[{"term_id":1,"name":"Aktuelno","slug":"aktuelno","term_group":0,"term_taxonomy_id":1,"taxonomy":"category","description":"","parent":0,"count":47455,"filter":"raw","cat_ID":1,"category_count":47455,"category_description":"","cat_name":"Aktuelno","category_nicename":"aktuelno","category_parent":0},{"term_id":40,"name":"Sport","slug":"sport","term_group":0,"term_taxonomy_id":40,"taxonomy":"category","description":"Sport - pro\u010ditajte najnovije vijesti iz svijeta sporta u gradu Banjaluka.\u00a0Pro\u010ditajte pri\u010de o sportistima iz Banjaluke i o sportskim de\u0161avanjima u gradu. Gostovanja banjalu\u010dkih sportista u drugim gradovima, do\u010dek drugih sportista u na\u0161em gradu, pri\u010de o uspjehu sportista iz na\u0161ih klubova, pri\u010de o uspjehu na\u0161ih gra\u0111ana u drugim sportskim klubovima. Pri\u010de o problemima na\u0161ih klubova.","parent":0,"count":3214,"filter":"raw","cat_ID":40,"category_count":3214,"category_description":"Sport - pro\u010ditajte najnovije vijesti iz svijeta sporta u gradu Banjaluka.\u00a0Pro\u010ditajte pri\u010de o sportistima iz Banjaluke i o sportskim de\u0161avanjima u gradu. Gostovanja banjalu\u010dkih sportista u drugim gradovima, do\u010dek drugih sportista u na\u0161em gradu, pri\u010de o uspjehu sportista iz na\u0161ih klubova, pri\u010de o uspjehu na\u0161ih gra\u0111ana u drugim sportskim klubovima. Pri\u010de o problemima na\u0161ih klubova.","cat_name":"Sport","category_nicename":"sport","category_parent":0},{"term_id":44,"name":"Kultura","slug":"kultura","term_group":0,"term_taxonomy_id":44,"taxonomy":"category","description":"Kultura - Vijesti iz kulture na podru\u010dju grada Banjaluka. Pro\u010ditajte najnovije vijesti iz banjalu\u010dkih pozori\u0161ta, bioskopa, galerija, oblasti klasi\u010dne muzike, banjalu\u010dke knji\u017eevnosti, filma, festivala teatra i filma...","parent":0,"count":1906,"filter":"raw","cat_ID":44,"category_count":1906,"category_description":"Kultura - Vijesti iz kulture na podru\u010dju grada Banjaluka. Pro\u010ditajte najnovije vijesti iz banjalu\u010dkih pozori\u0161ta, bioskopa, galerija, oblasti klasi\u010dne muzike, banjalu\u010dke knji\u017eevnosti, filma, festivala teatra i filma...","cat_name":"Kultura","category_nicename":"kultura","category_parent":0},{"term_id":90,"name":"Dru\u0161tvo","slug":"drustvo","term_group":0,"term_taxonomy_id":90,"taxonomy":"category","description":"Najnovije vijesti i aktuelnosti sa podru\u010dja grada Banjaluka. Problemi zdravstva, problemi \u0161kolstva, humanitarne pri\u010de, pri\u010de o zaposlenju u Banjaluci, nau\u010dne teme, servisne informacije, vijesti iz Elektrodistribucije, Vodovoda, Toplane, Skup\u0161tine grada, hronika...","parent":0,"count":26225,"filter":"raw","cat_ID":90,"category_count":26225,"category_description":"Najnovije vijesti i aktuelnosti sa podru\u010dja grada Banjaluka. Problemi zdravstva, problemi \u0161kolstva, humanitarne pri\u010de, pri\u010de o zaposlenju u Banjaluci, nau\u010dne teme, servisne informacije, vijesti iz Elektrodistribucije, Vodovoda, Toplane, Skup\u0161tine grada, hronika...","cat_name":"Dru\u0161tvo","category_nicename":"drustvo","category_parent":0},{"term_id":91,"name":"Najave","slug":"najave","term_group":0,"term_taxonomy_id":91,"taxonomy":"category","description":"Najave