. i 18. februara","objavljeno":"2018-01-30 17:55:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/maketa.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":424531,"naslov":"Park \"Petar Ko\u010di\u0107\" nekad i sad (Foto)","objavljeno":"2018-01-30 10:33:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/park-stari-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424525,"naslov":"Za gradske saobra\u0107ajnice planirano 3,5 miliona KM (Foto)","objavljeno":"2018-01-30 10:14:47","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/gradske-saobra\u0107ajnice-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424520,"naslov":"Banjaluka: Javne rasprave o regulacionim planovima 2. februara","objavljeno":"2018-01-30 09:56:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/grad-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":424515,"naslov":"Banjaluka iznajmila gradsku \"Toplanu\" za 500.000 KM","objavljeno":"2018-01-30 09:38:28","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Toplana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424513,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za utorak, 30. januar","objavljeno":"2018-01-30 09:23:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/banjaluka-2-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424502,"naslov":"Vi\u0161e banjalu\u010dkih naselja i ulica u utorak bez struje","objavljeno":"2018-01-29 21:09:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":424481,"naslov":"Stari most kod Pivare opasnost za neoprezne pje\u0161ake (Foto)","objavljeno":"2018-01-29 20:25:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/most10-e1517242974478.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424445,"naslov":"Banjaluka: Prepoznajete li lopove koji su ukrali kolica za bebe (Video)","objavljeno":"2018-01-29 18:25:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/lopovi-kolica-12.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424394,"naslov":"Vrbas ponos Banjaluke: Me\u0111u najzna\u010dajnijim rijekama u BiH samo jedna nosi mu\u0161ko ime","objavljeno":"2018-01-29 16:13:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Vrbas-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424366,"naslov":"Grad ponosan na penja\u010dki festival \"Drill and Chill\"","objavljeno":"2018-01-29 14:47:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Drill-and-Chill.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424326,"naslov":"\u201eInfoARS\u201c u srijedu odr\u017eava i tre\u0107e Info ve\u010de za budu\u0107e web designere","objavljeno":"2018-01-29 14:20:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/info-vece-26-01-2018.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424229,"naslov":"Upoznajte novi Renault Captur Intens Energy dCi 110","objavljeno":"2018-01-29 10:09:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Reno-22.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":424284,"naslov":"Autobuska stajali\u0161ta u gradu kao male deponije (Foto)","objavljeno":"2018-01-29 09:50:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/stajaliste-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424262,"naslov":"Sredinom februara poskupljuju karte u gradskom prevozu?","objavljeno":"2018-01-29 09:25:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/gradski-prevoz.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424227,"naslov":"Vodovod: Radovi na pregledu vodovodne mre\u017ee","objavljeno":"2018-01-29 09:24:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424138,"naslov":"Po sredini Kralja Petra I Kara\u0111or\u0111evi\u0107a u \u0161etnji sa gajbom piva (Foto)","objavljeno":"2018-01-28 14:11:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/naslovna-zena-sa-gajbom.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424106,"naslov":"Kru\u017eni tok na Lau\u0161u \u0107e imati samo jednu traku","objavljeno":"2018-01-28 13:11:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/laus.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424094,"naslov":"Nezadovoljne majke oka\u010dile ve\u0161 kod zgrade Vlade! (Foto)","objavljeno":"2018-01-28 12:28:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/majke-i-drasko-1.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424029,"naslov":"\"2.400 metara sa preponama\" do Tre\u0161njika (Foto)","objavljeno":"2018-01-28 09:39:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/tresnjik6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424017,"naslov":"Saniran most u Krminama","objavljeno":"2018-01-28 09:17:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/krmine-most.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":424012,"naslov":"Servisne informacije za 28. januar","objavljeno":"2018-01-28 09:08:17","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/banjaluka-2-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423940,"naslov":"Od obe\u0107anja da \u0107e srediti ovu banjalu\u010dku ulicu pro\u0161lo sedam godina (Foto)","objavljeno":"2018-01-27 14:58:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/motike-put-rupe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423902,"naslov":"Pogledajte kako Banjalu\u010dani u\u017eivaju u januarskom proljetnom suncu (Foto)","objavljeno":"2018-01-27 13:38:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/FOTO1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423890,"naslov":"Kako je narko \u0161estorka trgovala kokainom u Banjaluci","objavljeno":"2018-01-27 12:55:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/policija-7-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423862,"naslov":"\u010cas likovnog u Gimnaziji iz 1980. (Video)","objavljeno":"2018-01-27 11:43:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/goran.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423818,"naslov":"U Banjaluci Kongres Balkanske biciklisti\u010dke unije","objavljeno":"2018-01-27 10:05:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/biciklizam-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":423820,"naslov":"Servisne informacije za 27. januar","objavljeno":"2018-01-27 10:00:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/banjaluka-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423779,"naslov":"Svakodnevnica u centru, sa pje\u0161a\u010dke zone preko rampe za lica sa invaliditetom","objavljeno":"2018-01-26 20:59:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/parkiranje.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423746,"naslov":"Studenti u Studentskom centru \"Nikola Tesla\" ne\u0107e pla\u0107ati smje\u0161taj u februaru?","objavljeno":"2018-01-26 19:28:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/kampus.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423716,"naslov":"Komunalci uklonili sru\u0161eno drvo u dvori\u0161tu banjalu\u010dke \u0161kole (Foto)","objavljeno":"2018-01-26 18:20:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/dvorana-Copy.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423668,"naslov":"Nova toplana od 1. februara u punom kapacitetu (Foto)","objavljeno":"2018-01-26 15:04:16","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/toplana-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423644,"naslov":"Svetosavske nagrade uru\u010dene i srednjo\u0161kolcima (Foto)","objavljeno":"2018-01-26 13:59:36","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/gradonacelnik-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423616,"naslov":"Automobilom preletio ogradu kasarne u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-01-26 12:04:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Nesreca-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423603,"naslov":"Epilog saobra\u0107ajne nezgode u Banjaluci: Djevoj\u010dica u komi, njena majka stabilno","objavljeno":"2018-01-26 11:15:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/ukc-rs-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423585,"naslov":"Svetosavska akademija u subotu u Banskom dvoru","objavljeno":"2018-01-26 10:18:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Sveti-Sava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":423579,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 26. januar","objavljeno":"2018-01-26 09:49:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/banjaluka-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423563,"naslov":"Pred o\u010dima nam propada nacionalni spomenik (Foto)","objavljeno":"2018-01-26 09:16:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/banj-brdo-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423518,"naslov":"Pismo ogor\u010dene Banjalu\u010danke: \"Pokrali su me dok sam kupovala djetetu lijek, za\u0161to?\"","objavljeno":"2018-01-25 19:35:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/naslov-pismo-majka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423499,"naslov":"Gale\u0161i\u0107: Nisam mogao vi\u0161e da izdr\u017eim u Borcu","objavljeno":"2018-01-25 18:30:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/goran_galesic_trening.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":423489,"naslov":"Odronio se spomenik na Banj brdu (Foto)","objavljeno":"2018-01-25 18:23:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/BANJ.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423413,"naslov":"Banjaluka: Ma\u017eoretkinje iz Herceg Novog prodefilovale gradom (Foto)","objavljeno":"2018-01-25 14:52:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Ma\u017eoretkinje-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423392,"naslov":"Pogledajte kako \u0107e izgledati novi Zeleni most u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-01-25 13:49:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Zeleni-most-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423387,"naslov":"U Banjaluci \"pada odluka\" o predsjedniku Evropske biciklisti\u010dke federacije","objavljeno":"2018-01-25 13:02:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/biciklizam.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":423372,"naslov":"Promocija novih uniformi banjalu\u010dkih vatrogasaca (Foto)","objavljeno":"2018-01-25 12:22:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/vatrogasci-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423351,"naslov":"\"Gluvare\" kod mosta \"Venecija\"! (Foto)","objavljeno":"2018-01-25 11:20:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/patke.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423325,"naslov":"Banjaluka: Policajac koji \u010duva premijerku RS zaustavio lopova","objavljeno":"2018-01-25 09:52:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/policajac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423322,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 25. januar","objavljeno":"2018-01-25 09:38:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Banjaluka-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423316,"naslov":"Vodovod: Radovi na cjevovodu u nekoliko banjalu\u010dkih ulica","objavljeno":"2018-01-25 09:10:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423308,"naslov":"Za\u0161to semafor na tranzitu ne radi ve\u0107 mjesec i po dana? (Video)","objavljeno":"2018-01-24 20:57:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/semafor.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423263,"naslov":"Sin banjalu\u010dkog privrednika i dalje maltretira porodicu?","objavljeno":"2018-01-24 19:12:45","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/nasiljee.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423251,"naslov":"Radovi na mostu u Krminama","objavljeno":"2018-01-24 18:58:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/most.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423153,"naslov":"Sudska policija uhapsila bjegunca iz Banjaluke","objavljeno":"2018-01-24 14:33:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Sudska-policija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423149,"naslov":"Omladinska politika Banjaluke do 2020. godine","objavljeno":"2018-01-24 14:21:43","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/mladi-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423103,"naslov":"Glavna saobra\u0107ajnica kroz \u010cesmu uskoro u novom ruhu","objavljeno":"2018-01-24 11:02:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/cesma.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423077,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 24. januar","objavljeno":"2018-01-24 09:50:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423073,"naslov":"Nakon krvavog pira u Sremskoj Mitrovici krili se u Banjaluci","objavljeno":"2018-01-24 09:38:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/policija-13.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423067,"naslov":"Dva konkursa za tri mjeseca: Okru\u017eno javno tu\u017eila\u0161tvo Banjaluka u carstvu nepotizma","objavljeno":"2018-01-24 09:25:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/tu\u017eila\u0161tvo-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":423055,"naslov":"Pojedina banjalu\u010dka naselja i ulice sutra bez struje","objavljeno":"2018-01-23 21:17:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/struja00068.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":423043,"naslov":"Odr\u017eano dobrotvorno ve\u010de za pomo\u0107 narodnim kuhinjama na KiM","objavljeno":"2018-01-23 20:52:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/javna-kuhinja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422970,"naslov":"Zoran Grahovac: Najbolji student Ma\u0161inskog fakulteta","objavljeno":"2018-01-23 18:36:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/zoran2-e1516728808132.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422946,"naslov":"Banjalu\u010dani pokazali veliko interesovanje za poslovima budu\u0107nosti","objavljeno":"2018-01-23 16:33:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/infoARS-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422848,"naslov":"Hap\u0161enja u Banjaluci: Dvojica privedena zbog poku\u0161aja te\u0161kog ubistva","objavljeno":"2018-01-23 10:50:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Hap\u0161enja-u-Banjaluci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422846,"naslov":"Savjetuju da Banjaluka ima pet avionskih linija ka Zapadnoj Evropi","objavljeno":"2018-01-23 10:40:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/aerodrom-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422837,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 23. januar","objavljeno":"2018-01-23 09:59:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/banjaluka-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422831,"naslov":"Predsjednik Skup\u0161tine Grada posjetio Narodno pozori\u0161te RS","objavljeno":"2018-01-23 09:40:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/talic-u-nprs.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":422829,"naslov":"Vodovod Banjaluka: Radovi na cjevovodu u tri ulice","objavljeno":"2018-01-23 09:27:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422798,"naslov":"Irena Radojevi\u0107 preuzima TOBL","objavljeno":"2018-01-22 20:11:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/tobl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422752,"naslov":"Dio Banjaluke ve\u010deras ostaje bez grijanja","objavljeno":"2018-01-22 18:47:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/grijanje-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422726,"naslov":"Parkiraju po trotoarima i ugro\u017eavaju \u0111ake koji idu iz \u0161kole (Foto)","objavljeno":"2018-01-22 18:04:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/parkiranje-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422695,"naslov":"Kad na\u0161i sugra\u0111ani \u010dine po \u017eivot opasne prekr\u0161aje (Foto)","objavljeno":"2018-01-22 15:52:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Fotka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422653,"naslov":"Karavan mimoze u Banjaluci: Ne\u0161to novo kod nas","objavljeno":"2018-01-22 12:58:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/karavan-mimoze-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":422590,"naslov":"Ponovo radi narodna kuhinja","objavljeno":"2018-01-22 09:52:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/KUHINJA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422578,"naslov":"Svetosavski bal u Banjaluci","objavljeno":"2018-01-22 09:31:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/svetosavski-bal.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":422568,"naslov":"Bez struje dvije ulice","objavljeno":"2018-01-22 09:10:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/struja-8.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":422531,"naslov":"Otvoren Konfu\u010dijev institut u Banjaluci","objavljeno":"2018-01-21 15:54:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/BL-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422458,"naslov":"Istra\u017eili smo: Kako je najisplativije otputovati iz Banjaluke do Sarajeva i nazad","objavljeno":"2018-01-21 12:49:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/bus.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422407,"naslov":"Banjalu\u010dko ugostiteljstvo pred katastrofom: Konobari i kuvari bje\u017ee u inostranstvo","objavljeno":"2018-01-21 10:15:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/KONOBAR.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422386,"naslov":"Servisne informacije za 21. januar","objavljeno":"2018-01-21 09:35:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/vrijeme-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422335,"naslov":"Za seoske vodovode pola miliona maraka iz gradske kase","objavljeno":"2018-01-20 16:15:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422253,"naslov":"Banjaluka u pripremi jo\u0161 jedne zna\u010dajne kandidature: Titulom Zelene prestonice Evrope do \u010distijeg Vrbasa","objavljeno":"2018-01-20 13:09:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/vrbas-splav-1024x576-1-e1516446738878.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422182,"naslov":"Prigradske osnovne \u0161kole poluprazne: U slobodnim u\u010dionicama mogli bi biti vrti\u0107i","objavljeno":"2018-01-20 10:05:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/skola-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422178,"naslov":"Okon\u010dana istraga te\u0161ke saobra\u0107ajne nezgode u kojoj je u\u010destvovao poznati banjalu\u010dki ljekar","objavljeno":"2018-01-20 09:54:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/UKC.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422173,"naslov":"Servisne informacije za 20. januar","objavljeno":"2018-01-20 09:50:10","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/gospodska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422137,"naslov":"Od februara Eko toplana grije Banjaluku: Sti\u017ee i nova cijena!","objavljeno":"2018-01-19 20:27:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Toplana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":422014,"naslov":"Mirko Ivankovi\u0107 (29) prvi doplivao do krsta pod Gradskim mostom (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-01-19 13:53:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/\u010casni-krst-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421996,"naslov":"Vladika Jefrem slu\u017eio Svetu arhijerejsku liturgiju u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-01-19 12:35:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/liturgija-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421964,"naslov":"Najbolji poklon ove zime, za du\u0161u i tijelo!","objavljeno":"2018-01-19 10:16:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/bus-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":421918,"naslov":"Zbirka starih razglednica Banjaluke (Foto)","objavljeno":"2018-01-19 09:52:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Razglednica-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421916,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 19. januar","objavljeno":"2018-01-19 09:38:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421913,"naslov":"Danas sve\u010dana litija i plivanje za \u010dasni krst","objavljeno":"2018-01-19 09:23:57","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/\u010dasni-krst.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421906,"naslov":"Novi Borik sutra bez struje","objavljeno":"2018-01-18 21:11:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/struja-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":421882,"naslov":"Banjaluka: Majstor \"Parking majstora\"","objavljeno":"2018-01-18 20:23:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/mercedes-na-trotoaru1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421816,"naslov":"Ro\u0161tiljd\u017eije predla\u017eu jo\u0161 bolju promociju banjalu\u010dkog \u0107evapa","objavljeno":"2018-01-18 16:57:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/cevap1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421770,"naslov":"Besplatno Info ve\u010de za sve banjalu\u010dane koji \u017eele da postanu web designeri","objavljeno":"2018-01-18 15:21:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/kancelarija-na-plazi-web-dizajner.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421744,"naslov":"Hroni\u010dna bolest Banjaluke: Parkira se gdje ko stigne, gra\u0111anima pauk na brzom biranju","objavljeno":"2018-01-18 13:53:59","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/parking.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421722,"naslov":"Banjalu\u010dki vatrogasci dobijaju novu RHB opremu","objavljeno":"2018-01-18 12:58:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Grad.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421717,"naslov":"Transparent od 25 metara ispred Vlade RS (Foto)","objavljeno":"2018-01-18 12:48:19","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/protest-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421657,"naslov":"Me\u0111unarodni festival animiranog filma \"Banjaluka 2018\" na korak do ga\u0161enja!","objavljeno":"2018-01-18 10:03:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Me\u0111unarodni-festival-animiranog-filma.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":421654,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 18. januar","objavljeno":"2018-01-18 09:52:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/BANJALUKA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421651,"naslov":"Humanitarni koncert banjalu\u010dkih bendova za Andreu Lazarevi\u0107","objavljeno":"2018-01-18 09:37:46","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/koncert-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":421635,"naslov":"Dvije banjalu\u010dke ulice sutra bez struje","objavljeno":"2018-01-17 21:31:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/struja.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":421613,"naslov":"\u201cSrcem za kom\u0161ije\u201d: Prikupljeno 1357 maraka, sanacija oba krova ko\u0161ta 30.000","objavljeno":"2018-01-17 20:21:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/komsije1.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421579,"naslov":"Pomen Ivanovi\u0107u u crkvi Hrista Spasitelja u Banjaluci","objavljeno":"2018-01-17 19:16:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/pomen.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421521,"naslov":"Banjaluka: Obustava saobra\u0107aja 19. januara","objavljeno":"2018-01-17 16:11:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/obustava-saobra\u0107aja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":421467,"naslov":"Ako kre\u0107ete na put budite oprezni - klizavo je (Foto)","objavljeno":"2018-01-17 14:16:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Snijeg-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421459,"naslov":"Tender usporio obnovu studenjaka","objavljeno":"2018-01-17 13:53:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Tender-usporio-obnovu-studenjaka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421395,"naslov":"\"Moskovski cirkus na ledu\" ve\u010deras u Banjaluci","objavljeno":"2018-01-17 10:11:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/cirkus.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":421388,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 17. januar","objavljeno":"2018-01-17 09:55:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/banjaluka-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421373,"naslov":"Studenti u Banjaluci nezadovoljni: Tra\u017ee besplatan smje\u0161taj do obnove paviljona","objavljeno":"2018-01-17 09:27:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Studenti1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421283,"naslov":"Sajam zapo\u0161ljavanja u Banjaluci: Tra\u017ee sezonske radnike za Ameriku","objavljeno":"2018-01-16 17:56:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/amerika.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":421278,"naslov":"Projekcija filma \"Doru\u010dak kod Tifanija\"u NP RS","objavljeno":"2018-01-16 17:49:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/film-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":421160,"naslov":"Ko stoji iza proizvodnje skanka u centru Banjaluke?","objavljeno":"2018-01-16 11:27:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/bl-droga-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421141,"naslov":"Otkazana predstava \"Otac i sin\"","objavljeno":"2018-01-16 10:15:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/predstava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":421138,"naslov":"Banjaluka: Saobra\u0107ajna signalizacija na meti vandala i lopova","objavljeno":"2018-01-16 09:57:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/vandalizam.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421136,"naslov":"Deset banjalu\u010dkih ulica danas bez struje","objavljeno":"2018-01-16 09:45:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421116,"naslov":"\u010ceka se izvo\u0111a\u010d radova za uklanjanje oborenih i polomljenih stabala na Banj brdu","objavljeno":"2018-01-15 23:11:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/banj.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421105,"naslov":"Da li je Banjaluka izgubila bitku za zemlji\u0161te Poljoprivredne \u0161kole? (Video)","objavljeno":"2018-01-15 22:36:43","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/skola-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":421068,"naslov":"Konfu\u010dijev institut u Banjaluci pru\u017ea\u0107e mogu\u0107nost usavr\u0161avanja u Kini","objavljeno":"2018-01-15 17:56:45","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/BL-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420992,"naslov":"Zgrade neobi\u010dnih imena obilje\u017eja naselja: \"\u0160ampite\" i \"Titanik\" krase grad (Foto)","objavljeno":"2018-01-15 12:37:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/naselja-bl-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420980,"naslov":"Bogojavljenska litija i plivanje za \u010casni krst u petak","objavljeno":"2018-01-15 11:58:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/bogojavljenje1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":420948,"naslov":"Do kraja januara gotovi radovi u \"parki\u0107u\"","objavljeno":"2018-01-15 10:15:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/parkic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420942,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 15. januar","objavljeno":"2018-01-15 09:53:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/banjaluka-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420936,"naslov":"Po lijek no\u0107u putuju iz Gradi\u0161ke u Banjaluku","objavljeno":"2018-01-15 09:27:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/apoteka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420934,"naslov":"Ekipe Vodovoda izvodi\u0107e radove na cjevovodu u dvije ulice","objavljeno":"2018-01-15 09:12:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420927,"naslov":"Planirana isklju\u010denje struje za sutra","objavljeno":"2018-01-14 16:51:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":420870,"naslov":"Prvi \u201e\u0106evap fest\u201c u brojkama: Vi\u0161e od 10.000 posjetilaca, pojedeno 8.500 porcija","objavljeno":"2018-01-14 14:02:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/cevapi-cevap-fest.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420861,"naslov":"Komi\u010dan slu\u010daj korupcije u Banjaluci: Od ljekara tra\u017eila da joj vrati 100 evra, on joj gre\u0161kom dao drugu kovertu","objavljeno":"2018-01-14 13:50:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/korupcija-u-zdravstvu.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420820,"naslov":"Odr\u017eana prva trka Banjalu\u010dke trka\u010dke lige za ovu godinu (Foto)","objavljeno":"2018-01-14 13:27:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/trka20.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":420723,"naslov":"Servisne informacije za 14. januar","objavljeno":"2018-01-14 09:38:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/BANJALUKA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420713,"naslov":"Ure\u0111enje pje\u0161a\u010dkih staza na Banj brdu kre\u0107e na prolje\u0107e","objavljeno":"2018-01-14 09:16:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/banj-brdo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420701,"naslov":"Banjalu\u010danin prvi doktor specijalista radijacione onkologije","objavljeno":"2018-01-14 08:57:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/pavle.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420606,"naslov":"Odobrena sredstva: 2,5 miliona KM za sanaciju Banskog dvora","objavljeno":"2018-01-13 14:09:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/sastanak.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420560,"naslov":"Otvoren \"\u0106evap fest\" u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-01-13 12:24:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/\u0107evap-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420516,"naslov":"Mladim kuvarima iz Banjaluke tri prva mjesta u Rusiji","objavljeno":"2018-01-13 10:49:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/kuvari.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420493,"naslov":"Zavr\u0161ni vikend u \u201cZimskoj \u010daroliji\u201d: Zabavni program za mali\u0161ane","objavljeno":"2018-01-13 10:01:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/zima11-696x435.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":420473,"naslov":"Pismo \u010ditalaca: \u010cemu slu\u017ei hitna pomo\u0107?","objavljeno":"2018-01-13 09:11:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/hitna.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420463,"naslov":"Prvi \"\u0106evap fest\" u Banjaluci: Obustava saobra\u0107aja u centru grada","objavljeno":"2018-01-13 08:58:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/cevap-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":420421,"naslov":"La\u017eni po\u0161tari krili se iza uga\u0161ene firme","objavljeno":"2018-01-12 19:19:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/po\u0161tar-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420401,"naslov":"Potrebna pomo\u0107 porodici Paji\u0107 (Video)","objavljeno":"2018-01-12 18:29:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/budimo-humani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420379,"naslov":"Pauk stalno kru\u017ei oko Autobuske i odnosi aute... Ne ba\u0161 uvijek (Foto)","objavljeno":"2018-01-12 16:58:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/autobuska-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420359,"naslov":"Oplja\u010dkana po\u0161ta u Banjaluci","objavljeno":"2018-01-12 15:03:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Policija-7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420350,"naslov":"Banjalu\u010daninu guska kao zlatna koka! (Video)","objavljeno":"2018-01-12 14:32:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Guske.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420344,"naslov":"Banjalu\u010dki Borac dobio navija\u010de u Tanzaniji (Video)","objavljeno":"2018-01-12 14:14:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/navijaci-iz-afrike.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420325,"naslov":"Softver na Univerzitetu u Banjaluci nije prepoznao nijedan plagijat","objavljeno":"2018-01-12 12:21:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/univerzitet.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420314,"naslov":"Prikupljeno 1,3 miliona KM na donatorskoj ve\u010deri u Banjaluci","objavljeno":"2018-01-12 11:47:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/donatorsko-vece.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420311,"naslov":"Narodno pozori\u0161te RS dobija novu zgradu","objavljeno":"2018-01-12 11:35:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/pozoriste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":420304,"naslov":"Ekipe Vodovoda danas \u0107e izvoditi radove u dvije ulice","objavljeno":"2018-01-12 09:35:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420299,"naslov":"Kanda, Kod\u017ea i Neboj\u0161a sutra sti\u017eu u banjalu\u010dki KSB!","objavljeno":"2018-01-12 09:15:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/bend.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":420256,"naslov":"Filatelisti\u010dko dru\u0161tvo Banjaluka bez prostorija za rad osam godina","objavljeno":"2018-01-11 19:59:39","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/udru\u017eenje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420249,"naslov":"Mje\u0161tani Prije\u010dana u Banjaluci slo\u017eni: Ne damo na\u0161u Ulicu 9. januar","objavljeno":"2018-01-11 19:32:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/ulica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420215,"naslov":"Banjaluka: Kuda za Pravoslavnu novu godinu? (Video)","objavljeno":"2018-01-11 18:19:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/BL-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420183,"naslov":"Kompanija \"Muehlbauer\" darivala mali\u0161ane iz socijalno ugro\u017eenih porodica","objavljeno":"2018-01-11 17:05:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/muehlbauer-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420150,"naslov":"Banjalu\u010dko studentsko pozori\u0161te: \"Roki horor \u0161ou\" otvara novu sezonu","objavljeno":"2018-01-11 15:54:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Banjalu\u010dko-studentsko-pozori\u0161te.