Kultura

Posjeta Simon Njamija francuskog kustosa MSU RS

17. 08. 2017. | 16:46

Ugledni francuski kustos, art kritičar i pisac Simon Njami posjetio je danas Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Upoznat sa izložbom „University of Disaster“ umjetnika Radenka Milaka koju je posjetio tokom svečanog otvaranja Paviljona Bosne i Hercegovine na 57. Venecijanskom bijenalu,

Opširnije

Kultura

Muzička bajka u Art dvorištu

14. 08. 2017. | 12:03

Muzika izražava ono što se ne može reći, a o čemu je nemoguće ćutati. Ovako je muziku doživljavao slavni pisac Viktor Igo, a da muzika izaziva zaista posebne emocije, uvjerili su se svi koji su došli na koncert banjalučkog ansambla

Opširnije

Kultura

Elektronski ritam zatalasao Banjaluku (Foto)

14. 08. 2017. | 09:47

Najveći regionalni festival elektronske muzike “Nektar freš vejv”, koji je trajao tri dana na tvrđavi Kastel u Banjaluci, oduševio je sve posjetioce koji već sada sa nestrpljenjem čekaju novo izdanje festivala. Druge festivalske večeri, u petak, zvijezde večeri bili su

Opširnije

Kultura

Na­ta­ša Konjević o ra­du na no­vom mu­ra­lu: Do­bar je osje­ćaj stvo­ri­ti ne­što što os­ta­je i po­sli­je vas

7. 08. 2017. | 10:56

“Uto­či­šte” na­sli­ka­no na po­ro­di­čnoj ku­ći Ba­bi­ća u se­lu Pu­ca­ri u Ko­zar­skoj Du­bi­ci mo­žda na najlje­pši na­čin pod­sje­ća sve nas ko­ji di­še­mo vaz­duh brzog 21. vi­je­ka da je je­di­no po­ro­di­ca, da­nas i uvi­jek, mjes­to be­zu­slo­vne si­gur­nos­ti i ljuba­vi.

Opširnije