BiH

Naplata javnih prihoda za mart 2015. godine

Objavljeno: 2. 4. 2015 u 17:58h

U prva tri mjeseci 2015. godine na račun javnih prihoda Republike Srpske ukupno je uplaćeno 543,9 miliona KM, odnosno 28,1 milion KM ili 5% više nego za isti period 2014. godine.
Naplaćeni iznos po osnovu direktnih poreza za prva tri mjeseca 2015. godine veći je za 1% nego za isti period prošle godine, odnosno prikupljeno je 114 miliona KM ili 794 hiljade KM više. Po osnovu poreza na dohodak naplata je u odnosu na isti period prošle godine manja za 5%, tj. naplaćeno je 53,2 miliona KM. S obzirom da su odredbe Zakona o porezu na dohodak stupile na snagu 01.02.2014, oporeziva osnovica poreza na dohodak u januaru 2015. je bila manja u odnosu na osnovicu u januaru 2014. za iznos ličnog umanjenja, te je i iznos naplaćenog porez manji. Naplata poreza na dobit je veća za 4%, odnosno naplaćeno je 54,3 miliona KM, dok je po osnovu poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara naplaćeno 43% više ili 3,6 miliona KM. Po osnovu poreza na nepokretnost naplaćeno je 3,1 milion KM što je za 23% više u odnosu na isti period prošle godine.
Doprinosi su za tri mjeseci tekuće godine naplaćeni u iznosu od 319,1 milion KM, što je u odnosu na naplatu iz istog perioda 2014. godine više za 13,3 miliona KM ili 4%. Za Fond PIO je naplaćeno 169,2 miliona KM, što je za 2,9 miliona KM, ili 2% manje u odnosu na prošlogodišnju naplatu u istom periodu, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 109,97 milion KM što je za 2% manje nego u istom periodu prošle godine. Naplata za Fond dječije zaštite i Zavod za zapošljavanje uvećana je za 2% odnosno 3%. Doprinos za solidarnost naplaćen je u iznosu od 17,7 miliona KM.
Po osnovu ostalih javnih prihoda naplaćeno je 81,1 miliona KM, što je u odnosu na 96,1 miliona KM koji su naplaćeni u istom periodu prošle godine manje za 16%. Po osnovu koncesionih naknada u navedenom period naplaćeno je 13,1 miliona KM ili 6,3 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine. Međutim, naplata po osnovu ostalih prihoda, od kojih su najznačajniji prihodi od dividendi i udjela u profitu javnih preduzeća je manja za 67% s obzirom da smo u prošloj godini po ovom osnovu imali značajnu uplatu Elektroprenosa po osnovu zaostalih obaveza.
Naplata javnih prihoda na nivou mjeseca marta 2015. godine veća je za 2% ili 5,2 miliona KM nego u mart 2014. godine i iznosi 213,5 miliona KM.
Naplata direktnih poreza u martu 2015. godine ostvarena je u iznosu od 60,6 miliona KM što je za 9% više nego u istom mjesecu 2014. godine. Porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 20,2 miliona KM što je više za 8%, a porez na dobit u iznosu od 37,98 miliona KM što je više za 8%.
Naplata doprinosa uvećana je za 17% u odnosu na naplatu iz marta 2014. godine, odnosno, ukupno je naplaćeno 120,3 miliona KM što je za 17,9 miliona KM više nego u martu prošle godine. Za Fond PIO je naplaćeno 63,4 miliona KM ili 3% više, za Fond zdravstvenog osiguranja 42,2 miliona KM ili 25% više, dok je naplata za Fond dječije zaštite i Zavod za zapošljavanje veća 16%, odnosno 17%. Doprinos za solidarnost naplaćen je u martu u iznosu od 6,3 miliona KM.
Ostali javni prihodi u martu 2015. godine naplaćeni su u iznosu od 32,4 miliona KM što je za 35% manje nego u martu 2014. godine, a razlika se prije svega odnosi na manju naplatu po osnovu prihoda od dividendi i udjela u profitu javnih preduzeća s obzirom da je Elektroprenos u martu prošle godine uplatio svoje zaostale obaveze po ovom osnovu.
Tabelarni prikazi ostvarenja naplate javnih prihoda za mjesec mart tekuće godine i tri mjeseca 2015. godine, te poređenje sa naplatom u istom periodu 2014. godine, postavljeni su na internet stranicu Poreske uprave RS (www.poreskaupravars.org ).
Prema podacima Poreske uprave RS u periodu 01.01 – 31.03.2015. god. na području Republike Srpske registrovano je ukupno 419 poreskih obveznika – pravnih lica i 736 poreskih obveznika – preduzetnika, dok je istovremeno odjavljeno ukupno 65 poreskih obveznika – pravnih lica i 359 poreskih obveznika – preduzetnika.

Banjaluka.com

Facebook Twitter Preporuči na Viberu
Kopirati

Promo

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.