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":420134,"naslov":"Stare banjalu\u010dke ro\u0161tiljd\u017eije nespremne za \"\u0106evap fest\"","objavljeno":"2018-01-11 15:38:31","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/\u0106evap-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420036,"naslov":"Sa zgrade biblioteke za slijepe u Banjaluci vreba opasnost","objavljeno":"2018-01-11 10:01:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/zgrada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420028,"naslov":"Pretresi i hap\u0161enja u Banjaluci zbog droge (Foto)","objavljeno":"2018-01-11 09:47:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Droga-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420022,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 11. januar","objavljeno":"2018-01-11 09:24:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":420001,"naslov":"Veliko interesovanje za cirkus na ledu 17. januara u Banjaluci","objavljeno":"2018-01-10 20:51:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/led2-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419959,"naslov":"Novice Cerovi\u0107a - ulica kao iz horor filma (Foto)","objavljeno":"2018-01-10 20:20:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/IMG-6a783c530938dc205a2b62da4bd45b4f-V-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419908,"naslov":"U planu brendiranje banjalu\u010dkog \u0107evapa","objavljeno":"2018-01-10 17:57:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/\u0107evap.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419830,"naslov":"Pogledajte najbolje fotografije sa proslave Dana Republike (Foto)","objavljeno":"2018-01-10 16:25:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Dan-RS-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419806,"naslov":"Potpredsjednik Borca Vico Zeljkovi\u0107: Pojedinac nikad ispred kluba...","objavljeno":"2018-01-10 15:32:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/fk-borac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":419459,"naslov":"Grad na Vrbasu za 150 godina bio u \u010dak sedam dr\u017eava","objavljeno":"2018-01-10 10:03:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/grad-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419453,"naslov":"Korteo Le\u0161inara kroz Banjaluku na Dan RS (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-01-10 09:50:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/lesinari4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419430,"naslov":"Kriza u dr\u017eavi tjera ljude na sva\u0161ta: Daje svu imovinu za posao u \u0160vajcarskoj (Foto)","objavljeno":"2018-01-10 09:15:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/imanje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":419398,"naslov":"Novi direktor, nova obe\u0107anja: Ima li nade za banjalu\u010dki aerodrom?","objavljeno":"2018-01-09 19:29:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/aerodrom.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419377,"naslov":"Kako su Banjalu\u010dani obilje\u017eili Dan Republike? (Video)","objavljeno":"2018-01-09 18:31:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/dan-rs-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419346,"naslov":"Ko krade \u0161ahtove po Banjaluci?","objavljeno":"2018-01-09 17:31:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/saht.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419312,"naslov":"Princeza Katarina posjetila UKC i Dom \"Rada Vranje\u0161evi\u0107\" (Foto)","objavljeno":"2018-01-09 15:50:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Princeza-Katarina-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419287,"naslov":"Pogledajte sve\u010dani defile povodom Dana RS u Banjaluci (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-01-09 14:59:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Dan-rs-parada-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419218,"naslov":"Banjaluci treba jo\u0161 jedna Gimnazija!","objavljeno":"2018-01-09 10:50:10","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/gimnazija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419203,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 9. januar","objavljeno":"2018-01-09 09:50:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419200,"naslov":"Patrijarh Irinej slu\u017ei liturgiju u Banjaluci","objavljeno":"2018-01-09 09:35:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/hram-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419197,"naslov":"Srpska slavi 26. ro\u0111endan, sve\u010dani defile u 12 sati","objavljeno":"2018-01-09 09:20:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/dan-rs.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419190,"naslov":"Pojedina banjalu\u010dka naselja i ulice u srijedu bez struje","objavljeno":"2018-01-08 21:14:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/struja-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419165,"naslov":"U Hramu Svete Trojice organizovan do\u010dek za srpskog patrijarha Irineja","objavljeno":"2018-01-08 20:02:55","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/hram.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419148,"naslov":"\"\u0106evap fest\" program i satnica","objavljeno":"2018-01-08 19:19:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/cevap.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":419040,"naslov":"Proslavu Dana Republike u Banjaluci obezbje\u0111iva\u0107e 700 policajaca","objavljeno":"2018-01-08 14:24:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Policija-BL.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":419004,"naslov":"Sutra u gradu ne rade mnogi kafi\u0107i: Slu\u017eenje alkohola samo van centra","objavljeno":"2018-01-08 11:56:10","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/mapa-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418983,"naslov":"Gradnja hidroelektrana na Vrbasu \u0107e ugroziti 200.000 ljudi","objavljeno":"2018-01-08 10:32:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Vrbas.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418973,"naslov":"Pogledajte gdje \u0107e biti obustavljen saobra\u0107aj 9. i 10. januara","objavljeno":"2018-01-08 09:51:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/saobra\u0107aj.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":418970,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 8. januar","objavljeno":"2018-01-08 09:38:32","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418938,"naslov":"Obustave saobra\u0107aja na podru\u010dju grada povodom proslave Dana Republike Srpske","objavljeno":"2018-01-07 11:21:08","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/obustava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":418892,"naslov":"Vladika Jefrem slu\u017eio pono\u0107nu liturgiju","objavljeno":"2018-01-07 10:09:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Hram_Hrista_spasitelja_i_gradska_palata.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418868,"naslov":"Servisne informacije za 7. januar","objavljeno":"2018-01-07 09:14:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/vrbas-splav-1024x576-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418853,"naslov":"\u201cPijukanje\u201d u Banjaluci, djeca se radovala (Foto)","objavljeno":"2018-01-07 09:01:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/pijukanje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418842,"naslov":"Do\u010dekujemo jedan od najtoplijih Bo\u017ei\u0107a u Banjaluci","objavljeno":"2018-01-06 20:15:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/banjaluka-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418832,"naslov":"Badnji dan pred javnom kuhinjom u Obili\u0107evu","objavljeno":"2018-01-06 16:56:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/javna-kuhinjja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418808,"naslov":"Zubarske stolice dobija pet ambulanti","objavljeno":"2018-01-06 15:48:43","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/zubar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418764,"naslov":"Pekari iz Banjaluke svakog Bo\u017ei\u0107a prave \u010desnicu za djecu","objavljeno":"2018-01-06 14:14:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/pekar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418649,"naslov":"Banjaluka: Raspored bogoslu\u017eenja za bo\u017ei\u0107ne praznike","objavljeno":"2018-01-06 09:57:46","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Hram-Banjaluka-696x479.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":418629,"naslov":"U susret Bo\u017ei\u0107u: Mladi Banjalu\u010dani sa djecom usjekli Badnjak (Foto)","objavljeno":"2018-01-06 09:12:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/badnjak-badnji-dan-badnje-vece-foto-fonet-1420552155-605383.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418624,"naslov":"Banjalu\u010dke servisne informacije: Ro\u0111eno je 10 beba","objavljeno":"2018-01-06 09:04:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418577,"naslov":"La\u017eni radnici \"Po\u0161ta Srpske\" prodaju po\u0161tanske sandu\u010di\u0107e Banjalu\u010danima","objavljeno":"2018-01-05 19:32:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/po\u0161tar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418544,"naslov":"I slu\u017ebeno potvr\u0111eno: Kvalitet vazduha u Banjaluci potpuno nepoznat","objavljeno":"2018-01-05 18:27:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/vazduh.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418478,"naslov":"Banjaluka: Radno vrijeme za bo\u017ei\u0107ne praznike i Dan Republike","objavljeno":"2018-01-05 15:33:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Radno-vrijeme.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418455,"naslov":"U u\u017eem centru Banjaluke 9. januara zabranjeno to\u010denje alkohola","objavljeno":"2018-01-05 14:13:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/centar-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418411,"naslov":"Stanovnici \u010cesme tvrde: Na korak smo od ozbiljne epidemije (Foto) (Video)","objavljeno":"2018-01-05 11:33:45","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Cesma-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418401,"naslov":"Novi regulacioni planovi u \u0161irem centru Banjaluke","objavljeno":"2018-01-05 09:47:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418399,"naslov":"Banjalu\u010dke servisne informacije za 5. januar","objavljeno":"2018-01-05 09:35:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Gradske-uprave-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418394,"naslov":"Obustava saobra\u0107aja u centru Banjaluke","objavljeno":"2018-01-05 09:11:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Obustava-saobra\u0107aja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418382,"naslov":"\"Zimska \u010darolija\": Bogat program za mali\u0161ane","objavljeno":"2018-01-04 20:35:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/malisani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":418377,"naslov":"Jedno\u0161alterski sistem izdavanja gra\u0111evinskih dozvola prvog dana zaprimio 22 predmeta","objavljeno":"2018-01-04 20:28:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/dozvole.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418300,"naslov":"Banjaluka: Prebila momka zbog prevare, reagovala i policija!","objavljeno":"2018-01-04 17:51:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/pu-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418285,"naslov":"Sudar pasata i pe\u017eoa kod Rebrova\u010dke crkve u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2018-01-04 16:44:16","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/sudar-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418234,"naslov":"I policija KPZ Banjaluka u sve\u010danom defileu za Dan Republike Srpske","objavljeno":"2018-01-04 14:04:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/policija-rs.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418131,"naslov":"Iznajmili restoran od \"Akvane\" pa nasamarili goste za Novu godinu","objavljeno":"2018-01-04 10:41:49","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/aquana4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418110,"naslov":"Banjalu\u010dani koji su humanitarnim radom obilje\u017eili 2017. godinu (Foto)","objavljeno":"2018-01-04 09:49:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Banjaluka-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418107,"naslov":"U susret Badnjem danu i Bo\u017ei\u0107u \u0161iroka ponuda na gradskoj tr\u017enici","objavljeno":"2018-01-04 09:34:51","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/trznica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418098,"naslov":"Neobi\u010dan prizor u Banjaluci: Automobil sletio sa parkinga? (Foto)","objavljeno":"2018-01-04 09:13:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/parking-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":418025,"naslov":"Najskuplji stan prodat u Banjaluci za 631.000 KM","objavljeno":"2018-01-03 18:29:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/stan.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417894,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 3. januar","objavljeno":"2018-01-03 10:58:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/banjaluka-gospodska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417871,"naslov":"Slovenci demolirali studentski dom u Banjaluci","objavljeno":"2018-01-03 09:36:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/studentski-dom.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417863,"naslov":"Banjaluka je nekom majka a nekom ma\u0107eha: \u010cesma - banjalu\u010dko nedono\u0161\u010de (Foto)","objavljeno":"2018-01-03 09:31:45","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/cesma-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417808,"naslov":"Nema vi\u0161e kucanja na brojna vrata, gra\u0111evinske dozvole na jednom \u0161alteru","objavljeno":"2018-01-02 19:13:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/BL.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417804,"naslov":"Dio Banjaluke sutra bez struje","objavljeno":"2018-01-02 19:01:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/struja-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417780,"naslov":"Saobra\u0107ajna nezgoda u Vrbanji kod ambulante","objavljeno":"2018-01-02 18:06:36","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/saobraajka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417678,"naslov":"Najjeftinije cigarete 3.9 KM: Pu\u0161enje u kafanama i dalje dozvoljeno","objavljeno":"2018-01-02 10:28:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/pusenje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417672,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 2. januar","objavljeno":"2018-01-02 10:00:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/kisa-banja-luka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417661,"naslov":"Vi\u0161e kupi vi\u0161e u\u0161tedi","objavljeno":"2018-01-02 09:29:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Sport-Vision.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":417435,"naslov":"Banjaluka: Zaprosio djevojku na bini tokom novogodi\u0161njeg koncerta! (VIDEO)","objavljeno":"2018-01-01 14:02:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/prosidba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417421,"naslov":"U Banjaluci se 28 minuta iza pono\u0107i za\u010duo prvi pla\u010d u 2018. godini","objavljeno":"2018-01-01 12:49:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/beba-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417379,"naslov":"Uz dobru zabavu i vatromet u Banjaluci do\u010dekana Nova godina","objavljeno":"2018-01-01 12:48:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/docek-2018.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417273,"naslov":"Po \u010demu \u0107e Banjalu\u010dani pamtiti 2017: Protestovali, brinuli o grijanju i rupi u centru","objavljeno":"2017-12-31 16:37:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/banjaluka-9.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417186,"naslov":"Banjaluka: Prvoro\u0111enoj bebi 500 KM","objavljeno":"2017-12-31 13:27:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/beba-7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417101,"naslov":"Besplatan prevoz u novogodi\u0161njoj no\u0107i \u2013 raspored linija i red vo\u017enje","objavljeno":"2017-12-31 10:10:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/bussss.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417072,"naslov":"Po\u010dela proslava novogodi\u0161njih praznika na otvorenom, ovako je bilo sino\u0107 u Banjaluci (Foto\/Video)","objavljeno":"2017-12-31 09:17:32","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/NG-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417058,"naslov":"Banjaluka ve\u010deras pjeva sa Lukijanom, Rokvi\u0107em i Leksingtonom, Sarajevo sa \u010colom","objavljeno":"2017-12-31 09:00:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/NG.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":417022,"naslov":"Banjaluka izgubila zemlji\u0161te Poljoprivredne \u0161kole od 400 miliona KM","objavljeno":"2017-12-30 15:52:50","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/skola-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416914,"naslov":"Do\u010dek Nove godine u Banjaluci: Nema saobra\u0107aja, samo dobra muzika","objavljeno":"2017-12-30 10:46:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/nova-godina-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416890,"naslov":"Planirana isklju\u010denja struje za subotu i srijedu","objavljeno":"2017-12-30 09:43:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/struja-8.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416878,"naslov":"Banjalu\u010dke servisne informacije: Ro\u0111eno je 12 beba \u2013 5 djevoj\u010dica i 7 dje\u010daka","objavljeno":"2017-12-30 09:25:36","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/beba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416860,"naslov":"Djed Mraz donio raspust, ljubav i poklone","objavljeno":"2017-12-30 09:11:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/djeca-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416836,"naslov":"Radoji\u010di\u0107: Iza nas uspje\u0161na godina, a u 2018. mnogo novih projekata (Foto)","objavljeno":"2017-12-29 19:56:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/radojici.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416812,"naslov":"Trgovci, ljekari i konobari bez predaha tokom novogodi\u0161njih praznika","objavljeno":"2017-12-29 18:24:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/kafana.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416799,"naslov":"Pismo banjalu\u010dkog osnovca Djedu Mrazu: Samo da Andrea ozdravi","objavljeno":"2017-12-29 18:01:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/pismo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416645,"naslov":"Vinarija Kutjevo otvorila predstavni\u0161tvo u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2017-12-29 10:50:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/DSC_8443.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":416609,"naslov":"Kad poslodavci radnike nagra\u0111uju zlatom","objavljeno":"2017-12-29 09:20:45","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/fagus-grupa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":415922,"naslov":"Hrana produkt i zadovoljan farmer","objavljeno":"2017-12-29 09:00:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Hrana-produkt-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":416531,"naslov":"Planirana privremena isklju\u010denja struje za petak 29. decembar","objavljeno":"2017-12-28 20:21:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/struja.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416501,"naslov":"Koje naselje je najljep\u0161e za \u017eivot u Banjaluci? (Foto)","objavljeno":"2017-12-28 18:30:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/borik-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416483,"naslov":"Banjaluka obojena u crveno, plavo i bijelo (Foto)","objavljeno":"2017-12-28 18:13:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Banjaluka-Dan-Republike-7-.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416437,"naslov":"Kod Pe\u0161tana na auto-putu zapalila se prikolica u vo\u017enji (Video)","objavljeno":"2017-12-28 15:55:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/prikolica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416221,"naslov":"Novogodi\u0161nja dm \u010darolija: Sni\u017eenja, pokloni i besplatni Viber stikeri u \u201ezimskom ruhu\u201c","objavljeno":"2017-12-28 10:52:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/slajder.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":416187,"naslov":"Dje\u010dija Nova godina na Trgu Krajine","objavljeno":"2017-12-28 09:50:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/djecija-ng.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":416184,"naslov":"Banjaluka: Kargo centar vrijedan dva miliona KM zjapi prazan","objavljeno":"2017-12-28 09:43:10","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Aerodrom.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416173,"naslov":"Obuka u\u010denika srednjih \u0161kola o zna\u010daju civilne za\u0161tite","objavljeno":"2017-12-28 09:11:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/vatrogasci-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416160,"naslov":"Banjalu\u010dke ulice prepune sme\u0107a (Foto)","objavljeno":"2017-12-27 23:04:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/vjetar-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416152,"naslov":"Za\u0161to Delta jo\u0161 \u010deka dozvolu za nastavak gradnje \u0161oping mola? (Video)","objavljeno":"2017-12-27 21:00:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/delta-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":416140,"naslov":"Po\u010delo osmo donatorsko ve\u010de u Banjaluci: Zajedno mo\u017eemo vi\u0161e ako pozovemo 1411","objavljeno":"2017-12-27 20:39:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/donatorsko-ve\u010de.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":415835,"naslov":"Promocija pametne upotrebe energije u Banjaluci","objavljeno":"2017-12-27 13:40:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Profesor-Atom-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":415703,"naslov":"Banjalu\u010dani pripremite \u017eivce za \"krkljanac\"","objavljeno":"2017-12-27 12:31:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Banjaluka-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":415688,"naslov":"Rok za zavr\u0161etak \"Parki\u0107a\" sve bli\u017ei","objavljeno":"2017-12-27 12:09:17","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/izgradnja-parkica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":415431,"naslov":"Nova rasvjeta na Star\u010devici i Drakuli\u0107u (Foto)","objavljeno":"2017-12-27 09:54:31","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/rasvjeta-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":415413,"naslov":"Besplatan prevoz pojedinih linija u novogodi\u0161njoj no\u0107i","objavljeno":"2017-12-27 09:42:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/gradski-autobus.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":415408,"naslov":"Donatorsko ve\u010de i humanitarni koncert ve\u010deras u Banjaluci","objavljeno":"2017-12-27 09:24:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/koncert-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":415305,"naslov":"Sutra bez struje \u0161est mjesnih zajednica","objavljeno":"2017-12-26 19:08:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":415297,"naslov":"Inspektori naredili ru\u0161enje Mi\u0161kovi\u0107evog \u201cDelta Planeta\u201d u Banjaluci","objavljeno":"2017-12-26 18:56:56","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/delta-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":415200,"naslov":"Zavirili smo u Deltino gradili\u0161te na Banjalu\u010dkom polju (Foto)","objavljeno":"2017-12-26 12:44:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/radovi-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":415191,"naslov":"Banjaluka: Sedmogodi\u0161njak prodaje avione da kupi skejt (Foto)","objavljeno":"2017-12-26 12:19:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/djecak-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":415159,"naslov":"Dvije saobra\u0107ajke u Lakta\u0161ima (Foto)","objavljeno":"2017-12-26 10:17:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/nesreca-feat-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":415152,"naslov":"Kroz \u0161kolsko dvori\u0161te prolazi javni put (Foto)","objavljeno":"2017-12-26 09:53:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/\u0161kola-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":415140,"naslov":"Tamo gdje palo - tamo i ostalo!!! (Foto)","objavljeno":"2017-12-26 09:29:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/banjaluka-5-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":415133,"naslov":"Pojedina banjalu\u010dka naselja i ulice sutra bez struje","objavljeno":"2017-12-25 21:08:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/struja-6.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":415097,"naslov":"Mje\u0161tani Njego\u0161eve ulice i dalje moraju kru\u017eiti dva kilometra","objavljeno":"2017-12-25 19:24:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/njegoseva.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":415073,"naslov":"Mje\u0161tani Lazareva mali\u0161anima doveli Djeda Mraza","objavljeno":"2017-12-25 18:15:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/djed-mraz.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414865,"naslov":"Banjalu\u010danka se plasirala u TOP 4 najbolja modela svijeta na izboru World Top Model 2017! (Foto)","objavljeno":"2017-12-25 10:22:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/MILENA-TUNGUZ-18.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414858,"naslov":"Snje\u0161kovo se nastavlja!","objavljeno":"2017-12-25 10:07:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Snjeskovo-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":414844,"naslov":"Banjaluka: Radovi na cjevovodu u \u010detiri ulice","objavljeno":"2017-12-25 09:20:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414733,"naslov":"Banjaluka na prolje\u0107e dobija \"bike sharing\" sistem","objavljeno":"2017-12-24 10:51:32","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/biciklo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414723,"naslov":"Romanti\u010dna prosidba djevojke u Banjaluci","objavljeno":"2017-12-24 10:06:45","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/prosidba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414702,"naslov":"Banjaluka: Otvoren Novogodi\u0161nji sajam rukotvorina (Foto)","objavljeno":"2017-12-24 09:48:32","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/handmade-bl-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414626,"naslov":"Banjaluka: Po\u010dinje nastava na Univerzitetu","objavljeno":"2017-12-23 12:43:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/univerzitet.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414613,"naslov":"Banjaluci prijeti ekolo\u0161ka bomba!?","objavljeno":"2017-12-23 12:10:50","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/deponija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414589,"naslov":"\u201cZimska \u010darolija\u201d: Danas plesna radionica, \u017eurka i tombola za najmla\u0111e","objavljeno":"2017-12-23 10:24:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/zimaa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414576,"naslov":"Za puteve i vodovode u Banjaluci 20 miliona maraka","objavljeno":"2017-12-23 09:39:28","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/skup\u0161tina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414573,"naslov":"Servisne informacije: Ro\u0111eno je 12 beba \u2013 7 djevoj\u010dica i 5 dje\u010daka","objavljeno":"2017-12-23 09:28:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/beba-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414522,"naslov":"Gradnja \u0161kole na Star\u010devici na dugom \u0161tapu","objavljeno":"2017-12-22 18:50:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/skola-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414382,"naslov":"De\u017eurni u\u010denici u banjalu\u010dkim \u0161kolama prvi na udaru (Foto)","objavljeno":"2017-12-22 11:17:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Skola-foto-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414375,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 22. decembar","objavljeno":"2017-12-22 10:16:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/banjaluka-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414359,"naslov":"Coca Cola kamion obradovao posjetioce Zimzograda (Foto)","objavljeno":"2017-12-22 09:38:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Coca-Cola-2-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":414355,"naslov":"Banjaluka: Ekipe Vodovoda izvodi\u0107e radove na cjevovodu u dvije ulice","objavljeno":"2017-12-22 09:10:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414323,"naslov":"\u0160tedljive sijalice \u0107e obasjavati banjalu\u010dke ulice","objavljeno":"2017-12-21 19:17:49","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/sijalice.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414304,"naslov":"Banjaluka izdvaja 45.000 KM za sanaciju objekata o\u0161te\u0107enih u olujnom nevremenu","objavljeno":"2017-12-21 17:56:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/krov.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414235,"naslov":"Coca Cola kamion u Zimzogradu","objavljeno":"2017-12-21 15:06:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Coca-Cola-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":414196,"naslov":"Banjaluka.com saznaje: Najavljeni protesti zbog najave zatvaranja ambulante u Adi (Foto)","objavljeno":"2017-12-21 12:03:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/ada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414174,"naslov":"O\u0160 \"Ivan Goran Kova\u010di\u0107\" zbog bezbjednosti djece uvodi video-nadzor","objavljeno":"2017-12-21 10:36:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/\u0161kola-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414169,"naslov":"Sanacija \"studenjaka\": Oko 70 soba bi\u0107e useljivo za par dana, ubacuju se dodatni kreveti","objavljeno":"2017-12-21 10:08:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/sanacija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414162,"naslov":"Borac ispustio pobjedu u Derventi","objavljeno":"2017-12-21 09:41:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/rk-borac-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":414160,"naslov":"Vodovod: Radovi na cjevovodu, mogu\u0107i prekidi vodosnabdijevanja na Lau\u0161u i Paprikovcu","objavljeno":"2017-12-21 09:36:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414148,"naslov":"Planirana isklju\u010denja struje za \u010detvrtak 21. decembar","objavljeno":"2017-12-20 21:12:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414137,"naslov":"Studenti banjalu\u010dkog Medicinskog fakulteta dr\u017eavni prvaci u pru\u017eanju prve pomo\u0107i","objavljeno":"2017-12-20 20:41:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/prva-pomo\u01071.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":414122,"naslov":"\u017divot zimi na Manja\u010di: Mje\u0161tani po 18 dana bez vode, temperatura se spusti i do -20","objavljeno":"2017-12-20 19:38:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Manjaca-ambijent.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413958,"naslov":"Banjalu\u010dki mali\u0161ani otputovali u Italiju na mjesec dana","objavljeno":"2017-12-20 12:19:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/malisani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413916,"naslov":"Vodovod: Danas radovi na tri lokacije","objavljeno":"2017-12-20 10:15:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/voda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413882,"naslov":"Nova godina sti\u017ee jo\u0161 jedan popust se ni\u017ee","objavljeno":"2017-12-20 09:45:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/clanak-790x526px.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":413903,"naslov":"Banjalu\u010dke servisne informacije: Obavljeno 11 poroda, ro\u0111eno 12 beba","objavljeno":"2017-12-20 09:40:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413894,"naslov":"Danas 13. kolo Premijer ligi BiH za rukometa\u0161e: Borac u Derventi","objavljeno":"2017-12-20 09:23:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/borac-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":413819,"naslov":"Vi\u0161e od polovine mladih \u017eeli da zauvijek napusti Banjaluku","objavljeno":"2017-12-19 18:15:51","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/ODLAZAK.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413773,"naslov":"Zatvaraju se ambulante u Adi i Kuljanima","objavljeno":"2017-12-19 14:38:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/ambulanta-u-naselju-ada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413703,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 19. decembar","objavljeno":"2017-12-19 10:20:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413700,"naslov":"Novi roman objavljen u Banjaluci: \"Tajna svetog koplja\" potraga za dobrotom","objavljeno":"2017-12-19 10:03:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Nikoleti\u0107.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":413694,"naslov":"Dijelovi Obili\u0107eva i Prije\u010dana danas bez vode","objavljeno":"2017-12-19 09:37:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413675,"naslov":"Dok se studenjak obnavlja studenti u hotelu i kasarni","objavljeno":"2017-12-18 20:49:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/U-Kampusu-vanredno-stanje-11.