Društvo

Porno sadržaji na sajtu Doma zdravlja Banjaluka

22. 04. 2017. | 12:02

Banjalučani koji su juče posjetili sajt Doma zdravlja neprijatno su se iznenadili, jer ih je, umjesto traženih informacija, zatekao porno sadržaj. U ovoj zdravstvenoj ustanovi kažu da vode računa o zaštiti njihove zvanične internet stranice, te da ulažu velike napore

Opširnije

Društvo

Studenti bez prakse nesposobni za rad

22. 04. 2017. | 11:44

„Studenti imaju problem kada dođu na praksu, jer su nesposobni za praktičnu primjenu naučenog. Fakultet ima dosta teorije, a studenti ne znaju kvalitetno da rade.“ Rekao nam je to vlasnik kompanije „Krajina Klas“ iz Banjaluke Saša Trivić, na pitanje o

Opširnije

Društvo

Banjaluka slavi Dan grada

22. 04. 2017. | 09:10

Banjaluka danas nizom manifestacija obilježava 22. april – Dan grada i 72 godine od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić položiće tim povodom u 10.30 časova vijenac na spomenik žrtvama Veleizdajničkog procesa na Groblju “Sveti Pantelija”, a

Opširnije

Društvo

Radnici banjalučke “Elektrokrajine” darovali 157 doza krvi

21. 04. 2017. | 20:01

Ra­dni­ci ba­nja­lu­čke “Elek­tro­kra­ji­ne” i nji­ho­ve ko­le­ge iz elek­tro­ener­get­skih pre­du­ze­ća iz Tre­bi­nja, Uglje­vi­ka, Gac­ka i Kra­gu­jev­ca u pe­tak su da­li 157 do­za krvi. Naj­dra­go­cje­ni­ju te­čnost da­ro­va­li su u okvi­ru tra­di­ci­onal­ne hu­ma­ni­tar­ne akci­je da­ri­va­nja krvi, ko­ju je or­ga­ni­zo­vao Aktiv do­bro­vo­ljnih da­va­la­ca krvi

Opširnije

Društvo

Djeca u Boriku dobila novo igralište

21. 04. 2017. | 19:48

Veliko i moderno dječje igralište u tri cjeline na površini od 900 kvadratnih metara otvoreno je u petak u Bulevaru Živojina Mišića u Boriku. Igralište je otvorio Igor Radojičić, gradonačelnik, koji je rekao da je ove sedmice zahvaljujući društveno odgovornim

Opširnije

Društvo

USAID zainteresovan za razvoj poslovne zone Ramići

21. 04. 2017. | 18:55

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je danas da su predstavnci Ambasade SAD i Usaida izrazili namjeru da pomognu u razvoju projekta izgradnje poslovne zone Ramići, koji će omogućiti kvalitetno zapošljavanje. Radojičić je, prilikom predstavljanja ovog projekta predstavnicima Usaida, naveo da

Opširnije