BiH

U BiH vraćaju hiljade azilanata

19. 02. 2018. | 16:32

Zbog migrantske krize koja i dalje traje nesmanjenim intenzitetom, u Bosnu i Hercegovinu bi mogle da bude vraćene hiljade njenih državljana kojima je u državama zapadne Evrope odbijen zahtjev za azil.

Opširnije

BiH

BiH uvozi i kamenje

19. 02. 2018. | 11:30

U Bosnu i Hercegovinu prošle godine uvezene su stotine hiljada tona kamena, šljunka, cementa, kreča, gipsa i gline, uprkos činjenici da u zemlji postoje kapaciteti za njihovu preradu i proizvodnju, kao i sve potrebne geološke predispozicije.

Opširnije