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413633,"naslov":"\"Sve o \u017eenama\" uskoro pred Banjalu\u010danima","objavljeno":"2017-12-18 18:13:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/predstava-7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":413601,"naslov":"Skupa pasarela u Banjaluci ponovo i\u0161arana","objavljeno":"2017-12-18 15:47:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/pasarela1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413524,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 18. decembar","objavljeno":"2017-12-18 10:04:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/banjaluka-ng-800x445.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413517,"naslov":"Banjalu\u010danka godinama ne izlazi iz stana zbog \u010detiri stepenice","objavljeno":"2017-12-18 09:54:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Banjalu\u010danka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413514,"naslov":"Potraga za plja\u010dka\u0161ima UniCredit banke u Banjaluci: Ukrali vi\u0161e od 10.000 maraka","objavljeno":"2017-12-18 09:37:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/pljacka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413476,"naslov":"U subotu mogu\u0107e useljenje u tre\u0107i paviljon","objavljeno":"2017-12-17 16:11:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/dom-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413417,"naslov":"Humanost na djelu: Tr\u010dali za nikoljdanske paketi\u0107e (Foto)","objavljeno":"2017-12-17 12:18:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/trka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413411,"naslov":"Naredne godine tri nove kru\u017ene raskrsnice","objavljeno":"2017-12-17 11:52:45","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/gunduliceva-ulica-banja-luka-696x436.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413377,"naslov":"Dresovi na aukciji! Sredstva za hitnu operaciju dje\u010daka iz Banjaluke koji je povrije\u0111en petardom","objavljeno":"2017-12-17 10:18:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/DRES1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413364,"naslov":"Prikupljanjem plasti\u010dnih fla\u0161a i \u010depova obezbijedio 40 paketi\u0107a za djecu (Foto)","objavljeno":"2017-12-17 09:51:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/dusko-tadic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413362,"naslov":"Servisne informacije za nedjelju, 17. decembar","objavljeno":"2017-12-17 09:39:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/banjaluka-gospodska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413282,"naslov":"IV paviljon Studentskog centra \"Nikola Tesla\" po\u010deo da proki\u0161njava (Foto)","objavljeno":"2017-12-16 13:26:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/U-Kampusu-vanredno-stanje-12.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413242,"naslov":"Na banjalu\u010dkoj tvr\u0111avi Kastel postojao anti\u010dki \u017ertvenik bogu Jupiteru (Foto)","objavljeno":"2017-12-16 12:21:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/kastel-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413217,"naslov":"Olujno nevrijeme u Banjaluci pokazalo rupe u sistemu za\u0161tite: Ne poma\u017eu ni pozivi u pomo\u0107","objavljeno":"2017-12-16 10:34:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/20171212_071424.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413179,"naslov":"Banjalu\u010dke servisne informacije: Ro\u0111eno je 13 beba","objavljeno":"2017-12-16 09:31:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/beba-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413170,"naslov":"Hitna rekonstrukcija o\u0161te\u0107enih objekata banjalu\u010dkog SC","objavljeno":"2017-12-16 09:09:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/nevrijeme.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413155,"naslov":"U Obili\u0107evu prvi ve\u0107i pljusak ve\u0107 ugrozio stanare (FOTO)","objavljeno":"2017-12-15 23:21:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/banjaluka-obilicevo-pljusak-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":413060,"naslov":"Oplja\u010dkana Unikredit banka u Obili\u0107evu! (Foto)","objavljeno":"2017-12-15 15:56:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Pljacka-bl-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412963,"naslov":"Opomena svima: U Banjaluci dje\u010dak te\u0161ko povrije\u0111en od petarde","objavljeno":"2017-12-15 10:27:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/banjaluka-ulica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412947,"naslov":"Po\u010dinje obnova Studentskog centra \"Nikola Tesla\" u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2017-12-15 09:54:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/obnova-Studentskog-centra-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412939,"naslov":"Predstava banjalu\u010dkog Gradskog pozori\u0161ta \"Jazavac\" premijerno u Norve\u0161koj","objavljeno":"2017-12-15 09:28:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/predstava-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":412933,"naslov":"Planirana isklju\u010denja struje za petak 15. decembar","objavljeno":"2017-12-14 23:39:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412857,"naslov":"Dje\u010dijom pjesmom otvorena \"Zimska \u010darolija\" (Foto)","objavljeno":"2017-12-14 18:01:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/BL-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412820,"naslov":"Dino park odlazi iz Banjaluke (Foto)","objavljeno":"2017-12-14 15:53:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Dino-park-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412717,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 14. decembar","objavljeno":"2017-12-14 10:16:46","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Gradske-uprave-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412713,"naslov":"Banjaluka: U eksploziji petarde povrije\u0111en jedanaestogodi\u0161nji dje\u010dak","objavljeno":"2017-12-14 10:03:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/petarda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412702,"naslov":"Irena Radojevi\u0107 na \u010delu TOBL?","objavljeno":"2017-12-14 09:27:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/TOBL.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412633,"naslov":"Radoji\u010di\u0107: Prioritet izgradnja novog, umjesto Zelenog mosta","objavljeno":"2017-12-13 19:04:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/most.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412549,"naslov":"U Kampusu vanredno stanje (Foto)","objavljeno":"2017-12-13 13:45:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/U-Kampusu-vanredno-stanje-10.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412400,"naslov":"Pomjereno otvaranje \"Zimske \u010darolije\"","objavljeno":"2017-12-13 10:43:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/gospodska-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412365,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 13. decembar","objavljeno":"2017-12-13 10:30:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/sneg.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412343,"naslov":"Voda u\u0161la u zgradu u naselju Obili\u0107evo, gra\u0111ani apeluju za pomo\u0107 (Foto)","objavljeno":"2017-12-13 09:36:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Obili\u0107evo-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412104,"naslov":"Naplatne ku\u0107ice u Glamo\u010danima \"pojele\" 85 ku\u0107a","objavljeno":"2017-12-12 09:44:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Kucice.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":412085,"naslov":"Banjaluka: Vjetar nosio drve\u0107e, krovove... (Foto) (Video)","objavljeno":"2017-12-12 09:27:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Vjetar-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412066,"naslov":"Jak olujni jugo sru\u0161io krov zgrade (Foto)","objavljeno":"2017-12-12 08:55:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/pao-krov-na-mejdanu5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":412042,"naslov":"Igor Radoji\u010di\u0107 li\u010dnost godine po izboru Nezavisnih novina","objavljeno":"2017-12-11 20:06:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/igor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":412008,"naslov":"Vjetar ru\u0161io stabla u Banjaluci, uni\u0161teno vi\u0161e automobila (Foto)","objavljeno":"2017-12-11 18:02:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/vjetar-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411918,"naslov":"Mladi\u0107a sprije\u010dili da sko\u010di sa mosta u Banjaluci","objavljeno":"2017-12-11 12:06:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/vatrogasci-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411884,"naslov":"Slobodan Peri\u0161i\u0107: Ovdje vjetrovi duvaju u le\u0111a samo onima koji odlaze","objavljeno":"2017-12-11 10:04:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/mlijeko-bsp.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":411877,"naslov":"Un\u010danin: Nismo dozvolili iznena\u0111enje","objavljeno":"2017-12-11 09:34:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/rk-borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":411874,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 11. decembar","objavljeno":"2017-12-11 09:25:20","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/banjaluka-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Aktuelno","podkategorija":false},{"id":411836,"naslov":"Borac pobjedom nad \u0160irokim okon\u010dao jesenji dio sezone","objavljeno":"2017-12-10 15:25:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/borac-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":411746,"naslov":"Banjaluka: Svi smje\u0161tajni kapaciteti popunjeni","objavljeno":"2017-12-10 10:41:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/banjaluka-ng-800x445.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411738,"naslov":"Automobilima blokirali stanare, policija i pauk nisu reagovali! (Foto)","objavljeno":"2017-12-10 10:23:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/parking5-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411727,"naslov":"Anja zlatu dodala i bronzu","objavljeno":"2017-12-10 09:51:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/anja.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":411720,"naslov":"Banjalu\u010dke servisne informacije: Ro\u0111eno je 7 djevoj\u010dica i 3 dje\u010daka","objavljeno":"2017-12-10 09:27:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411622,"naslov":"Banjalu\u010dani spremno do\u010dekali snijeg, najmla\u0111i u\u017eivaju u zimskim radostima (Foto)","objavljeno":"2017-12-09 14:02:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/snijeg-7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411595,"naslov":"Parkirani automobili sprije\u010dili dostavu drvene sje\u010dke za Toplanu (Foto)","objavljeno":"2017-12-09 12:28:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/starcevica-2-696x418.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411542,"naslov":"Rje\u0161enje problema u O\u0160 \"Branko Radi\u010devi\u0107\": U druge \u0161kole rasporedi\u0107e 162 u\u010denika","objavljeno":"2017-12-09 09:28:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/\u0161kola-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411539,"naslov":"\"Razgovori u \u010detiri oka\" u NP RS","objavljeno":"2017-12-09 09:19:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/predstava-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":411537,"naslov":"Sudar Borca i Bosne u 11. kolu Premijer lige BiH","objavljeno":"2017-12-09 09:12:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":411516,"naslov":"Anja Loli\u0107 se u Banjaluku vra\u0107a sa zlatom","objavljeno":"2017-12-08 19:42:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/anja-lolic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":411483,"naslov":"Izgradnja vodovoda u dvije ulice na Pobr\u0111u","objavljeno":"2017-12-08 18:12:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/pobr\u0111e1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411456,"naslov":"Kompanija \"Muehlbauer\" zapo\u0161ljava apsolvente iz Banjaluke","objavljeno":"2017-12-08 16:05:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Muehlbauer-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":411428,"naslov":"Bor\u010devci izmamili osmijehe osnovcima (Foto) (Video)","objavljeno":"2017-12-08 15:28:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Bor\u010devci-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":411144,"naslov":"Posjeta banjalu\u010dana festivalu \u010dokolade u Opatiji","objavljeno":"2017-12-08 15:23:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Cokolada-fest-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":411330,"naslov":"Krov nad glavom dobija 55 porodica bora\u010dkih kategorija u Banjaluci","objavljeno":"2017-12-08 10:08:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/kuca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411319,"naslov":"Policija traga za vlasnikom novca: Banjalu\u010danka vratila gomilu para","objavljeno":"2017-12-08 09:43:20","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/vratila-novac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411316,"naslov":"Banjaluka: Informacija o vodosnabdijevanju za 8. decembar","objavljeno":"2017-12-08 09:29:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/voda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411285,"naslov":"Planirana privremena isklju\u010denja struje za 8. decembar","objavljeno":"2017-12-07 21:14:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/struja-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411268,"naslov":"KKI Vrbas do\u010dekuje Bosnu u Boriku","objavljeno":"2017-12-07 20:05:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/kki-Vrbas-e1509372914172.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":411096,"naslov":"Najsla\u0111i dan u \u017eivotu jednog Banjalu\u010danina: Kako sam se proveo na Festivalu \u010dokolade u Opatiji?","objavljeno":"2017-12-07 09:51:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Festival-cokolade-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":411093,"naslov":"Rekordna prodaja ukrasa u Banjaluci, razgrabljene jelke","objavljeno":"2017-12-07 09:37:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/jelka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411091,"naslov":"Banjaluka: Informacija o vodosnabdijevanju za 7. decembar","objavljeno":"2017-12-07 09:23:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411081,"naslov":"Vi\u0161e banjalu\u010dkih naselja i ulica sutra bez struje","objavljeno":"2017-12-06 21:24:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":411029,"naslov":"Banjaluka evropski grad sporta 2018. godine","objavljeno":"2017-12-06 18:32:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410938,"naslov":"Mali vodi\u010d za polaganje voza\u010dkog ispita: Kako do dozvole u 7 koraka","objavljeno":"2017-12-06 13:02:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/autoskola3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":410867,"naslov":"Nesmotrenost otanjila nov\u010danike 700 pje\u0161aka","objavljeno":"2017-12-06 09:55:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Saobracaj.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410863,"naslov":"Ma\u010dka ostavila pola Banjaluke bez struje","objavljeno":"2017-12-06 09:42:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Tesla-Cat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410861,"naslov":"Banjaluka: Informacija o vodosnabdijevanju za 6. decembar","objavljeno":"2017-12-06 09:29:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410848,"naslov":"Planirana privremena isklju\u010denja struje za srijedu","objavljeno":"2017-12-05 21:18:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/struja-sijalica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410814,"naslov":"Afera \u201cBalaban\u201d: Pokrenut disciplinski postupak!","objavljeno":"2017-12-05 19:44:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/tehnoloski-fakultet-696x419.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410781,"naslov":"Otvorena nova zgrada Osnovnog suda i rekonstruisan Okru\u017eni sud u Banjaluci","objavljeno":"2017-12-05 18:00:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/zgrada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410752,"naslov":"Rezovi u igra\u010dkom kadru Fudbalskog kluba Borac","objavljeno":"2017-12-05 15:43:36","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/fk-borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":410734,"naslov":"Luksuz za sva \u010dula - Nova Godina u salonu \u201cKrin\u201d","objavljeno":"2017-12-05 15:04:55","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/luksuz-za-sva-cula-nova-godina-u-salonu-krin3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":410628,"naslov":"Policijska akcija u Banjaluci, udar na dilere droge","objavljeno":"2017-12-05 10:04:28","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Policija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410625,"naslov":"Banjaluka: Osobe sa invaliditetom \u0107e mo\u0107i u kino?","objavljeno":"2017-12-05 09:56:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/palas.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410621,"naslov":"Banjaluka: Informacija o vodosnabdijevanju za 5. decembar","objavljeno":"2017-12-05 09:37:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410594,"naslov":"Utvr\u0111uju uzrok slijeganja tla u Srpskim toplicama","objavljeno":"2017-12-04 19:48:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/kliziste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410566,"naslov":"Dio Banjaluke bez struje, kvar na trafostanici","objavljeno":"2017-12-04 18:29:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410438,"naslov":"Eko toplana: Prva dva kotla u probnom radu","objavljeno":"2017-12-04 11:21:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Eko-Toplana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410429,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 4. decembar","objavljeno":"2017-12-04 10:51:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/banjaluka-gospodska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410413,"naslov":"Banjaluka: Dispe\u010derka pritisnula taster i otjerala davitelja (Foto)","objavljeno":"2017-12-04 10:04:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Dispe\u010derka-pritisnula-taster-i-otjerala-davitelja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410404,"naslov":"Banjaluka: Informacija o vodosnabdijevanju za 4. decembar","objavljeno":"2017-12-04 09:25:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/izgradnja-vodovoda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410354,"naslov":"Mu\u0111a i \u0106ale \u201cblokirali\u201d centar Banjaluke (Foto)","objavljeno":"2017-12-03 16:15:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/foto4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410229,"naslov":"Banjaluka pod snijegom (Foto)","objavljeno":"2017-12-03 11:12:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/banjaluka-snijeg.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410217,"naslov":"Servisne informacije za nedjelju, 3. decembar","objavljeno":"2017-12-03 10:28:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/banjaluka-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410207,"naslov":"Najavljene dvije sjednice kolegijuma","objavljeno":"2017-12-03 10:02:50","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/KOLEGIJ.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":410203,"naslov":"Borac bolji od Sloge: Rutinska pobjeda Banjalu\u010dana","objavljeno":"2017-12-03 09:57:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Borac-696x464.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":410159,"naslov":"\u201eIgra bez granica\u201c na pla\u017ei Abacija u Banjaluci","objavljeno":"2017-12-02 16:43:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/igraliste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410022,"naslov":"\u010ce\u0161\u0107e obustave saobra\u0107aja u Banjaluci zbog Zimzograda!","objavljeno":"2017-12-02 10:10:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/obustava-saobracaja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410016,"naslov":"Bunkeri prepu\u0161teni zubu vremena i uto\u010di\u0161te besku\u0107nicima (Foto)","objavljeno":"2017-12-02 10:02:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/bunker.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":410000,"naslov":"Kastra open u Banjaluci: O\u010dekuje se oko 800 karatista","objavljeno":"2017-12-02 09:07:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/karate.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":409978,"naslov":"Po\u010dele zimske \u010darolije na Trgu Krajine (Foto)","objavljeno":"2017-12-01 19:49:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/zimgograd.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409972,"naslov":"Pogledajte radno vrijeme ugostiteljskih objekata za vrijeme novogodi\u0161njih praznika","objavljeno":"2017-12-01 19:35:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/kafic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409947,"naslov":"Ni\u010de novi drvored u \"Parki\u0107u\"","objavljeno":"2017-12-01 18:12:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/drvored.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409944,"naslov":"Priprema objekta u Lazarevu za dnevni centar za djecu u riziku","objavljeno":"2017-12-01 17:59:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/sastanak.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409837,"naslov":"Planirano uklanjanje 100 trulih stabala u Banjaluci","objavljeno":"2017-12-01 10:33:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/stabla.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409831,"naslov":"Punom brzinom kroz crveno u centru Banjaluke (Video)","objavljeno":"2017-12-01 10:03:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/kroz-crveno.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409822,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 1. decembar","objavljeno":"2017-12-01 09:48:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/kastel.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409784,"naslov":"Univerzitet u Banjaluci zapo\u0161ljava 30 novih asistenata","objavljeno":"2017-11-30 19:46:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/faks-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409767,"naslov":"Kako \u0107e raditi nova Eko toplana u Banjaluci","objavljeno":"2017-11-30 18:47:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/eko-toplana-1-e1512063320209.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409695,"naslov":"Banjalu\u010dka agencija Valero donosi revoluciju na tr\u017ei\u0161te nekretnina","objavljeno":"2017-11-30 14:45:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/banjalucka-agencija-valero-donosi-revoluciju-na-trziste-nekretnina-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":409658,"naslov":"Raspisan konkurs za direktora Turisti\u010dke organizacije Banjaluke","objavljeno":"2017-11-30 12:16:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Raspisan-konkurs-za-direktora-Turisti\u010dke-organizacije-Banjaluke.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409610,"naslov":"Zbog nulte zone ka\u017enjeno vi\u0161e od 240 voza\u010da, ve\u0107ina i ne zna gdje se nalazi","objavljeno":"2017-11-30 09:51:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/parking.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409607,"naslov":"Nezadovoljstvo u banjalu\u010dkom Borcu zbog neispla\u0107enih plata","objavljeno":"2017-11-30 09:38:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/fk-borac-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":409605,"naslov":"Banjaluka: Informacija o vodosnabdijevanju za 30. novembar","objavljeno":"2017-11-30 09:28:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409575,"naslov":"\"Lak\u0161e finansirati malu Krupu nego velikog Borca\"","objavljeno":"2017-11-29 20:52:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/branko.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":409539,"naslov":"Jubilarni \u201cStudenti u susret nauci\u201d u Banjaluci (Video)","objavljeno":"2017-11-29 19:02:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/studenti-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409388,"naslov":"Revija \"Ba\u0161 po mjeri\" odu\u0161evila Banjalu\u010dane (Foto)","objavljeno":"2017-11-29 11:17:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Ba\u0161-po-mjeri-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409371,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 29. novembar","objavljeno":"2017-11-29 10:03:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/banjaluka-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409352,"naslov":"\"Coca-Cola\" kupuje banjalu\u010dko preduze\u0107e","objavljeno":"2017-11-29 09:31:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Preduze\u0107e.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409323,"naslov":"Planirana isklju\u010denja struje za srijedu","objavljeno":"2017-11-28 21:11:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/struja-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409284,"naslov":"U Banjaluci spektakl za novogodi\u0161nje praznike","objavljeno":"2017-11-28 18:40:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/nova-godina-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409279,"naslov":"Singl \"Prva od one tri\" stigao do publike","objavljeno":"2017-11-28 18:31:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/one-tri.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":409182,"naslov":"Banjaluka: \u0160ta \u0107ete sve, ove zime, na\u0107i u Zimzogradu?","objavljeno":"2017-11-28 12:02:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/zimzograd.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409143,"naslov":"Dani Malog pozori\u0161ta \"Du\u0161ko Radovi\u0107\" u Dje\u010dijem pozori\u0161tu RS","objavljeno":"2017-11-28 10:14:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Pozoriste-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":409132,"naslov":"Banjaluka: Informacija o vodosnabdijevanju za 28. novembar","objavljeno":"2017-11-28 09:34:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409122,"naslov":"Elektrokrajina \u2013 Planirana privremena isklju\u010denja za utorak 28. novembar","objavljeno":"2017-11-27 21:15:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409094,"naslov":"Pola miliona za Cecu i Lukasa","objavljeno":"2017-11-27 19:14:17","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/ceca-2-1-696x486.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":409077,"naslov":"Apsurd u centru grada: \u0160tandovi u sklopu Zimzograda postavljeni na fontani (Video)","objavljeno":"2017-11-27 18:17:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/standovi-na-fontani1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408924,"naslov":"Mje\u0161tani Drago\u010daja strahuju: Raskrsnica opasna za u\u010desnike u saobra\u0107aju","objavljeno":"2017-11-27 09:44:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/dragocaj.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408482,"naslov":"Pravilna ishrana pili\u0107a i koka nosilja","objavljeno":"2017-11-27 09:38:43","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Hrana-produkt-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":408921,"naslov":"Banjaluka: Informacija o vodosnabdijevanju za 27. novembar","objavljeno":"2017-11-27 09:25:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408916,"naslov":"Banjaluka rekorder po broju razvoda","objavljeno":"2017-11-26 16:59:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/razvod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408770,"naslov":"\"Letu \u0161tuke\", letu i Banjalu\u010dani (Foto)","objavljeno":"2017-11-26 09:54:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/LETU-STUKE.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":408764,"naslov":"Studentkinje Medicinskog fakulteta u Banjaluci la\u017eno optu\u017eile profesora da ih je seksualno uznemiravao","objavljeno":"2017-11-26 09:31:49","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/med.fakss_.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408761,"naslov":"Servisne informacije za 26. novembar","objavljeno":"2017-11-26 09:18:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/banjaluka-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408734,"naslov":"Uz Zdravu Logiku zdravija budu\u0107nost","objavljeno":"2017-11-25 18:54:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/zdrava-logika-atmosfera-sa-zabave-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408664,"naslov":"Nova aleja: Rotarijanci poklonili Banjaluci 50 lipa! (Foto)","objavljeno":"2017-11-25 13:21:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Rot1-696x483.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408610,"naslov":"Nema vi\u0161e kazni za kasni upis semestra","objavljeno":"2017-11-25 10:04:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/faks-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408589,"naslov":"Vlado Podany: Banjaluka je kulturni centar dr\u017eave","objavljeno":"2017-11-25 09:25:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/vlado.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":408582,"naslov":"Izlo\u017ebom radova o zna\u010daju sigurnih ku\u0107a","objavljeno":"2017-11-25 09:11:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/kucaa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":408541,"naslov":"Banjaluka: Lisica \u0161eta tranzitom, medvjed na Banj brdu","objavljeno":"2017-11-24 19:14:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/lisica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408531,"naslov":"Vrti\u0107 \u201cTijana\u201d centar novog skandala: Djevoj\u010dicu sa komadom plastike u oku poslali ku\u0107i","objavljeno":"2017-11-24 18:30:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/vrtic-tijana-banja-luka-nova-varos.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408521,"naslov":"\u0160ta Banjalu\u010dani misle o zabrani pu\u0161enja u javnim zatvorenim mjestima (Video)","objavljeno":"2017-11-24 17:58:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/pusenje-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408437,"naslov":"Nove zastave na zgradi Gradske uprave (Foto)","objavljeno":"2017-11-24 14:29:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Gradske-uprave-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408352,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 24. novembar","objavljeno":"2017-11-24 10:07:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/gospodska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408345,"naslov":"\"Letu \u0160tuke\" nastupaju u subotu u KSB-u!","objavljeno":"2017-11-24 09:53:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/letu-stuke-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":408337,"naslov":"Banjaluka: U subotu po\u010dinje postavljanje klizali\u0161ta","objavljeno":"2017-11-24 09:27:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/klizanje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408331,"naslov":"Elektrokrajina \u2013 Planirana privremena isklju\u010denja za petak 24. novembar","objavljeno":"2017-11-23 21:07:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408318,"naslov":"Policija nemo\u0107na pred pedofilom: Zakon sprije\u010dava nadle\u017ene da djeluju u slu\u010daju bezbjednosti u\u010denika","objavljeno":"2017-11-23 20:24:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/os-branko-copic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408313,"naslov":"Djelo \"Gromada\", knji\u017eevnika Ranka Pavlovi\u0107a, promovisano u Banjaluci","objavljeno":"2017-11-23 20:12:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/bl-9.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":408165,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 23. novembar","objavljeno":"2017-11-23 10:12:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/gospodska-banjaluka-jesen.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408157,"naslov":"Usporen saobra\u0107aj zbog klizi\u0161ta u Srpskim Toplicama","objavljeno":"2017-11-23 09:50:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/saobracaj-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408146,"naslov":"Problemi u \u010detvrtom paviljonu SC \"Nikola Tesla\": U dvokrevetne sobe uguravaju tre\u0107i krevet","objavljeno":"2017-11-23 09:24:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/sc-nikola-tesla.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408132,"naslov":"Planirana isklju\u010denja struje za \u010detvrtak","objavljeno":"2017-11-22 21:07:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":408098,"naslov":"Vule: Ne vidim sebe u Borcu!","objavljeno":"2017-11-22 19:00:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/vule1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":408093,"naslov":"Put do saglasnosti za izdavanje gra\u0111evinskih dozvola u Banjaluci skra\u0107en na osam dana","objavljeno":"2017-11-22 18:36:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/stanarevic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407934,"naslov":"Akrapovi\u010d zapo\u0161ljava zavariva\u010de","objavljeno":"2017-11-22 10:52:49","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/zavarivac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":407919,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 22. novembar","objavljeno":"2017-11-22 10:14:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/kastel-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407915,"naslov":"Uru\u0161ene ku\u0107e u Banjaluci zbog klizi\u0161ta i podzemnih voda","objavljeno":"2017-11-22 10:00:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/kuce.