svih de\u0161avanja u gradu. Pro\u010ditajte vrijeme i mjesto odr\u017eavanja premijera, predstava, koncerata, festivala, promocija, radionica... Dru\u0161tveni, kulturni, mu\u017ei\u010dki, sportski doga\u0111aji. Najave edukativnih i zabavnih doga\u0111aja.","parent":0,"count":3766,"filter":"raw","cat_ID":91,"category_count":3766,"category_description":"Najave svih de\u0161avanja u gradu. Pro\u010ditajte vrijeme i mjesto odr\u017eavanja premijera, predstava, koncerata, festivala, promocija, radionica... Dru\u0161tveni, kulturni, mu\u017ei\u010dki, sportski doga\u0111aji. Najave edukativnih i zabavnih doga\u0111aja.","cat_name":"Najave","category_nicename":"najave","category_parent":0},{"term_id":93,"name":"Magazin","slug":"magazin","term_group":0,"term_taxonomy_id":93,"taxonomy":"category","description":"Magazin - pro\u010ditajte najnovije vijesti popularnih tema. Pri\u010de o ljubavi, putovanjima, modi, nauci, tehnologiji, ljepoti, modernoj muzici, astrologiji, \u017eivotinjama, korisnim savjetima\u2026","parent":0,"count":6907,"filter":"raw","cat_ID":93,"category_count":6907,"category_description":"Magazin - pro\u010ditajte najnovije vijesti popularnih tema. Pri\u010de o ljubavi, putovanjima, modi, nauci, tehnologiji, ljepoti, modernoj muzici, astrologiji, \u017eivotinjama, korisnim savjetima\u2026","cat_name":"Magazin","category_nicename":"magazin","category_parent":0},{"term_id":148,"name":"Zdravi kutak","slug":"zdravi-kutak","term_group":0,"term_taxonomy_id":148,"taxonomy":"category","description":"","parent":0,"count":5161,"filter":"raw","cat_ID":148,"category_count":5161,"category_description":"","cat_name":"Zdravi kutak","category_nicename":"zdravi-kutak","category_parent":0},{"term_id":161,"name":"Zanimljivosti","slug":"zanimljivosti","term_group":0,"term_taxonomy_id":257,"taxonomy":"category","description":"","parent":0,"count":5956,"filter":"raw","cat_ID":161,"category_count":5956,"category_description":"","cat_name":"Zanimljivosti","category_nicename":"zanimljivosti","category_parent":0},{"term_id":261,"name":"Biznis","slug":"biznis","term_group":0,"term_taxonomy_id":264,"taxonomy":"category","description":" Biznis u gradu Banjaluka. Pro\u010ditajte najnovije vijesti o kompanijama koje posluju na podru\u010dju grada Banjaluka. Saznajte koji su im noviteti u ponudi, kakvi su rezultati poslovanja...<\/span>","parent":0,"count":2671,"filter":"raw","cat_ID":261,"category_count":2671,"category_description":" Biznis u gradu Banjaluka. Pro\u010ditajte najnovije vijesti o kompanijama koje posluju na podru\u010dju grada Banjaluka. Saznajte koji su im noviteti u ponudi, kakvi su rezultati poslovanja...<\/span>","cat_name":"Biznis","category_nicename":"biznis","category_parent":0},{"term_id":3485,"name":"Blog","slug":"blog","term_group":0,"term_taxonomy_id":3502,"taxonomy":"category","description":"Pro\u010ditajte najnovije blog \u010dlanke blogera portala Banjaluka.com. Popularne teme iz ugla posmatranja pojedinca.<\/span>","parent":0,"count":35,"filter":"raw","cat_ID":3485,"category_count":35,"category_description":"Pro\u010ditajte najnovije blog \u010dlanke blogera portala Banjaluka.com. Popularne teme iz ugla posmatranja pojedinca.<\/span>","cat_name":"Blog","category_nicename":"blog","category_parent":0}]