[{"id":544395,"naslov":"Mater preduzetnica","objavljeno":"2019-11-12 17:24:46","slika":"https:\/\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/mater-150x150.png","kategorija":"Blog","podkategorija":false},{"id":544382,"naslov":"U Banjaluci za 24 \u010dasa 15 saobra\u0107ajnih nezgoda","objavljeno":"2019-11-12 16:22:35","slika":"https:\/\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/nezgoda-3-150x150.jpg","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":544334,"naslov":"\u0160to se bude moralo ru\u0161iti, ru\u0161i\u0107e se: Pripreme za most u Docu (Foto)","objavljeno":"2019-11-12 14:28:22","slika":"https:\/\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/most-d-cover-150x150.jpg","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":544327,"naslov":"Pisao grafit uvredljivog sadr\u017eaja na obrazovnoj ustanovi pa uhap\u0161en","objavljeno":"2019-11-12 13:39:20","slika":"https:\/\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/policija-banjaluka-grafit-150x150.jpg","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":544317,"naslov":"Nezaposleno 86.589 ljudi, ali radne snage nema","objavljeno":"2019-11-12 12:22:42","slika":"https:\/\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/radnik-150x150.jpg","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":544273,"naslov":"Evo koliko automobila ima u Banjaluci","objavljeno":"2019-11-12 09:39:17","slika":"https:\/\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/automobili-bl-150x150.jpg","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":544270,"naslov":"Gdje danas ne\u0107e biti struje i vode?","objavljeno":"2019-11-12 09:25:25","slika":"https:\/\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/struja-i-voda-banjaluka-ilustracija-6-150x150.jpg","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":544244,"naslov":"Dan kad je 13.000 djece iz Banjaluke oti\u0161lo iz roditeljskog zagrljaja (Foto\/Video)","objavljeno":"2019-11-11 19:32:42","slika":"https:\/\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/foto-5-150x150.jpg","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":544200,"naslov":"Izvinio se kom\u0161ijama u Boriku zbog buke na neobi\u010dan na\u010din (Foto)","objavljeno":"2019-11-11 16:14:54","slika":"https:\/\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/foto-4-150x150.jpg","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false},{"id":544194,"naslov":"U raciji na\u0161li kokain, spid, travu i Leksilijum","objavljeno":"2019-11-11 15:52:06","slika":"https:\/\/www.banjaluka.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/racija-150x150.jpg","kategorija":"Dru\u0161tvo","podkategorija":false}]