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407906,"naslov":"Banjaluka: Informacija o vodosnabdijevanju za 22. novembar","objavljeno":"2017-11-22 09:27:45","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407888,"naslov":"Zbog straha od manijaka poja\u010dana policijska kontrola na O\u0160 \"Branko \u0106opi\u0107\"","objavljeno":"2017-11-21 20:23:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/\u0161kola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407880,"naslov":"Milica Jovanovi\u0107 pobjednica festivala \"Mali kompozitor \u2013 Banjaluka 2017\"","objavljeno":"2017-11-21 19:48:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/jelena-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":407850,"naslov":"Osmijeh ja\u010di od te\u0161ke bolesti: Najhrabrija Banjalu\u010danka proslavila 24. ro\u0111endan","objavljeno":"2017-11-21 18:02:55","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/7970c-smijeh-jaci-bolest.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407719,"naslov":"FK Borac: Ceh platio sportski direktor","objavljeno":"2017-11-21 10:23:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/fk-borac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":407711,"naslov":"Ministarstvo ne rje\u0161ava problem \u0161kole u Mi\u0161inom Hanu: Roditelji najavljuju protest!","objavljeno":"2017-11-21 09:58:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Skola-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407708,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za utorak 21. novembar","objavljeno":"2017-11-21 09:49:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/banjaluka-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407691,"naslov":"Elektrokrajina \u2013 Planirana privremena isklju\u010denja za srijedu 22. novembar","objavljeno":"2017-11-20 21:00:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/struja-sijalica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407677,"naslov":"Potekla voda iz Rajnerovog vrela na Banj brdu (Video)","objavljeno":"2017-11-20 20:16:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/voda-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407649,"naslov":"O \u010demu bruji Univerzitet: U seks aferu i ucjene umije\u0161an i dekan!","objavljeno":"2017-11-20 18:07:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/kampus-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407537,"naslov":"Od danas u primjeni novi grb Banjaluke","objavljeno":"2017-11-20 13:01:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/GRB-BL.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407456,"naslov":"Banjaluka: Tri nova vrti\u0107a naredne godine","objavljeno":"2017-11-20 10:16:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Djeca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407447,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 20. novembar","objavljeno":"2017-11-20 09:46:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/banjaluka-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407441,"naslov":"U Banjaluci sutra radno vrijeme do 13 \u010dasova","objavljeno":"2017-11-20 09:26:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/U-RS-21.-novembar-neradni-dan.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":407410,"naslov":"Prvi me\u0111unarodni Sajam nekretnina i investicija u Banjaluci","objavljeno":"2017-11-19 15:41:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/velesajam-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":407395,"naslov":"Koncert Vlatka Stefanovskog 27. novembra","objavljeno":"2017-11-19 14:42:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/VLATKO.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":407369,"naslov":"Izgra\u0111ena 1580: Najstarija ku\u0107a u Banjaluci \u010deka obnovu (Foto)","objavljeno":"2017-11-19 13:38:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/ku\u010da.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407308,"naslov":"\u201cVjerujem\u201d promocija knjige Aleksandre Bro\u0107eta","objavljeno":"2017-11-19 10:22:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/knjiga.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":407299,"naslov":"Banjalu\u010dke servisne informacije","objavljeno":"2017-11-19 09:59:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/banjaluka-696x391.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407281,"naslov":"Vi\u0161e banjalu\u010dkih naselja bez vode","objavljeno":"2017-11-19 09:06:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/voda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407239,"naslov":"Banjalu\u010dki \"Le\u0161inari\" slave 30. ro\u0111endan (Video)","objavljeno":"2017-11-18 14:30:45","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/lesinari.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":407225,"naslov":"Na aerodromu u Banjaluci stalo vrijeme","objavljeno":"2017-11-18 13:33:24","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Aerodrom-Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407173,"naslov":"Banjaluka: Do\u0111i na Sajam i \u201cusvoji\u201d ku\u010de ili ma\u010de! (Foto)","objavljeno":"2017-11-18 10:18:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/kerber-1-696x418.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":407163,"naslov":"Servisne informacije za subotu, 18. novembar","objavljeno":"2017-11-18 09:48:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/gospodska-banjaluka-jesen.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407154,"naslov":"Memi\u0107: \"Borik\" je moja druga ku\u0107a","objavljeno":"2017-11-18 09:20:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/memi\u0107.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":407113,"naslov":"Elektrokrajina \u2013 Planirana privremena isklju\u010denja za ponedjeljak 20. novembar","objavljeno":"2017-11-17 19:19:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/struja.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407104,"naslov":"Na Petri\u0107evcu planirana ambulanta i vrti\u0107 pod jednim krovom","objavljeno":"2017-11-17 18:49:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/petricevac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":407101,"naslov":"Banjalu\u010dki Centar za selo ostao du\u017ean radnicima preko 10 naknada!","objavljeno":"2017-11-17 18:33:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/centar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406956,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 17. novembar","objavljeno":"2017-11-17 10:26:19","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/park-petar-kocic-fontana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406936,"naslov":"Otvoren \"Jesenji sajam 2017\" u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2017-11-17 09:54:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Jesenji-sajam-9.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406928,"naslov":"Tenis u Banjaluci: Uspjeh je mogu\u0107","objavljeno":"2017-11-17 09:23:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/tk-borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":406890,"naslov":"Obustava saobra\u0107aja: Simulacija te\u0161ke saobra\u0107ajne nezgode u centru Banjaluke","objavljeno":"2017-11-16 18:26:55","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/staklo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":406887,"naslov":"Uru\u010dena ra\u010dunarska oprema za \u0161est mjesnih zajednica","objavljeno":"2017-11-16 18:19:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/igor-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406877,"naslov":"Elektrokrajina \u2013 Planirana privremena isklju\u010denja za petak 17. novembar","objavljeno":"2017-11-16 17:43:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/STRUJA1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406807,"naslov":"Vo\u017enja taksijem u Banjaluci skuplja i do 20 odsto","objavljeno":"2017-11-16 14:07:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Taksi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406747,"naslov":"Novi trijumf ko\u0161arka\u0161a Borca","objavljeno":"2017-11-16 10:25:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Novi-trijumf-ko\u0161arka\u0161a-Borca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ko\u0161arka"},{"id":406739,"naslov":"Nagrade najboljima na Festivalu nauke u Banjaluci","objavljeno":"2017-11-16 09:50:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/festival-nauke-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406733,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 16. novembar","objavljeno":"2017-11-16 09:27:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/banjaluka-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406680,"naslov":"Banjalu\u010dka prigradska naselja dobijaju bolje puteve","objavljeno":"2017-11-15 19:20:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/asfalt.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406678,"naslov":"Elektrokrajina \u2013 Planirana privremena isklju\u010denja za \u010detvrtak 16. novembar","objavljeno":"2017-11-15 19:09:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/struja-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406338,"naslov":"Bez paso\u0161a u novoj godini?","objavljeno":"2017-11-15 13:45:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/gRtn-raspisali-tender-za-nabavku-pasoskih-knjizica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":406520,"naslov":"Petar Bo\u017eovi\u0107 u banjalu\u010dkoj \"No\u0107i teatra\"","objavljeno":"2017-11-15 10:01:17","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/petar-bozovic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":406518,"naslov":"Gradona\u010delnik: Pred nama su kapitalni projekti!","objavljeno":"2017-11-15 09:50:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Radoji\u010di\u0107.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406507,"naslov":"Banjalu\u010dki policajac ponos plave uniforme: \u017delja da pomogne nadja\u010dala hladni Vrbas (Foto)","objavljeno":"2017-11-15 09:29:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Banjalu\u010dki-policajac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406473,"naslov":"Snijeg zabijelio Manja\u010du, u Pavi\u0107ima zameteni putevi! (Foto\/Video)","objavljeno":"2017-11-14 20:11:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Lokvari-696x392.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406452,"naslov":"Nepromi\u0161ljenost pje\u0161aka: Rizikuju \u017eivot da u\u0161tede minut","objavljeno":"2017-11-14 18:54:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/pjesaci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406431,"naslov":"Elektrokrajina \u2013 Planirana privremena isklju\u010denja za srijedu 15. novembar","objavljeno":"2017-11-14 17:54:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406270,"naslov":"Prvi javni dijalog o temi Evropska prijestonica kulture \"Banjaluka 2024\"","objavljeno":"2017-11-14 09:50:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Banjaluka-kultura.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":406267,"naslov":"Banjaluka: Jeftinije gume izbor ve\u0107ine voza\u010da","objavljeno":"2017-11-14 09:41:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/gume.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":406252,"naslov":"Slovenci spremaju invaziju na Banjaluku za novogodi\u0161nje praznike","objavljeno":"2017-11-14 09:24:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406213,"naslov":"Elektrokrajina - Planirana privremena isklju\u010denja za utorak 14. novembar","objavljeno":"2017-11-13 18:54:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406203,"naslov":"Banjalu\u010dki studenti najbolji u dr\u017eavi u simuliranom su\u0111enju iz krivi\u010dnog prava","objavljeno":"2017-11-13 18:16:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/studenti-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406062,"naslov":"Festival \u010dokolade u Opatiji","objavljeno":"2017-11-13 11:30:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/festival-cokolade-ludi-popust5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":406041,"naslov":"\"Aleksandrov\" odu\u0161evio banjalu\u010dku publiku! (Foto)","objavljeno":"2017-11-13 10:18:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Aleksandrov-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":406037,"naslov":"Javni dijalog u Domu omladine u Banjaluci","objavljeno":"2017-11-13 10:02:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/banjaluka-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":406029,"naslov":"\u0160est banjalu\u010dkih naselja bez struje","objavljeno":"2017-11-13 09:34:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/sijalica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":406023,"naslov":"Zapalio se automobil u centru Banjaluke (Foto) (Video)","objavljeno":"2017-11-13 09:24:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Auto-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":405902,"naslov":"Ko\u0161arka\u0161i Borca slomili otpor Prijedora","objavljeno":"2017-11-12 10:05:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/kk-borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ko\u0161arka"},{"id":405887,"naslov":"Kompozicije Arsena Dedi\u0107a uveli\u010dale ro\u0111endan Banskog dvora (Foto)","objavljeno":"2017-11-12 09:53:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/foto-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":405875,"naslov":"Spektakl \u017edralova na nebu iznad Banjaluke (Video)","objavljeno":"2017-11-12 09:14:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/jata-zdralova.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":405718,"naslov":"\"Ispaljeni metak\" u pravcu Grme\u010da i Kozare krasi Banjaluku (Foto)","objavljeno":"2017-11-11 09:17:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/banj-brdo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":405710,"naslov":"\u0160koli u Prije\u010danima udahnut novi \u017eivot (Foto)","objavljeno":"2017-11-11 09:09:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/skola-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":405707,"naslov":"RK Borac M:tel u derbiju kola gostuje u Ljubu\u0161kom kod Izvi\u0111a\u010da","objavljeno":"2017-11-11 08:59:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/borac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":405514,"naslov":"Kako da zadr\u017eimo talente u BiH?","objavljeno":"2017-11-10 12:31:51","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/panel.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":405501,"naslov":"Posao u Banjaluci po njema\u010dkim standardima","objavljeno":"2017-11-10 11:50:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Muehlbauer-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":405462,"naslov":"Nikola \u0110uri\u010dko nastupio pred Banjalu\u010danima","objavljeno":"2017-11-10 10:01:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/djuricko-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":405459,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 10. novembar","objavljeno":"2017-11-10 09:50:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/laus-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":405448,"naslov":"Trotoar kod O\u0160 Branislav Nu\u0161i\u0107 u Srpskim toplicama ostaje \u0111a\u010dki san","objavljeno":"2017-11-10 09:13:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/skola-trotoar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":405387,"naslov":"Elektrokrajina: Planirana privremena isklju\u010denja za petak 10. novembar","objavljeno":"2017-11-09 14:08:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":405331,"naslov":"\u0110uri\u010dkov stand-up ve\u010deras u Banjaluci","objavljeno":"2017-11-09 10:15:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/djuricko.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":405322,"naslov":"Banjalu\u010dki \"\u0160umski duhovi\" objavili rat nekulturi i neukusu!","objavljeno":"2017-11-09 09:56:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/sumski-duhovi-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":405320,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 9. novembar","objavljeno":"2017-11-09 09:37:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":405298,"naslov":"Elektrokrajina - Planirana privremena isklju\u010denja za \u010detvrtak 9. novembar","objavljeno":"2017-11-08 20:52:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/struja-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":405253,"naslov":"Studentima prijetili da \u0107e \"plivati Vrbasom\"!","objavljeno":"2017-11-08 18:16:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/tehnoloski-aks.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":405190,"naslov":"Gradona\u010delnik uru\u010dio privrednicima ugovore o dodjeli podsticajnih sredstava","objavljeno":"2017-11-08 14:39:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Gradona\u010delnik-uru\u010dio-privrednicima-ugovore-o-dodjeli-podsticajnih-sredstava-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":405120,"naslov":"Banjaluka: Novi Zeleni most prioritet u narednoj godini","objavljeno":"2017-11-08 10:01:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/zeleni-most.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":405115,"naslov":"Banjaluka: Vaspita\u010di ne mogu na kolektivni odmor","objavljeno":"2017-11-08 09:45:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/djeca-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":405108,"naslov":"Pitajte Radoji\u010di\u0107a na Tviteru i Fejsbuku","objavljeno":"2017-11-08 09:31:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Pitaj-Gradonacelnika.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":405043,"naslov":"Elektrokrajina - Planirana privremena isklju\u010denja za srijedu 08. novembar","objavljeno":"2017-11-07 19:45:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404989,"naslov":"PR nije samo pisanje saop\u0161tenja (Foto)","objavljeno":"2017-11-07 18:00:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Odnosi-s-javnoscu-radionica-10-e1510073756229.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404974,"naslov":"Sve vi\u0161e mladih banjalu\u010dana donosi oduku o prekvalifikaciji zarad boljeg posla","objavljeno":"2017-11-07 17:05:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/info-vece-prezentacija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":404937,"naslov":"Aleksandar \u0160api\u0107 u Banjaluci, dogovorena saradnja sa Novim Beogradom (Foto)","objavljeno":"2017-11-07 15:36:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Sapic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404890,"naslov":"Studenti \"zauzeli\" rektorat u Banjaluci: Tra\u017ee da se ispitaju i seksualne afere na Univerzitetu (Foto)","objavljeno":"2017-11-07 13:02:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Studenti-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404877,"naslov":"Po\u010dela izgradnja kru\u017enog toka kod rebrova\u010dkog mosta (Foto)","objavljeno":"2017-11-07 12:18:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Po\u010dela-izgradnja-kru\u017ene-raskrsnice-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404851,"naslov":"Milinkovi\u0107 ostaje, prioritet pobjeda nad \u017deljom","objavljeno":"2017-11-07 10:49:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/kizo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":404844,"naslov":"Banjaluka: Informacija o vodosnabdijevanju","objavljeno":"2017-11-07 10:28:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Vodovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404841,"naslov":"Banjalu\u010dko \"Mlijeko\" na festivalu u Rusiji!","objavljeno":"2017-11-07 10:22:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/predstava-mlijeko.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":404815,"naslov":"Parki\u0107 u novom ruhu u januaru","objavljeno":"2017-11-06 19:57:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/parki\u0107.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404810,"naslov":"Elektrokrajina - Planirana privremena isklju\u010denja za utorak 07. novembar","objavljeno":"2017-11-06 19:33:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404648,"naslov":"Milinkovi\u0107u se trese stolica u FK Borac","objavljeno":"2017-11-06 10:46:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Milinkovi\u0107u-se-trese-stolica-u-FK-Borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":404644,"naslov":"Predlo\u017een pritvor za osumnji\u010dene za \u0161verc droge","objavljeno":"2017-11-06 10:32:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Policija-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404640,"naslov":"Banjalu\u010dani, strpite se za grijanje do nove godine","objavljeno":"2017-11-06 10:18:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/gradonacelnik.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404577,"naslov":"Banjaluka u jesenjem zanosu (Foto)","objavljeno":"2017-11-05 14:24:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/bl10.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404565,"naslov":"Odr\u017eana prva revijalna izlo\u017eba zlatnih retrivera i labradora (Foto)","objavljeno":"2017-11-05 13:56:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/psi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404502,"naslov":"Banjalu\u010dke servisne informacije: Ro\u0111eno je 7 djevoj\u010dica","objavljeno":"2017-11-05 10:13:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/beba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404500,"naslov":"Silan start \u0161ampiona KKI Vrbas","objavljeno":"2017-11-05 10:07:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/kki-Vrbas-e1509372914172.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ko\u0161arka"},{"id":404486,"naslov":"Grad sanira prekopane puteve u Prije\u010danima","objavljeno":"2017-11-05 09:29:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/PRIJECANI.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404438,"naslov":"\u010cisto\u0107a smanjila dobit, Vodovod podebljao kasu","objavljeno":"2017-11-04 15:06:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cistoca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404412,"naslov":"Tambura\u0161i i vino do\u010darali ljepote ravnice u centru Banjaluke","objavljeno":"2017-11-04 13:03:57","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/bl-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404389,"naslov":"Popuna drvoreda u centralnoj gradskoj ulici (Foto)","objavljeno":"2017-11-04 12:03:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/DRVORED1-696x531.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404344,"naslov":"Par stihova za nas u vrtlogu emocija u izvo\u0111enju Ivana Bosilj\u010di\u0107a","objavljeno":"2017-11-04 09:34:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/ivan.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":404341,"naslov":"\u010caire dobijaju dje\u010dje igrali\u0161te","objavljeno":"2017-11-04 09:18:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/\u010daire.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404338,"naslov":"Lutke Dje\u010dijeg pozori\u0161ta RS u Kini","objavljeno":"2017-11-04 09:10:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/lutke.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":404298,"naslov":"Elektrokrajina - Planirana privremena isklju\u010denja za 04., 05. i 06. novembar","objavljeno":"2017-11-03 19:04:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404152,"naslov":"Ho\u0107e li za\u017eivjeti muzej na Vrbasu? (Foto)","objavljeno":"2017-11-03 12:02:47","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Prva-hidroelektrana-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404120,"naslov":"Servisne informacije za 3. novembar","objavljeno":"2017-11-03 09:59:53","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Banjaluka-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404117,"naslov":"Banjalu\u010danin osumnji\u010den za kra\u0111u nov\u010danika sa 1.300 KM","objavljeno":"2017-11-03 09:49:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/kradja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404062,"naslov":"Elektrokrajina: Plan radova i isklju\u010denja za petak","objavljeno":"2017-11-02 18:10:57","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/struja-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404057,"naslov":"Obili\u0107evo i dio Star\u010device bez grijanja","objavljeno":"2017-11-02 17:54:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/radijator.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":404048,"naslov":"Od januara br\u017ee do gra\u0111evinskih dozvola","objavljeno":"2017-11-02 17:25:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/kuca-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403896,"naslov":"Barber Shop \"Kod Brke\" u Banjaluci: Putovanje kroz vrijeme uz \u010da\u0161u Jack Daniel'sa","objavljeno":"2017-11-02 10:30:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Barber-Shop-Kod-Brke-u-Banjaluci-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":403892,"naslov":"Ni\u0161ta od leta Geteborg \u2013 Banjaluka","objavljeno":"2017-11-02 10:13:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/aerodrom-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403887,"naslov":"Gradona\u010delnik se sastao sa delegacijom Pokrajinske vlade Vojvodine","objavljeno":"2017-11-02 10:03:57","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Gradona\u010delnik-se-sastao-sa-delegacijom-Pokrajinske-vlade-Vojvodine-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403828,"naslov":"Tu\u017eba ko\u010di gradnju terena i igrali\u0161ta na Lau\u0161u","objavljeno":"2017-11-01 18:59:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/emljiste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403823,"naslov":"12 ulica u \u010detvrtak privremeno bez struje","objavljeno":"2017-11-01 18:21:55","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/struja-sijalica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403811,"naslov":"Odgovor nadle\u017enih o radovima u Gospodskoj ulici","objavljeno":"2017-11-01 17:25:08","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/radovi3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403683,"naslov":"Odbojka\u0161i Borca u Gradskoj upravi: Banjaluka doma\u0107in finala odbojka\u0161kog Kupa RS","objavljeno":"2017-11-01 11:56:50","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/odbojkasi-borca-u-gradskoj-upravi-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":403636,"naslov":"\u010cuveni d\u017eez muzi\u010dar prvi put u rodnoj Banjaluci","objavljeno":"2017-11-01 10:01:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/jazz.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":403631,"naslov":"Banjaluka: Besplatne kontrole tehni\u010dke ispravnosti motornih vozila","objavljeno":"2017-11-01 09:45:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/kampanja-AMS.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403625,"naslov":"Banjaluka: Servisne informacije za 1. novembar","objavljeno":"2017-11-01 09:30:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/banjaluka-centar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403606,"naslov":"Planirana privremena isklju\u010denja za srijedu 01. novembar","objavljeno":"2017-10-31 20:30:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403570,"naslov":"Univerzitet u Banjaluci izmijenio princip sta\u017eiranja","objavljeno":"2017-10-31 18:31:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Rektor-Banjalu\u010dkog-univerziteta-protiv-odluke-dekana-o-sta\u017eiranju.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403564,"naslov":"Novi dom porodice Kuzmi\u0107 ni\u010de na prolje\u0107e u \u010cesmi","objavljeno":"2017-10-31 18:03:17","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/kuzmic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403449,"naslov":"Banjalu\u010danka donijela da\u0161ak indijskih ukusa u na\u0161 grad (Foto)","objavljeno":"2017-10-31 12:27:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Indijska-hrana-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403413,"naslov":"Banjaluka: Seoski putevi u novom ruhu (Foto)","objavljeno":"2017-10-31 10:28:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Seoski-putevi-u-novom-ruhu-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403409,"naslov":"Banjaluka: U toku nabavka 2.000 tona soli za narednu zimsku sezonu","objavljeno":"2017-10-31 10:13:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/so-za-posipanje-cest.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403405,"naslov":"Bahati gra\u0111ani prevrnuli kontejnere u banjalu\u010dkom naselju Star\u010devica (Foto)","objavljeno":"2017-10-31 10:04:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/kontejneri1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403330,"naslov":"Jo\u0161 dva mjeseca do kraja radova u banjalu\u010dkom parki\u0107u","objavljeno":"2017-10-30 18:17:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Parki\u0107-postao-gradili\u0161te.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403321,"naslov":"Usvojen program razvoja sporta grada Banjaluka","objavljeno":"2017-10-30 17:37:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/sport-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":402748,"naslov":"Zdrava stoka za so\u010dnije i ukusnije meso i mesne prera\u0111evine","objavljeno":"2017-10-30 11:00:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Hrana-Produkt-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":403200,"naslov":"Nakon vi\u0161e neuspjelih delo\u017eacija Kuzmi\u0107i dobrovoljno napustili ku\u0107u","objavljeno":"2017-10-30 10:44:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Kuzmici-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403183,"naslov":"Problemi u banjalu\u010dkim naseljima: Nemaju ni metra trotoara","objavljeno":"2017-10-30 10:02:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Problemi-u-banjalu\u010dkim-naseljima-Nemaju-ni-metra-trotoara.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403179,"naslov":"Petri\u0107evac dobija prvo javno igrali\u0161te","objavljeno":"2017-10-30 09:46:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/petricevac-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403156,"naslov":"Banjaluka: Gra\u0111anima ukazali na rizik od mo\u017edanog udara","objavljeno":"2017-10-29 16:47:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/bes.mjerenje-prtiska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403142,"naslov":"Pliva\u010dima 22. aprila 19 medalja u Sarajevu","objavljeno":"2017-10-29 15:55:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/plivaci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":false},{"id":403137,"naslov":"Sutra po\u010dinje jesenja deratizacija u Banjaluci","objavljeno":"2017-10-29 15:46:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/proljecna-deratizacija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403065,"naslov":"Gran pri za \u201eZabavu u vrtu\u201c: Dodjelom nagrada zavr\u0161en Me\u0111unarodni festival animiranog filma \u201cBanjaluka 2017\u201d","objavljeno":"2017-10-29 11:19:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/animirani-filmovi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Film"},{"id":403048,"naslov":"Servisne informacije za 29. oktobar","objavljeno":"2017-10-29 10:18:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/bebe-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403040,"naslov":"Park Mladen Stojanovi\u0107 dobija nove sadr\u017eaje","objavljeno":"2017-10-29 09:47:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/PARK.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":403026,"naslov":"Banjaluka: Besplatno provjerite rad va\u0161eg srca!","objavljeno":"2017-10-29 09:15:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Sutra-besplatno-mjerenje-krvnog-pritiska-i-holesterola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402979,"naslov":"U Borcu umorni od kritika i \"prijatelja\"","objavljeno":"2017-10-28 14:46:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/fk-borac-1-e1493229397592.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":402892,"naslov":"Igrica banjalu\u010dkih developera osvaja pa\u017enju ljubitelja dobre akcije","objavljeno":"2017-10-28 10:39:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/igrica-1-990x483.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402875,"naslov":"Hajdukovi\u0107: Snimanje serije pro\u0111e vi\u0161e kao san, nego kao realnost","objavljeno":"2017-10-28 09:52:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/sasa-hajdukovic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Film"},{"id":402865,"naslov":"Banjalu\u010dani \u0107e uz koncerte najpopularnijih muzi\u010dkih zvijezda u\u0107i u 2018.","objavljeno":"2017-10-28 09:03:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/nova-godina-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402813,"naslov":"\"GO\u0160K u Banjaluci? Kao da dolazi Real Madrid\"","objavljeno":"2017-10-27 18:39:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/borac-7.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":402783,"naslov":"Dugovi \"Toplane\" se vra\u0107aju obveznicama","objavljeno":"2017-10-27 17:03:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/igor-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402714,"naslov":"Vatrogasci izveli pokaznu vje\u017ebu povodom godi\u0161njice zemljotresa (Foto)","objavljeno":"2017-10-27 14:35:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Vatrogasci-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402651,"naslov":"Po\u010deli \"Banjalu\u010dki horski susreti\" (Foto)","objavljeno":"2017-10-27 10:43:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Banjalu\u010dki-horski-susreti-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":402639,"naslov":"Epilog skandala na Tehnolo\u0161kom fakultetu: Krivi\u010dna prijava protiv \"poljubac referenta\"","objavljeno":"2017-10-27 10:01:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Tehnoloski-fakultet.