Tag: stadion

Fudbal

Zbog koga se igra fudbal?

8. 03. 2018. | 20:31

Odgovor na pitanje iz naslova trebao bi glasiti “zbog publike”. Pa ipak, jučerašnja lakrdija na Gradskom stadionu u Banjaluci još jednom je pokazala da na našim prostorima to baš i nije tako.

Opširnije

Fudbal

Novitet na Gradskom stadionu

23. 10. 2017. | 17:24

Na Gradski stadion će se ubuduće ulaziti kroz rešetkasti prolaz. Karta će se očitavati skenerom, a u upravi FK Borac koji su se i odlučili na postavljenj novog sistema kontrole ulaska i pregleda karta nadaju se, da će na ovaj

Opširnije

Zanimljivosti

Fudbalski stadion od drveta!

12. 03. 2017. | 14:47

Engleski petoligaš planira izgradnju fudbalskog stadiona od drveta čime bi klub „Forest grin rovers“ dobio titlulu najprirodnijeg na svijetu. To bi bio prvi objekat u svijetu potpuno napravljen od drveta! U klubu „Forest grin rovers“ smatraju da je ideja u

Opširnije

Fudbal

Banjaluka: Gradski stadion dobija VIP ložu, re­fle­kto­re na po­mo­ćnom te­re­nu

4. 12. 2016. | 15:39

Umjes­to De­ja­na Kus­tu­ri­ća, ko­ji je zbog odlas­ka na fun­kci­ju di­re­kto­ra Fon­da zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja RS, odlu­čio da se po­vu­če sa čel­ne po­zi­ci­je u FK Bo­rac, u fo­te­lju pred­sje­dni­ka naj­tro­fej­ni­jeg fu­dbal­skog klu­ba iz Re­pu­bli­ke Srpske, us­ko­ro će sjes­ti ba­nja­lu­čki pri­vre­dnik Bran­ko Ko­va­če­vić,

Opširnije