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402635,"naslov":"Godi\u0161njica: \"Krivi sat\" podsje\u0107a Banjaluku na najrazorniji zemljotres u istoriji","objavljeno":"2017-10-27 09:50:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Krivi-sat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402618,"naslov":"Program razvoja sporta grada Banjaluka donosi bolju kontrolu tro\u0161enja","objavljeno":"2017-10-26 20:40:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/sport-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":402604,"naslov":"Javna rasvjeta osvijetlila ulicu u Vrbanji","objavljeno":"2017-10-26 20:00:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/rasvjeta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402588,"naslov":"Planirana privremena isklju\u010denja za petak 27. oktobar","objavljeno":"2017-10-26 18:57:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402428,"naslov":"Sje\u0107anje na zemljotres u Banjaluci: Djeca prona\u0161la spas u Radetovom autobusu (Foto)","objavljeno":"2017-10-26 10:48:32","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Sje\u0107anje-na-zemljotres-u-Banjaluci-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402416,"naslov":"Banjalu\u010dani u strahu vakcini\u0161u djecu","objavljeno":"2017-10-26 10:05:49","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Vakcina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402402,"naslov":"Krupi veliki derbi, Borac se oprostio od Kupa! (Foto)","objavljeno":"2017-10-26 10:01:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Krupi-veliki-derbi-Borac-se-oprostio-od-Kupa-8.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":402355,"naslov":"\"Meso\" po ukusu aktera i publike","objavljeno":"2017-10-25 19:15:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/meso-premijera.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Film"},{"id":402325,"naslov":"Planirana privremena isklju\u010denja za \u010detvrtak 26. oktobar","objavljeno":"2017-10-25 17:38:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402147,"naslov":"Dra\u0161ko Ili\u0107: Za\u0161to sam na udaru \"Le\u0161inara\"?","objavljeno":"2017-10-25 09:53:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/ilic1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":402143,"naslov":"Prekopane puteve u Prije\u010danima niko ne sanira","objavljeno":"2017-10-25 09:41:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/prijecani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402140,"naslov":"Banjaluka se kiti titulama zelenog i pametnog grada","objavljeno":"2017-10-25 09:30:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/banjaluka-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402120,"naslov":"Planirana privremena isklju\u010denja za srijedu 25. oktobar","objavljeno":"2017-10-24 20:11:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/struja-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402092,"naslov":"Jagma za Marksom i slavskim ploskama na banjalu\u010dkoj sto\u010dnoj pijaci nedjeljom","objavljeno":"2017-10-24 18:53:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/pijaca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":402083,"naslov":"Ansambl \"Aleksandrov\" uskoro u Banjaluci","objavljeno":"2017-10-24 17:52:45","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/muzika.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":401978,"naslov":"Po\u010deo festival animiranog filma \"Banjaluka 2017\"","objavljeno":"2017-10-24 12:39:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/festival-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Film"},{"id":401938,"naslov":"Po uzoru na metropole: U Banjaluci \u0107e se proizvoditi organska hrana izme\u0111u stambenih objekata","objavljeno":"2017-10-24 10:33:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/hrana-na-krovu.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":401928,"naslov":"Tim stru\u010dnjaka u UKC RS osloba\u0111a bolesnike dijaliznih aparata","objavljeno":"2017-10-24 10:04:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/ukc-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":401918,"naslov":"Budu\u0107nost Banjaluke su Motike, \u010cesma, Kuljani...","objavljeno":"2017-10-24 09:27:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/naselja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":399787,"naslov":"Saznajemo: \u0160ta trebate uraditi u slu\u010daju da ste do\u017eivjeli saobra\u0107ajnu nezgodu","objavljeno":"2017-10-23 21:02:48","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2012\/10\/Nezgoda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Biznis","podkategorija":false},{"id":401867,"naslov":"Izlile se fekalije u Banjaluci, isplivali uginuli pacovi (Foto)","objavljeno":"2017-10-23 19:29:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/fekalija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":401789,"naslov":"Banjaluka dobila sertifikat o energetskoj efikasnosti","objavljeno":"2017-10-23 15:44:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Banjaluka-dobila-sertifikat-o-energetskoj-efikasnosti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":401693,"naslov":"Defibrilatori uskoro i na ulicama Banjaluke?","objavljeno":"2017-10-23 10:00:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/defibrilatori.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":401686,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 5 beba, jedna djevoj\u010dica i \u010detiri dje\u010daka","objavljeno":"2017-10-23 09:38:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/beba-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":401682,"naslov":"Balerine osvojile srebro","objavljeno":"2017-10-23 09:26:43","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/balerine.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":401607,"naslov":"Banjaluka staje u kraj buci, kazne i do 10.000 KM","objavljeno":"2017-10-22 13:06:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/DK.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":401558,"naslov":"Biciklizam u BanjalucI: Rekreacijom do zdravog na\u010dina \u017eivota","objavljeno":"2017-10-22 09:52:46","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/biciklisti-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":401553,"naslov":"Sti\u017ee autobus do sela na Manja\u010di \u2013 svi spremni za vo\u017enju do Banjaluke (Video)","objavljeno":"2017-10-22 09:43:14","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/lokvari-manjaca.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":401542,"naslov":"Sanirano igrali\u0161te u ulici Sime Matavulja","objavljeno":"2017-10-22 09:14:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IGRALISTE.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":401463,"naslov":"Problemi mje\u0161tana mjesne zajednice Obili\u0107evo dva: Dio Potoka i dalje sanja vodu","objavljeno":"2017-10-21 13:29:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/potok.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":401405,"naslov":"Po\u010deo festival mladog glumca: Predstava o problemima teatra otvorila deveti Zaplet","objavljeno":"2017-10-21 09:43:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/jazavac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":401402,"naslov":"Baj\u00adko\u00advi\u00adti po\u00advra\u00adtak lut\u00adkar\u00adstvu","objavljeno":"2017-10-21 09:30:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/pozoriste-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":401393,"naslov":"Brankica Jankovi\u0107 o premijeri serije \"Meso\": Sti\u017eu \"Kosti\" i \"Ko\u017ea\"","objavljeno":"2017-10-21 09:11:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/brankica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Film"},{"id":401374,"naslov":"Planirana privremena isklju\u010denja za subotu 21. oktobar","objavljeno":"2017-10-20 20:50:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":401315,"naslov":"Banjalu\u010dka osnovna \u0161kola proslavila 120. ro\u0111endan (Foto)","objavljeno":"2017-10-20 17:33:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/skolla2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":401157,"naslov":"Danas obilje\u017eavanje Dana Petri\u0107evca","objavljeno":"2017-10-20 09:55:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/petricevac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":401140,"naslov":"Sjajan derbi u \"Boriku\": Veliki trijumf Borca! (Foto)","objavljeno":"2017-10-20 09:43:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/RK-Borac-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":401137,"naslov":"Banjalu\u010danin pokrenuo sajt za recenziju filmova: Od ljubitelja sedme umjetnosti do kriti\u010dara","objavljeno":"2017-10-20 09:25:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/banjalucanin.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":401114,"naslov":"Idu\u0107e sedmice odluka o kreditu EBRD-a: Za \"Eko-toplanu\" 16 miliona KM","objavljeno":"2017-10-19 20:11:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/eko-toplana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":401070,"naslov":"U Banjaluci otvoren 10. salon vina: \"Vinosaur\" okupio 85 izlaga\u010da (Foto)","objavljeno":"2017-10-19 18:08:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/vinosaur.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":401067,"naslov":"Oja\u010dana uloga banjalu\u010dkih mjesnih zajednica","objavljeno":"2017-10-19 17:57:20","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/bl-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400937,"naslov":"Balet na ledu u Banjaluci!","objavljeno":"2017-10-19 12:37:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/balet.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":400892,"naslov":"Ko je zakazao u lancu odgovornosti: Tinejd\u017eeri sve brutalniji, \u0161kolama svezane ruke","objavljeno":"2017-10-19 10:38:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Tinejd\u017eeri.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400883,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno sedam beba, 3 djevoj\u010dice i 4 dje\u010daka","objavljeno":"2017-10-19 10:04:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400875,"naslov":"Toplana grije samo ujutro, a nave\u010de d\u017eemperi i dupli pokriva\u010di","objavljeno":"2017-10-19 09:37:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/grijanje-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400852,"naslov":"Planirana privremena isklju\u010denja za \u010detvrtak 19. oktobar","objavljeno":"2017-10-18 20:00:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/struja-prekidi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400840,"naslov":"\"Kaka \u0161ou\" razbio tabue i izmamio dje\u010dije osmijehe","objavljeno":"2017-10-18 19:13:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/predstave.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":400678,"naslov":"Rukometni derbi u Banjaluci","objavljeno":"2017-10-18 10:52:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/borac-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":400671,"naslov":"Bogat program za najmla\u0111e u Dje\u010dijem pozori\u0161tu RS","objavljeno":"2017-10-18 10:27:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/pozoriste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":400658,"naslov":"Zatvoren konkurs: Osam kandidata \u017eeli da vodi Centar za socijalni rad Banjaluka","objavljeno":"2017-10-18 09:51:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/centar-za-socijalni-rad.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400655,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 12 beba, \u0161est djevoj\u010dica i \u0161est dje\u010daka","objavljeno":"2017-10-18 09:38:47","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400640,"naslov":"Planirana privremena isklju\u010denja za srijedu 18. oktobar","objavljeno":"2017-10-17 21:01:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400585,"naslov":"Detalji o legendarnom Gagi ne zanimaju Banjalu\u010dane?","objavljeno":"2017-10-17 17:49:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/gagi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":400582,"naslov":"Mozaik prijateljstva nahranio 569 ljudi","objavljeno":"2017-10-17 17:33:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/mozaik-prijateljstva.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400442,"naslov":"Me\u0111unarodni festival pozori\u0161ta za djecu: Mno\u0161tvo pouka za najmla\u0111e","objavljeno":"2017-10-17 11:01:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/festival-za-djecu.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":400424,"naslov":"Dva miliona KM donatorskih sredstava za razvoj lokalne zajednice u Banjaluci","objavljeno":"2017-10-17 09:54:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400421,"naslov":"Od parkiranja u Banjaluci zaradili tri miliona KM","objavljeno":"2017-10-17 09:39:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Parkiranje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400359,"naslov":"Aleje i vile ogledalo Banjaluke","objavljeno":"2017-10-16 18:41:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/grad.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400219,"naslov":"Lo\u0161i uslovi za rad Savjeta MZ Bistrica: Objekat tro\u0161an, prozori razbijeni (Foto)","objavljeno":"2017-10-16 10:26:30","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/MZ-Bistrica-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400209,"naslov":"Banjaluka: Odvoz krupnog otpada do 10. novembra","objavljeno":"2017-10-16 10:00:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Odvoz-krupnog-otpada-do-10.novembra.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400202,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 7 beba, pet djevoj\u010dica i dva dje\u010daka","objavljeno":"2017-10-16 09:47:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400075,"naslov":"Sve rje\u0111i i skuplji: Banjalu\u010danin vlasnik kolekcije od 500 drvenih radio-aparata (Foto)","objavljeno":"2017-10-15 11:49:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/foto-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400038,"naslov":"Nikola Popovi\u0107 donio \u201cMe\u0111unarodni dan prokupca\u201d u Banjaluku (Foto\/Video)","objavljeno":"2017-10-15 09:55:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/vino.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":400035,"naslov":"Borac ku\u0107i pjevaju\u0107i","objavljeno":"2017-10-15 09:47:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Borac-2-696x483.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":400027,"naslov":"Otvoren Me\u0111unarodni festival pozori\u0161ta za djecu","objavljeno":"2017-10-15 09:12:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/DIS.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":399934,"naslov":"Jesenja akcija \u010di\u0161\u0107enja grada: Pogledajte raspored odvoza otpada po naseljima!","objavljeno":"2017-10-14 12:24:36","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/ciscenje-grada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":399865,"naslov":"Milena Pavlovi\u0107 najbli\u017ea fotelji TOBL-a","objavljeno":"2017-10-14 09:29:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/tobl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":399857,"naslov":"Besplatna radionica engleskog jezika","objavljeno":"2017-10-14 09:12:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/engleski.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":399854,"naslov":"Po\u010dinje 16. me\u0111unarodni festival pozori\u0161ta za djecu u Banjaluci","objavljeno":"2017-10-14 09:05:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/predstava-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":399652,"naslov":"Svijet zate\u010den ljepotom slika Banjalu\u010danke (Foto)","objavljeno":"2017-10-13 11:51:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Svijet-zate\u010den-ljepotom-slika-Banjalu\u010danke-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":399635,"naslov":"Studenti i profesori iz Banjaluke idu u Rusiju","objavljeno":"2017-10-13 11:02:12","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Studenti-i-profesori-iz-Banjaluke-idu-u-Rusiju.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":399621,"naslov":"Uralska sova prona\u0111ena u centru Banjaluke","objavljeno":"2017-10-13 10:16:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/uralska-sova.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":399606,"naslov":"Saradnja ZTC Banja Vru\u0107ica i banjalu\u010dkog Udru\u017eenja biv\u0161ih logora\u0161a Drugog svjetskog rata","objavljeno":"2017-10-13 09:27:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/banja-vrucica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":399496,"naslov":"Pogledajte kakvo zdanje \u0107e niknuti u centru Banjaluke!","objavljeno":"2017-10-12 16:02:47","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Banjaluka-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":399489,"naslov":"Gradona\u010delnik najavio spektakularan program i regionalne zvijezde za Novu godinu","objavljeno":"2017-10-12 15:32:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/radojicic-igor-press-2017.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":399390,"naslov":"Uhap\u0161eni u akciji \"Piramida\" danas u Okru\u017enom sudu Banjaluka (Video)","objavljeno":"2017-10-12 10:21:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/piramida-uhapseni.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":399381,"naslov":"Banjaluka: Radovi na elektromre\u017ei isklju\u010duju struju","objavljeno":"2017-10-12 09:48:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":399368,"naslov":"Gromoglasna podr\u0161ka Sjevernoj Koreji u Banjaluci (Foto) (Video)","objavljeno":"2017-10-12 09:31:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Komedija-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":399259,"naslov":"Grad nagra\u0111uje najbolje studente sa po 2.500 KM","objavljeno":"2017-10-11 16:11:16","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Studenti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":399193,"naslov":"Univerzitet u Banjaluci: Sti\u017ee delegacija iz Rusije","objavljeno":"2017-10-11 11:46:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/rektorat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":399173,"naslov":"Banjaluka: Porodici \u0110uki\u0107 potrebna pomo\u0107 dobrih ljudi!","objavljeno":"2017-10-11 10:29:10","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/porodica-djukic-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":399167,"naslov":"Autor djela o najpoznatijoj banjalu\u010dkoj legendi: Ljubav pi\u0161e najsna\u017enije pri\u010de","objavljeno":"2017-10-11 10:06:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Vid-Vukeli\u0107.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":399161,"naslov":"Jelena Toma\u0161evi\u0107 ve\u010deras u Banjaluci","objavljeno":"2017-10-11 09:40:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Jelena-Toma\u0161evi\u0107-ve\u010deras-u-Banjaluci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":399074,"naslov":"Mladog fotografa iz Paname odu\u0161evila Banjaluka (Foto)","objavljeno":"2017-10-10 17:03:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":399051,"naslov":"Dje\u010diji performans u Skup\u0161tini grada","objavljeno":"2017-10-10 16:00:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Dje\u010diji-performans-u-Skup\u0161tini-grada-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":398957,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno \u0161est beba, \u010detiri djevoj\u010dice i dva dje\u010daka","objavljeno":"2017-10-10 10:48:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/bebe-djevojcice-i-djecaci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":398944,"naslov":"Banjaluka: Gra\u0111ani od srca daju odje\u0107u, polovne stvari \u010dak i peglaju","objavljeno":"2017-10-10 10:00:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/gradjani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":398921,"naslov":"Banjaluka proslavila veliki uspjeh \"orlova\"! (Foto) (Video)","objavljeno":"2017-10-10 09:45:16","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Srbija-Banjaluka-proslava-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":398807,"naslov":"Klju\u010devi grada vra\u0107eni gradona\u010delniku (Foto)","objavljeno":"2017-10-09 14:56:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Klju\u010devi-grada-vra\u0107eni-gradona\u010delniku-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":398798,"naslov":"Po\u010delo uklanjanje starog mosta u banjalu\u010dkom naselju \u010cesma","objavljeno":"2017-10-09 14:27:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Most.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":398739,"naslov":"D\u017eez zvuci ispunili Banski dvor","objavljeno":"2017-10-09 10:11:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Jazz.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":398736,"naslov":"Drama u Mostaru, tri velika boda za Borac m:tel!","objavljeno":"2017-10-09 10:02:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/rk-borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":398725,"naslov":"Banjaluka: Bitef predvodi predstave na Zapletu","objavljeno":"2017-10-09 09:25:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Bitef-predvodi-predstave-na-Zapletu.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":398600,"naslov":"Stanodavci imaju probleme sa podstanarima: Nestanu bez traga, ostave dugove","objavljeno":"2017-10-08 10:53:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/stan.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":398591,"naslov":"Izlivi ljubavi napunili kasu","objavljeno":"2017-10-08 10:10:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/pano.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":398579,"naslov":"Banjaluka: Nakon tri godine potekla voda u \u010desmama","objavljeno":"2017-10-08 09:53:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Voda-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":398491,"naslov":"Po\u010delo grijanje u Banjaluci","objavljeno":"2017-10-07 13:35:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/toplana-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":398438,"naslov":"Novac prikupljen za Milanu Gaji\u0107 spiskan na fe\u0161tu","objavljeno":"2017-10-07 10:26:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/mirko.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":398432,"naslov":"Inkluzija kroz stoni tenis","objavljeno":"2017-10-07 10:03:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/stoni-tenis.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":398423,"naslov":"Cijena grijanja u bora\u010dkim zgradama ista za sve korisnike","objavljeno":"2017-10-07 09:33:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/ZGRADA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":398321,"naslov":"Nove prostorije uljep\u0161a\u0107e Jazavac","objavljeno":"2017-10-06 15:15:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Nove-prostorije-uljep\u0161a\u0107e-Jazavac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":398306,"naslov":"Najavljeno preseljenje Klinike za plu\u0107ne bolesti","objavljeno":"2017-10-06 14:26:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Najavljeno-preseljenje-Klinike-za-plu\u0107ne-bolesti-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":398202,"naslov":"TOBL-u evropska nagrada za kvalitet","objavljeno":"2017-10-06 10:15:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/TOBL-nagrada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":398195,"naslov":"Sedam banjalu\u010dkih naselja bez struje","objavljeno":"2017-10-06 09:48:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":398189,"naslov":"Uklanjaju stari most u \u010cesmi","objavljeno":"2017-10-06 09:25:47","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Uklanjaju-stari-most-u-\u010cesmi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":398090,"naslov":"Banjalu\u010dani u Be\u010du bodre Srbiju zastavom dugom 27 metara","objavljeno":"2017-10-05 16:13:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Banjalu\u010dani-u-Be\u010du-bodre-Srbiju-zastavom-dugom-27-metara.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":397972,"naslov":"Zlatnim djevojkama po 20.000 KM, uskoro i penzije!","objavljeno":"2017-10-05 10:30:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Zlatnim-djevojkama-po-20.000-KM-uskoro-i-penzije.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":397962,"naslov":"\"Aska i vuk\" otvaraju vrata carstva bajki","objavljeno":"2017-10-05 09:55:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Djeca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":397958,"naslov":"\"Beogradski sindikat\" u subotu u Banjaluci","objavljeno":"2017-10-05 09:37:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/beogradski-sindikat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":397786,"naslov":"Klju\u010d grada u rukama najmla\u0111ih sugra\u0111ana (Foto)","objavljeno":"2017-10-04 12:11:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/KLJUC-DJECA-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":397765,"naslov":"Uskoro gradnja novog kru\u017enog toka u Banjaluci","objavljeno":"2017-10-04 10:56:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/kruzni-tok.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":397752,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 10 beba, sedam djevoj\u010dica i tri dje\u010daka","objavljeno":"2017-10-04 10:16:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/beba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":397739,"naslov":"Toplim probama tra\u017eili kvarove","objavljeno":"2017-10-04 09:37:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Toplana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":397736,"naslov":"Banjaluka: Naselja i ulice bez struje","objavljeno":"2017-10-04 09:30:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Naselja-i-ulice-bez-struje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":397675,"naslov":"Socijalna karta u povoju, narodni kazan sve pli\u0107i","objavljeno":"2017-10-03 19:02:07","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/javna-kuhinja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":397603,"naslov":"Banjaluka okupila oko 500 d\u017eudista (Foto)","objavljeno":"2017-10-03 15:30:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Dzudo-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":397517,"naslov":"Prepoznajete li osumnji\u010denog za te\u0161ku kra\u0111u u Banjaluci? (Foto)","objavljeno":"2017-10-03 10:27:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/lopov1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":397508,"naslov":"Potrebna pomo\u0107 za transplantaciju bubrega Goranu Ljuboji iz Banjaluke","objavljeno":"2017-10-03 09:52:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/pomoc.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":397501,"naslov":"Sedam banjalu\u010dkih naselja bez struje","objavljeno":"2017-10-03 09:26:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":397343,"naslov":"Kuni\u0107ev skok i trzaj za pobjedu Borca (Foto\/Video)","objavljeno":"2017-10-02 10:04:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Borac-Sloboda-19394918-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":397329,"naslov":"Dom penzionera svake godine sve puniji","objavljeno":"2017-10-02 09:26:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/dom-penzionera-e1488828454403.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":397325,"naslov":"Devet banjalu\u010dkih ulica bez struje","objavljeno":"2017-10-02 09:02:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":397180,"naslov":"Ljubi\u0161i\u0107 i \u0110ur\u0111evi\u0107 nosili Borac m:tel do +15! (Foto)","objavljeno":"2017-10-01 10:44:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Borac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":397160,"naslov":"Mali\u0161ani preuzimaju upravljanje gradom","objavljeno":"2017-10-01 09:51:01","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/djeca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":397145,"naslov":"Nina Badri\u0107 mo\u0107nim glasom kupila banjalu\u010dku publiku (Foto)","objavljeno":"2017-10-01 09:10:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Nina-badric-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":397056,"naslov":"Ulicama Banjaluke grada tr\u010de i Ju\u017enoamerikanci","objavljeno":"2017-09-30 09:58:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/polumaraton.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":397046,"naslov":"Bez struje devet banjalu\u010dkih naselja","objavljeno":"2017-09-30 09:16:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":397043,"naslov":"U funkciji softver na Banjalu\u010dkom univerzitetu: Plagijatima kona\u010dno do\u0161ao kraj?","objavljeno":"2017-09-30 09:04:59","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/unibl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":396916,"naslov":"Koncert \u0161vajcarskog d\u017eez dua u Banjaluci","objavljeno":"2017-09-29 14:45:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Koncert-\u0161vajcarskog-d\u017eez-dua-u-Banjaluci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":396856,"naslov":"Gala koncertom po\u010deo Eho Zlatnog Viteza u Republici Srpskoj","objavljeno":"2017-09-29 10:49:50","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Gala-koncertom-po\u010deo-Eho-Zlatnog-Viteza-u-Republici-Srpskoj-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":396853,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 13 beba, dvije djevoj\u010dice i 11 dje\u010daka","objavljeno":"2017-09-29 10:37:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/beba-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":396833,"naslov":"Banjaluka: Naselja i ulice bez struje","objavljeno":"2017-09-29 09:26:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/struja-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":396733,"naslov":"Rezervisane prve karte za let Geteborg-Banjaluka","objavljeno":"2017-09-28 15:43:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/aerodrom-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":396713,"naslov":"Bar i Banjaluka mogu mnogo zajedno (Foto)","objavljeno":"2017-09-28 15:03:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Bar-Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":396596,"naslov":"Osim za promjenu politi\u010dkog dresa \"papci\" u Banjaluci postali i simbol lo\u0161eg parkiranja (Foto)","objavljeno":"2017-09-28 09:57:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/papak-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":396590,"naslov":"Suve slavine u pet banjalu\u010dkih ulica","objavljeno":"2017-09-28 09:34:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Suve-slavine.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":396586,"naslov":"Banjaluka: Humanisti ugrijali srca ugro\u017eenih","objavljeno":"2017-09-28 09:24:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Humanisti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":396478,"naslov":"Pje\u0161a\u010dki prelazi u Bulevaru srpske vojske u novom ruhu","objavljeno":"2017-09-27 16:14:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/pjesacki-prelaz.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":396430,"naslov":"Potraga za vandalima koji su uni\u0161tili igrali\u0161te","objavljeno":"2017-09-27 13:54:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Potraga-za-vandalima-koji-su-uni\u0161tili-igrali\u0161te.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":396377,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 13 beba","objavljeno":"2017-09-27 10:16:56","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":396364,"naslov":"Banjaluka: Bez promjena u na\u010delni\u010dkim foteljama","objavljeno":"2017-09-27 09:47:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/gradska-skupstina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":396357,"naslov":"Banjaluka: Suve slavine u ulici Sime Milju\u0161a","objavljeno":"2017-09-27 09:24:56","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/voda-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":396153,"naslov":"Muzej RS obilje\u017eava 87 godina postojanja","objavljeno":"2017-09-26 10:51:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/muzej-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":396148,"naslov":"\u0160erbed\u017eija gostuje u Banjaluci","objavljeno":"2017-09-26 10:37:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Serbedzija-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":396145,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno osam beba, dvije djevoj\u010dice i \u0161est dje\u010daka","objavljeno":"2017-09-26 10:18:06","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/beba-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":395919,"naslov":"U\u010dionice tijesne za produ\u017eeni boravak u ve\u0107ini banjalu\u010dkih \u0161kola","objavljeno":"2017-09-25 10:16:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/U\u010dionice-tijesne-za-produ\u017eeni-boravak-u-ve\u0107ini-banjalu\u010dkih-\u0161kola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":395915,"naslov":"Banjaluka: Bolji kvalitet \u017eivota za oko 5.000 sugra\u0111ana","objavljeno":"2017-09-25 10:02:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/odobreni-projekti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":395904,"naslov":"Pogledajte kako \u0107e izgledati rusko\u2013srpski hram u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2017-09-25 09:39:05","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Hram-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":395750,"naslov":"11 ulica u ponedjeljak bez struje","objavljeno":"2017-09-24 10:27:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":395735,"naslov":"Stanari tre\u0107eg paviljona SC Nikola Tesla u Banjaluci strahuju da im plafon ne padne na glavu","objavljeno":"2017-09-24 09:30:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/dom-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":395732,"naslov":"Ambrozija napunila ambulante","objavljeno":"2017-09-24 09:21:55","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/AMBROZIJA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":395605,"naslov":"Danas i sutra obustava saobra\u0107aja u Banjaluci","objavljeno":"2017-09-23 10:18:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/trka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":395596,"naslov":"Dimnja\u010dari u Banjaluci imaju pune ruke posla: \u010ci\u0161\u0107enje 20 KM","objavljeno":"2017-09-23 09:52:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/dimnjacar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":395593,"naslov":"Kajaka\u0161 Darko Savi\u0107 jedini takmi\u010dar BiH na Svjetskom prvenstvu","objavljeno":"2017-09-23 09:42:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/darko.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":false},{"id":395425,"naslov":"Derbi Banjaluke - prioritet bezbjednost","objavljeno":"2017-09-22 10:38:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Derbi-Banjaluke-prioritet-bezbjednost.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":395416,"naslov":"Jedino naselje u Banjaluci bez dje\u010dijeg igrali\u0161ta","objavljeno":"2017-09-22 10:01:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Jedino-naselje-u-Banjaluci-bez-dje\u010dijeg-igrali\u0161ta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":395413,"naslov":"Banjalu\u010dka violinistkinja talentom zadivila vrhunske umjetnike","objavljeno":"2017-09-22 09:48:17","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Banjalu\u010dka-violinistkinja-talentom-zadivila-vrhunske-umjetnike.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":395232,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno sedam beba, \u010detiri djevoj\u010dice i tri dje\u010daka","objavljeno":"2017-09-21 10:31:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/beba-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":395228,"naslov":"Brojne aktivnosti za sutra\u0161nji \"Dan bez automobila\"","objavljeno":"2017-09-21 10:15:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Dan-bez-automobila-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":395212,"naslov":"Obnova mosta u Prije\u010danima na klimavim nogama","objavljeno":"2017-09-21 09:36:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Obnova-mosta-u-Prije\u010danima-na-klimavim-nogama.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":395010,"naslov":"Promovisana knjiga Dragoljuba \u0110aji\u0107a: Stazama poezije foto-album u stihu","objavljeno":"2017-09-20 10:26:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/promocija-knjige.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":394997,"naslov":"Novi detalji: \u0160vedski avio-prevoznik BRA spaja Geteborg i Banjaluku","objavljeno":"2017-09-20 09:39:13","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/avion.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":394995,"naslov":"Voza\u010di oprez: Radar opet na ulazu u naselje Vrbanja, ograni\u010denje 40","objavljeno":"2017-09-20 09:24:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/radar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":394799,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 16 beba, osam djevoj\u010dica i osam dje\u010daka","objavljeno":"2017-09-19 10:48:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":394794,"naslov":"Radoji\u010di\u0107: U toku zavr\u0161na faza konstituisanja Gradske uprave","objavljeno":"2017-09-19 10:20:10","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/gradska-uprava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":394787,"naslov":"\"Montefly\" krije detalje leta Geteborg - Banjaluka","objavljeno":"2017-09-19 09:49:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Montefly-krije-detalje-leta-Geteborg-Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":394570,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111ene 4 bebe, dvije djevoj\u010dice i dva dje\u010daka","objavljeno":"2017-09-18 10:04:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/bebe-djevojcice-i-djecaci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":394536,"naslov":"Banjaluka proslavila srebro Saletovih \"orlova\" (Foto)","objavljeno":"2017-09-18 09:37:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Banjaluka-slavi-srebro-Saletovih-orlova-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ko\u0161arka"},{"id":394521,"naslov":"Borac slavio u 91. minutu! (Foto)","objavljeno":"2017-09-18 09:27:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Borac-slavio-u-91.-minutu-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":394369,"naslov":"Banjaluka \u0107e dobiti Delta shopping centar: Svjetski brendovi, 6 kino-sala, supermarket i restorani","objavljeno":"2017-09-17 10:27:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/delta1-768x465.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":394366,"naslov":"Banjaluka poklanja manjim op\u0161tinama 6 vatrogasnih vozila","objavljeno":"2017-09-17 10:17:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/vatrogasci-696x419.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":394363,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno je 7 beba","objavljeno":"2017-09-17 10:11:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/beba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":394227,"naslov":"Danas je prvi \u201cBanjalu\u010dki piknik\u201d","objavljeno":"2017-09-16 10:17:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/piknikk.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":394225,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno je 9 beba \u2013 4 djevoj\u010dice i 5 dje\u010daka","objavljeno":"2017-09-16 10:12:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/beba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":394216,"naslov":"Promocija knjige i \u010dasopisa ve\u010deras u NP RS","objavljeno":"2017-09-16 09:34:57","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/knjiga.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":394047,"naslov":"Najpoznatije regionalne arhitekte u timu za novi izgled Banjaluke","objavljeno":"2017-09-15 10:49:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Najpoznatije-regionalne-arhitekte-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":394038,"naslov":"U\u010denik iz Banjaluke donio dimnu bombu u \u0161kolu da zastra\u0161i u\u010diteljicu","objavljeno":"2017-09-15 10:20:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Skola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":394033,"naslov":"Vokalni atelje \"MaMa Vox\" Maje Manojlovi\u0107 u Banjaluci: Mjesto na kojem stasavaju zvijezde","objavljeno":"2017-09-15 10:04:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Mama-vox-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Muzika i ples"},{"id":394030,"naslov":"Palo drvo u centru Banjaluke! (Foto)","objavljeno":"2017-09-15 09:50:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Palo-drvo-u-centru-Banjaluke-Foto-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":393789,"naslov":"Pisci iz 10 zemalja u Banjaluci","objavljeno":"2017-09-14 10:21:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Sajam-Knjiga.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":393782,"naslov":"Suve slavine u dva naselja","objavljeno":"2017-09-14 10:03:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Voda-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":393779,"naslov":"Matovi\u0107 dobio vjetar u le\u0111a","objavljeno":"2017-09-14 09:50:49","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Matovic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":393528,"naslov":"Ni\u010de spomenik u \u010dast 150 poginulih boraca na Star\u010devici","objavljeno":"2017-09-13 11:07:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Ni\u010de-spomenik-u-\u010dast-150-poginulih-boraca-na-Star\u010devici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":393525,"naslov":"Od planirana \u010detiri, grad Banjaluka novca ima za jedan vrti\u0107","objavljeno":"2017-09-13 10:53:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/djeca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":393498,"naslov":"Voza\u010di oprez: Radar na ulazu u naselje Vrbanja, ograni\u010denje 40","objavljeno":"2017-09-13 09:31:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/dual-radar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":393329,"naslov":"Banjaluka: Za ko\u0161enje ambrozije 20.000 KM","objavljeno":"2017-09-12 10:04:17","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/kosenje-ambrozije.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":393324,"naslov":"Do kraja godine jeftini letovi iz Banjaluke ka Evropi?","objavljeno":"2017-09-12 09:49:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Aerodrom-Banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":393321,"naslov":"Banjaluka: Sajam knjige otvara vrata","objavljeno":"2017-09-12 09:34:15","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Sajam-knjige-otvara-vrata.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":393169,"naslov":"Bebi-bum u Banjaluci: Za vikend ro\u0111eno \u010dak 39 beba!","objavljeno":"2017-09-11 10:35:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":393162,"naslov":"Borac pora\u017een u \u0160irokom Brijegu, reflektori prekinuli me\u010d tri puta","objavljeno":"2017-09-11 10:06:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/siroki-borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":393155,"naslov":"ATP \u010delend\u017eer \"Banjaluka 2017\": Borba za tron i 80 bodova","objavljeno":"2017-09-11 09:38:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/atp-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":393039,"naslov":"Makedonska diva Kaliopi ljubavlju i divnim glasom ispunila zidine tvr\u0111ave Kastel (Foto\/Video)","objavljeno":"2017-09-10 10:12:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/kaliopi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":393034,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno je 12 beba \u2013 dvije djevoj\u010dice i deset dje\u010daka","objavljeno":"2017-09-10 09:46:43","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2012\/09\/bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":393031,"naslov":"U\u010ditelji i roditelji zajedno farbali \u0161kolsku ogradu","objavljeno":"2017-09-10 09:38:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/uredjenje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":392889,"naslov":"Po\u010delo izmje\u0161tanje kontejnera sa trotoara","objavljeno":"2017-09-09 10:02:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/KONTEJNER.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":392883,"naslov":"Obilje\u017eena prva godi\u0161njica rada roditeljske ku\u0107e u Banjaluci","objavljeno":"2017-09-09 09:41:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/roditeljska-kuca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":392880,"naslov":"Za vikend kvalifikacije za \u010delend\u017eer \"Banjaluka 2017\"","objavljeno":"2017-09-09 09:36:36","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/tenis-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":392664,"naslov":"Dio \u0111aka banjalu\u010dke O\u0160 Branko Radi\u010devi\u0107 \u0161alju na novu adresu","objavljeno":"2017-09-08 10:13:27","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/odbornici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":392661,"naslov":"\"Delta planet\" u Banjaluci otvara vrata u jesen naredne godine","objavljeno":"2017-09-08 09:56:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Delta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":392658,"naslov":"Kup RS: Banjalu\u010dki derbi u \u0161esnaestini finala!","objavljeno":"2017-09-08 09:43:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/fk-borac-1-e1493229397592.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":392423,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 11 beba, dvije djevoj\u010dice i devet dje\u010daka","objavljeno":"2017-09-07 10:36:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Beba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":392418,"naslov":"Banjaluka: Suve slavine u visinskim zonama","objavljeno":"2017-09-07 10:10:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Voda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":392411,"naslov":"Princip 68 premijerno u Banjaluci","objavljeno":"2017-09-07 09:51:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Princip-68-premijerno-u-Banjaluci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":392233,"naslov":"Uz asfalt u Prije\u010dane sti\u017ee i rasvjeta","objavljeno":"2017-09-06 10:54:41","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Uz-asfalt-u-Prije\u010dane-sti\u017ee-i-rasvjeta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":392229,"naslov":"Obrada metala otvara 80 radnih mjesta","objavljeno":"2017-09-06 10:35:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/radnik.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":392205,"naslov":"Predsjednika Skup\u0161tine grada Banjaluka: Cilj nam je privu\u0107i \u0161to vi\u0161e stranih investitora","objavljeno":"2017-09-06 09:38:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/grad-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":391989,"naslov":"Ili\u0161evi\u0107eva djela premijerno u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2017-09-05 10:15:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Ili\u0161evi\u0107eva-djela-premijerno-u-Banjaluci-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":391983,"naslov":"Odborni\u010dke grupe Skup\u0161tine grada za bolje rezultate","objavljeno":"2017-09-05 09:52:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Grad-BL.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":391980,"naslov":"Izlo\u017eba Nikole Kekerovi\u0107a u Kamenoj ku\u0107i na Kastelu","objavljeno":"2017-09-05 09:40:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/nikola.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":391804,"naslov":"Borac protutnjao Posavinom (Foto) (Video)","objavljeno":"2017-09-04 10:41:45","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/fk-borac-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":391789,"naslov":"U susret Me\u0111unarodnom sajmu knjige \"Banjaluka 2017\": Praznik za ljubitelje pisane rije\u010di","objavljeno":"2017-09-04 09:50:55","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/sajam-knjiga.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":391786,"naslov":"Banjaluka: Obu\u010den 51 nezaposleni za izradu biznis plana","objavljeno":"2017-09-04 09:35:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Obu\u010den-51-nezaposleni-za-izradu-biznis-plana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":391680,"naslov":"Po\u010dela izgradnja dje\u010dijeg igrali\u0161ta u Obili\u0107evu","objavljeno":"2017-09-03 10:53:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/igraliste-696x465.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":391678,"naslov":"Banjalu\u010dke servisne informacije: Ro\u0111eno je 5 beba","objavljeno":"2017-09-03 10:47:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/beba-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":391669,"naslov":"Lijep gest Banjalu\u010danina koji je odselio u Australiju","objavljeno":"2017-09-03 10:05:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/gest.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":391590,"naslov":"Novi spektakl u \u201cBoriku\u201d: Partizan sti\u017ee u Banjaluku","objavljeno":"2017-09-02 10:39:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Marko-Ceranic-3-696x392.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":391587,"naslov":"Djeca u muzeju tra\u017eila izgubljene recepte doktora zeca","objavljeno":"2017-09-02 10:33:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/avanture-trbe-i-dugog-E3I1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":391569,"naslov":"Bruco\u0161i od ove godine i u \u010detvrtom paviljonu","objavljeno":"2017-09-02 09:20:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/DOM.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":391395,"naslov":"Raspisan konkurs za dodjelu stipendija u\u010denicima srednjih \u0161kola","objavljeno":"2017-09-01 10:31:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/gradska-uprava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":391392,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 10 beba, \u010detiri djevoj\u010dice i \u0161est dje\u010daka","objavljeno":"2017-09-01 10:15:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/beba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":391390,"naslov":"Gradona\u010delnik uputio \u010destitku povodom Kurban Bajrama","objavljeno":"2017-09-01 10:02:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/gradonacelnik-9.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":391205,"naslov":"Od novembra grijanje iz novih kotlova u Banjaluci","objavljeno":"2017-08-31 10:29:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Od-novembra-grijanje-iz-novih-kotlova-u-Banjaluci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":391172,"naslov":"Zvezda \"pala\" u \"Boriku\" (Foto)","objavljeno":"2017-08-31 10:06:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/borac-zvezda-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":391163,"naslov":"Grejson Peri odabrao Banjaluku za umjetni\u010dku stanicu","objavljeno":"2017-08-31 09:23:19","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/grejson-peri.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":391000,"naslov":"Potrebna ve\u0107a promocija dobrovoljnih davalaca krvi","objavljeno":"2017-08-30 10:16:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/grad-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":390996,"naslov":"Novi projekti osnova razvoja Banjaluke od 2018. do 2027.","objavljeno":"2017-08-30 10:05:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Novi-projekti-osnova-razvoja-Banjaluke-od-2018.-do-2027..jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":390993,"naslov":"Borac mijenja trenera","objavljeno":"2017-08-30 09:51:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Zoran-Milinkovi\u0107.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":390820,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 13 beba, osam djevoj\u010dica i pet dje\u010daka","objavljeno":"2017-08-29 10:42:37","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/beba-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":390803,"naslov":"Gradona\u010delnik: Polovinom naredne godine u funkciji svi poslovni prostori","objavljeno":"2017-08-29 09:38:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/radojicic-igor-press-2017.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":390796,"naslov":"I Banjaluka ima parkour majstore! (Foto)","objavljeno":"2017-08-29 09:25:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/parkur1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":390650,"naslov":"Lokacija za novu \u0161kolu za Adu i Star\u010devicu do kraja godine","objavljeno":"2017-08-28 12:22:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/lokacija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":390641,"naslov":"\u0160teta od vru\u0107ina vidljiva i dogodine","objavljeno":"2017-08-28 12:04:17","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/DRVECE.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":390638,"naslov":"Zavr\u0161en tradicionalni 52. Ko\u010di\u0107ev zbor: Rogove ukrstilo 30 ljutih megdand\u017eija","objavljeno":"2017-08-28 11:59:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/zbor-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":390496,"naslov":"Dodik darovao 35.000 KM domu \"Rada Vranje\u0161evi\u0107\"","objavljeno":"2017-08-27 10:08:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Dje\u010diji-dom-Rada-Vranje\u0161evi\u0107.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":390493,"naslov":"Borac vodio do 52. minuta i \u2013 izgubio","objavljeno":"2017-08-27 10:03:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/borac-rukomet-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":390479,"naslov":"Zvani\u010dnici srpske na zavr\u0161noj manifestaciji u Stri\u010di\u0107ima","objavljeno":"2017-08-27 09:11:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/kocicev-zbor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":390354,"naslov":"Marko Misira\u010da, reditelj: Sabirni centar u banjalu\u010dkom miljeu","objavljeno":"2017-08-26 10:33:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/marko-misiraca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":390351,"naslov":"Borac \u2013 Sarajevo- nema alkohola u krugu od kilometar","objavljeno":"2017-08-26 10:16:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/borac-no-alkohol.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":390349,"naslov":"Ovog vikenda zavr\u0161nica 52. Ko\u010di\u0107evog zbora: Od sve\u010dane akademije do narodnog zborovanja","objavljeno":"2017-08-26 10:11:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Kocicev-zbor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":390232,"naslov":"Ko\u010di\u0107ev zbor: Ve\u010de mladih pisaca i zmijanjskog veza","objavljeno":"2017-08-25 10:19:43","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/kocicev-zbor-izlozba-1024x682.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":390228,"naslov":"Ljubavne pri\u010de naj\u010de\u0161\u0107e odlaze sa polica","objavljeno":"2017-08-25 10:00:38","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/biblioteka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":390220,"naslov":"Na \u201cAquani\u201d 10.000 posjetilaca vi\u0161e nego pro\u0161le sezone","objavljeno":"2017-08-25 09:24:47","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/akvana2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":390150,"naslov":"Sve\u010dano otvoren peti, jubilarni eko festival \u201eDani Vrbasa\u201c (Foto)","objavljeno":"2017-08-24 14:13:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":390092,"naslov":"Neophodna obu\u010dena i kvalifikovana radna snaga","objavljeno":"2017-08-24 10:52:56","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/bl-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":390082,"naslov":"Za projekte banjalu\u010dkih mjesnih zajednica 150.000 KM","objavljeno":"2017-08-24 10:07:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/gradska-uprava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":390080,"naslov":"Bez struje danas 11 ulica u Banjaluci","objavljeno":"2017-08-24 10:00:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389967,"naslov":"Ko voli u\u017eiva\u0107e! Na koridu u Stri\u010di\u0107e dolazi \u010dak 30 bikova","objavljeno":"2017-08-23 12:57:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/FB-post-bikovi-lat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389963,"naslov":"Ku\u0107ni ljubimci u Banjaluci imaju svog frizera i pedikira","objavljeno":"2017-08-23 12:45:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/snupi-2-e1503482937491.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389955,"naslov":"Ko\u010di\u0107 simbol slobodarske ideje","objavljeno":"2017-08-23 12:31:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/kocic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":389821,"naslov":"Djeca ratnih vojnih invalida idu na more, gradona\u010delnik im uru\u010dio d\u017eeparac","objavljeno":"2017-08-22 10:19:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/djeca-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389818,"naslov":"Radovi na mre\u017ei isklju\u010duju vodu","objavljeno":"2017-08-22 10:13:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/RADOVI.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389806,"naslov":"Otvoren Ko\u010di\u0107ev zbor, Radoji\u010di\u0107 najavio 25 kulturnih doga\u0111aja","objavljeno":"2017-08-22 09:44:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/kocicev-zbor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":389801,"naslov":"Po\u010deo zimski red vo\u017enje","objavljeno":"2017-08-22 09:33:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/gradski-prevoz.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389649,"naslov":"Vrbas ljepota koju treba do\u017eivjeti","objavljeno":"2017-08-21 10:10:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/rafting.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389643,"naslov":"Muzika bri\u0161e granice","objavljeno":"2017-08-21 09:57:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/KONCERT.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":389637,"naslov":"Banjaluka: Poznati poma\u017eu omladini sa pote\u0161ko\u0107ama u razvoju","objavljeno":"2017-08-21 09:45:46","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/SASA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389525,"naslov":"Borac ve\u010deras do\u010dekuje Vitez","objavljeno":"2017-08-20 10:33:48","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Banjaluka-stadion.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":389515,"naslov":"Sutra otvaranje \"Ko\u010di\u0107evog zbora\"","objavljeno":"2017-08-20 10:03:39","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/kocicev-zbor1.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":389508,"naslov":"Banjaluka: Napla\u0107eno 43.650 KM kazni","objavljeno":"2017-08-20 09:29:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2012\/08\/inspekcija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389476,"naslov":"\u010cesi okupirali Vrbas (Foto)","objavljeno":"2017-08-19 16:15:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/cesi-Vrbas5-.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389389,"naslov":"Dru\u017eenje blizanaca: Djeca su najve\u0107e bogatstvo","objavljeno":"2017-08-19 10:46:43","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/blizanci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389381,"naslov":"Sportska oprema za kvalitetniji boravak u Centru","objavljeno":"2017-08-19 10:07:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/DONACIJA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389378,"naslov":"Podrum u centru Banjaluke pun fekalija niko ne\u0107e da o\u010disti","objavljeno":"2017-08-19 09:59:45","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/bl-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389235,"naslov":"Banjalu\u010dki Parki\u0107 od granita i bez trotoara","objavljeno":"2017-08-18 10:17:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/parki\u0107.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389228,"naslov":"Bez struje i vode pojedina banjalu\u010dka naselja","objavljeno":"2017-08-18 09:46:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389221,"naslov":"Banjaluka o\u010dima turista: Grad pun zelenila i srda\u010dnih ljudi (Foto)","objavljeno":"2017-08-18 09:31:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/turisti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389149,"naslov":"Otvoren \"MojShop\" u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2017-08-17 15:10:52","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/DSC_2104.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389056,"naslov":"Inspektori naredili uklanjanje plinske stanice na Lau\u0161u","objavljeno":"2017-08-17 09:36:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/plinska-stanica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389054,"naslov":"Zimski red vo\u017enje od 21. avgusta","objavljeno":"2017-08-17 09:30:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/gradski-prevoz.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":389036,"naslov":"Bez struje tri banjalu\u010dka naselja","objavljeno":"2017-08-17 09:01:50","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/struja-dalekovod.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388910,"naslov":"Borac pora\u017een na startu dobojskog turnira","objavljeno":"2017-08-16 10:17:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/rk-borac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":388908,"naslov":"Sve spremno za 52. Ko\u010di\u0107ev zbor, o\u010dekuju se brojni turisti iz regiona","objavljeno":"2017-08-16 10:08:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/kocicev-zbor-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388890,"naslov":"Bez vode i struje pojedine banjalu\u010dke ulice","objavljeno":"2017-08-16 09:13:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Voda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388862,"naslov":"Grad podr\u017eao penja\u010dki festival","objavljeno":"2017-08-15 16:17:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/PENJANJE.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388775,"naslov":"Banjaluka: \u0160vercuju i grobna mjesta","objavljeno":"2017-08-15 10:13:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/groblje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388760,"naslov":"Klupe u parku Petar Ko\u010di\u0107 u novom ruhu","objavljeno":"2017-08-15 09:33:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/KLUPE.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388750,"naslov":"Bez struje pet naselja","objavljeno":"2017-08-15 09:12:00","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388632,"naslov":"Banjaluka: Skoro tre\u0107ina gra\u0111ana nije predala zahtjev za legalizaciju (Video)","objavljeno":"2017-08-14 09:58:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Banja_luka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388611,"naslov":"Elektronski ritam zatalasao Banjaluku (Foto)","objavljeno":"2017-08-14 09:47:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/DSC_5779.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":388601,"naslov":"Banjaluka: \u0160est ulica bez struje","objavljeno":"2017-08-14 09:15:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/struja-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388484,"naslov":"Neobi\u010dan hobi oca i sina iz Banjaluke: Sakupili preko 1.000 registarskih tablica (Foto)","objavljeno":"2017-08-13 10:45:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/tablice.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388472,"naslov":"Od Banj brda do Vrbasa: Otvoren Me\u0111unarodni skup vespi (Video)","objavljeno":"2017-08-13 10:08:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2012\/09\/Vespa-klub-Banjaluka-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388462,"naslov":"Nedostaje 1,2 miliona za radove u \u0161oping centru","objavljeno":"2017-08-13 09:35:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/SOPING-CENTAR.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388346,"naslov":"Grafit osvanuo na tek ofarbanoj fasadi u Boriku (Foto)","objavljeno":"2017-08-12 10:14:36","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/borik-zgrada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388338,"naslov":"Sti\u017eu vespe iz cijele Evrope","objavljeno":"2017-08-12 09:22:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/vespe-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":388334,"naslov":"Po\u010dela obnova dru\u0161tvenih domova u Debeljacima i Drago\u010daju","objavljeno":"2017-08-12 09:11:14","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/drustveni-dom.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388231,"naslov":"U Banjaluci otvoren trening centar za potragu i spasavanje na vodama","objavljeno":"2017-08-11 10:38:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/U-Banjaluci-otvoren-trening-centar-za-potragu-i-spasavanje-na-vodama.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388211,"naslov":"Banjaluka: Neophodna jo\u0161 ja\u010da saradnja sa Patrom","objavljeno":"2017-08-11 09:39:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/sastanak.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388207,"naslov":"Banjaluka: Dug za PDV otpla\u0107uju na rate i bez kamata","objavljeno":"2017-08-11 09:27:25","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/gradska-uprava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388114,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 10 beba, osam djevoj\u010dica i dva dje\u010daka","objavljeno":"2017-08-10 10:45:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388091,"naslov":"Dupla duga iznad Banjaluke! (Foto)","objavljeno":"2017-08-10 09:48:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/duga-banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":388083,"naslov":"Vandali uni\u0161tavaju, grad popravlja igrali\u0161ta","objavljeno":"2017-08-10 09:19:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/igraliste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387968,"naslov":"Banjaluka: Uskoro 10 novih kontejnera za polovnu odje\u0107u i obu\u0107u","objavljeno":"2017-08-09 11:21:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/kontejneri-za-odjecu.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387962,"naslov":"Koliko su banjalu\u010dki odbornici aktivni na zasjedanjima gradskog parlamenta","objavljeno":"2017-08-09 10:56:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/odbornici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387933,"naslov":"Vatrogasci uredili Ko\u010di\u0107evo ognji\u0161te (Foto)","objavljeno":"2017-08-09 09:25:18","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/vatrogasci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387834,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 11 beba, devet djevoj\u010dica i dva dje\u010daka","objavljeno":"2017-08-08 10:55:05","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/bebe-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387831,"naslov":"Dvori\u0161te Gimnazije dom najve\u0107e sofore u gradu","objavljeno":"2017-08-08 10:40:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/sofora.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387828,"naslov":"Priveden napada\u010d na Banjalu\u010danke na Banj Brdu","objavljeno":"2017-08-08 10:27:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Banj-Brdo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387695,"naslov":"Na\u00adta\u00ad\u0161a Konjevi\u0107 o ra\u00addu na no\u00advom mu\u00adra\u00adlu: Do\u00adbar je osje\u00ad\u0107aj stvo\u00adri\u00adti ne\u00ad\u0161to \u0161to os\u00adta\u00adje i po\u00adsli\u00adje vas","objavljeno":"2017-08-07 10:56:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Mural.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":387662,"naslov":"Mladost u Banjaluci do prvog mjesta (Foto)","objavljeno":"2017-08-07 09:43:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Borac-Mladost-DK.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":387656,"naslov":"Inicijativa za obnovu sportskog balona u \u0160argovacu","objavljeno":"2017-08-07 09:09:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/sargovac-balon.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387583,"naslov":"Banjaluka pove\u0107ala bud\u017eet za vantjelesnu oplodnju za 65 odsto","objavljeno":"2017-08-06 11:17:11","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/ginekolog.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387573,"naslov":"Tamara Bilbija: Otac je \"krivac\" \u0161to Nemanja i ja volimo Borac, Velikan iz Platonove \u0107e biti hit (Foto)","objavljeno":"2017-08-06 10:57:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Tamara-Bilbija-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":387549,"naslov":"Banjaluka: Uskoro projektni tim za arhitektonske intervencije","objavljeno":"2017-08-06 09:13:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/mol.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387427,"naslov":"Ovo mo\u017eda niste znali o Lau\u0161u\u2026 (Foto) (Video)","objavljeno":"2017-08-05 10:26:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Laus-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387415,"naslov":"Niko ne \u017eeli da sanira novi most preko Vrbasa u Prije\u010danima","objavljeno":"2017-08-05 09:43:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/most-prijecani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387406,"naslov":"I svjetske agencije o vru\u0107inama u BiH \u2013 u Banjaluci 44!","objavljeno":"2017-08-05 09:11:43","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/bl-vrucina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387306,"naslov":"Koncert ansambla \"Bandoneon Square\"","objavljeno":"2017-08-04 11:07:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Bandoneon-Square-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":387293,"naslov":"Muke s nesta\u0161icom vode: Cisterne spas, ali neki nemaju da plate","objavljeno":"2017-08-04 10:04:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/cisterna-voda-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387290,"naslov":"Vlasnici izgri\u017eenih auta mogu tra\u017eiti od\u0161tetu od grada","objavljeno":"2017-08-04 09:51:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/auto.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387230,"naslov":"Banjaluka: \u017divotinje nisu ni\u010dija briga? (Foto)","objavljeno":"2017-08-03 14:34:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/park-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387174,"naslov":"No\u0107no kupanje na Akvani i \u017eurka do pono\u0107i","objavljeno":"2017-08-03 10:23:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/akvana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":387171,"naslov":"Studentski festival Kestenburg: Na banjalu\u010dkim scenama kucalo srce cijelog svijeta","objavljeno":"2017-08-03 10:08:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/kestenburg.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":387167,"naslov":"Smrt psa u gradskoj fontani misterija","objavljeno":"2017-08-03 09:59:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/smr-psta-u-fontani.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387084,"naslov":"Gradona\u010delnik: U parku \"Petar Ko\u010di\u0107\" nije dozvoljeno \u0161etanje pasa, instalacije ispravne","objavljeno":"2017-08-02 11:49:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Radoji\u010di\u0107.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387052,"naslov":"Presu\u0161uju i izvori\u0161ta u banjau\u010dkim prigradskim naseljima","objavljeno":"2017-08-02 09:38:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Presu\u0161uju-i-izvori\u0161ta-u-banjau\u010dkim-prigradskim-naseljima.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":387049,"naslov":"Banjaluka: Stigao voz iz Sarajeva","objavljeno":"2017-08-02 09:26:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/talgo-voz.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":386945,"naslov":"Tambura\u0161i i Bebek spremaju koncert za pam\u0107enje u Banjaluci","objavljeno":"2017-08-01 10:11:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/tamburasi-i-bebek.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":386939,"naslov":"Most u Srpskim toplicama prohodan za vozila","objavljeno":"2017-08-01 09:53:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/most.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":386936,"naslov":"Biciklisti\u010dki klub Kastel Banjaluka radi ve\u0107 3 godine: Prioritet omasovljenje ekipe","objavljeno":"2017-08-01 09:38:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/biciklisti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":386823,"naslov":"U parku \"Mladen Stojanovi\u0107\" uskoro bolji uslovi za rekreativce","objavljeno":"2017-07-31 09:57:48","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/fitnes.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":386817,"naslov":"Dva od dva: Slavlje Borca u Gabeli!","objavljeno":"2017-07-31 09:34:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/borac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":386814,"naslov":"Blagodati prirode u Univerzitetskom gradu u Boriku","objavljeno":"2017-07-31 09:24:19","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Blagodati-prirode-u-Univerzitetskom-gradu-u-Boriku.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":386726,"naslov":"Novac za od\u0161tetu poplavljenim preduze\u0107ima dijele tri godine poslije katastrofe","objavljeno":"2017-07-30 11:07:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Firma.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":386721,"naslov":"Dva me\u010deta lutaju Rekavicama","objavljeno":"2017-07-30 10:57:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/mali-medvjedi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":386698,"naslov":"\"Pje\u0161ke bih do\u0161ao u Banjaluku, da je zvao Borac\"","objavljeno":"2017-07-30 09:10:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/ratko-nikolic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":386587,"naslov":"Banjaluka: Studenti pomjeraju granice u nauci","objavljeno":"2017-07-29 10:40:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/studenti-medicina.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":386574,"naslov":"Sloboda Mi\u0107alovi\u0107 i Milena Vasi\u0107 obradovale djecu u domu \"Rada Vranje\u0161evi\u0107\" (Foto)","objavljeno":"2017-07-29 09:58:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Sloboda-M-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":386572,"naslov":"Banjaluka: Nekoliko naselja bez struje","objavljeno":"2017-07-29 09:49:10","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/struja-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":386455,"naslov":"Po\u010dela sanacija mosta u Srpskim toplicama","objavljeno":"2017-07-28 10:30:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/radovi-most-1024x683.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":386427,"naslov":"\u0160esnaest banjalu\u010dkih naselja bez struje","objavljeno":"2017-07-28 09:17:42","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/struja-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":386422,"naslov":"Obru\u0161ava se staro skloni\u0161te u parku Mladen Stojanovi\u0107, opasnost za djecu i gra\u0111ane (Foto)","objavljeno":"2017-07-28 09:06:45","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/mladen-stojanovic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":386216,"naslov":"Hapse radnike, a za propale milione u \"Toplani\" niko i ne pita","objavljeno":"2017-07-27 10:35:58","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Toplana-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":386210,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 16 beba, 5 djevoj\u010dica i 11 dje\u010daka!","objavljeno":"2017-07-27 10:15:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":386198,"naslov":"Br\u017ee, jeftinije i lak\u0161e do dozvola u Banjaluci","objavljeno":"2017-07-27 09:38:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/gradska-uprava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":386037,"naslov":"Po\u010deo \"Kestenburg\" (Foto)","objavljeno":"2017-07-26 14:11:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Kestenburg-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":385993,"naslov":"Obustava saobra\u0107aja na mostu u Srpskim toplicama","objavljeno":"2017-07-26 10:54:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Obustava-saobra\u0107aja-na-mostu-u-Srpskim-toplicama.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":385990,"naslov":"Film Banjalu\u010danina Daneta Komljena u trci za nagradu","objavljeno":"2017-07-26 10:42:18","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/dane-komljen.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Film"},{"id":385987,"naslov":"Elektrokrajina: Planirana privremena isklju\u010denja za srijedu 26. jula","objavljeno":"2017-07-26 10:29:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":385820,"naslov":"Saniran podzemni prolaz kod \"Kampusa\" (Foto)","objavljeno":"2017-07-25 10:55:28","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Prolaz-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":385801,"naslov":"Glavna ulica pje\u0161a\u010dka zona svakog vikenda do septembra","objavljeno":"2017-07-25 10:00:53","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Pjesacka-zona.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":385794,"naslov":"Na Petri\u0107evcu uskoro novi vrti\u0107 i ambulanta","objavljeno":"2017-07-25 09:46:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Petricevac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":385642,"naslov":"Po\u010dela sanacije fasade u Rosuljama, uskoro radovi na jo\u0161 tri objekta","objavljeno":"2017-07-24 09:42:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/zgrada-rosulje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":385639,"naslov":"Susret vespa\u0161a od 11. avgusta","objavljeno":"2017-07-24 09:37:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/vespa-1024x713.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":385626,"naslov":"Ve\u010deras pjesni\u010dko natpjevavanje u 'Art dvori\u0161tu'","objavljeno":"2017-07-24 09:11:36","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/art.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":385601,"naslov":"Igor Arseni\u0107 ponovo zasjenio izvo\u0111enjem \"vrbaske laste\" (Foto)","objavljeno":"2017-07-23 16:45:15","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/ljeto-na-vrbasu-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":385582,"naslov":"Banjaluka bilje\u017ei porast broja turista","objavljeno":"2017-07-23 15:52:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":385518,"naslov":"Svadba na Demofestu (Video)","objavljeno":"2017-07-23 10:38:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/dfest11.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":385496,"naslov":"Zbog godi\u0161njice \"Oluje\" promijenjen termin koncerta Marije \u0160erifovi\u0107 u Banjaluci","objavljeno":"2017-07-23 09:53:57","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/marija-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":385490,"naslov":"Ko\u010di\u0107ev zbor: Izdaju prostore za \u0161atore i ringi\u0161pile","objavljeno":"2017-07-23 09:41:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/KO\u010cICEV-ZBOR.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":385396,"naslov":"Banjalu\u010danka s osmijehim izra\u0111uje unikatan nakit (Foto)","objavljeno":"2017-07-22 14:17:43","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Nakih-i-osmijeh-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":385337,"naslov":"Marki Ramon u Banjaluci: Ne pri\u010damo mnogo, samo sviramo rokenrol","objavljeno":"2017-07-22 10:43:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/marki-ramon.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":385323,"naslov":"Bor\u010de, kako po\u010dne\u0161, tako \u0107e\u0161 i zavr\u0161iti! (Foto)","objavljeno":"2017-07-22 10:11:18","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Borac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":385317,"naslov":"Uto\u010di\u0161te za hrabra srca ni\u010de u banjalu\u010dkom naselju Obili\u0107evo","objavljeno":"2017-07-22 09:40:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/djeca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":385132,"naslov":"Banjaluka dobila grb","objavljeno":"2017-07-21 10:27:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Skupstina-grada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":385124,"naslov":"Kru\u017eni tok za br\u017ei protok vozila na Banjalu\u010dkom polju","objavljeno":"2017-07-21 09:53:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Kru\u017eni-tok-za-br\u017ei-protok-vozila-na-Banjalu\u010dkom-polju.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":385116,"naslov":"Borac \"pregazio\" Kozaru!","objavljeno":"2017-07-21 09:27:34","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/fk-borac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":384940,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno pet beba, jedna djevoj\u010dica i \u010detiri dje\u010daka","objavljeno":"2017-07-20 10:25:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/beba-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":384932,"naslov":"Roditelji Sofije Mi\u0107evi\u0107 uplatili novac za lije\u010denje \u010detvoro mali\u0161ana","objavljeno":"2017-07-20 09:52:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/roditelji-sofije.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":384930,"naslov":"\u010cetiri kandidata u trci za direktora Kulturnog centra Banski dvor","objavljeno":"2017-07-20 09:36:31","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/banski-dvor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":384751,"naslov":"Ko i kako \u0161titi radnike na gra\u0111evini?","objavljeno":"2017-07-19 10:25:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/radnici-na-gradjevini.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":384748,"naslov":"Banjaluka: Ove godine duplo manje poginulih u saobra\u0107aju","objavljeno":"2017-07-19 10:10:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Ove-godine-duplo-manje-poginulih-u-saobra\u0107aju.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":384737,"naslov":"Potro\u0161a\u010di bez struje zbog radova na elektromre\u017ei","objavljeno":"2017-07-19 09:27:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/struja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":384566,"naslov":"Invalidu u Borkovi\u0107ima kom\u0161ija kupio automobil (Video)","objavljeno":"2017-07-18 11:15:45","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/vozilo-za-invalida.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":384542,"naslov":"Sloboda Mi\u0107alovi\u0107: U umjetnosti nema mjesta za kompromise","objavljeno":"2017-07-18 09:39:05","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/sloboda-micalovic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":384539,"naslov":"Banjaluka: Prekomjerna potro\u0161nja uvela nove redukcije","objavljeno":"2017-07-18 09:24:04","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/voda-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":384339,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno sedam beba, jedna djevoj\u010dica i \u0161est dje\u010daka","objavljeno":"2017-07-17 10:41:10","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/beba-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":384324,"naslov":"Za uklanjanje starog mosta u \u010cesmi potrebno 70.000 KM","objavljeno":"2017-07-17 09:49:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Za-uklanjanje-starog-mosta-u-\u010cesmi-potrebno-70.000-KM.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":384317,"naslov":"Gale\u0161i\u0107eve majstorije za pobjedu Borca!","objavljeno":"2017-07-17 09:23:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/borac1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":384194,"naslov":"Sprovedeno 50 kontrola potro\u0161nje vode","objavljeno":"2017-07-16 10:51:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/VODA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":384174,"naslov":"Banjalu\u010danka primjer novog talasa odli\u010dnih studenata koji \u017eele ostati u BiH (Foto)","objavljeno":"2017-07-16 10:03:48","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/jelica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":384140,"naslov":"Otvoreno 64. \"Ljeto na Vrbasu\" (Foto)","objavljeno":"2017-07-16 09:13:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/JETO-NA-VRBASU.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":384043,"naslov":"Borac protiv Viteza kao da je prvenstvo","objavljeno":"2017-07-15 10:43:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/borac-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":384031,"naslov":"Na prodaju \u010detiri parcele i \u0161est objekata u Poslovnoj zoni Rami\u0107i","objavljeno":"2017-07-15 09:57:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/ramici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":383994,"naslov":"\u010clanovi \"Gambit-a\" nastupili na 13. Memorijalnom turniru \"Uro\u0161 Dini\u0107\" u Para\u0107inu (Foto\/Video)","objavljeno":"2017-07-15 09:21:00","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/GAMBIT-NASLOVNA.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":383963,"naslov":"Glavna ulica pje\u010da\u0161ka zona do kraja avgusta","objavljeno":"2017-07-14 19:25:58","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/pjesacka-zona-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":383823,"naslov":"Banjalu\u010danin za godinu zaradio 6,79 miliona KM","objavljeno":"2017-07-14 10:24:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Novac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":383820,"naslov":"Rad Banjalu\u010danke Sa\u0161e Tati\u0107 dio izlo\u017ebe u Londonu","objavljeno":"2017-07-14 10:13:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/banjalucanka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":383804,"naslov":"Borac m:tel dobija \"vjetar u le\u0111a\" od Vlade RS","objavljeno":"2017-07-14 09:38:24","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/rk-borac-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":383753,"naslov":"\"Bimaco\" otvorio radnju u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2017-07-13 18:28:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/bimaco.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":383598,"naslov":"Olak\u0161ice za korisnike gradskih prostora: Zaostali PDV mo\u0107i \u0107e biti pla\u0107en na rate","objavljeno":"2017-07-13 10:36:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/grad-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":383595,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 15 beba, osam djevoj\u010dica i sedam dje\u010daka","objavljeno":"2017-07-13 10:24:38","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/beba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":383585,"naslov":"Poruka mira banjalu\u010dkih \"Vrap\u010di\u0107a\": Ljubav spasi\u0107e svijet!","objavljeno":"2017-07-13 09:47:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/vrapcici-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":383406,"naslov":"Oluja o\u0161tetila dio \u0161tandova na Trgu Krajine (Foto)","objavljeno":"2017-07-12 10:22:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Stand-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":383398,"naslov":"Banjaluka: Za poplavljene privrednike dva miliona KM","objavljeno":"2017-07-12 09:51:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/poplava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":383387,"naslov":"Banjalu\u010dki pliva\u010di spremni za Svjetsko prvenstvo (Foto)","objavljeno":"2017-07-12 09:36:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Banjalu\u010dki-pliva\u010di-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":false},{"id":383170,"naslov":"Besplatna \u0161kola ronjenja za roditelje i djecu u Banjaluci","objavljeno":"2017-07-11 10:03:17","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/ronjenje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":383167,"naslov":"Punjenje bazena i zalivanje ba\u0161ta zvr\u0107u slavine u Banjaluci","objavljeno":"2017-07-11 09:49:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Voda-BL.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":383164,"naslov":"Novih 1.800 parking mjesta kod UKC idu\u0107e godine","objavljeno":"2017-07-11 09:37:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/parking.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":382963,"naslov":"Banjaluka: Ugostiteljima ne odgovara du\u017ee radno vrijeme!","objavljeno":"2017-07-10 10:28:51","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/kafic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":382952,"naslov":"Banjaluka: Korpe za sme\u0107e tek na svaki kilometar","objavljeno":"2017-07-10 09:48:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Korpe-za-sme\u0107e-tek-na-svaki-kilometar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":382949,"naslov":"Banjalu\u010dka Filharmonija na Kastelu","objavljeno":"2017-07-10 09:36:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/banjalucka-filharmonija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":382869,"naslov":"Za\u0161to grad Banjaluka ne voli Vrbas? (Foto)","objavljeno":"2017-07-09 12:44:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/kastel-dzungla3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":382865,"naslov":"A ispred Kastela \u201cpustinja\u201d!","objavljeno":"2017-07-09 12:34:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/kastel-front1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":382857,"naslov":"RK Borac m:tel: SEHA obmanjuje javnost!","objavljeno":"2017-07-09 12:16:32","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/bor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":382757,"naslov":"Banjalu\u010danima Vrbas prvi izbor za osvje\u017eenje (Foto)","objavljeno":"2017-07-08 12:13:36","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/vrbas.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":382710,"naslov":"Servisne informacije: Ro\u0111eno je 9 beba","objavljeno":"2017-07-08 10:49:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/novorodjence-bebe-banja-luka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":382702,"naslov":"Borac prodaje Zekanovi\u0107a, ne da Danilovi\u0107a","objavljeno":"2017-07-08 10:05:39","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":382689,"naslov":"\"Ljeto na Vrbasu\" od 15. do 30. jula","objavljeno":"2017-07-08 09:45:47","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/CKP6-ljeto-na-vrbasu-poceli-tradicionalni-skokovi-sa-gradskog-mosta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":382569,"naslov":"Manijak i dalje izmi\u010de policiji u centru Banjaluke","objavljeno":"2017-07-07 13:54:11","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/zgrade.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":382566,"naslov":"\"Vrap\u010di\u0107i\" 11. jula na Kastelu, a imaju i novi spot (Video)","objavljeno":"2017-07-07 13:43:38","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/vrapcici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":382546,"naslov":"Borac m:tel \"izvisio\" za nastup u SEHA ligi!","objavljeno":"2017-07-07 12:32:07","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/rk-borac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":382380,"naslov":"Nema rezervacije parkinga u nultoj zoni","objavljeno":"2017-07-06 11:40:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Nema-rezervacije-parkinga-u-nultoj-zoni.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":382352,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111ene \u010detiri bebe, dvije djevoj\u010dice i dva dje\u010daka","objavljeno":"2017-07-06 09:48:46","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":382346,"naslov":"Banjaluka: Uni\u0161tavanje komaraca, neophodna za\u0161tita p\u010dela","objavljeno":"2017-07-06 09:22:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/unistavanje-komaraca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":382154,"naslov":"Danas po\u010dinje \"Banjalu\u010dka ljetna scena\"","objavljeno":"2017-07-05 10:36:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Danas-po\u010dinje-\u201cBanjalu\u010dka-ljetna-scena\u201d.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":382137,"naslov":"Banjaluka: Klikom do preciznih podataka o gradu","objavljeno":"2017-07-05 09:34:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Klikom-do-preciznih-podataka-o-gradu.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":382131,"naslov":"Doma\u0107instva na Manja\u010di bez vode","objavljeno":"2017-07-05 09:26:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/voda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381925,"naslov":"Novi lopovski trik: Kako su Banjalu\u010dani oplja\u010dkani na prevaru?","objavljeno":"2017-07-04 10:37:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/upozorenje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381912,"naslov":"Banjaluka: Vladaju\u0107a ve\u0107ina smjenjuje Balabana","objavljeno":"2017-07-04 09:51:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Vladaju\u0107a-ve\u0107ina-smjenjuje-Balabana.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381908,"naslov":"Banjaluka: Ja\u010danje uloge \u017eena u preduzetni\u0161tvu","objavljeno":"2017-07-04 09:33:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/preduzece.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381710,"naslov":"Banjalu\u010dani \u017eele da pje\u0161a\u010dka zona bude tradicija","objavljeno":"2017-07-03 12:03:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/pjesacka-zona.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381695,"naslov":"Pusto ostrvo na Vrbasu postalo mamac za goste","objavljeno":"2017-07-03 09:52:19","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Pusto-ostrvo-na-Vrbasu-postalo-mamac-za-goste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381691,"naslov":"Od donatora 1,6 miliona maraka za razvoj grada","objavljeno":"2017-07-03 09:36:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/igraliste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381586,"naslov":"O\u0161te\u0107en trotoar na Lau\u0161u","objavljeno":"2017-07-02 10:21:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/trotoar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381570,"naslov":"Za putnike iz okoline Banjaluke \u2013 Malta jedina stanica (Video)","objavljeno":"2017-07-02 09:54:49","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/malta.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381552,"naslov":"Banjalu\u010danin me\u0111u osam najboljih masera svijeta","objavljeno":"2017-07-02 09:07:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/maser.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381442,"naslov":"Turisti\u010dko zabavni kompleks \"Ada\" sve\u010dano otvoren (Foto)","objavljeno":"2017-07-01 09:49:15","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/ada1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381438,"naslov":"Obustava saobra\u0107aja zbog \"Banjalu\u010dkih dana muzike i pive\"","objavljeno":"2017-07-01 09:27:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/BVfP-banjaluka-zbog-vjezbe-u-ponedjeljak-obustava-saobracaja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381432,"naslov":"Bez struje sedam naselja u Banjaluci","objavljeno":"2017-07-01 09:07:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/struja-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381336,"naslov":"Banjaluka: Abacija i Bulevar dobijaju igrali\u0161ta","objavljeno":"2017-06-30 15:56:42","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/gradonacelnik-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381238,"naslov":"Vuki\u0107evi\u0107 odlazi iz Borca","objavljeno":"2017-06-30 10:35:36","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/rk-borac-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":381226,"naslov":"Poja\u010dane patrole u Banjaluci za bezbri\u017ean godi\u0161nji odmor","objavljeno":"2017-06-30 09:40:34","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Lopov.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381120,"naslov":"Polo\u017een kamen temeljac za izgradnju tr\u017enog centra \"Delta planet\" (Foto)","objavljeno":"2017-06-29 15:37:58","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Polo\u017een-kamen-temeljac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381061,"naslov":"Upra\u017enjeno 211 mjesta u banjalu\u010dkim vrti\u0107ima zbog izbirljivih roditelja","objavljeno":"2017-06-29 10:24:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Upra\u017enjeno-211-mjesta-u-banjalu\u010dkim-vrti\u0107ima-zbog-izbirljivih-roditelja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":381049,"naslov":"Glavna ulica u centru Banjaluke dva dana pje\u0161a\u010dka zona","objavljeno":"2017-06-29 10:02:11","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Glavna-ulica-u-centru-Banjaluke-dva-dana-pje\u0161a\u010dka-zona.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":381041,"naslov":"Jazavac pred sudom jo\u0161 tra\u017ei pravdu","objavljeno":"2017-06-29 09:39:52","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Jazavac-pred-sudom-jo\u0161-tra\u017ei-pravdu.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":380841,"naslov":"Demofest na listi najboljih festivala u Evropi","objavljeno":"2017-06-28 10:35:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Demofest-na-listi-najboljih-festivala-u-Evropi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":380829,"naslov":"Darko Vesi\u0107 iz Banjaluke ulovio smu\u0111a kapitalca","objavljeno":"2017-06-28 09:51:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/ribolovac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":380826,"naslov":"Propala licitacija za \"Medicinsku elektroniku\"","objavljeno":"2017-06-28 09:36:55","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/medicinska-elektronika.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":380649,"naslov":"Pogledajte kako izgledaju dvije nove eta\u017ee UKC-a (Foto)","objavljeno":"2017-06-27 11:07:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/dvije-nove-eta\u017ee-UKC-a-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":380633,"naslov":"Banjaluka: Nind\u017ee \u017eele u\u010diti \u017eene samoodbranu","objavljeno":"2017-06-27 10:16:51","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/ninja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":380630,"naslov":"Utvr\u0111en program 52. Ko\u010di\u0107evog zbora: Bikovi dijele megdan dva dana","objavljeno":"2017-06-27 10:02:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/kocicev-zbor-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":380446,"naslov":"Spas od vru\u0107ina na rijekama i bazenima","objavljeno":"2017-06-26 10:41:49","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Spas-od-vru\u0107ina-na-rijekama-i-bazenima.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":380433,"naslov":"Ko \u0107e biti novi direktor Banskog dvora i koliki posao ga \u010deka?","objavljeno":"2017-06-26 09:48:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Ko-\u0107e-biti-novi-direktor-Banskog-dvora-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":380429,"naslov":"Banjalu\u010danin iz Partizana: Bez komentara na \u0110uki\u0107a","objavljeno":"2017-06-26 09:34:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/subic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":380364,"naslov":"Brevet sve popularniji u BiH: Odr\u017eana trka u Banjaluci","objavljeno":"2017-06-25 10:53:21","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/bicikli-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":380328,"naslov":"Banjalu\u010dani spas od \u017eege tra\u017ee na kupali\u0161tima (Foto)","objavljeno":"2017-06-25 09:23:30","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/kupanje10.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":380325,"naslov":"Banjalu\u010dki gradski tambura\u0161ki orkestar najbolji na svijetu","objavljeno":"2017-06-25 09:07:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/GTO.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":380188,"naslov":"Bijesni psi ponovo napadaju vozila u Banjaluci: O\u0161te\u0107ena Corsa (Foto)","objavljeno":"2017-06-24 11:08:36","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/auto3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":380163,"naslov":"Radoji\u010di\u0107 ra\u010duna na 19 do 25 ruku u Skup\u0161tini","objavljeno":"2017-06-24 09:35:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/radojcic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":380156,"naslov":"FK Borac veoma aktivan na tr\u017ei\u0161tu: Poja\u010danja vrijedna skoro dva miliona evra","objavljeno":"2017-06-24 09:16:19","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/borac-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":380125,"naslov":"Borik dobija jo\u0161 dva igrali\u0161ta","objavljeno":"2017-06-23 19:37:13","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/radojcici.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":379970,"naslov":"FK Borac dobio bezuslovnu licencu za nastup u Premijer ligi","objavljeno":"2017-06-23 10:28:13","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/fk-borac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":379961,"naslov":"Prepoznajete li osumnji\u010denog za plja\u010dku trgovine u Banjaluci? (Foto)","objavljeno":"2017-06-23 09:59:01","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/lopov-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":379955,"naslov":"Muzi\u010dka lepeza emocija na ro\u0111endanu Banjalu\u010danki","objavljeno":"2017-06-23 09:39:55","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Muzi\u010dka-lepeza-emocija-na-ro\u0111endanu-Banjalu\u010danki.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":379714,"naslov":"Banjaluka obilje\u017eila Svjetski dan muzike","objavljeno":"2017-06-22 10:23:41","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Banjaluka-obilje\u017eila-Svjetski-dan-muzike.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":379707,"naslov":"U toku analiza stanja u oblasti kulture u Banjaluci","objavljeno":"2017-06-22 10:00:00","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/analiza-stanja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":379698,"naslov":"Nove generacije nastavljaju misiju Jazavca","objavljeno":"2017-06-22 09:25:18","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/pozoriste-jazavac.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":379499,"naslov":"Narodno pozori\u0161te raspisalo konkurs za originalni savremeni dramski tekst","objavljeno":"2017-06-21 10:14:27","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Narodno-pozori\u0161te-raspisalo-konkurs-za-originalni-savremeni-dramski-tekst.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":379494,"naslov":"Gradska uprava rje\u0161ava probleme koji traju decenijama","objavljeno":"2017-06-21 09:47:43","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/gradska-uprava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":379476,"naslov":"\"Malene\" iz Banjaluke oti\u0161le u legendu! (Foto)","objavljeno":"2017-06-21 09:27:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Malene-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ko\u0161arka"},{"id":379447,"naslov":"'Konferencija beba\" u Banjaluci: Najmla\u0111i zavladali parkom Petar Ko\u010di\u0107 (Foto)","objavljeno":"2017-06-20 20:30:57","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/beb.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":379294,"naslov":"Sre\u0111ena igrali\u0161ta i popravljene nadstre\u0161nice u Banjaluci","objavljeno":"2017-06-20 10:23:02","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/igraliste-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":379285,"naslov":"Gradske pla\u017ee spremne do\u010dekuju kupa\u010de","objavljeno":"2017-06-20 09:49:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Gradske-pla\u017ee-spremne-do\u010dekuju-kupa\u010de.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":379276,"naslov":"Banjalu\u010dki klinci viceprvaci u Hrvatskoj","objavljeno":"2017-06-20 09:22:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/klinci-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":379098,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 13 beba, \u010detiri djevoj\u010dice i devet dje\u010daka","objavljeno":"2017-06-19 10:11:06","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/beba-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":379088,"naslov":"Nova turisti\u010dka ponuda vratila bi Banjaluci da\u0161ak pro\u0161losti","objavljeno":"2017-06-19 09:34:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/fijaker-bl.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":379085,"naslov":"Banjaluka: Psi lutalice kidali dijelove automobila","objavljeno":"2017-06-19 09:25:17","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/zgrada.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":379001,"naslov":"Sve\u010dano otvoren Dukatfest (Foto)","objavljeno":"2017-06-18 13:18:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/dukat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":378980,"naslov":"Banjaluka: Psi lutalice o\u0161tetili skupocjena vozila","objavljeno":"2017-06-18 11:30:36","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/psi-lutalice.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":378948,"naslov":"Novi stadion planiran izme\u0111u Delte i kampusa","objavljeno":"2017-06-18 10:05:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Po\u010dinje-gradnja-Delta-Cityja-u-Banjaluci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":378945,"naslov":"Baletska \u0161kola prima nove \u010dlanove","objavljeno":"2017-06-18 09:56:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/balet.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":378791,"naslov":"Po\u010dinju susreti dje\u010djeg dramskog stvarala\u0161tva","objavljeno":"2017-06-17 10:44:08","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/dramska-um.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":378769,"naslov":"Italijanski profesor u\u010dvr\u0161\u0107uje veze Banjaluke i Italije","objavljeno":"2017-06-17 09:29:55","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/robert.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":378766,"naslov":"Obustava saobra\u0107aja u banjalu\u010dkoj ulici","objavljeno":"2017-06-17 09:14:24","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/kolovoz.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":378549,"naslov":"Maleti\u0107: Borac? Nije do para ve\u0107 do bezobrazluka!","objavljeno":"2017-06-16 10:00:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/maleta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":378546,"naslov":"Banjaluka: Kumsale \u010dekaju investitora za dje\u010dije igrali\u0161te","objavljeno":"2017-06-16 09:50:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/igraliste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":378540,"naslov":"No\u0107 knjige u banjalu\u010dkim knji\u017earama: Andri\u0107evi junaci i Zmajeva poezija \u010dekaju \u010ditaoce","objavljeno":"2017-06-16 09:26:26","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/No\u0107-knjige.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":"Knji\u017eevnost"},{"id":378439,"naslov":"Novi trotoari na Lau\u0161u i u Lazarevu","objavljeno":"2017-06-15 16:02:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Novi-trotoari-na-Lau\u0161u-i-u-Lazarevu.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":378334,"naslov":"Basket 3x3 u Banjaluci","objavljeno":"2017-06-15 10:00:36","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Basket-3x3-u-Banjaluci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":378331,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno devet beba, \u010detiri djevoj\u010dice i pet dje\u010daka","objavljeno":"2017-06-15 09:48:33","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/bebe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":378328,"naslov":"Banjaluka: Rebalans bud\u017eeta pred odbornicima","objavljeno":"2017-06-15 09:38:43","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Rebalans-bud\u017eeta-pred-odbornicima.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":378125,"naslov":"Stanari banjalu\u010dke ulice otjerali kradljivca oluka","objavljeno":"2017-06-14 10:10:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/oluk-bl-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":378121,"naslov":"Banjaluka: Poslodavci tra\u017ee radnike, a nezaposleni posao!","objavljeno":"2017-06-14 09:57:47","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/zaposljavanje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":378109,"naslov":"Gradona\u010delnik o izgradnji novog tr\u017enog centra: Delta puni bud\u017eet i otvara radna mjesta","objavljeno":"2017-06-14 09:25:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/gradonacelnik-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377947,"naslov":"Vrelo festivalsko ljeto sti\u017ee u Banjaluku","objavljeno":"2017-06-13 10:57:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Muzi\u010dki doga\u0111aji"},{"id":377929,"naslov":"Po\u010dinje gradnja \"Delta Cityja\" u Banjaluci","objavljeno":"2017-06-13 10:01:33","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Po\u010dinje-gradnja-Delta-Cityja-u-Banjaluci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377923,"naslov":"Svakodnevne linije iz Banjaluke za primorje od 17. juna","objavljeno":"2017-06-13 09:40:52","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/putovanje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377722,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno \u0161est beba, pet djevoj\u010dica i jedan dje\u010dak","objavljeno":"2017-06-12 10:26:53","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/bebe-banjaluka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377719,"naslov":"Zbog produ\u017eenog boravka prelaze u druge \u0161kole","objavljeno":"2017-06-12 10:12:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/skola-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377711,"naslov":"Uz zvuke trube ispra\u0107eni u svijet odraslih","objavljeno":"2017-06-12 09:34:21","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/maturanti-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377661,"naslov":"Banjalu\u010dani pozdravili defile zapre\u017enih kola (Foto)","objavljeno":"2017-06-11 15:04:22","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/defile6.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377594,"naslov":"Memorijalni turnir \u201cZa Lau\u0161 na nebu\u201d","objavljeno":"2017-06-11 10:50:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/turnir.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":377581,"naslov":"Pri\u010da o jednoj banjalu\u010dkoj terasi i prijateljstvu (Video)","objavljeno":"2017-06-11 09:45:14","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/leptir.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377578,"naslov":"Asfaltirano 350 metara Ponirske ulice","objavljeno":"2017-06-11 09:38:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/asfalt.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377494,"naslov":"Ure\u0111enje gradskih kupali\u0161ta u Banjaluci: Spasioci spremni, voda prljava","objavljeno":"2017-06-10 10:47:32","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/vrbas-kupanje-768x436.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377473,"naslov":"Grad Banjaluka darovao placeve, UNDP gradi ku\u0107e","objavljeno":"2017-06-10 09:46:54","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/kuce.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377468,"naslov":"Banjaluka: Obavljeno 11 poroda, ro\u0111eno 12 beba","objavljeno":"2017-06-10 09:38:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/bebe-1-696x373.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377256,"naslov":"Banjaluka: Ponovo radi bioskop \"Palas\" (Foto)","objavljeno":"2017-06-09 10:05:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Palas-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377253,"naslov":"Studenti pokazali visok umjetni\u010dki domet","objavljeno":"2017-06-09 09:48:43","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/izlozba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":377246,"naslov":"Gradska kasa te\u017ea za 77,4 miliona KM","objavljeno":"2017-06-09 09:09:43","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/gradska-uprava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377092,"naslov":"Banjalu\u010danima najprimamljivije hrvatsko primorje","objavljeno":"2017-06-08 10:15:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Banjalu\u010danima-najprimamljivije-hrvatsko-primorje-1.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377086,"naslov":"Banjaluka \u0107e imati evropsku podr\u0161ku","objavljeno":"2017-06-08 09:50:48","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Banjaluka-\u0107e-imati-evropsku-podr\u0161ku.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":377076,"naslov":"Borac proslavio titulu (Foto)","objavljeno":"2017-06-08 09:32:20","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Borac-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":376897,"naslov":"Banjaluka: Otpad iz dvori\u0161ta \"krasi\" trotoar! (Foto)","objavljeno":"2017-06-07 10:33:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/otpad-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":376888,"naslov":"Komi\u0107: Dobra saradnja banjalu\u010dkog i novosadskog univerziteta","objavljeno":"2017-06-07 09:58:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/univerzitet.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":376885,"naslov":"Banjaluka: Slavlje Tr\u017enice uz va\u0161arske obi\u010daje i fijakere","objavljeno":"2017-06-07 09:52:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Slavlje-Tr\u017enice-uz-va\u0161arske-obi\u010daje-i-fijakere.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":376694,"naslov":"Saniran lift za invalidne osobe na Trgu Krajine","objavljeno":"2017-06-06 10:48:25","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/lift.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":376684,"naslov":"Nova gradska administracija u borbi sa starim problemima","objavljeno":"2017-06-06 10:21:54","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/gradska-administracija-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":376680,"naslov":"Slovenci upozoravaju: Pred konzulatom vam po\u010dinje put u pakao","objavljeno":"2017-06-06 09:54:37","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Pred-Kon\u00adzu\u00adla\u00adtom-vam-po\u00ad\u010di\u00adnje-put-u-pa\u00adkao.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":376538,"naslov":"Po\u010dinje \"Banjaluka Lejdis Open 2017\"","objavljeno":"2017-06-05 14:38:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Banjaluka-Lejdis-Open-2017-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":376476,"naslov":"Pro\u0161irenje ulice u \u010cesmi ko\u010de nerije\u0161eni imovinsko-pravni odnosi","objavljeno":"2017-06-05 10:21:39","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/cesma-ulica.png?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":376463,"naslov":"Banjaluka: Za razvoj privrede 400.000 maraka","objavljeno":"2017-06-05 09:36:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Za-razvoj-privrede-400.000-maraka.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":376460,"naslov":"Reflektori ne daju snu na o\u010di u banjalu\u010dkoj ulici Banovi\u0107 Strahinje","objavljeno":"2017-06-05 09:28:31","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/ulica-reflektori.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":376372,"naslov":"Narodno pozori\u0161te, otkazana predstava!","objavljeno":"2017-06-04 11:34:35","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/predstava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":376353,"naslov":"RK Borac m:tel bez finala Kupa BiH","objavljeno":"2017-06-04 10:13:09","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/borac-rk.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":376325,"naslov":"U Banjaluci za 24 sata nije ro\u0111ena nijedna beba","objavljeno":"2017-06-04 09:08:25","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/bebe1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":376212,"naslov":"\"Pet zvijezda\" iznad Zalu\u017eana","objavljeno":"2017-06-03 10:21:59","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/padobranci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":376209,"naslov":"Zavr\u0161en projekat \u010citali\u0107i 2017: Mali\u0161ani njeguju vje\u0161tine \u010ditanja","objavljeno":"2017-06-03 10:17:04","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/priredba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":376196,"naslov":"Dje\u010dja zabava u \"Dino parku\"","objavljeno":"2017-06-03 09:33:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/djeca-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":376028,"naslov":"Banjaluka: Ro\u0111eno 10 beba, \u0161est djevoj\u010dica i \u010detiri dje\u010daka!","objavljeno":"2017-06-02 10:23:54","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/beba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":376021,"naslov":"Odbornici 15. juna o rebalansu gradskog bud\u017eeta","objavljeno":"2017-06-02 10:00:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Odbornici-15.-juna-o-rebalansu-gradskog-bud\u017eeta.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":376015,"naslov":"Uz pjesmu i veselje u\u010denici Gra\u0111evinske \u0161kole ispratili \u0111a\u010dke dane","objavljeno":"2017-06-02 09:39:23","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Uz-pjesmu-i-veselje-u\u010denici-Gra\u0111evinske-\u0161kole-ispratili-\u0111a\u010dke-dane.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":375839,"naslov":"Trka \"Beograd - Banjaluka\" u elitnoj kategoriji!","objavljeno":"2017-06-01 09:52:07","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Trka-Beograd-Banjaluka-u-elitnoj-kategoriji.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":375836,"naslov":"Sa maturom u\u010denici Ekonomske \u0161kole polo\u017eili i ispit zrelosti","objavljeno":"2017-06-01 09:41:01","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/maturanti.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":375833,"naslov":"Gradona\u010delnik: Rije\u0161iti probleme javnih preduze\u0107a koja posluju negativno","objavljeno":"2017-06-01 09:28:35","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/gradonacelnik.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":375658,"naslov":"Borac siguran u Zvorniku","objavljeno":"2017-05-31 10:08:57","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/fk-borac-1-e1493229397592.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":375653,"naslov":"Banjaluka: Prioritet kandidatura za prestonicu kulture","objavljeno":"2017-05-31 09:47:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/gradska-uprava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":375641,"naslov":"Grbi\u0107: U Banjaluci bli\u017ee ku\u0107i, nego kad sam ku\u0107i","objavljeno":"2017-05-31 09:26:48","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/vanja.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":375477,"naslov":"Vodovod nagra\u0111uje u okviru projekta \"Sa\u010duvajmo na\u0161e rijeke, sa\u010duvajmo Vrbas\"","objavljeno":"2017-05-30 11:10:42","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/vrbas.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":375467,"naslov":"Mali\u0161ani se oprostili od vrti\u0107a priredbom \"Lijepo nam je u vrti\u0107u bilo\" (Foto)","objavljeno":"2017-05-30 11:02:32","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/vrtic-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":375458,"naslov":"Odr\u017ean 10. me\u0111unarodni pliva\u010dki miting u Banjaluci","objavljeno":"2017-05-30 10:17:43","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/miting-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":false},{"id":375263,"naslov":"Banjaluka okupana mlado\u0161\u0107u: Maturanti tri \u0161kole proslavili maturu (Foto)","objavljeno":"2017-05-29 10:20:16","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Banjaluka-okupana-mlado\u0161\u0107u-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":375255,"naslov":"Banjalu\u010dki aerodrom nikako da se odlijepi od dna statisti\u010dke tabele","objavljeno":"2017-05-29 09:50:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/aerodrom-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":375252,"naslov":"Brankovi\u0107: SEHA? Borac m:tel ne\u0107e po svaku cijenu!","objavljeno":"2017-05-29 09:37:45","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/brankovic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":375185,"naslov":"Dual radar opet na ulicama Banjaluke","objavljeno":"2017-05-28 13:22:41","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/radar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":375154,"naslov":"Akademija sinhronizovanog plivanja u Banjaluci","objavljeno":"2017-05-28 10:45:35","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/plivanje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":false},{"id":375136,"naslov":"RK Borac m:tel je \u0161ampion BIH! (Foto)","objavljeno":"2017-05-28 10:14:59","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/rk-borac-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":375128,"naslov":"Novi \u0161alteri skratili redove za registraciju u Banjaluci","objavljeno":"2017-05-28 09:54:09","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/PU.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":374986,"naslov":"Vratolomije na dva to\u010dka zadivili Banjalu\u010dane","objavljeno":"2017-05-27 10:28:37","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/moto-fest-banja-luka-2017.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":374983,"naslov":"Danas besplatno mjerenje \u0161e\u0107era i pritiska","objavljeno":"2017-05-27 10:22:29","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2013\/01\/pritisak.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":374975,"naslov":"Dvodnevni uspon na Alpe","objavljeno":"2017-05-27 09:46:24","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/alpe.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":374808,"naslov":"Zvani\u010dno: Trivunovi\u0107 otpu\u0161ten, evo i za\u0161to\u2026","objavljeno":"2017-05-26 13:06:03","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/vule-trivunovic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":374769,"naslov":"Dan za pam\u0107enje proslavljaju maturanti S\u0160C \"Gemit Apeiron\" i Katoli\u010dkog \u0161kolskog centra (Foto)","objavljeno":"2017-05-26 11:02:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/matura-1-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":374754,"naslov":"Banjaluka: U subotu 8. Memorijalni turnir \"Sr\u0111an Loji\u0107\"","objavljeno":"2017-05-26 10:03:29","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/srdjan-lojic.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":374748,"naslov":"Borac smijenio Vuleta Trivunovi\u0107a!","objavljeno":"2017-05-26 09:41:49","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/vule1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":374539,"naslov":"Zdravstvene i kulturne ustanove nepristupa\u010dne za osobe sa invaliditetom","objavljeno":"2017-05-25 10:01:26","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Boska.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":374532,"naslov":"Borac m:tel na pobjedu od titule \u0161ampiona BiH!","objavljeno":"2017-05-25 09:34:48","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/borac-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":374377,"naslov":"Banjaluka: \u0160kola penjanja u junu","objavljeno":"2017-05-24 10:37:16","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/penjanje.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":374374,"naslov":"Za vikend kamp u Krupi na Vrbasu","objavljeno":"2017-05-24 10:28:08","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/krupa-na-vrbasu.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":374371,"naslov":"Banski dvor otvara \"zakovane prostore\"","objavljeno":"2017-05-24 10:14:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Banski-dvor-otvara-zakovane-prostore.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":374178,"naslov":"RK Borac M:tel apeluje za podr\u0161ku: Stari dugovi ru\u0161e \u0161ampionske snove","objavljeno":"2017-05-23 10:39:12","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/rk-borac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":374162,"naslov":"Izgradnja toplane u Banjaluci mo\u017ee da po\u010dne ve\u0107 za vikend","objavljeno":"2017-05-23 09:38:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Izgradnja-toplane-u-Banjaluci-mo\u017ee-da-po\u010dne-ve\u0107-za-vikend.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":374159,"naslov":"Ni\u010du vrti\u0107i na mjestu zapu\u0161tenih prodavnica u Obili\u0107evu i Rosuljama","objavljeno":"2017-05-23 09:29:40","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/banjaluka-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":373992,"naslov":"25 godina od stradanja 12 banjalu\u010dkih beba","objavljeno":"2017-05-22 12:10:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/12-beba.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":373962,"naslov":"No\u0107 muzeja: Dru\u017eenje sa umjetno\u0161\u0107u dr\u017ealo publiku budnom","objavljeno":"2017-05-22 10:36:40","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/noc-muzeja-4.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":373954,"naslov":"Teatar fest Petar Ko\u010di\u0107: \u017divot bez maj\u010dine ljubavi osuda na do\u017eivotni bol","objavljeno":"2017-05-22 10:08:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/predstava-2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":373951,"naslov":"Vrijeme provedeno u klupama uspomena za sva vremena","objavljeno":"2017-05-22 09:58:22","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/maturanti-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":373895,"naslov":"Nema informacija o novim plavljenjima objekata u Banjaluci","objavljeno":"2017-05-21 14:19:08","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/bl-nevreme.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":373882,"naslov":"U Banjaluci na Banj brdu po\u010dela biciklisti\u010dka trka","objavljeno":"2017-05-21 13:23:28","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/biciklisticka-trka-2-e1495365717205.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":373832,"naslov":"Uskoro dje\u010dije igrali\u0161te na Petri\u0107evcu (Foto)","objavljeno":"2017-05-21 11:13:12","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/igraliste.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":373790,"naslov":"Vigemark otvorio\u201c Evropsku no\u0107 muzeja\u201c u Banjaluci (Foto)","objavljeno":"2017-05-21 09:33:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/noc-muzeja-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":373691,"naslov":"Progla\u0161eni pobjednici Memorijalnog foto konkursa \u201cGoran Terzi\u0107\u201d (Foto)","objavljeno":"2017-05-20 12:22:56","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/foto4-5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":373676,"naslov":"\u201eKo\u010di\u0107ev zbor\u201c: Kulturu razdvajaju od narodnog veselja","objavljeno":"2017-05-20 11:20:09","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2015\/08\/Kocicev-zbor.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":373672,"naslov":"Bravo An\u0111ela, zlato Balkana u Banjaluci","objavljeno":"2017-05-20 10:52:22","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/andjela.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":373633,"naslov":"\"Moto-fest Banjaluka 2017\": Dru\u017eenje bajkera iz 10 zemalja","objavljeno":"2017-05-20 09:49:44","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/moto-fest.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":373502,"naslov":"Operateri pla\u0107aju gradu 0,10 KM po metru nove instalacije","objavljeno":"2017-05-19 12:54:23","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Operateri-pla\u0107aju-gradu-010-KM-po-metru-nove-instalacije.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":373483,"naslov":"Banjalu\u010danke Pra\u0161talo i Todorovi\u0107: Mnogi nas gledaju kao atrakciju","objavljeno":"2017-05-19 11:28:50","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/banjalucanke.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":373446,"naslov":"Nektar pivo okupilo najve\u0107e muzi\u010dke festivale (Foto)","objavljeno":"2017-05-19 09:52:40","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Nektar-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":373276,"naslov":"Pogledajte katastrofalne uslove za rad u banjalu\u010dkoj Tehni\u010dkoj \u0161koli (Foto)","objavljeno":"2017-05-18 12:17:46","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/skola-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":373270,"naslov":"Planinari Kozare na Ko\u010di\u0107evim stazama","objavljeno":"2017-05-18 11:50:02","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/planinari.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":373255,"naslov":"Prodaja sa novih tezgi u parku Mladen Stojanovi\u0107 ili nema papira za rad","objavljeno":"2017-05-18 10:42:03","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/park-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":373244,"naslov":"Borac demolirao Vogo\u0161\u0107u","objavljeno":"2017-05-18 10:01:44","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Borac-demolirao-Vogo\u0161\u0107u.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Rukomet"},{"id":373116,"naslov":"Gradona\u010delnik razgovarao o ja\u010danju privrednih veza sa privrednicima iz Turske","objavljeno":"2017-05-17 15:02:51","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Radoji\u010di\u0107-razgovarao-o-ja\u010danju-privrednih-veza-sa-privrednicima-iz-Turske.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":373059,"naslov":"\"No\u0107 muzeja\" u Banjaluci obilje\u017ei\u0107emo 20. maja","objavljeno":"2017-05-17 12:01:34","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/noc-muzeja-feat.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Kulturni doga\u0111aji"},{"id":373039,"naslov":"Banjaluka: Grad izgubio spor protiv Mile Radi\u0161i\u0107a za zemlji\u0161te u Obili\u0107evu","objavljeno":"2017-05-17 10:36:39","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/gradska-uprava.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":373022,"naslov":"Sa Sej\u0161ela stizali glasovi za grb Banjaluke","objavljeno":"2017-05-17 09:51:45","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/banjaluka-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":372890,"naslov":"Pravo zapra\u0161ivanje komaraca u Banjaluci tek slijedi","objavljeno":"2017-05-16 13:42:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Pravo-zapra\u0161ivanje-komaraca-u-Banjaluci-tek-slijedi.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":372875,"naslov":"Banjaluka: Sanirana pasarela u ulici Rade Kondi\u0107a","objavljeno":"2017-05-16 12:12:27","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Sanirana-pasarela-u-ulici-Rade-Kondi\u0107a.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":372855,"naslov":"Vule Trivunovi\u0107: Da vi\u0161e nikad ne ispadnemo","objavljeno":"2017-05-16 11:03:21","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/vule-t.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":372615,"naslov":"Voza\u010di, oprez: Radar u banjalu\u010dkoj regiji do 11. juna","objavljeno":"2017-05-15 11:25:49","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Radar.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":372602,"naslov":"Asfalt i rasvjeta samo pusti snovi za stanovnike Ponirske ulice u Banjaluci","objavljeno":"2017-05-15 10:39:33","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/ulica.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":372582,"naslov":"Borac je \u0161ampion Srpske! (Foto)","objavljeno":"2017-05-15 10:03:03","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/fk-borac-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Fudbal"},{"id":372502,"naslov":"Atleti\u010darka banjalu\u010dkog Atletskog kluba \u201cBorac\u201d dehidrirala nakon trke (Video)","objavljeno":"2017-05-14 12:17:18","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/lusija.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":372465,"naslov":"Pobjednici Banjalu\u010dkog polumaratona Samuel Naibei i Olivera Jevti\u0107 (Foto)","objavljeno":"2017-05-14 11:12:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/samuel1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":372448,"naslov":"Banjaluka u o\u010dima Slovenaca: Grad gdje se dobro jede i provodi! (Foto)","objavljeno":"2017-05-14 10:21:56","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":372437,"naslov":"Po\u010dinje Banjalu\u010dki polumaraton \u2013 izmjene u saobra\u0107aju","objavljeno":"2017-05-14 09:54:26","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/polumaraton.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Sport","podkategorija":"Ostali sportovi"},{"id":372313,"naslov":"Mar\u0161om ulicama Banjaluke protiv GMO-a","objavljeno":"2017-05-13 11:46:06","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/stop-gmo.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Dru\u0161tveni doga\u0111aji"},{"id":372303,"naslov":"Pomozimo porodici Vu\u010dkovi\u0107 u borbi za \u017eivot dvoipogodi\u0161njeg sina","objavljeno":"2017-05-13 11:09:04","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/pomoc-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":372277,"naslov":"\"Male vile\" pobjednica \"\u0110ur\u0111evdanskog festivala dje\u010dije pjesme\" (Foto\/Video)","objavljeno":"2017-05-13 09:48:23","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/foto5-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":372090,"naslov":"Video-nadzorom \u010duvaju lift od vandala na Trgu Krajine","objavljeno":"2017-05-12 10:37:32","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/lift-3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":372082,"naslov":"Banjaluka spremna za polumaraton","objavljeno":"2017-05-12 10:16:30","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/polumaraton-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":false},{"id":372069,"naslov":"Nare\u0111eno uklanjanje dvije nelegalne ljetne ba\u0161te u centru Banjaluke","objavljeno":"2017-05-12 09:24:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/banjaluka-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":371958,"naslov":"Najbolje pozori\u0161ne pri\u010de sti\u017eu u Banjaluku","objavljeno":"2017-05-11 11:52:44","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/nprs.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Kultura","podkategorija":false},{"id":371946,"naslov":"Polumaratonci ukazuju na potrebu za igrali\u0161tem","objavljeno":"2017-05-11 11:22:29","slika":"https:\/\/i1.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/polumaratonci.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":371910,"naslov":"Besplatan ulaz na predstave teatra \"Fjodor Volkov\" iz Rusije","objavljeno":"2017-05-11 09:40:02","slika":"https:\/\/i2.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/predstava-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","podkategorija":"Bioskop i pozori\u0161te"},{"id":371785,"naslov":"Italijanske komedije pred Banjalu\u010danima","objavljeno":"2017-05-10 11:44:20","slika":"https:\/\/i0.wp.com\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/film.jpg?resize=150%2C150&ssl=1","kategorija":"Najave","pod